Velkommen til Køge Arkiverne

Køge Arkiverne

Køge Arkiverne er en selvejende institution drevet af Køge-Fonden med tilskud fra Køge Kommune og private tilskudsgivere.

Køge-Fonden er oprettet i 1936 og har to formål:

1. At medvirke til bevaring af bygninger og miljøer i hele Køge Kommune gennem ydelse af lån. Ansøgninger om tilskud kan ind-sendes løbende. De sendes til Køge Byhistoriske Arkivs adresse.

2. At drive Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne samt Højelse Sognearkiv, der til-sammen indsamler, bevarer og formidler historisk materiale fra Køge Kommune.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Husk tidsbestilling ved besøg på Køge Byhistoriske Arkiv.
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.