1958-1969

<<< 1956-1957 

1958 En helt anden afslutning på nytårsspøg

Nogle drenge, der ved 23-tiden nytårsaften havde tømt en skraldespand ud over en
trappe til et hus på Vibevej i Køge, kom til at opleve en helt anden afslutning på denne nytårsspøg, end de havde tænkt sig.
Sagen blev meldt til politiet, som ret hurtigt fandt frem til gerningsmændene, der nu måtte feje skarnet sammen og gøre omhyggeligt rent efter sig, hvorefter de omgående blev sendt hjem. (ØF 2. januar 1958 side 4)

1958 Stor stigning i antallet af besøgende på Køge Museum

Køge Museums kustode Svend Helge Hansen fortæller om fremgang af besøgende på Køge Museum. Turisterne er meget glade for museets aftenåbning. Der har været en god virkning af nye brochurer og plakater. Der har i 1957 været 7.948 besøgende imod 6.922 i 1956. Der har også været mange søfolk på besøg. De har set museets plakat på sømandshjemmet. Der er lavet en særordning for skoleelever. Det er koldt på museet om vinteren, men man håber på at få centralvarme i løbet af kort tid. (½ spalte. (ØF 13. januar 1958 side 4)

1958 Dagslys er gratis

Annonce:
Til ovenlys i gamle og nye eternittage anvender De med fordele
de vejrbestandige og stærke glasfiberbølgeplader.
C. F. Petersen & Søn
Torvet 19, Køge
Telefon 24
(ØF 15. januar 1958 side 8)

1958 Mange malersvende går ledige i vinter

Hvert år går mange malersvende ledige over hele landet – mestrene kan ikke skaffe arbejde. 18 malermestre udskriver en konkurrence blandt de kunder, der lader male i tiden mellem 15. januar og 15. marts 1958.
Gevinster: 500, 200 og 100 kroner, der udtrækkes af politimester Vagn Bro den 15. marts 1958. (ØF 15. januar 1958 side 4)

1958 Enten kan man køre bil – eller også kan man ikke

Køges nye køreprøvesagkyndige, overbetjent Kjeld Nielsen, har bestået eksamen som sagkyndig og er begyndt at fungere. Han udtaler blandt andet til et interview, at enten kan man køre bil – eller også kan man ikke. De mennesker, der tager akavet på det, får det aldrig lært. Kjeld Nielsen tager sig af køreprøver til personbil, motorcykel og traktor. I Køge er dumpeprocenten 30 – 35, i København er den 50. 1½ spalte med bilede. (ØF 18. januar 1958 side 4)

1958 Falck i Køge kørte 136.922 km i 1957

I en statistik er det opgjort, hvor mange køreture og udrykninger Falck har haft i 1957: 108 Brande, 1.591 km, 222½ timer 81 Vand- og stormskader 1.160 km- 138½ timer 62 Dyreredninger, 1.147 km 100 timer 272 Ambulanceudrykninger 3.710 km 176½ timer 979 Sygetransporter 30.403 km 1.009 timer 2.379 Automobilassistance 84.357 km 3.441 timer 1 Donorkørsel 2 km 22 timer 143 Entreprenørarbejder 2.563 km 416 timer 13 Udlejninger af materiel 28 km 5½ timer 228 Diverse kørsel 11.661 km 750½ timer I alt 4.266 kørsler og 136.992 km,. 6.261 timer. Der er brugt 30.180 liter benzin og 498 liter dieselolie. (ØF 23. januar 1958 side 4)

1958 Alle skal være med i karnevalsspøgen

I aftes den 27. januar 1958 var der møde på Teaterbygningen med Køge-borgere, der repræsenterede foreninger og organisationer, der havde efterkommet indbydelsen til at gå i gang med arbejdet omkring karnevalet 1958. Landsretssagfører V. Grüner Hanson oplyste, at det er Idrætsringen, Museet og Turistforeningen, der står sammen om arrangementet. Der blev nedsat et præsidium: Vagn Bro, Niels Albrechtsen, V. Grüner Hanson og et forretningsudvalg: Frede Jensen, Erik Jensen, Gunner Frederiksen. Sekretær blev Richard Nielsen. Hvert firma må selv møde med en idé til karnevalsoptoget. (ØF 28. januar 1958 side 4)

1958 Kuglepenne er lige så gode som blæk

Landsretssagfører Erik Terp, Køge har ved tinglysning i St. Heddinge fået afvist et skadesbrev underskrevet med kuglepen. Dette har han anket til byretten, men fik ikke medhold og ved landsretten heller ikke. (ØF 31. januar 1958 side 6)

Afgørelserne er klaget til højesteret (ØF 4. februar 1958 side 4)

Senere – 25. november 1958 – har E. Terp fået medhold i højesteret.

1958 Østbanetoget kørt af sporet udfor Teaterbygningen

Vintervejret fortsætter. Hele Østsjælland er hårdt ramt af det voldsomme snevejr.
Næsten alle veje er lukket. Togene når kun frem med flere timers forsinkelse.
Det var et uheld, der satte Østbanen ud af drift. Da toget kl. 10,45 rullede ud fra Køge Station efter en forsinkelse på 1 time, nåede det kun lige på den anden side af jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen. Motorvognen løb af sporet.
Ingen kom til skade. Den indsatte bus var længe om at komme til St. Heddinge.
Større reportage om trafikken omkring Køge.
(ØF 10. februar 1958 side 4 og 6 – 2 spalter)
Foto og yderligere omtale i ØF 11. februar 1958 side 1

1958 Fru Inge Nørballe sikrede sig 5.000 kroner i quiz-debut i kvit eller dobbelt

Fru Inge Nørballe deltog for første gang i quiz’en i spørgsmål om Kamma Rahbek og opnåede 5.000 kroner. Hun udtaler, at Svend Pedersen, TV virkede som nervemedicin, og hun vil fortsætte til den bitre ende. (ØF 10. februar 1958 side 1 og 4)

Fru Nørballe vandt i aftes den 23. februar 1958 maximumspræmien på 10.000 kroner.
Er glad for, at det er overstået, men har ikke været nervøs.
Har 3 piger – 8, 7 og 4 år. De får hver et armbåndsur – den yngste dog et legetøjsur.
At købe fjernsyn er ikke noget for os, siger Inge Nørballe. (ØJ 24. februar 1958 side 1)

1958 Den radikale liste til byrådsvalget den 4. marts 1958

Den radikale vælgerforening har i aftes den 13. februar 1958 opstillet følgende til byrådsvalget den 4. marts 1958:
1. Fru Ingrid Koch, Tøxensvej 9
2. Landpolitibetjent Alfred Larsen, Kingosvej 2
3.Redder John Ambjørn, Tjørnevej 2
4. Fru Marie Rorslet, Bjerggade 16
5. Smedemester Chr. Hansen, Kirkestræde 9
(ØF 14. februar 1958 side 4)
Der er indgået valgforbund med Venstre og konservative i lighed med 1954.
Vedtaget den 20. februar 1958 – (ØF 21. februar 1958)

1958 Køge Rotary Klub fylder 25 år

Køge Rotary Klub fejrer i dag den 17. februar 1958 25 års jubilæum ved en festlig sammenkomst i Teaterbygningen.
Klubben blev dannet med Holbæk Rotary Klub som fadderskabsklub og har siden ladet sit fadderskab gå videre ved dannelsen af Store Heddinge Rotary Klub.
Præsidenten, grosserer Sv. G. Petersen vil i aften byde velkommen til en række nabobyers repræsentanter og distriktsguvernør Ejner Jarløv.
(ØF 17. februar 1958 side 4)

1958 Køge kommune vil købe kunst for 10.000 kroner

Der er al sandsynlighed for at Køge byråd på onsdag den 26. februar 1958 vil følge en indstilling om køb af en broncefigur og bevilge 10.000 kroner fra kunstfonden.
Broncefiguren er udført af billedhugger Svend Ratsack og skal opstilles i det grønne område ved Brochmands skole. (ØF 21. februar 1958 side 4)
Indtasterens bemærkning: Figuren står i 2009 foran Skitsesamlingen i Nørregade.

1958 Overlærer Johannes Jørgensen fylder 60 år

Søndag den 23. februar 1958 fylder overlærer Johannes Jørgensen 60 år.
Han kom til Køge i 1933, hvor han blev ansat ved Tøxens skole.
Johannes Jørgensen underviser i engelsk og fransk. Han har gjort et stort arbejde for Dansk skolescene og har i mange år ledet Køge Skolebio. J. J. har ligeledes gjort et stort arbejde for Engelsk klub i Køge.
I ferierne har han været rejseleder for Ungdommens rejsebureau i København.
(ØF 22. februar 1958 side 4)

1958 Socialdemokratiets kandidatliste til byrådsvalget den 4. marts 1958

Socialdemokratisk Forening holdt i aftes den 23. februar 1958 opstillingsmøde til byrådsvalget den 4. marts 1958 med følgende resultat:
1. Borgmester Niels Albrechtsen
2. Kriminalbetjent Aage Sund
3. Fællestillidsmand Jens Peter Haagensen
4. Kommunelærer Viggo Egelykke
5. Malermester Werner Sonne
6. Gummiarbejder Helge Hansen
7. Husmoder Marie Thomsen
8. Bestyrer Walther Hansen
9. Redaktør K. E. Lindtrup
10. Husmoder Bodil Jacobsen
11. Distriktsjordemoder Mary Hald Petersen
12. Fagforeningsformand Kaj Jensen
13. Gummiarbejder Svend Helge Hansen
14. Gummiarbejder Svend Aage Jensen
15. Kontrolbestyrer Svend Sommer
16. Gummiarbejder Poul Andersen
17.Tømrersvend Sander Christensen
(ØF 24. februar 1958 side 4)

1958 Kommunisternes kandidatliste til byrådsvalget den 4. marts 1958

På Kommunistisk Partis møde er følgende opstillet til byrådsvalget den 4. marts 1958:
1. Fagforeningskasserer Steffen Jensen
2. Fabriksarbejder Fritz Nielsen
3. Gummiarbejder Poul Rasmussen
4. Kontorist Gregers Petersen
5. Gummiarbejder Jutta Andersen
6. Slagteriarbejder Arne Andreasen
(ØF 24. februar 1958 side 4)

1958 Slut med gamle skarnkasser

Sundhedskommissionen henleder opmærksomheden på, at der ifølge bekendtgørelse i december 1953 fra 1. april 1958 kun må anvendes godkendte, runde skarnkasser med fast låg. Dagrenovationsvognen vil straks efter denne dato blive indrettet til lukket tømning, og efter 15. april 1958 vil kun de nævnte skarnkasser kunne tømmes i vognen. (ØF 24. februar 1958 side 4)

1958 Opstillingsliste for Det konservative Folkeparti til byrådsvalget den 4. marts 1958

Det konservative Folkeparti har opstillet følgende kandidater til byrådsvalget den 4. marts 1958:
1. Driftsrevisor Holger Wium
2. Fru Anna Poulsen
3. Købmand Hugo Jørgensen
4. Urmager Poul Hansen
5. Arkitekt, brandinspektør Laurids Jensen
6. Fru Ida Tormod Nielsen
7. Landsretssagfører Torsten Sørensen
8. Civilingeniør Poul Helsing
(ØF 1. marts 1958 side 8)
Der blev den 21. februar 1958 indgået valgforbund mellem Venstre, Konservative og
Radikale Venstre

1958 Opstillingsliste for Venstre til byrådsvalget 4. marts 1958

Venstre har opstillet følgende til byrådsvalget 4. marts 1958:
1. Landsretssagfører Jørgen Torsted Hald
2. Bestyrer Mads Andersen
3. Mejeribestyrer Helmer Egelund Nielsen
4. Husmoder Anna Petra Bro
5. Købmand Niels Helmer Møller Jensen
6. Kontorassistent Klara Petersen
7. Kørelærer Hans Christian Nielsen
8. Bankdirektør Aage Nielsen
(ØF 1.marts 1958 side 8)
Der er den 21. februar 1958 indgået valgforbund mellem Venstre, Konservative og Radikale Venstre

1958 Betydelige forskydninger ved byrådsvalget den 4. marts 1958

Ved byrådsvalget den 4. marts 1958 blev der betydelige forskydninger.
Venstre og kommunisterne vandt hver et mandat, mens Socialdemokratiet og Radikale
tabte hver et. Stemmeprocenten blev 83,1 imod 77,6 i 1954.
Det nye byråd med 6 nye medlemmer er fordelt således:
Socialdemokratiet: Borgmester Niels Albrechtsen, Aage Sund (ny), Jens Peter Haagensen, Viggo Egelykke (ny), Werner Sonne, Helge Hansen, Marie Thomsen, Mary Hald Pedersen (ny).
Konservative: Holger Wium, Anna Poulsen og Hugo Jørgensen (ny).
Venstre: Jørgen Torsted Hald og Mads Frederik Andersen (ny).
Kommunister: Steffen Jensen og Fritz Nicolai Nielsen (ny).
(ØF 5. marts 1958 side 1)

1958 To blokke med 48 nye lejligheder i Langagervænget

Næste etape af Køge Social-filantropiske Boligselskabs byggeri blev i aftes den 11. marts 1958 vedtaget i byrådsmødet.
Der ydes kommunegaranti på 863.000 kroner og et direkte kommunalt tilskud på 122.000 kroner. Den planlagte vej på sydsiden af de 2 blokke benævnes Primulavej.
(ØF 12. marts 1958 side 4)

1958 Bagermestrene fylder 60 år

I dag den 13. marts 1958 fylder Østsjællands Bager- og Conditorforening 60 år. Jubilæet vil blive holdt på Teaterbygningen på søndag den 16. marts 1958. Ved jubilæet består bestyrelsen af bagermestrene Harvig Nielsen, Køge (formand), Knud Fritzen, Haslev, Viggo Lürtgemeier, Førslev, Steffen Hansen, St. Heddinge og Oskar Henningsen, Fakse. Kasserer er revisor Erik Jacobsen. Revisorer er bagermestrene Regnar Rasmussen og Theodor Rasmussen. (ØF 13. marts 1958 side 4)

1958 Køges virksomheder med i optoget ved karnevalet 5. og 6. juli 1958

Karnevalskomiteen, der består af borgmester Niels Albrechtsen, politimester Vagn Bro, K. E. Rohde, De samvirkende Idrætsforeninger og landsretssagfører Hanson, opfordrer firmaer til at møde med kæmpefigurer – gerne som levende varemærker – til karnevalsoptoget udtaler borgmester Niels Albrechtsen.
Byens kontordamer opfordres til at fremstille konfetti.
Der er præmier til begge indslag. (ØF 14. marts 1958 side 4)

1958 Hvide svaner

I går eftermiddag – 18. marts 1958 – skete der det usædvanlige, at 2 hvide svaner kom ind i det indre havnebassin. Mange mennesker lagde mærke til dem, og nogle enkelte fik dem lokket ind til bolværket, hvor de lod sig fodre. Det er så vidt vides første gang, man har set svaner så langt inde i havnen. (ØF 19. marts 1958 side 4)

1958 Ung pige antages

Annonce:
LELLINGE SKOVRIDERGAARD.
Ung pige antages 1. maj evt. før.
En virkelig dygtig ung pige fra et godt hjem,
med en pæn optræden, ferm til madlavning
kan få en virkelig god stilling hos venlige
mennesker (husstand: ungt ægtepar)
Tiltrædelse 1. maj evt. før.
Radio og fjernsyn på værelset.
Gage 300 kroner månedlig.
Skriftlig henvendelse med oplysninger til
fru direktør Arne Randow,
Lellinge Skovridergård, Lellinge.
(ØF 25. marts 1958 side 3)

1958 Aage Sund blev 1. viceborgmester.

Køge byråd holdt konstituerende møde i aftes den 31. marts 1958.
Der var i alt 50 udvalgsposter, der skulle besættes.
I forhold til repræsentationen i byrådet tilfalder 27 gruppe A, 17 gruppe B og 6 til den kommunistiske gruppe.
Niels Albrechtsen blev valgt til borgmester uden modkandidater.
1. viceborgmester – Aage Sund.
2. viceborgmester – Holger Wium.
Fordelingen i de forskellige udvalg fremgår af en hel spalte i avisen.
(ØF 1. april 1958 side 4)

1958 Køge Roklub har fået pontonbro til 4.000 kroner

Køge Roklub og dameroklubben havde i lørdags den 12. april 1958 standerhejsning.
Samtidig blev en ny pontonbro søsat; den gamle var blevet så ødelagt, at den umuligt kunne bruges mere. Pontonbroen har kostet 4.000 kroner.
(ØF 14. april 1958 side 7 + billede side 4)

1958 Autoforhandler køber ejendommene Nørregade 111, 113 og 115

Køge Borger- og Håndværkerforening har solgt ejendommene Nørregade 111, 113 og 115 til autoforhandler Ib Junggaard for 145.000 kroner med overtagelse 1. maj 1958.
Ejendommene blev købt i 1949 for 137.000 kroner.
Vedligeholdelsesudgifterne er steget så meget, at lejeindtægterne ikke har kunnet følge med. (ØF 15. april 1958 side 4)
Indtasterens bemærkning:
Adressen blev i oktober 2001 ændret til Nørre Boulevard 93, 95 og 97.

1958 To grise faldt af

Politiet bemærkede i går eftermiddag den 14. april 1958, at lemmen bagtil på en lastbil med svinehæk stod åben, så grisene kunne falde ud. Lastbilen, som var på vej til slagteriet, blev indhentet, og det viste sig da, at et par grise var faldet ud.
De blev senere fundet, og det blev konstateret, at de ikke havde lidt nogen overlast.
ØF 15. april 1958 side 4)

1958 De skal ikke snydes i arresten

I morgen den 16. april 1958 skal alle være glade, sagde politimester Vagn Bro i formiddag. Det er jo tronfølgeren, prinsesse Margrethes 18 års fødselsdag, og i den anledning har vi besluttet at servere en kop kaffe og 2 stykker brød i arresten til de mennesker, som ikke kan være med til fødselsdagen. (ØF 15. april 1958 side 4)

1958 Nye telefonabonnenter

Annonce:
Nye telefonabonnenter under KØGE CENTRAL,
der har fået telefon efter 1. januar 1958, kan gratis medtages i den lokale telefonbog for Køge og Omegn, der udkommer omkring 1. juni 1958, hvis De inden 8 dage meddeler
nr. navn og adresse til Østsjællands Folkeblads ekspedition.
(ØF 16. april 1958 side 4)

1958 Senere åbningstid

Køge Textilhandlerforening har på en generalforsamling vedtaget at ændre åbningstiderne om morgenen til kl. 8,30 mod hidtil kl. 8.
ændringen er en følge af den nye overenskomst med kortere arbejdstid for butiksmedarbejdere. Man mener, at det ikke vil betyde nogen væsentlig gene for forbrugerne. (ØF 3. maj 1958 side 4)
Annonce herom offentliggøres tillige på side 4

1958 Politimester Vagn Bro har forbudt Stjerneløbet

Det sidste stjerneløb er formentlig kørt i Køge. Den enorme trafik på Hovedvej 2 umuliggør arrangementet i den nuværende form, hvorved hovedvejen skal krydses.
Man vil ikke stoppe trafikken med få minutters mellemrum.
(ØF 29.maj 19058 side 4)

Ny rute godkendt til 3 ruter:
20 km stenen på Store Heddingevejen, 13 km stenen ud for Hårlev,
(begge retur til Køge)
17 km stenen – rundtur – Lille Linde over Enderslev-Vråby og retur.
(ØF 2. juni 1958 side 4)

1958 Hønsekaglen fra vandtårnet

Endelig kom tilladelsen.
Politiet gav i dag den 4. juni 1958 tilladelse til hønsekaglen fra vandtårnet ved Blegdammen. Fra en højtaler lader man gjalde hønsekaglen og musik hver dag indtil karnevalet 5. og 6. juli 1958. Man regner med, at bruge det om en uge.
(ØF 4. juni 1958 side 4)

1958 To gode placeringer til Køge-roere

Køge Roklubs dobbelt-sculler-hold – Hans Nielsen og John Ørsted Hansen deltog som de eneste fra Køge i Københavnsmesterskaberne på Bagsværd Sø.
Lørdag den 6. juni 1958 startede de i senior-sculler og blev nr. 2 i tiden 7,11 mens KR vandt i tiden 7,09.
Søndag startede de i junior-sculler og vandt suverænt 7,53,2. Nr. 2 kom ind i tiden 8,02. (ØF 9. juni 1958 side 8)

1958 Timelønnen steg 27 øre i 1957

Den samlede gennemsnitlige timefortjeneste inklusive forskellige tillæg og feriepenge steg i 1957 til 515 øre mod 488 øre i 1956 for alle godt 250.000 arbejdere, for hvilke Statistisk Departement har modtaget lønoplysninger.
Antallet af arbejdere er steget fra 244.000 i 1956.
(ØF 19. juni 1958 side 1)

1958 Hele byen i farveorgie

Festlige kulører vil smykke Karnevals-Køge den 5. og 6. juli 1958.
For festdagene vil hele byen dag og nat stråle i karnevalsfarverne – grøn og lilla, som er brugt til karnevalsplakaten.
Der er monteret store hjul på elmasterne med kulørte pærer.
Der vil være flagstænger med vimpler i karnevalsfarverne ved alle indfaldsveje.
(Udsnit af omtale i ØF den 20. juni 1958 side 4 – 1 spalte)

1958 Køge-cykelrytter blev juniormester

Køges juniorcykelryttere havde en stor dag ved Sjællandsmesterskaberne ved Korsør i går den 22. juni 1958. Der kørtes over 30 kilometer.
Jørgen Sørensen, der har kørt en række gode løb i år, blev Sjællandsmester i tiden 47,25. Hans broder Per Sørensen kom på 4. pladsen i tiden 48,37.
(ØF 23. juni 1958 side 6)

1958 5.000 biler kan på een gang parkere under karnevalet

Et fantastisk arrangement med moderne hjælpemidler skal få karnevalstrafikken i næste week-end til at glide ubesværet.
Hjemmeværnet kan ved hjælp af radioer ved alle indfaldsveje holde kontakt med parkeringsvagterne og dermed dirigere trafikken hen, hvor der er plads. På visse veje kan parkeres i den ene side.
Festområdet – Torvet, Nørregade fra Jernbanegade, Jernbanegade, Brogade, Fændediget og Bag Haverne samt dele af Havnen spærres for al kørsel.
Der bliver parkering på dyrskuespladsen på Søndre Strand, ved Carlsensvej, Stadion og Lovparken.
(ØF 2. juli 1958 side 3 – 1

1958 Særtog til og fra karnevalet

Statsbanerne vil den 5. og 6. juli 1958 i forbindelse med karnevalet indsætte særtog med danse- og restaurationsvogne.
Der vil blive solgt dobbeltbilletter med 30% rabat på strækningen København H. til Vordingborg. Der er stop på alle stationer.
Afgang fra Køge lørdag nat klokken 01,00 og søndag nat klokken 0,20.
(ØF 2. juli 1958 side 4)

1958 Julekurvene sendte 30 Køge-drenge på sommerlejr

Det summede af glade drengestemmer i går middags den 7. juli 1958 på spejderengen på Jernstøbervænget.
Der var samling til afrejse til Sct. Georgsgildets sommerlejr i Gjorslev Bøgeskov.
Drengene var blevet udvalgt gennem byens skoler til en 8-dages sommerlejr.
(ØF 8.juli 1958 side 4)

1958 Oldtidsfund under Køge Torv

Nogle arbejdere, der skulle grave nogle huller til master i forbindelse med karnevalet 1958, gjorde et opsigtsvækkende fund en meter nede – af en hjortetaksøkse.
Desværre var skæftet formuldet. Formentlig stammer øksen fra omkring 6000 år før K fødsel. (ØF 8. juli 1958 side 4)
Ifølge Køge Museum er øksen fra ca. 2000 år før Kristi fødsel. (ØF 9. juli 1958 side 4 – billede)

1958 Antallet af vare- og lastbiler tredoblet side krigen

En optælling pr. 1. januar 1958 af vare- og lastbiler viser, at der på landsplan er 114.307 i alt imod 39.649 i 1946.
I Køge politikreds er antallet steget til 1946 stykker fra 618 i 1946.
(ØF 15. juli 1958 side 4)
Indtasterens bemærkning:
Det er et tilfælde, at antallet er det samme som årstallet. (23 gange 618 = 1854)

1958 Ingen advokater i Køge

Der er ingen advokater i Køge. Byens sagførere beholder de gamle titler.
Fra 1. juli 1958 blev alle sagførere som bekendt officielt ens, hvad titler angår, og skulle i fremtiden kaldes advokater, men alle , der på et tidspunkt var højesteretssagførere eller landsretssagførere har ret til at beholde de gamle titler.
Ingen af byens sagførere vil ændre titel, det er noget pjat, at kaste et godt dansk ord væk til fordel for et fremmedord.
På Fyn vil titelændringen nok ikke slå an foreløbig; idet ordet advokat på fynsk vil lyde som avekat”. (ØF 5. august 1958 side 4)”

1958 Enestående interiør i Køge Centralbibliotek

Den nye biblioteksbygning i Kirkestræde indviet. Der er flyttet ca. 35.000 bøger fra det gamle bibliotek i Bygårdsstræde. Opsætningen af bøgerne er endnu ikke tilendebragt. I en større artikel med billeder omtales bibliotekets indretning – rum for rum. Børnebiblioteket er nyt i Køge Biblioteks historie.
(ØF 8. august 1958 side 3 + 6 – 4 spalter)
Farvel til Danmarks første selvstændige biblioteksbygning (Bygårdsstræde) fra 1919.
Omtalt i forbindelse med beretningen for 1957/58. (ØF 8. august 1958 side 4)
Indvielsen med diverse taler omtales i ØF den 9. august 1958 side 4.

1958 Spændende forsøg med 8. og 9. skoleår

Der forestår et par spændende år for skolevæsenet i Køge, efter at man nu ved det nye skoleårs begyndelse 1958-59 har startet en helt ny form for undervisning.
En speciel 8. klasse og til næste år en 9. klasse hvis formål er at forberede eleverne til uddannelsen i en række tekniske fag: tekniske assistenter, industrilaboranter, elektroteknikere, mekanikere og så videre.
Af de elever, der har meldt sig til den normale 8. klasse skal de, der skønnes egnet, deltage i undervisningen, der bliver på 36 timer ugentligt udover de normale fag undervises i geometri, fysik og tysk.
Der er 13 elever, der har meldt sig – både piger og drenge. (ØF 12. august 1958 side 1)

1958 Dykkerdragt forsvandt

Lørdag den 16. august 1958 modtog politiet i Køge anmeldelse fra fisker Erik Olsen, Strandvejen 30 om, at hans dykkerdragt var forsvundet fra hans fiskerbåd i Havnen, men inden politiet nåede at foretage sig noget i sagen, meddelte Olsen, at han havde
fundet dragten i vandet – antageligt er der tale om drengestreger.
(ØF 18. august 1958 side 4)

1958 Kameraet snurrer – Køgefilmen optages

På en celluloid-strimmel fæstnes livet i Køge by med både det typiske og de små, hyggelige ejendommeligheder. Filmen om Køge i hverdag og fest bliver til på foranledning af grosserer Herold Halle, som anvender fotoudstyr til 10.000 kroner.
Kriminalbetjent Aage Sund, som selv er en dygtig amatørfotograf, skal sørge for at Halle finder frem til de træk, der er typiske for Køge.
Optagelserne startede allerede til karnevalet. Filmen skal opbevares i Byarkivet.
(ØF 20. august 1958 side 4)

1958 Statstelegrafen anerkendte første danske reklameradio

Interview med manden, der startede Danmarks første og hidtil eneste reklameradio, Poul Lendorff. Den lovformelige tilladelse blev givet 10. november 1924 fra Generaldirektoratet for Telegrafvæsen. Udsendelserne var på det forholdsvis nye sprog – esperanto, som Lendorff havde lært sig , da han købte en lærebog i 1907. Ideen fik han fra BBC i London. (ØF 23. august 1958 side 3 + 8 – ½ side)

1958 Køge Kirke indfører dåbsbogen

I morgen – søndag den 24. august 1958 bliver dåbsbogen taget i brug.
Der er tilmeldt 5 børn til dåb.
Dåbsbogen er et lille hefte, hvori barnets navn, dåbsdato og præstens navn står.
Herefter står trosbekendelsen og faddernes navne, præstens ord til barnet og forældrene. (ØF 23. august 1958 side 4)

1958 Ny formand for Køge Kor

Repræsentant Ernst Frederiksen afløser telefonistinde fru Aase Jeppesen som formand i Køge Kor. På generalforsamlingen i aftes den 27. august 1958, hvor redaktør K. E. Lintrup var dirigent, berettede Aase Jeppesen om korets forskellige arrangementer i årets løb – bl. a. besøg fra Køges svenske venskabsby, Kristianstad af “Püttekören”. Fru Jeppesen ønskede ikke genvalg og Ernst Frederiksen blev valgt som ny formand. (ØF 28. august 1958 side 4)

1958 Ny langtursbåd til Køge Roklub

Køge Roklub har fået en nyerhvervelse – en dejlig langtursbåd, en fire-årers inrigger.
Den har kostet 4.000 kroner og skal prøves i løbet af ugen.
(ØF 1. september 1958 side 6)

1958 Borgmesteren køber grund

Borgmester Niels Albrechtsen har købt en 830 m2 stor grund på hjørnet af Vordingborgvej (nu Søndre Alle) og første indkørsel til Skovparken (nu Sandmarksbo).
Der bliver ikke bygget før til efteråret.
Huset er ikke tænkt som bolig for kommende borgmestre.
Milestenen skal blive på grunden i et hjørne ud mod vejen.
(ØF 3. september 1958 side 4)

1958 Lærer og 2 elever kvæstet på skolen

I går den 9. september 1958 eksploderede en glasbeholder under fysikundervisningen på Tøxens Skole. Lærer Aksel Jensen blev stærkt forskåret i ansigtet og i højre hånd. 2 af de nærmest stående elever blev også forskåret, men alle 3 kunne efter behandling på sygehuset tage hjem. Uheldet skete, da lærer Jensen ville vise, hvorledes man fremstiller ilt ved opvarmning af en blanding af brunsten og kaliumklorat – en blanding, der skal omgås med forsigtighed, men der er intet at laste læreren for, udtaler stadsskoleinspektør P. A. Klein. (ØF 10. september 1958 side 4)

1958 Elever i 1. klasse legede med skarpe patroner

I forgårs den 9. september 1958 opdagede lærerne på Søndre Skole, at nogle af eleverne i 1. klasse legede med nogle små blanke genstande.
Ved nærmere eftersyn viste det sig at være skarpe patroner af samme størrelse som de, der bruges til maskingevær. Patronerne – ca. 20 stk. – havde drengene fundet på hjørnet af Rasmussensvej og Søndre Viaduktvej – hvordan de er havnet der, har politiet ikke kunnet opklare. (ØF 11. september 1958 side 4)

1958 Erhvervsgrupper i Køge

Pr. 15. maj 1958 er en række erhvervsgrupper i Køge optalt:
49 Barber- og frisørsaloner (inkl.. Damefrisørsaloner)
26 Restaurationsvirksomheder
29 bagerier, konditorier og brødudsalg
23 cigarhandlere
25 frugt- og grønthandlere
72 kolonial- og kaffehandlere
38 manufakturhandlere m. v.
16 skomagere og skotøjsudsalg
26 slagtere, kødudsalg og viktualiehandlere

(ØF 12. september 1958 side 4)

1958 Frihedskæmper-fane udstillet i Vestergade

Til minde om den 19. september 1944, da tyskerne internerede det danske politi, kan man fra i dag den 19. september 1958 og nogle dage frem se en frihedskæmper-fane ophængt i det ene af købmand Charles Flindts vinduer i Vestergade 20.
Grunden til, at fanen udstilles i Vestergade 20, er den, at i porten har modstandsbevægelsen sin mindetavle, og det var ydermere i denne port, at modstandsbevægelsen mødte den 5. maj 1945 om morgenen.
(ØF 19. september 1958 side 4)

1958 Menighedsrådets formand går af

Formand Viggo Egelykke anmodede om at træde ud af menighedsrådet på mødet den 23. september 1958. Begrundelsen var manglende tid på grund af det kommunale arbejde som formand for børneværnet, der var af større omfang end forventet.
Menighedsrådet vil i oktober 1958 vælge ny formand.
Suppleant til rådet er depotejer Georg Jespersen, Pedersvej 73.
(ØF 24. september 1958 side 4)

1958 Hver orkestergruppe bliver nu undervist for sig

I aftes den 23. september 1958 holdt Køge Skoleorkester og Skoleorkestrets Venner generalforsamling. Orkestrets formand C. F. Simonsen berettede blandt andet, at skoleorkestret bestod af 39 drenge og 39 piger. Man havde nu fået flere lærere til at undervise i hver sin instrumentgruppe.
Kontingentet pr. elev blev forhøjet med 2 kroner fra 3 til 5 kroner.
(ØF 24. september 1958 side 4)

1958 Lakseforeller

Annonce: Lakseforeller, meget fine, hjemkommet. Pr. ½ kg. Kr. 2,38 Køge Fiskehus, F. Hansen, Nørregade 8, Køge Telf. 375 (ØF 25. september 1958 side 10)

1958 Spredte nysepulver blandt publikum

Kedelig oplevelse i KINO (Nørregade 10) i aftes den 26. september 1958.
6 drenge er nægtet adgang til biografen. Politiet måtte i aftes rykke ud til KINO, hvor nogle drenge generede forestillingen ved at sprede nysepulver blandt biografgængerne.
Drengene nægtede sig skyldige, da de ikke havde noget pulver på sig.
Selv om der blev fundet en flaske med sort pulver under et af sæderne, hvor drengene havde siddet, nægtede de stadig. Politiet skal tage yderligere stilling.
(ØF 27. september 1958 side 4)

1958 Tog forkert kort og rykkede ned

Knud Wørzner, Køge Orienteringssektion var meget uheldig ved Sjællandsmesterskaberne i orientering, da han som deltager i A-rækken tog et forkert mønsterkort ved en post. Kortet var til B-rækken. Knud Wørzner blev ikke placeret og må rykke ned i B-rækken efter op mod en snes år i A-rækken. 2 gode løb kan imidlertid give point nok til genoprykning. (ØF 6. oktober 1958 side 7)

1958 Vandrørssprængning i Brogade

I går den 6. oktober 1958 skete der i Brogade en sprængning af et vandrør, og vandet fossede ud over gaden. Man fik i hast gravet ned til bruddet; men først da de rette folk kom til, blev der stoppet for den lille springflod.
Billede af en dreng, der prøver at stoppe vandet med hænderne.
(ØF 7. oktober 1958 side 1)

1958 Mangler De penge?

Annonce:
Mangler De penge?
Vi køber klude, jern og metaller
til gode priser.
Hildebrandt
Kirkestræde 25
Tlf. Køge 1346

(tegning af mand, som vender lommerne ud af bukserne)
(ØF 7. oktober 1958 side 9)

1958 Den rullende sparekasse med radiotelefoner

Sparekassen for Kjøge og Omegn indretter mobilt kontorsted i en bus.
Pengene kan ikke trille ud under kørselen.
De faste kontorer i Strøby Egede, Enderslev-Vråby, Herfølge og Lille Skensved nedlægges. Bussen er 2-mands betjent til ekspeditioner. Personalet har stort kørekort.
Bussen er indrettet med et radio-telefonanlæg, så man kan stå i forbindelse med hovedkontoret i Køge. (ØF 15. oktober 1958 side 4 – 1 spalte + 2 billeder)

1958 Støjplagen generer – men pengene lokker

Efter kraftig diskussion vedtog KBHF (Alexandra-Stiftelsen i Vestergade at sælge havegrunde til Dansk Frø- og Siloselskab på den ekstraordinære generalforsamling i aftes den 14. oktober 1958. Skomager H. F. Poulsen, der bor i stiftelsen var en af dem, der var imod salget, da han forventede meget støj. Andre var positive, da der så blev råd til centralvarme. Efter mange diskussioner blev salget vedtaget med 28 stemmer for, 14 imod og 3 blanke. (ØF 15. oktober 1958 side 4 – 1½ spalte)

1958 Vallø Stift siger farvel til kareten

Med udgangen af oktober 1958 forsvinder et karakteristisk billede fra de sjællandske veje og Køges gader. Vallø Stift lader kareten erstatte af en bil til befordring af stiftsdamerne. Kareten trukket af de velholdte sorte heste og med den liberiklædte kusk, Jens Hansen på bænken, var et særkende for egnen. Det er et stykke fortid, der forsvinder. Jens Hansen trækker sig tilbage efter 44 år pr. 1. november 1958.
(ØF 21. oktober 1958 side 1)
Billede af sidste køretur den 30. oktober 1958, som nationalmuseets fotograf har taget til arkivet. (ØF 31.oktober 1958 side 1)

1958 Den pynter just ikke

Den nye vejerbod i Køge, som der bringes et billede af, vil inden længe blive taget i brug.
At den gamle vejerbod trængte til afløsning er vel udenfor al diskussion – det er der derimod ikke i placeringen af den nye vejerbod, som efter manges opfattelse har ødelagt helhedsindtrykket af havnepartiet i Køge – et af landets smukkeste.
(ØF 31. oktober 1958 side 1)
(Omtale af indvielse af vejerboden i ØF 12. november 1958 side 4)

1958 Køge Boldklub har sikret sig træner

Fra 1. januar 1959 tiltræder Frems tidligere målmand, Egon Sørensen, der i øjeblikket træner Hjørrings 3. divisionshold, som træner i Køge Boldklub.
Han er blevet anbefalet af Karl Aage Hansen, tidligere Frem og Frems formand Vilh. Skousen. (ØF 27. oktober 1958 side 6)

1958 Skolejubilæet fejres i morgen den 31. oktober 1958

Køge kommunale skolevæsen kan den 1. november 1958 fejre 150 års jubilæum.
Dagen fejres officielt i morgen den 31. oktober 1958. Børnene på de 3 skoler møder som sædvanligt, men der bliver ikke nogen egentlig skoledag.
I dagens anledning får de sodavand og wienerbrød.
Fra kl. 10,00 til 11,00 bliver der reception i lærerværelset på Brochmands Skole.
Klokken 11,30 afslører borgmester Niels Albrechtsen en statue foran Brochmands Skole. Statuen er skænket af Køge kommune. (ØF 30. oktober 1958 side 4)
Billede og omtale af afsløringen af statuen – en lille dreng med et firben på armen.
(ØF 31. oktober 1958 side 4)

1958 100.000 kroner i overskud fra sommerens store Køge-fest

I aftes den 1. november 1958 holdt præsidiet for Køge Karneval kritikmøde på Teaterbygningen for et lille hundrede af de mange medarbejdere fra karnevalsfesten.
Festen blev den største byfest nogensinde i en dansk provinsby.
Overskuddet på 100.000 kroner fordeles mellem Køge Museum, sportsorganisationerne og Turistforeningen med 31.000 kroner til hver.
(ØF 2. november 1958 side 3 – 2 spalter)

1958 Henning Dige mester i 20 km løb

Køge Gymnastik- og Idrætsforening har i søndags den 2. november 1958 afholdt klubmesterskaber. Henning Dige blev klubmester i 20 km løb i tiden 1 time 19 min.,
nr. 2 Leif Nielsen 1 time 21 min og Ole Nielsen 1 time 24 min.
De øvrige resultater i andre idrætsgrene omtales for aldersklasserne: 13 – 14 år, 15 – 16 år, 17 – 18 år og seniorer. (ØF 4.november 1958 side 6 – 1 spalte)

1958 Udstilling fra Køge Byarkiv

I foredragssalen på Centralbiblioteket er der i ugens 3 sidste dage
(13., 14 og 15. november 1958) udstilling fra Køge Byarkiv med arkivalier og billeder, der beskriver byens fortid. Der ligger uden tvivl rundt om i byen endnu meget, der kan fortælle om svundne tider.
Når man har et byarkiv, bør arkivaliernes rette plads være i Byarkivet.
(ØF 12. november 1958 side 4)
Indtasterens bemærkning: Dette emne er altid aktuelt nu og i fremtiden.

1958 Gasværket får nu billige engelske kul

Køge Gasværk bruger stadig engelske kul, hvor prisen nu bliver nedsat med 14%.
Det er ikke afgjort, om gasprisen nedsættes.
De fleste danske gasværker er gået over til kul fra USA, da de er billigere end de engelske. Englænderne vil nu konkurrere på prisen.
(ØF 13. november 1958 side 4)

1958 Grundtvigs Grav udsat for hærværk

Grundtvigs Grav på Åsen har været udsat for hærværk.
Ubekendte personer har skaffet sig adgang til krypten ved at ødelægge dennes dør, ligesom den store jernport er brækket i stykker. Politiet arbejder med sagen.
Man kan ved henvendelse på Gammelkjøgegård få lov til at besøge krypten.
(ØF 19. november 1958 side 4)

1958 J. Kofods Fabriker overtages af en mægtig tysk koncern

Fra 1. februar 1958 bliver J. Kofods legetøjsfabrik i Køge overtaget af den kendte tyske fabrik Reinicke Gummi Celluloid i Mannheim, forudsat at formaliteterne i handelsministeriet går i orden. Det bliver en vinding for Køge by.
Alle ansatte kan fortsætte. Overtagelsessummen bliver formentlig et par millioner. Fabrikant J. Kofod vil så trække sig tilbage til sit gods Cathrineberg i Sengeløse.
(ØF 21. november 1958 side 4)

1958 Erik Terp vandt kuglepen-sagen ved Højesteret

Landsretssagfører Erik Terp har vundet kuglepen-sagen ved Højesteret, der nu har fastslået, at der kan bruges kuglepen på officielle dokumenter.
Sagen har verseret siden december 1957. (ØF 25. november 1958 side 1)

1958 200.000 kiggere er passeret

Der er 1951 fjernseere i Køge pr. 1. december 1958.
Til sammenligning har København 109.341, Aarhus 7.817, Odense 5.954,
Helsingør 4634, Esbjerg 3100 og Aalborg 2.499. (ØF 4. december 1958 side 1)

1958 Duer til dyrlægen

Duer kommer nu til dyrlægen for at få antibiotika ligesom mennesker får penicellin.
En af byens dyrlæger har i den sidste tid haft et par dueslag til behandling.
De fine brevduer kan blive angrebet af forkølelse eller bronchitis, der kan medføre døden. Duerne finder sig i, at den fine nål går ind i brystmuskulaturen.
(ØF 12. december 1958 side 4)

1958 Fjernsynsapparat til Alderdomshjemmet

Køge kommune gav i går den 23. december 1958 Køge Alderdomshjem et fjernsynsapparat i forbindelse med lillejuleaftensfesten.
Gaven står foreløbig i samlingssalen i kælderen, hvor man i aften – juleaften – samles for at spise andesteg og fejre aftenen med juletræ, godter, julesange og gaver.
(ØF 24. december 1958 side 4)

1958 Billetsalget til det kristelige møde

Det kristelige møde, der arrangeres af Køge Menighedsråd, er fastsat til 11. februar 1958 på Teaterbygningen. Mødets taler bliver professor N. H. Søe, der har kaldt sit foredrag: “Hvorfor netop kristendom?” med undertitlen “Er de andre religioner ikke lige så gode?”. Der bliver underholdning af Unge akademikeres kor med Sv. G. Asmussen som dirigent. Billetsalget er åbent, og adgangskort kan fås hos menighedsrådets medlemmer, byens præster, kirketjeneren og på kirkens kontor, Vestergade 23. (ØF 3. februar 1958 side 4)

1958 Brigitte Bardot til Køge Karneval?

Til karnevalet i Køge den 5. og 6. juli 1958 er der planer om at Brigitte Bardot skal være karnevalets dronning. Man er i kontakt med B. B.’s sekretariat for at drøfte de nærmere betingelser. (ØF 8. maj 1958 side 4) Det bliver skuespiller Vivi Bak, der bliver karnevalets dronning uden at blive kaldt “Den danske Brigitte Bardot”. (ØF 28. maj 1958 side 4) I ØF den 4. juli 1958 side 4 fremgår det, at Josephine Baker har accepteret, at blive karnevalets dronning. Vivi Bak bliver karnevalsprinsesse.

