Målsætninger

Mål for Lokalarkiverne i Køge Kommune:

  •  at bidrage til at styrke borgernes historiske identitet og deres forståelse for den historiske udvikling.
  • At indsamle, bevare og formidle kilder til den lokale historie og dermed sikre adgangen til den lokale kulturarv.
  • At sikre historisk viden om alle borgeres historie uanset køn, alder, race, herkomst, religion, politisk overbevisning m.m.
  • At sikre muligheden for at den enkelte kan arbejde selvstændigt med det lokalhistoriske kildemateriale.
  •