Østen-tur, rejsebrev nr. 5.

Rejsebrev nr. 5 fra Østen-turen af Aage Sund.
En af spillerne – Poul Andersen – blev arresteret for at have fotograferet i lufthavnen –
Vagn Bro´s introduktionsskrivelsse til politichefen i Karachi blev bragt i anvendelse, og problemet blev løst – filmen blev afleveret til lufthavnsmyndighederne.
Værre var, at flyvemaskinens “pas” = logbog var bortkommet i lufthavnskontoret og kunne ikke findes. Luftkaptajnen måtte kontakte myndighederne i London, Delhi, Calcutta for at få tilladelse til videre flyvning – forsinkelse 6½ time.
Aage Sund beskriver, hvad den enkelte deltager foretager sig i maskinen – 1½ spalte
(Ø F 26. januar 1954 side 5)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.