Mindeord ved Erik Augustinussens død

I går torsdag fik jeg den triste nyhed, at Erik Augustinussen var afgået ved døden onsdag d. 7. september.

Jeg har kendt Erik i mange år. Han kom på Skovbo Lokalhistoriske Arkiv allerede før jeg blev leder af arkivet i 1988. Og efter at jeg startede, fortsatte Erik med at komme for at finde sin slægt i kirkebøger, fæsteprotokoller og andet arkivalsk materiale på arkivet.

Henover tid udviklede hans rolle på arkivet sig. Han blev min højre hånd, som jeg kunne trække på, når der var forespørgsler om Borup sogn og især landsbyen Gammerød, hvor han blev født og hvor han døde. Han havde en enorm lokalhistorisk viden generelt og om Borup sogn specifikt. Og vi har fået mange historiske og lokalhistoriske snakke igennem de 28 år, vi har arbejdet sammen.

Igennem tiden har både Erik og jeg været involveret i indsamling af materiale, der har resulteret i større og mindre udgivelser. Mange vil nok huske bogen: Med venlig hilsen. Postkort fra Skovbo, hvor Erik skrev afsnittene om Borup og Gammerød. Desuden researchede vi og skrev de små hæfter om Lammestrup og gårdenes personalhistorie, som blev lavet i kølvandet på Tina Fouchards bog om Lammestrup.

Erik var en fast bestanddel af arkivet. Han afløste mig i ferier og i tilfælde af sygdom, han var med til at lave udstillinger, han var altid hjælpsom i forbindelse med Åbent Hus- arrangementer og deltog i møder i Køgearkivernes regi. Og kunne også rigtig godt lide kontakten til vores brugere. Sågar flytningen af arkivet fra Nr. Dalby til Borup deltog han aktivt i. Og han glædede sig meget over de gode og betryggende forhold, som Arkivet nu har i Borup Kulturhus.

Vi er en lille gruppe på fem personer omkring arkivet, som var med til Eriks 80-års fødselsdag i Gammerød for blot to måneder siden. Vi vil komme til at savne dig, Erik. Og Arkivet vil i den grad mangle dig.

Æret være Erik Augustinussens minde.

Lone Rasmussen, Arkivar, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv