Stormflod

Den 13. Oktober var vandstanden i 24 timer 12 fod. (Ca. 3,5 m) over daglig vande. I Køge nedbrød stormfloden et af købmændenes pakhuse. I Køge Bugt strandede 6 skibe, hvoraf det ene strandede i “Kjøge Gade” (Havnegaden) og det andet på Københavnsvej  “nogle hundrede skridt fra Søen”. Stormfloden startede med stærk østenvind, såstærk som ingen erindrede, og derefter stormede det endnu stærkere 5 dage men med vestenvind.