Målsætninger

Mål for Lokalarkiverne i Køge Kommune:

 •  at bidrage til at styrke borgernes historiske identitet og deres forståelse for den historiske udvikling.
 • At indsamle, bevare og formidle kilder til den lokale historie og dermed sikre adgangen til den lokale kulturarv.
 • At sikre historisk viden om alle borgeres historie uanset køn, alder, race, herkomst, religion, politisk overbevisning m.m.
 • At sikre muligheden for at den enkelte kan arbejde selvstændigt med det lokalhistoriske kildemateriale.

Mål for 2012

  • At betjene publikum bedst muligt og løbende forbedre og udbygge arkivernes service på dette felt.
  • At sikre etableringen af bedre magasinforhold for Køge Byhistoriske Arkiv.
  • At deltage i planlægningen af Skovbo Lokalhistoriske Arkivs flytning til nyt kulturhus i det tidligere rådhus i Borup.
  • At videreudvikle formidlingsprojektet Historieskolen CLIO.
  • At fortsætte udgivelsen af bøger fra “Hit med Historien”, der fortæller Køges historie for skoleelever. Den næste del bliver Køge i Middelalderen
  • At styrke arkiverne på IT-området bl.a. ved at udbygge den fælles hjemmeside.
  • At fortsætte og udvikle udgivelsen af lokalarkivernes årsskrift Køge Studier.
  • At fortsætte indtastninger i kildeindtastningsprojektet KIP. Folketællingen 1870 for Køge Købstad er ved at blive indtastet.
  • At fortsætte opdatering og udvidelse af Køgedatabasen på Køge Arkivernes hjemmeside.
  • At deltage i tværgående projekter som f.eks. Kyndelmisse i Køge, Arkivernes Dag, Borup Kulturnat og Herfølgedagen.
  • At styrke og udvikle samarbejdet mellem de 4 lokalarkiver i Køge Kommune. Fortsætte med at mødes to gange årligt i Medarbejderforum for alle medarbejdere ved lokalarkiverne.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.