Et natligt besøg hos kranføreren på kulkranen i Køge Havn.

Ikke alle sover i Køge om natten; der kommer en stigende og faldende lyd fra havnen.
Det er kranen ved Køge Kulforretning. Avisens journalist – “OBS” – har besøgt kranfører Holger Sørensen i kranen en mørk nat. Der berettes om den præcision, der arbejdes med, når kranen kører frem samtidig med at grabben sænkes ned i skibet. Sørensen er tidligere sømand, og kender derfor lidt til skibe. Det hjælper med bedømmelsen af afstanden til skibet og lastrummet. Nattevagt er ikke det mest morsomme.
Artiklen fylder ca 1½ spalte ned natbillede af kranen. (ØF 15. september 1954 side 3)