1958 Vores dans ser vel nok lidt underlig ud

Indtryk fra et besøg i Køge Jazzklub, Tigerclub, som efter de unges eget udsagn er et samlingssted de længe har savnet. 12 musikere i jam-session – “New Orleans Ramblers”, Næstved og “The Unknown” fra København. De unge dansede, svajede, vrikkende og vridende og morede sig dejligt. Der var mange “bænkevarmere”, da der mangler piger. (ØF 4. februar 1958 side 3 – 2½ spalte)

1958 Køge får “Stormagasin” med afdelinger over hele byen

Mandag den 3. marts 1958 vil et nyt “Stormagasin” se dagens lys i Køge – 16 special-forretninger har sluttet sig sammen og oprettet en kontoring. Køge konto Ring får et fælles administrationskontor hos landsretssagfører Aage Vejerslev. En kunde kan oprette en konto – maximum 500 kroner – på ringens kontor. Der udleveres vareanvisningschecks på 10 og 50 kroner. Beløbet skal afdrages med 100 kroner om måneden + 2% i administrationsgebyr af afdraget. Bestyrelsen består af købmand Ole Langkilde (formand), isenkræmmer Jørgen Augsburg og forretningsfører H. Ehlert (Adolf Falch) (ØF 26. februar 1958 side 4 – ½ spalte)

1958 Ankerkæden kom ikke fri af skruen

Stenfiskeren “Kronborg” af København og søsterskibet “Avance”, som arbejdede i Køge Bugt, blev midlertidigt sat ud af spillet et stykke tid. Skibene havde ligget for anker ved siden af hinanden. Da “Kronborg” tog sit anker ind og drejede hen foran “Avance”, som endnu ikke havde hejst ankeret, kæden fik på en eller anden måde fat i “Kronborgs” skrue. “Avance” trak søsterskibet i havn, hvor en frømand blev tilkaldt. I det iskolde vand lykkedes det ham at få anbragt en krog i ankerkæden, som blev trukket på land. Temperaturen på Køge Havn var i morges 6 graders frost. (ØF 12. marts 1958 side 4)

1958 Må kvinder være med – eller ikke?

Et vanskeligt spørgsmål blev drøftet i mandfolkeforeningen “Køge Håndværker-klubs” – generalforsamling – må kvinder være med – eller ikke? Spørgsmålet blev rejst af bilforhandler Axel Kristiansen med henvisning til den moderne udvikling hen imod ligestilling, hvilket ikke er forudset i klubbens gamle love. Det drejer sig især om damefrisørinder, der har borgerbrev som håndværkere. Enker har hidtil kunnet være medlemmer, men uden stemmeret. Da der ikke var enighed om spørgsmålet, som i øvrigt i øjeblikket ikke er aktuelt, blev det udsat til en senere generalforsamling. (ØF 18. marts 1958)

1958 Brogade-komite nedsættes

Som led i forberedelserne til Køge karneval 5. og 6. juli 1958 er man nu nået til nærmere tilrettelæggelse af den såkaldte “Verdens længste Bar”. Der er udsendt indbydelse til forretningsindehaverne og grundejerne i Brogade. Sammenkomsten afholdes på Hotel Hafnia den 22. april 1958, hvor gode ideer skal drøftes. (ØF 18. april 1958side 4) I ØF den 23. april 1958 blev det oplyst, at det nedsatte udvalg består af købmand Aa. Thomasen, købmand Hugo Jørgensen, restauratør A. Larsson, apoteker Aabling-Thomsen og tobakshandler Jens Gerhard Christensen.

1958 Forlystelser

Annonce: KINO – KØGE TLF 495 2. uge – den store danske lystspilsucces i farver: “GULD OG GRØNNE SKOVE” KØGE BIO -TLF 750 Lemmyfilmen NATKLUBBENS SIDSTE GÆST med Eddie Constantine (ØF 12. maj 1958 side 7)

1958 Josephine Baker bliver karnevalets dronning

Karnevalskommiteen har netop i dag modtaget et telegram om, at Josephine Baker accepterer tilbuddet om, at blive karnevalsdronning. Årets karnevalsprinsesse bliver Vivi Bak. (ØF 23. juni 1958 side 1) Billede af Vagn Bro og Vivi Bak (ØF 24. juni 1958 side 4) Omtale af karnevallets afvikling – 1½ spalte i ØF 24.- juni 1958 side 8 Der vil blive optræden på 2 scener af kendte kunstnere – bl. a. Wandy Tworek, “Four Jacks”, Gitte og Otto Hænning, Peben Neergaard, den dejlige sangerinde Leesa Foster. (ØF 4. juli 1958 side 1 – billede af kunstnerne)

1958 Karnevalsruten 1958

Det 2 kilometer lange optog starter Bag Haverne, ad Ivar Huitfeldtsvej, Jernbanegade, Nørregade, Torvet rundt, Brogade og Fændediget. Der køres 2 gange rundt. Forrest kører Josephine Baker og “statsminister” Grüner Hanson i en åben cabriolet, så prins karneval politimester Vagn Bro og Vivi Bak i en Renault 1903 og endelig en oldsmobil 1906 med Leesa Foster. Herefter optoget med forskellige figurer af kendte personer. Optoget afsluttes af hjemmeværnets store orkester i uniformer fra 1848. (ØF 4. juli 1958 side 4)

1958 Køge Karneval 1958 blev en fest, som ikke overgås af noget

Overskrifter: Festen blev en enestående god propaganda for Køge by. Josephine Baker var begejstret. Masser af folk, men de holdt på pengene. Karnevalets entrekontrol svigtede – tilstrømningen var større end ved forrige karneval, men overskuddet af entreindtægter bliver antagelig nær det halve. Stor forskel på lørdagens og søndagens publikum – lørdag var præget af “fugtige” gæster mens søndag var en familiedag med mange bortkomne børn. (ØF 7. juli 1958 – hele side 4)

1958 Karnevalsoptoget 5. og 6. juli 1958

Samtale med Josephine Baker, som har svært ved at tage afsked. (ØF 7. juli 1958 side 3) Se også den 27. august 1958 side 6A – hele siden med hilsen fra Josephine Baker. Billede af dele af karnevalsoptoget (ØF 7. juli 1958 side 1) Billeder af prins karneval Vagn Bro og Vivi Bak, “statsminister” Grüner Hanson, Josephine Baker samt et billede af Leesa Foster på scenen. (ØF 7. juli 1958 side 3 – 2½ spalte)

1958 Liv i Nørregade på en charmerende måde

I går den 14. august 1958 fik adskillige af Køges beboere en lille glædelig overraskelse, da de gik gennem Nørregade, for der lød et klokkespil fra urmager Holger “Dik” Jensens forretning i Nørregade 30. Der er givet tilladelse fra politiet. Hvert kvarter toner en melodi fra klokkespillet. For tiden er det klokkespillet fra Westminster Abbey. I nær fremtid kan man forvente at høre Big Ben og Rådhusklokkerne. (ØF 15. august 1958 side 4)

1958 Direkte Sund-rute – Køge-Malmø 1. oktober

Ifølge BT vil der sandsynligvis allerede 1. oktober 1958 blive åbnet en direkte sejlrute mellem Køge og Malmø. Direktør Verner Brønholm, der driver rederiet “Sundfarten”, fører forhandlinger med havnemyndighederne i Køge og Malmø. Der er chartret et tysk skib på 500 bruttotons med en besætning på 30 mand. Der bliver plads til 600 passagerer. (ØF 16. september 1958 side 4) Prisen for en dobbelttur bliver 6 kroner (ØF 18. september 1958 side 6)

1958 Indbrud i “Børne-Magasinet”

Natten mellem søndag den 14. september 1958 og den 15. september 1958 er der fra “Børne-Magasinet”, Nørregade 48 stjålet en mindre damptromle, en knaldhættepistol, en mundharpe og 15 – 20 kroner i byttepenge. Der er noget, der tyder på, at det er børn, der har været på spil. (ØF 16. september 1958 side 4)

1958 Frækt tyveri fra “Guldfisken”

Flere værdifulde genstande stjålet fra marinestuen på “Guldfisken”, Havnen 21 de sidste dage. Det er ting, som restauratør Christian Pedersen har samlet gennem årene. Det drejer sig om 2 gamle messinglysestager, 1 krudthorn af messing og kobber, 1 miniature grønlænder-kajak, 1 spansk læderflaske til vin,1 miniature dykkerhjælm, 1 messingkanon på hjul og 1 malmkanon. Herudover er der stjålet et manglebræt og et minehorn af bly. Tingene er fjernet over flere dage. Der er foretaget anmeldelse til politiet. (ØF 27. september 1958 side 4)

1958 Køge Skolebio tæller 1300 børn

Køge Skolebio tæller 1300 børn fra Køge og omegns skoler – Ejby, Ølby, Salby, Ølsemagle, Højelse og Herfølge. Medlemstallet er tredoblet i løbet af 6 år. Man må vise forestillinger, henholdsvis tirsdag, torsdag og fredag. Forestillingerne foregår i biografen “BIO” (ØF 11. oktober 1958 side 4)

1958 Køge-Malmø-rutens aftenture blev en succes

Nu har Køge-Malmø Linietrafiks skib “Østersøen” præget havnebilledet i Køge Havn i en uge. Passagerantallet på dagturene har været jævnt stigende siden starten, hvor man kun sejlede med 30 – 40 passagerer. Aftenturene har været en udpræget succes. Til i aften den 1. november 1958 er der solgt 400 billetter. (ØF 1. november 1958 side 4)

1958 Nok “tugt til lydighed”, men ikke rotting og tamp igen

På Køge Forældreforenings møde i aftes den 26. november 1958 udtalte politimester Vagn Bro, at der stort set ingen ungdomskriminalitet var i Køge, men mulighederne er til stede, og dem må vi ikke lukke øjnene for. En af de væsentlige årsager til ungdomskriminaliteten skyldes de grufulde boliger, der bør saneres. Til slut slog politimesteren til lyd for, at det er på sin plads, at politiet i ny og næ gør brug af slående argumenter. Såvel som han finder det meningsløst, at det er blevet påbudt lærerne ikke at anvende korporlig afstraffelse i skolerne. (Referat i 3 spalter i ØF 27. november 1958 side 3) Indtasterens bemærkning: “Rotting” er ifølge Den Store Danske Encyklopædi side 335 et hollandsk udtryk for spanskrør

1958 Højtidelig behandling af anonym anmeldelse

Trafikant foruroliget over stien bag “De 40 huse”. Det er ikke alle anonyme henvendelser, der går direkte i papirkurven. En trafikant, der havde følt sig foruroliget over den trafik med barnevogne, cykler, knallerter og lignende, der foregår fra stien langs Ellebækken bag “De 40 huse” til stien langs med Skovparken, havde anonymt henvendt sig til politiet. Sagen gik videre til stadsingeniør og amtsvejinspektør for endelig at ende i ministeriet for offentlige arbejder. Det var indstillet, at man intet ville foretage sig, da den pågældende sti er forsynet med 3 trin og dermed lukket for kørende trafik, og derved blev det. (ØF 3. december 1958 side 4) Indtasterens bemærkninger: Der gik mange år før, der kom trafikregulering. Ifølge Dagbladet Køge den 5. maj 1999 blev der “Rød hvile på Ringvejen”. Lyssignal oprettet med trykknapper.

