Kirkeministeren skal afgøre, hvor det nye centralbibliotek placeres.

Bag det+ kommunale “jerntæppe” udkæmpes en strid i det stille om den endelige udformning af biblioteksplanerne. Der er en tvist om, hvorvidt den gamle kirketjenerbolig, Kirkestræde 24, skal rives ned. Den nye bygning, der skal opføres her, flyttes 5 meter længere mod syd og bygges sammen med det gamle alderdomshjem.
Nationalmusæets folk er ikke helt enige heri. Arkitekterne Langballe og Madsen har prøvet at indpasse byggeriet i det gamle miljø.
(½ side med skitser og diverse synspunkter.) (ØF 9. november 1954 side 3)