Et natligt besøg hos kranføreren på kulkranen i Køge Havn.

Ikke alle sover i Køge om natten; der kommer en stigende og faldende lyd fra havnen.
Det er kranen ved Køge Kulforretning. Avisens journalist – “OBS” – har besøgt kranfører Holger Sørensen i kranen en mørk nat. Der berettes om den præcision, der arbejdes med, når kranen kører frem samtidig med at grabben sænkes ned i skibet. Sørensen er tidligere sømand, og kender derfor lidt til skibe. Det hjælper med bedømmelsen af afstanden til skibet og lastrummet. Nattevagt er ikke det mest morsomme.
Artiklen fylder ca 1½ spalte ned natbillede af kranen. (ØF 15. september 1954 side 3)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.