1958 Ib Junggaard direktør for nystartet aktieselskab

Ib Junggaard er pr. 15. januar 1959 udnævnt til direktør for aktieselskabet “Cylindric”. Virksomhederne for sprøjtemaling i Køge, Middelfart og København er slået sammen med “Jysk Staalflaskefabrik”. Aktiekapitalen er på 600.000 kroner. Hovedadministrationen bliver i Køge. (ØF 20. december 1958 side 4 – 1/1 spalte med omtalen)

1958 Huggede hovederne af 18 høns

Natten til i går den 26. december 1958 er der stjålet 16 – 17 høns fra et hønsehus i “Den Permanente”. Det var hele ejerens bestand, og tilbage lå en enkelt høne med afrevet hoved plus nogle enkelte hoveder fra de stjålne høns. (ØF 27. december 1958 side 4)

1958 Først ålen – så drammen

Ål er en billig mad, hvis man selv vover sig “til søs”, og lader det blanke ålejern lyne gennem vandet, det kræver en sikker hånd. Spå det vil sikkert være klogt at vente med drammen. (ØF 31. december 1958 side 1 – billede af et par køgensere i en båd på Køge Havn

1959 37 gravsten væltet

Hos stenhugger Viggo Larsen, Bjerggade/Niels Juelsgade blev der nytårsnat forøvet hærværk, hvor 37 gravsten blev væltet. Flere af stenene var blankpolerede og er blevet så ridsede, at det bliver nødvendigt, at polere dem om (Billede af pladsen)
(ØF 2. januar 1959 side 3)

1959 Kranfører kvæstet da 10 tons tung kran væltede

Alvorligt uheld på Junckers Savværk i går den 2. januar 1959, da en høj mobilkran fik overbalance, mens man var i færd med at aflæsse tunge træstammer. Kranfører Oluf Olsen nåede at springe af kranen, men blev ramt og fik bækkenbrud.
(Billede af den væltede kran i ØF 3. januar 1959 side 4)

1959 Røg i frikvarteret – 4 frakker brændte

Varm pibe årsag til mindre ildløs på Tøxens Skole i går den 16. januar 1959.
En af de større drenge overtrådte i går formiddag rygeforbudet, og tog sig en pibe tobak i frikvarteret. Han havde stoppet den varme pibe i frakkelommen og hængt frakken ude i gangen inden næste time. Den varme pibe antændte frakkeforet. Det udviklede en kvælende røg. Inden Falck fik kvalt ilden, var der gået ild i 4 frakker, som er ødelagt.
(ØF 17. januar 1959 side 4)

1959 Tobaksafvænning

Annonce:
Tobaksafvænning.
Efter langvarige og dyre eksperimenter er det
endelig lykkedes at fremstille et 100% effektivt
tobaksafvænningsmiddel –
T 88 Tabac Antistof.
Denne tablet gør det muligt for selv den mest
inkarnerede kæderyger at holde op med at ryge.
I løbet af få dage vil lysten til tobak helt forsvinde.
Sendes overalt.
Køge Material- og Farvehandel,
O. Mortensen, Torvet 19 – telefon 279.
(ØF 20. januar 1959 side 10)

1959 Lille blodbank” i brug på sygehuset”

På Køge Sygehus har man taget et køleskab i brug til opbevaring af de mest gængse typer blod. En lettelse i det daglige operationsarbejde. Blodet opbevares i ½ liters flasker. Man har som regel 3 flasker af hver slags. De mere sjældne blodtyper kan det ikke betale sig at opbevare, da blodet alligevel kun kan holde sig i cirka 14 dage. Blodet går dog ikke til spilde, men sendes til Seruminstituttet, hvor man udvikler blod-serum. Fordelen ved køleskabet er, at man kan tappe donorerne, når der er tid. Der bruges mere blod til operationer end ved ulykker. (ØF 24. januar 1959 side 4)

1959 Aage Sund med i DBU’s bestyrelse

I aftes den 28. januar 1959 på et møde i Dansk Boldspil Union blev Aage Sund, kriminaloverbetjent, viceborgmester og formand for Køge Boldklub valgt som Sjællandske divisionsklubbers repræsentant til DBU’s bestyrelse.
(ØF 29. januar 1959)

1959 Vallø-kareten nu på Køge Museum

Køge Museum har fået suppleret sine samlinger med cupé-vognen fra Vallø Slot i eftermiddags. Cupé-vognen, der er en gave fra Vallø, stammer oprindeligt fra dronning Louise, kong Frederik den 8.’s hustru. Den menes at være bygget i 1870’erne og kom i 1926 til Vallø. (ØF 30. januar 1959)

1959 Parkeringsforholdene ved krematoriet er for dårlige

På menighedsrådsmødet i aftes den 29. januar 1959 påpegede pastor Aage Madsen de dårlige parkeringsforhold ved krematoriet. Der bliver stadig flere bisættelser fra krematoriet, så det meget ofte kniber med plads til bilerne.
Vejen trænger til et par nye lampesteder, udtaler Thorkild Olsen. Menighedsrådets formand Svend Aage Jensen lovede, at forretningsudvalget ville se på sagen.
(ØF 30. januar 1959 side 4)

1959 Handelsministeriet har nu godkendt fabriks-salget

Kofods Fabrikker overgår til dansk aktieselskab med tysk indflydelse fra februar 1959.
Handelsministeriet har i går den 30. januar 1959 giver tilladelse til salget af J. Kofods Fabrikker. Den tyske fabrik Reinicke Gummi und Celluloid, Mannheim ventes at overtage fabrikken som planlagt 1. eller 2. februar 1959. (ØF 31. januar 1959 side 4)

1959 Tågen har lammet trafikken på Køge Havn

I 3 dage har den tætte tåge, som hviler over landet, lammet trafikken på Køge Havn.
Ingen skibe har kunnet komme ind i havnen. Det skyldes først og fremmest, at Køge Havn ikke er forsynet med tågesignaler, der kan lede skibene fra søen og ind til kajerne og de ventende kraner. Rent økonomisk er det penge ud af lommen for rederne, at skibene ligger stille. (ØF 7. februar 1959 side 4)

1959 Nye skarnkasser inden 1. april 1959

En del Køgeborgere får i løbet af de næste par måneder en ekstraudgift på 81 kroner.
Det er dem, der endnu ikke har anskaffet sig de nye, runde skarnkasser med fast låg.
Efter 15. april 1959 vil kun de nye skarnkasser kunne tømmes i renovationsvognen.
(ØF 9. februar 1959 side 4)
Annonce fra Køge kommune, der henledet opmærksomheden på sundhedskommissionens bekendtgørelse fra december 1953 om runde skarnkasser inden 1. april 1959 – ØF 9. februar 1959 side 9

1959 Gang i planer om udbygning af Langagerkvarteret

Køge Erhvervsmæssige Byggeselskab søger om tilladelse til at bygge parcelhuse mellem Astersvej og Ringvejen. Kommunen ser velvilligt på byggeriet.
Vest for Vordingborgvej er der planer om en bydel på 2.000 indbyggere.
Området ned til Klemmenstrupvej skal bebygges med parcelhuse.
Der kommer et butikstorv ved Astersvej.
Der er god søgning til de nye rækkehuse ved Lupinvej og Georginevej, hvor kommunen er bygherre. (ØF 11. februar 1959 side 4)

1959 Billeder til Tøxens Skole i Køge

De 2 H. C. Bärenholdt-billeder, som forleden dag blev skænket Tøxens Skole i anledning af 100 års jubilæet har fået deres blivende plads i lærerværelset. Det ene af billederne viser Tøxens Skole, som den så ud i 1903. Det andet billede er et farvelagt træsnit, der forestiller en gedebuk. (ØF 12. februar 1959 side 1)

1959 15 procent i udbytte hos Dansk Galoche- og Gummifabrik

På et bestyrelsesmøde i A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik har man vedtaget regnskabet for 1958, der med fradrag af betalte skatter 460.977 kroner, afskrivninger 170.215 kroner udviser et overskud af 934.837 kroner. Overførsel fra forrige år 1.173.530 kroner giver tilsammen 2.1108.368 kroner til generalforsamlingens disposition. Det foreslås anvendt til udbytte med 10 procent til aktionærerne og 5 procent af kapitalaktiver 200.000 kroner. (ØF 12. februar 1959 side 4)

1959 Køge Cykle Ring arrangerer hidtil største løb i Køge

Selv om Køge må undvære Stjerneløbet, bliver byen alligevel centrum for en af landets største cykle-begivenheder, når Køge Cykle Rings 25 års jubilæumsløb afholdes søndag den 19. april 1959. Løbet er det eneste løb øst for Storebælt, så hele den danske elite ventes at starte. Der køres i klasserne A, B, C og D.
(ØF 14. februar 1959 side 6 – 2 halve spalter)

1959 Arbejdsbusserne fra Køge standses af dårligt vejr

Grusningen af vejene starter normalt ikke før ved sekstiden, og amtet kan ikke garantere automatisk grushjælp til de tidlige morgenbusser klokken 04,02, 05,10, 05,30 og 06,07. I går morges den 16. februar 1959 stod hundredvis af arbejdere i Køge og langs med Hovedvej 2 forgæves og ventede på de røde busser i kulden op til 2 timer. Busserne kom først i gang klokken 06,30 og var i Valby klokken 07,24.
Selv om der var gruset, havde busserne besvær med at komme over jernbaneviadukterne i Køge og Valby. (ØF 17. februar 1959 side 4)

1959 Lærling antages

Annonce:
Lærling antages straks eller senere.
Begyndelsesløn 200 kroner pr. måned,
fri handelsskole og sygekasse.
Langkilde Herreekvipering
Brogade 17, Køge

(ØF 23. februar 1959 side 8)

1959 Dødsfælder langs Hovedvej 2 laves til kakkelovnsbrænde

Fældningen af de sidste vejtræer langs Hovedvej 2 – Cordosa Svinget – Køge er begyndt. Næsten alle træerne mangler mere eller mindre af barken ud mod vejen, hvilket står for et trafikuheld og eventuelt tabte menneskeliv. Hvert år i den senere tid er der fældet 50 – 100 træer langs med Hovedvej 2. Der er ikke blevet plantet nyt.
Hovedvej 2 vil blive 4-sporet.
(ØF 28. februar 1959 side 4 – dobbeltspaltet artikel m/billeder)

