Køge-Fonden

De 3 midterste huse fra Nyportstræde har alle fået støtte og en harmonisk sammenhæng er således sikret.

Køge-Fonden er oprettet i 1936 af privatpersoner, der ønskede at være med til at støtte bevaringen af byens kulturarv. Køge-Fonden er en på alle måder selvstændig og selvejende institution. Den administreres af en bestyrelse på 16 medlemmer. Køge Byråd besætter to af pladserne i bestyrelsen, den ene med kommunens borgmester. Forretningsudvalget består af syv bestyrelsesmedlemmer, heraf 4 udpeget af de lokalhistoriske foreninger.

Læs vedtægterne her.

Køge-Fondens midler anvendes til to formål: 

1. Bevaringsformål: 

De fleste småhuse i bykernen er ofte beskedne, men med smukke og afklarede proportioner og form.

Bevaring, restaurering og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge Kommune, hovedsagelig hvor ejeren ikke selv kan udrede udgifterne. I særlige tilfælde kan fonden erhverve sådanne bygninger. Køge-Fonden kan desuden i samarbejde med byråd, museum og andre institutioner deltage i vedligeholdelse eller genskabelse af miljøer i Køge Kommune, som vil være af betydning for byens og egnens historiske præg.

2. Arkivformål: 

Køge-Fonden driver Køge Arkiverne ved hjælp af tilskud fra Køge Kommune, private sponsorer og fondens egne midler. Køge Arkiverne har som mål at indsamle, bevare og formidle kilder til den lokale historie, f.eks. arkivalier, billeder, film, mv., og dermed medvirke til at sikre adgangen til den lokale kulturarv.

Læs mere om Køge-Fonden i menuen ovenfor eller tag en genvej her:

  

Byarkivet holder lukket hele januar, hvor vi satser på at få gennemgået noget af det materiale, der fylder på hylderne.