5.000 overværede i år stjerneløbet i Køge.

Stjerneløbet i går den 13. juni 1954 blev overværet af 5.000 tilskuere. Over ½ kilometer tov var udspændt ved Køge Torv. De 5 ruter gik mod henholdsvis Ringsted, Tåstrup, Solrød, Hårlev og Strøby – i alt 116 km. Vinderen af løbet blev en svensker -Lars Norwall – han blev laurbærkranset af borgmesteren og politimesteren. Æresrunden kørte vinderen med en “Køge Høne” på cyklen. (2 spalter + billede)
(ØF 14. juni 1954 side 5)
Yderligere 2 spalter på side 6 med omtale af løbets afvikling og rytternes placeringer.