1959 Sidste afdeling i Skovparken

De sidste 2 blokke i Skovparken opføres nu og vil stå færdige om 1 år.
Arealet er ved at blive klargjort til byggeriet, hvor 2 traktorer rydder byggepladsen for træer og anden bevoksning (2 billeder). De 2 blokke kommer til at ligge i 3-kanten –
Ringvejen, Søndre Viaduktvej og Vordingborgvej (Søndre Alle).
Der bliver henholdsvis 1 blok med 5 opgange og 30 lejligheder og 1 blok med 4 opgange og 24 lejligheder. (ØF 3. marts 1959 side 7)

1959 Cirka 3.000 kroner i udbetaling

Annonce:
Nyere hus på Ølby Lyng, indeholdende
stue, soveværelse, børneværelse, køkken, toilet og bad,
sælges på grund af forflyttelse.
Prisforlangende ca. 42.500 kroner.
Ledigt omgående.
Ejendomsmægler Harald Ovesen,
Pedersvej 108, tlf. Køge 1876.
(ØF 9. marts 1959 side 9)

1959 Det nye bibliotek i Køge har kostet 802.996 kroner

I byrådsmødet i aftes den 24. marts 1959 forelå det endelige regnskab ved indretningen af Køge Centralbibliotek i Kirkestræde. Da biblioteksplanerne var til anden behandling i januar 1954 blev den totale udgift anslået til 600.000 kroner.
Udgifterne til inventar, der har en ret kort levetid, tages over driften med 161.938 kroner. Resten udlægges forskudsvis af kommunens kassebeholdning.
(ØF 25. marts 1959 side 3)

1959 Torvet forsynes med 2 asfalterede forgængerovergange

Torvet i Køge vil om kort tid være forsynet med 2 asfalterede fodgængerovergange.
Disse anlægges i disse dage på 2 meget trafikerede hjørner – henholdsvis hjørnet ved Andelsbanken (Torvet nr. 2) og hjørnet ved J. Chr. Jensen (Torvet nr. 11).
Foreløbig han man revet brostenene op. Asfalteringen forsynes med hvide markeringsfelter. (ØF 1. april 1959 side 4 med 4 billeder)

1959 Køge Cykle Ring – 25 års jubilæum

Annonce:
KØGE CYKLERING’s 25 års jubilæumsfest –
Søndag den 19. april 1959 kl. 17,30
på Teaterbygningen.
Spisning og bal samt underholdning.
Tilmelding senest 15. april 1959 til
Mogens Pedersen, Korsvej 10, tlf. Køge 1869,
Kaj Jørgensen, Tjørnevej 7 eller
Carl Sørensen, Nørregade 81, Tlf. Køge 1814.
Intet billetsalg ved indgangen.
(ØF 10. april 1959 side 9)

1959 Roklubberne holder åbent hus

I forbindelse med et arrangement i aftes den 10. april 1959 i Køge Forældreforening blev det oplyst, at roklubberne i morgen den 12. april 1959holder åbent hus i forbindelse med standerhejsningen.
Formålet er, at de unge og deres forældre kan få et indblik i, hvad der sker i en roklub og dermed få lyst til at blive medlem.
(ØF 11. april 1959 side 4)

1959 Køgenser har fundet frem til de vises sten” i rosporten”

Bådebygger Henry Larsen har som den første udenfor Amerika fundet på at armere kaproningsbådene med glasfiber. Bådene bliver silkeglatte og stærke.
Den første dobbeltsculler leveres til roklubberne i Køge på søndag den 12. april 1959 i forbindelse med standerhejsningen. Henry Larsen læste i et amerikansk tidsskrift, at man var begyndt at fremstille kaproningsbåde uden spanter og i stedet armeret dem med glasfiber. Når de kan, kan jeg også tænkte H. L. og begyndte at eksperimentere.
Resultatet kan opleves på søndag.
(ØF 11. april 1959 side 7 – omtale i 3 spalter med billede)

1959 Travlhed med regulering ved Køge Kirke

Det tidlige forår satte skub i arbejdet med regulering af pladsen omkring Køge Kirke.
Det høje, triste gitter mod Nørregade, der har skæmmet pladsen, er faldet.
Pladsen ud mod Nørregade afgrænses nu af en lav støttemur, der beklædes med natursten. Træerne bibeholdes. Syd og nord for kirken ryddes pladsen for buske, så der bliver et friere udsyn mod kirken.
(ØF 14. april 1050 side 4 – billeder af reguleringen)

1959 800 deltagere i hidtil største cykelløb i Køge – Blitsaløbet

Næsten hele den danske landevejs-elite kommer til Køge Cykle Rings 25 års jubilæumsløb på søndag den 19. april 1959. Foruden A., B., C. og D. klassen startes også i junior, letvægts-, begynder og oldboysklasserne.
A. og B. klasserne har opløb på Tangmosevej omkring kl. 11,00.
De øvrige starter og har opløb på Ringstedvej ved 1 kilometer-stenen.
De første starter allerede kl. 06,45 og de sidste kl. 13,00, da der startes med 1 minuts intervaller (ØF 14. april 1959 side 6)
Større referat fra et vellykket jubilæumsløb, hvor blæsten splittede feltet totalt.
Selv de stærke svenske ryttere blev regulært kørt bagud.
Placeringerne fremgår af referatet. Dog skal nævnes, at i begynderklassen, som kørte 30 kilometer, vandt Flemming Hansen i tiden 45.56.20.
(ØF 20. april 1959 side 6)

1959 Vil De smile – le og more Dem som aldrig før

Annonce:
Vil De smile – le og more Dem som aldrig før?
Så se FOLKEKOMEDIEN,
KæMPESUKCES’EN
STYRMAND KARLSEN
EN SAGA SUKCES.
3. spilleuge i Køge BIO
Medvirkende bl. A. Dirch Passer, Ove Sprogø,
Ebbe Langberg.
(ØF 17. april 1959 side 7)

1959 Bal-invitation til Køges piger

Soldaterne fra 5. regiment i Vordingborg holder hjemsendelsesfest på Teaterbygningen torsdag den 28. april 1959.
Om eftermiddagen aflægger soldaterne – ca. 80 mand – besøg på Junckers Savværk og Vallø Slot. Om aftenen er der bal på Teaterbygningen. I mangel af dansepartnere inviteres alle unge piger i Køge og Omegn gratis til bal.
Skuespiller Preben Neergaard underholder og Søderbloms orkester spiller.
(ØF 21. april 1959 side 4)
Ifølge avisen den 25. april 1959 var festen vellykket.

1959 Et beskyttelsesrums endeligt

Den store bunker på trekanten ved Vordingborgvej (Søndre Allé) bliver i disse dage brudt ned i forbindelse med det sidste byggeri i Skovparken ud mod Søndre Viaduktvej. (ØF 29. april 1959 side 4 – + billede)

1959 Kino lukker i 2 måneder, mens teatret bygges om

Biografen KINO bygger om og ændrer fuldstændig udseende. Der udvides med 70 pladser til 242 personer. Der installeres nye bekvemmelige siddepladser. Der kommer en ny scene med stort Wide-Screen lærred. Biografejer P. Chr. Aarsø fortæller, at man påregner at åbne igen den 1. juli 1959. ØF 30. april 1959 side 4 – ½ dobbeltspalte)

1959 Køge Skoleorkesters forårsfest den 2.maj

Karnevalstrængsel og bakkeudråber ved Køge Skoleorkesters forårsfest i week-enden 2. og 3. maj 1959 på Teaterbygningen. Festen åbnedes lørdag eftermiddag af borgmester Niels Albrechtsen, der udtrykte håbet om, at der ville blive holdt liv i orkestret, der har en opdragende skoling på de unge medlemmer. Teaterbygningens store sal rummede mange tombolaer og boder, en restauration med hjemmelavede lagkager og sodavand. Stationsforstander Pilebo fra Klippinge var en værdig udråber for salget af de mange gevinster, der var skænket af orkestrets venner. Man forventer et stort overskud. (ØF 4. maj 1959 side 4 – 1½ spalte + et stort billede på side 1)

1959 Ingen forbindelse Køge-Malmø før tidligst til efteråret

Det har vist sig umuligt at skaffe et egnet fartøj til sejladsen Køge-Malmø.
Ruten kommer ikke i gang inden sommeren 1959. Hvis der i det hele taget bliver sejlads, bliver det tidligst til efteråret. Selskabets nye ledelse har gjort ihærdige forsøg på at finde et egnet fartøj i flere europæiske lande. Hotelejer Johnsen er taget til Berlin for at undersøge mulighederne for at få bygget et nyt skib.
(ØF 6. maj 1959 side 1)

1959 Ministeriet går med til kommunalt gymnasium i Køge

I dag den 8. maj 1959 foreligger officiel meddelelse om, at undervisningsministeriet er villig til at godkende planerne om oprettelse af et kommunalt gymnasium.
Et udvalg, der repræsenterede kommuner, som er interesseret i østsjællandsk gymnasium, er indkaldt til møde på onsdag den 13. maj 1959, hvor man vil drøfte, hvad der videre skal ske. (ØF 9. maj 1959 side 4)

1959 Køge-Malmø-Liniens planer i faste rammer

Køge-Malmø-Linjen vil købe skib til 1,5 mill. kroner meddeler selskabets direktør Aksel Johnsen. Skibet, der er under bygning på et tysk værft, får plads til 200 passagerer og 20 biler. Man påregner 3 daglige ture. (ØF 20 maj 1959 side 4 – 1½ spalte)

1959 Parfumerie New Look”

Annonce:
New Look er byens nye parfumerie,
der åbner fredag 22. maj 1959 kl. 9 i Nørregade 65, Køge.
Alt i parfumeri og toiletartikler. Stort udvalg i bijouteri og strømper.
Benyt Dem af, at De nu kan få de små, men vigtige tips,
der i dag er nødvendige for den moderne skønhedspleje,
så De virkelig får fornøjelse af Deres præparater.
Susan Petersen
lægeexam. skønhedsekspert.
Nørregade 65, Køge – tlf. 1522
(ØF 20. maj 1959 side 11) (omtale side 4)

1959 Hus i Kirkestræde gemte flere overraskelser

Den over 250 år gamle kirkebetjentbolig nedrives for at give plads til Brochmands skoles ny gymnastiksal (billede), Kirkestræde 30. Under nedrivningen konstaterede man, at huset havde et dobbelt loft. hvoraf det ældste var forsynet med fine loftdekorationer. En dør ud til baggården har nogle fine håndskårne mønstre. Køge Museum har sikret sig døren. Det tov, som blev brugt til at binde om spærene brast 2 gange, da man foretog nedrivning ved hjælp af en lastbil. Træværket var altså stærkere, end man havde forestillet sig. (ØF 22. maj 1959 side 1 – 1½ spalte)

1959 Bugtens fiskevand sikres ved enestående initiativ

Aftale mellem fiskerne og Kemisk Værk Køge om effektiv uskadeliggørelse af værkets spildevand. Giftproduktionen placeres uden for fiskesæsonen. KVK har i flere tilfælde måttet erkende, at spildevand har givet bugtens fisk afsmag. Værket træffer yderligere foranstaltninger til en fuldstændig uskadeliggørelse af det spildevand, der ledes ud i bugten. Værket vil ændre produktionstiden for et bestemt stof – chlor-cresoe -, som bruges til ukrudtsbekæmpelse. Det rensede spildevand vil således kunne udledes uden for fiskesæsonen. (ØF 22. maj 1959 side 1 – 1½ spalte)

1959 Ældste indregistrerede vogn i Østsjælland

19-årig maskinlærling fra Køge har i sin fritid bragt en Ford A 1926 i så fin stand, at den trods alderen er blevet godkendt af den motorsagkyndige. Den ægte HGF, som maskinlærling Søren Poulsen, Brogade 21 i løbet af 3 uger har istandsat, måtte efter købet skubbes hjem til gården. Bilen har gashåndtag, men ingen gearstang – gearet skiftes med pedalerne. (ØF 23. maj 1959 side 4 – 1½ spalte + billede)

1959 Katastrofealarm til brand på Junckers Savværk

Klokken 17,55 lørdag aften den 23. maj 1959 blev der fra Køge Gasværk meldt til Falck, at man havde iagttaget store flammer på taget af pudsehallen på Junckers Savværk. Takket været hurtighed og tip top moderne materiel lykkedes det at redde millionværdier fra at blive flammernes bytte. En gnist fra skorstenen er årsag til branden, som blev slukket med fabrikkens moderne slukningsanlæg og brandmændenes hurtige indsats. 5 minutter mere havde været katastrofalt. (ØF 25. maj 1959 side 1 – 1½ spalte + billede)

1959 For hurtig knallert

Ved retten i Køge vedtog en arbejdsdreng i dag en bøde på 200 kroner for at have sat sin knallert i stand til at køre for hurtigt. (ØF 10. juni 1959 side 4)
Indtasterens bemærkning: Bøden svarer til en månedsløn for en 1. års lærling.

