Færre vælgere slettet af valglisterne.

I sit lukkede møde i aftes d. 26. februar 1954 foretog Køge Byråd berigtigelse af valglisterne.
173 vælgere blev slettet for skatterestancer, 24 “almindelige” vælgere og 18 soldater reddede deres valgret, da de har indgået en afbetalingsaftale inden 30. september 1953.
(ØF 27. februar 1954 side 4)