Fra Almueskole til Folkeskole.

Stadsskoleinspektør P. A. Klein fortæller på basis af en lille bog om “Køges skoler i det 19. århundrede”, som Køge Fonden har udgivet. Det fremgår blandt andet, at byens latinskole blev nedlagt i 1776. Brochmands skole (Køge Borgerskole – dengang) indviet i 1892. Der fortælles om forskellige stillinger, som overlærer og kateket (1. lærer og 2. præst) og underlærer, der også skulle være kirkesanger og kordegn.
(Artiklen fylder hele side 8A i ØF den 24. februar 1954)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.