Kvinder i politik: Læs det nye “Køge Studier” – Pressemeddelelse

2015 Køge StudierI år markeres 100-års jubilæet for Grundloven af 1915, der for alvor indførte folkestyret i Danmark. Køge Arkiverne fejrer dette jubilæum med et temanummer af Køge Studier, der sætter fokus på kvinderne og deres deltagelse i det kommunale politiske liv i den nuværende Køge Kommune.

Arkivernes medarbejdere har sammen med eksterne bidragydere haft travlt med at undersøge kilderne. Artiklerne søger at skabe et overblik over kvindernes deltagelse i de forskellige områder, ligesom der er bidrag fra og om enkelte af de aktive kvindelige politikere. Med dette temanummer er mange aspekter af emnet blevet dækket, men der er stadig plads til at arbejdere videre med yderligere undersøgelser.

Køge Byråds kvindelige medlemmer 2015
Køge Byråds kvindelige medlemmer 2015

I den første artikel gennemgår Eva Tønnesen udviklingen af kvinders politiske rettigheder i hovedpunkter i artiklen ”Fra dannekvinde til folketingsmedlem. Kvinders rettigheder i samfundet”. Artiklen sætter konteksten for de øvrige fortællinger i årsskriftet. Dernæst fortæller tidligere byrådsmedlem Ingrid Pedersen om det praktiske arbejde i byrådet med særlig fokus på ligestillingsudvalget. Køges første kvindelige borgmester Marie Stærke giver et stærkt og personligt indblik i sit politiske liv i artiklen ”Nu skal borgmesterkontoret jo ikke blive en ammestue. Tanker fra mit politiske liv”.

Kulturudvalgsformand Anette Simoni nåede akkurat ikke gruppebilledet og får overrakt Køge Studier direkte af Museums- og Arkivleder Birte Broch
Kulturudvalgsformand Anette Simoni får overrakt Køge Studier af Museums- og Arkivleder Birte Broch

Dernæst følger artikler fra de fire arkiver i Køge Kommune. Lars Kjær fra Byarkivet skriver om kvinder i Køge Byråd 1909-2013. Lone Rasmussen og Erik Augustinussen fra Skovbo Lokalhistoriske fortæller om kvinder i sogneråd/kommunalbestyrelser i Skovbo. Fra Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne giver Bo Michael Hansen et portræt af den første kvinde i Herfølge Sogneråd, Asta Karlshøj Hansen. Birgit Rosenberg, Kirsten Berngaard og Palle Sigaard fra Højelse Sognearkiv fortæller i den afsluttende artikel om kvinder i kommunalpolitik i Højelse og Ølsemagle Sogne fra 1909-1970.

Køge Studier kan købes i boghandlerne i Køge Kommune, på Køge Museum og Køge Arkiverne. Se mere på www.koegearkiv.dk

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.