Tinggården i Herfølge

I 1971 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om fremtidens boligbyggeri. Opgaven var at finde alternativer til tidens fremherskende byggerier; parcelhusbyggerier og etagehusbebyggelser.

Idekonkurrencen ønskede ikke kun at få bud på nye boligformer, men også på nye måder at organisere beboerne på, med det formål at skabe fællesskab i det nære miljø.

Tinggården blev ét af de første byggerier i Danmark, hvor nye tanker om fællesskab og brugerindflydelse er ført ud i livet. Ideerne skulle føres ud i livet i et konkret byggeprojekt, som blev gennemført efter de gældende regler for almennyttigt boligbyggeri,

En gruppe beboere deltog i planlægningen sammen med boligselskab, arkitekter og ingeniører.

Bebyggelsen består af 6 familiegrupper med 12-15 boliger i hver gruppe. Til hver gruppe hører et fælleshus, som er indrettet med køkken og opholdsrum. Til hele bebyggelsen hører et forsamlingshus, der bruges til arrangementer, gymnastik osv. Opholdsarealerne ophæver grænsen mellem private og fælles arealer.

Antal boliger: 78
Opførelsesår: 1978
Tegnestuen Vandkunsten og arkitekt Karsten Vibild.
Bygherre: DAB

Se nogle få billeder i vores galleri her:

https://koegearkiverne.dk/billeder/billeder-herfolge/nggallery/herfolge-bygninger/tinggaarden

Kilde: Køge i 700 år. (Jan Hansen. Køge, 1989).