Køge Fondens historie

Danmarks næst-ældste bygningsbevarende organisation
At Køge i dag er en by med en velbevaret bykerne, har Køge Fonden en god del af æren for. Det er blandt andet sket i et godt samarbejde med Køge Kommune, som gennem årene har gjort en stor indsats for bygningsbevaringen.

Køge Fonden er en af landets ældste bygningsbevarende organisationer.

Da Køge Fonden blev dannet i 1936, var det kun i Ribe der fandtes noget tilsvarende. Lige siden har en lang række af byens borgere, og med byens borgmester som født medlem af bestyrelsen, hele tiden holdt skarp fokus på byens udvikling. Køges skiftende borgmestre har gennem tiden fået en god indsigt i det kulturhistoriske bevaringsarbejde, der er forankret i Køge Fonden.

Køge Fondens arbejde er selvfølgelig ikke gratis. I 1936 fik Køge Fonden sikret en god startkapital gennem bidrag fra private personer og virksomheder. I dag bidrager Køge Fonden fortsat til driften af Køge Arkiverne, der dog hovedsageligt drives ved driftstilskud fra Køge Kommune. Det er blandt andet muligt i kraft af, at Fonden har modtaget og fortsat gerne tager imod arvegaver fra borgere i kommunen, som ønsker at støtte bevarings- og formidlingsarbejdet.

Den 29. januar 2012 fejrede Køge Fonden sit 75 års-jubilæum. Man kan læse mere i jubilæumsbogen Køge Fonden 1936-1986. I årsskriftet Køge Studier kan der også hentes mange nyttige oplysninger om Fondens arbejde og om Køges kulturhistorie gennem tiderne.