Nyt parløb inden for kulturlivet

Museumsdirektør Keld Møller Hansen og arkivleder Birte Broch viser de første indretningsplaner til formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni. (Foto: Lars Kjær).
Museumsdirektør Keld Møller Hansen og arkivleder Birte Broch viser de første indretningsplaner til formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni. (Foto: Lars Kjær).

Et nyt parløb er ved at blive etableret inden for Køges kulturliv. Først i det nye år flytter Køge Byhistoriske Arkiv og Køge Museum sammen. I de kommende tre måneder bygger museet om og indrettes, så der også er plads til arkivet og de mange funktioner, som det varetager. Arkivleder Birte Broch bliver med samlokaliseringen ny leder af Køge Museum og afdelingen for Nyere tid.

Arkiv og museum glæder sig til samarbejdet og ser begge en styrkelse af hinandens arbejde.

Museer og arkiver har hver for sig værdier og væsentlige styrker i indhold, arbejdsformer, traditioner og interne kulturer, som vil indgå i en frugtbar sammensmeltning. Alle kompetencer vil spille sammen og bidrage til at skabe en synergieffekt til glæde for borgerne.

Den historiske interesse kan fanges af den spektakulære udstilling og en fordybelse er mulig i arkiv og samlinger. Med samlokationen, et nyt spændende museum som åbner den 1. maj, indretning af et historisk værksted for arkivstudier i forlængelse af udstillingerne, åbner vi nu en historisk verden og et historisk perspektiv for langt flere både unge og ældre.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.