Målsætninger

Mål for Lokalarkiverne i Køge Kommune:

  •  at bidrage til at styrke borgernes historiske identitet og deres forståelse for den historiske udvikling.
  • At indsamle, bevare og formidle kilder til den lokale historie og dermed sikre adgangen til den lokale kulturarv.
  • At sikre historisk viden om alle borgeres historie uanset køn, alder, race, herkomst, religion, politisk overbevisning m.m.
  • At sikre muligheden for at den enkelte kan arbejde selvstændigt med det lokalhistoriske kildemateriale.
  •  

Bemærk vores arkivers ændrede åbningstider i sommerperioden:

Køge: Sommerlukket i uge 29-31
Herfølge: Kun åbent fredage kl. 9-12 i ugerne 27-32.
Skovbo: Lukket for gæster i uge 24-34. Besøg kun ved henvendelse.
Højelse: Sommerlukket i uge 27-32.