Kirkeministeren skal afgøre, hvor det nye centralbibliotek placeres.

Bag det+ kommunale “jerntæppe” udkæmpes en strid i det stille om den endelige udformning af biblioteksplanerne. Der er en tvist om, hvorvidt den gamle kirketjenerbolig, Kirkestræde 24, skal rives ned. Den nye bygning, der skal opføres her, flyttes 5 meter længere mod syd og bygges sammen med det gamle alderdomshjem.
Nationalmusæets folk er ikke helt enige heri. Arkitekterne Langballe og Madsen har prøvet at indpasse byggeriet i det gamle miljø.
(½ side med skitser og diverse synspunkter.) (ØF 9. november 1954 side 3)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.