Har de brillerecept fra øjenlægen?

Annonce:
Har De brillerecept fra øjenlægen, så lad Byens optiker levere Dem brillen, se De er sikker på, den er rigtig.
Holger “Dik” Jensen, Specialoptiker (Eneste i Køge), Nørregade 30
overfor Brochmands skole, Køge – Telefon 1415.
Briller til alle sygekasserne.
(ØF 11. marts 1954 side 4)