Resultater fra basen – indexsøgning

<<< Retur til Køgebasen

[php] $query = $_GET[‘query’];
echo ‘Søgeord: ‘;
echo $query;
global $wpdb;
$results = $wpdb->get_results(”
SELECT *
FROM $wpdb->posts
LEFT JOIN (
wp_term_taxonomy, wp_terms, wp_term_relationships
) ON ( tmpae2a43_posts.ID = wp_term_relationships.object_id
AND wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id = wp_term_relationships.term_taxonomy_id
AND wp_terms.term_id = wp_term_taxonomy.term_id )
WHERE  wp_term_taxonomy.taxonomy=’Aarstal’ AND tmpae2a43_posts.post_type = ‘koegebasen’
AND post_meta LIKE CONCAT( ‘%”.$query.”%’)
LIMIT 0 , 30″, ARRAY_A);

foreach($results as $row)
{
echo ‘[h2]’ . $row[‘name’] . ‘ ‘ . $row[‘post_title’] . ‘[/h2]’;
echo $row[‘post_content’] . ‘[/p]’;
}
[/php]

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.