Om Køge Fonden

Bindingsværkshus i Ølby fik sikret facade og gavl efter en storm

Køge Fonden er oprettet i 1936 med henblik på at støtte bevaringen af Køges kulturarv. Køge Fonden er en på alle måder selvstændig og selvejende institution. Den administreres af en bestyrelse på 12-16 medlemmer.

Formål
Køge Fonden har to hovedformål for sit virke. Dels skal fonden medvirke til en bevaring af bygninger og miljøer i hele Køge Kommune.

Arkivdrift
Dels driver Køge Fonden de fire lokalhistoriske arkiver i Køge Kommune: Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne samt Højelse Sognearkiv, der tilsammen indsamler, bevarer og formidler historisk materiale fra Køge Kommune.

Bygningsbevaring
Køge Fonden medvirker til bevaring, restaurering og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge Kommune. Køge Fonden har siden 1936 været med til at sikre bevaringen af de mange smukke huse, navnlig i Køge midtby.  I flere af Køge Kommunes landsbyer findes imidlertid også en række bevaringsværdige bygninger. Fonden yder derfor støtte til bygningsbevaring i hele Køge Kommune – altså ikke kun i den gamle købstad, men også i landsbyerne og i det åbne land. Køge Fonden samarbejder desuden med byråd, museet og andre institutioner, som deltager i vedligeholdelse eller genskabelse af miljøer i Køge Kommune, som vil være af betydning for byens og egnens historiske præg.

Et typisk eksempel på støtte kunne være hjælp til en husejer ved udskiftning af tagdækning af bølgeeternit til tegl eller strå, hvor dette måtte være ønskeligt for at sikre en tilbageføring. Tidligere har Fonden købt og istandsat ejendomme, men den strategi er for længst afløst af arrangementer, holdningsbearbejdelse og samarbejde samt altså ydelse af lån til restaureringsarbejder.

Vedtægter
Her kan du læse og hente vedtægter for Køge-Fonden.

Ølsemagle Mølle
Ølsemagle Mølle er på smukkeste vis tilbageført og restaureret. Køge Fonden virker også i landsbyer og det åbne land.


   

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.