Fem nye blokke med 144 lejligheder i “Skovparken”

Den næste og største etape i boligbyggeriet “Skovparken” under Københavns almennyttige Boligselskab er udbudt i licitation. Der bliver 5 blokke med i alt 144 lejligheder på mellem 55 og 87 m2. Desuden bygges 12 garager. Man håber, at kunne påbegynde byggeriet til foråret. (ØF 25. november 1954 side 4)

Ved licitationen (ØF 10.12.1954 side 4) er håndværkerudgifterne opgjort til
4.008.043 kr.