Køge 1914-2014. Luftskibet Hansa 1912

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge.

Af Lars Kjær

Zeppelineren Hansa set fra Køge Havn
Zeppelineren Hansa set fra Køge Havn.

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge.

Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk

Luftskibet Hansa 1912

Køge Torv set fra Hansa
Køge Torv set fra Hansa.

Kort før Første Verdenskrig brød ud, fløj zeppelineren Hansa over Køge. Det skete den 19. september 1912. Det store luftskib fløj over Køge i lav højde, kun ca. 150 meter oppe. Luftskibet medførte 10 passagerer og en besætning på 4 mand. Desuden var luftskibets konstruktør, grev Zeppelin, selv med. Man kunne tydeligt se passagererne, der svingede med deres hatte, skrev de bagefter i aviserne.

Det var det første luftskib der var set over Danmark, og det vakte meget stor opmærksomhed.

Zeppelineren Hansa var 148 m langt og målte 14 m i diameter.  Køge Torv er til sammenligning 145 meter på den lange led.

Passagerkabine i zeppelineren hansa
Passagerkabine i zeppelineren Hansa.

Luftskibet var bygget som en civil passager- og postflyver. Turen til Danmark var den første internationale passagerflyvning. Den blev gennemført i løbet af ca. 12 timer og gennemsnitsfarten var godt 40 km/t. Hansa startede ud fra Hamborg ca. kl. 4 om morgenen og var hjemme igen kl. 16.30.

I løbet af sine to år som passagerflyver, nåede Hansa at flyve 44.000 kilometer og fragtede 6-8000 passagerer på 399 flyvninger, primært indenrigs. Passagerkabinen var lukket og havde plads til 24 passagerer. Kontrolkabinen var derimod åben, så forholdene for besætningen har været temmelig barske.

Udsigten fra Hansa over Køge, set mod vest.
Udsigten fra Hansa over Køge, set mod vest.

Krigens udbrud ændrede den civile flyvning. Da Første Verdenskrig brød ud, rekvirerede det tyske militær fartøjet og brugte det til bombninger, rekognosceringer og som træningsfartøj. I 1916 blev det skrottet.