Måtte spise flere km. spaghetti før de kunne komme ind i Rom.

Rejsebrev fra Østen-farerene:
Den ungarnske træner Szendrødi havde ikke fået visum til Italien.
En introduktionsskrivelse fra politimester Vagn Bro, der var tiltænkt politichefen i Karachi plus et par klub emblemer på “rette sted” løste problemet og visum blev udstedt formedelst 35 kr. Deltagerne måtte blive i lufthavnen indtil problemet var løst.
Aage Sund skriver også om starten i den 2-motores Vicker Viking og om mellemlandinger. Rejsebrevet strækker sig over 2½ spalte i avisen (ØF 15. januar 1954 side 6)