1864 – To skæbner fra Højelse Sogn

18. april 1864 – 18. april 2014 – 150 år

Mindesten fra Højelse Kirke
Mindesten fra Højelse Kirke

Hans Jensen blev født den 9. september i 1840 i Kirkeskovhuset, Kratvej nr. 1, Højelse Sogn, som søn af husmand og daglejer Jens Christiansen og Maren jensdatter.

De første år af sit liv forblev han i sognet, men ifølge lægdsrullen opholdt han sig i 1856 i Ølsemagle. 1857 var han igen hjemme. 1859 i Køge Landsogn og i 1860 kom han til København. Samme år flytter han til Lyngby Sogn. Senere samme år er han igen flyttet, nu til Søllerød Sogn. I august 1863 var han i København.

Den 8. december 1863 blev han indkaldt til at forrette tjeneste ved 2. regimets 1. compagni, nr. 435.

Hans Christophersen blev født den 27. december 1840 i et nu nedlagt husmandssted på Vilkestrup Mark i Højelse Sogn, som søn af husmand Christopher Pedersen og Susanne Hansdatter.

Ifølge lægdsrullen opholdt han sig i sognet hele sin ungdom, indtil han den 15. maj 1863 blev indkaldt til at forrette tjeneste ved 2. regiments 4. compagni, nr. 379. Den 1. december 1863 blev han forflyttet til 8. compagni med samme nummer.

2. regiments værnepligtige blev for det meste udskrevet fra Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.

Den danske Hær samledes i december 1863 langs Dannevirke stilling og Sliefjorden. Længst ude mod øst stod 2. regiment og 22 regiment, som tilsammen udgjorde 1. brigade.

5. februar besluttedes det at trække hæren tilbage til Dybbøl og Fredericia.

Om aftenen den 17. april 1864 marcherede 2. regiment fra Als til Dybbølsstillingen, hvor de skulle forsvare skanserne IV, V, VI samt de tilstødende løbegrave.

Kl. 4 om morgenen startede fjenden et voldsomt bombardement på stillingen. Ca. kl. 10 ophørte beskydningen og fjenden foretog et stort angreb, som i løbet af få timer tilintetgjorde Dybbøl-stillingen. Resterne af 2. regiment overførtes vil Als til Fyn og deltog ikke senere i krigen.

Efterretninger om vores 2 døde soldater er meget sparsomme.
Om Hans Jensen er indført i stambogen: ”Savnet efter 18. april 1864”.
Det samme om Hans Christophersen: ”Savnet siden 18. april 1864”.

I N.P. Nielsens bog ”Det gamle Højelse” fortæller en anden soldat fra Højelse, Peder Larsen, at han om aftenen før kampen havde delt sit smør med Hans Christophersen. De var i løbegraven blevet skilt fra hinanden og derfor fik Peder Larsen først senere at vide, at Hans Christophersen var faldet allerede i løbegraven.

Efter kampen begravede fjenden de døde danske soldater i fællesgrave ved Dybbøl. De fik derfor en ukendt grav i Slesvigs Jord.