1959 Jacob Lynegaard i italiensk moto-cross

I tirsdags den 9. juni 1959 startede Jacob Lynegaard, Køge, sin bil med motorcyklen på en anhænger mod Imula i Norditalien. Sammen med H. C. Pedersen, Randers og Boris Rasbro, København deltager han på søndag den 14. juni 1959 i det store grandprix i Imula. Der bliver fra alle sider stillet store forventninger til de danske køreres præstationer. (ØF 11. juni 1959 side 4)

Jacob Lynegaard og Boris Rasbro blev ikke placeret. H. C. Pedersen blev nr. 15.
(ØF 15. juni 1959 side 4)

1959 Aage Sund indstilles som borgmester

Den socialdemokratiske gruppe har holdt møde for at drøfte indstillingen til borgmester samt de forskellige udvalgsposter efter Niels Albrechtsens død.
Man er enige om, at foreslå kriminaloverbetjent Aage Sund som borgmester og gummiarbejder Helge Hansen som viceborgmester og formand for socialudvalget.
Aage Sund beholder formandsposten i skoleudvalget.
Borgmestervalget foretages på byrådsmødet den 19. juni 1959.
(ØF 12. juni 1959 side 4)

1959 Falckredder fanger løsgående kvier på hovedvej 2

Da falckredder Vagn Christiansen i morges kørte hjem fra vagt , mødte han på den stærkt trafikerede hovedvej 2 ud for Gummifabrikken 2 kvier, der gik rundt på vejen.
Han fik indfanget kvierne og anbragt dem i en fold ved siden af Gummifabrikken, hvor de bliver til man har fundet ejeren. (ØF 13. juni 1959 side 4)

1959 Mur omkring det nordøstlige hjørne ved kirken

Muren langs med Katekismusgade skal føres helt ud til Nørregade. Det er et ønske fra de kirkelige myndigheder, der efterkommes. Forslaget om opførelse af muren blev forelagt menighedsrådet i aftes den 17. juni 1959. Muren opføres således, at den får en runding ud mod Nørregade, så fortovet får samme bredde hele vejen.
Der indrettes en indgang til den såkaldte præstedør. (ØF 18. juni 1959 side 4)

1959 Discontobanken, indskud

Annonce:
Kom
TIERE
i
Discontobanken.
Torvet 14, Køge
telefon 12

(ØF 18. juni 1959 side 4)

1959 Georg Stage i Køge

Skoleskibet Georg Stage kom i aftes – 19. juni 1959 – til Køge Havn, hvor det bliver til mandag morgen. Man har i dag vaskedag ombord – eleverne må selv sørge for at holde deres tøj rent. Det er første gang siden 1936, at Georg Stage anløber Køge.
Besætningen består af 80 drenge mellem 15 og 18 år. Drengene undervises af 9 officerer + kaptajn J. P. Nørgaard. (ØF 20. juni 1959 side 1 + 4)

1959 Aage Sund valgt til borgmester med 9 stemmer

Ved byrådsmødet i aftes den 19. juni 1959 valgtes Aage Sund til borgmester med 9 stemmer. Holger Wium fik 5 stemmer, Steffen Jensen var fraværende.
Aage Sund fik overrakt borgmesterkæden og dirigentklokken.
Der sker nogle ændringer i udvalgene, hvor Niels Albrechtsen var medlem.
Der blev udtalt mindeord over Niels Albrechtsen af først Aage Sund og dernæst af Holger Wium. Byrådsmedlemmerne påhørte talerne stående.
(ØF 20. juni 1959 side 4)

1959 Køge kommunes socialkontor

Annonce:
KØGE KOMMUNE
Køge kommunes socialkontor
er flyttet til administrationsbygningen
Bygaardsstræde 3
(den tidligere biblioteksbygning)
Telefonnummeret er uforandret
Køge 257
(ØF 22. juni 1959 side 7)
På side 4 er der et billede af det nyindrettede socialkontor

1959 To mekanikere forbrændt ved brand hos C. C. Smith

Skade for 30.000 – 35.000 kroner i C. C. Smith’s autoværksted i Nørregade 64 ved brand i går eftermiddag – 23. juni 1959.
Der opstod brand i et svejseanlæg og i løbet af et øjeblik var værkstedet fyldt med flammer og røg. Man fik hurtigt bilerne ud af værkstedet.
Falck fik slukket branden inden den brændte igennem taget, der var 7 meter over gulvhøjde. Taget og de elektriske installationer skal udskiftes.
(ØF 24. juni 1959 side 4+ billede)

1959 Forretningsoverdragelse

Annonce:
Pr. 1. juli 1959 overdrager
slagtermester Peter Svendsen,
Kirkestræde 29
sin forretning til sønnen
Jens Gerhard Svendsen.
Forretningen videreføres under navnet:
Peter Svendsen og Søn.
(ØF 1. juli 1959 side 4)

1959 To Køge-roere op i den internationale elite

Hans Nielsen og John Ørsted fejrede triumfer i Hamborg i går den 12. juli 1959.
De er stærke aspiranter til danmarksmesterskabet.
Parret leverede en bemærkelsesværdig præstation, da de i dobbelt-sculler besejrede Tysklands 3. bedste dobbelt-scullere – især holdet fra Ratzeburg, der er kendt for sin spurtstyrke. Ved 1500 meter lå Køge-båden 3/4 længde foran, da tyskerne spurtede; men det lykkedes Køge-båden at sejre knebent. (ØF 13. juli 1959 side 6)

1959 Køges dobbelt-sculler til nordiske mesterskaber – måske også til Macon

De to dobbelt-sculler-roere Hans Nielsen og John Ørsted vandt i går den 19. juli 1959 en overbevisende sejr ved den internationale Københavns-Regatta på Bagsværd sø. Dermed er de kvalificeret til de nordiske mesterskaber den 1. og 2. august 1959 i Göteborg. Der er mulighed for, at parret får lov at deltage i europamesterskaberne i Macon. (ØF 20. juli 1959 side 5) Parret fik en skuffende 2. plads i Göteborg og turen til Macon gik i vasken. (ØF 3. august 1959 side 5)

1959 Køge Boldklub prøver nyt wing-talent mod Næstved

Ynglingespilleren Per Haargaard får sin debut på divisionsholdet i morgen den 30. juli 1959, da der er tvivl om Ole Jørgensen. Per Haargaard skal spille højre wing. 1. divisionsholdet bliver:
Mogens Johansen, Børge Bastholm, Bent Rasmussen, Poul Sørensen, Rudy Kannegaard, Ove Nielsen, Per Haargaard, Leif Petersen, Jørgen Sparre, Børge Andersen og Hans Andersen. (ØF 29. juli 1959 side 6)

1959 Cykler foran BIO

Det er forbudt at parkere såvel cykler som motorkøretøjer foran Bio på Torvet, men
forbudstavlerne er tilsyneladende virkningsløse. Aften efter aften henstilles køretøjer foran biografen. I aftes den 30. juli 1959 besluttede politiet, at man ville have sat en stopper for denne ulovlige parkering. Man hentede simpelthen cykler og knallerter, der stod parkeret ved biografen klokken 20,30.
Ejerne vil nu få deres køretøjer udleveret efter at have betalt en bøde.
(ØF 31. juli 1959 side 4)

1959 Et feriehåndarbejde

Annonce:
Et feriehåndarbejde
er godt at have med –
se vinduet
Broderimagasinet,
Jernbanegade 13, Køge
tlf. 511

(ØF 1. august 1959 side 9)

1959 Knallert-støjen er ringe i Køge

Kraftig indsats med store bøder allerede for 2 år siden har givet få udborede knallerter i byen set i forhold til andre byer. Det skyldes utvivlsomt, at vi gik hårdt frem mod unødvendig støj fra udborede knallerter.
De 2 dommere har haft stor forståelse for at bekæmpe støjen og har udstedt klækkelige bøder ligesom udborede knallerter er blevet konfiskeret.
(ØF 7. august 1959 side 4

1959 Køge-svømmer fik bugt med 23 år gammel rekord

I Køge Svømmeklubs strandhotelsvømning, der afvikledes lørdag den 8. august 1959 skete det sensationelle, at den 23 år gamle rekord for distancen fra Strandhotellet til molehovedet på Søndre Mole endelig blev aflivet.
Der startede 3 herrer og 2 damer, hvoraf kun 1 opgav.
Vinder blev Mogens Gøth, der brugte 1,12,00.
Den gamle rekord på 1,12,42 var sat i 1936 af Alfred Jonasen.
(ØF 10. august 1959 side 6)

1959 Børn fra Lellinge til skoler i Køge

Byrådet behandlede i aftes den 11. august 1959 en forespørgsel fra Lellinge sogneråd om optagelse af elever i Køges skoler. Man vedtog at elever fra Lellinge skole fra begyndelsen af skoleåret 1961 vil kunne optages i realafdelingen samt til undervisning i 8. klasse. (ØF 12. august 1959 side 4)

1959 Ny formand for den socialdemokratiske vælgerforening

I aftes den 17. august 1959 holdt Socialdemokratisk Forening, Køge afdeling generalforsamling på Teaterbygningen. Formanden Thorkild Olsen aflagde beretning blandt andet om de politiske spørgsmål, der har præget sommermånederne.
Rådhusbetjent Svend Aage Jensen oplæste regnskabet, der udviste et overskud på
236 kroner og en formue på 4.510 kroner. Thorkild Olsen ønskede af helbredsmæssige grunde at trække sig tilbage. Til ny formand valgtes kommunelærer Viggo Egelykke.
(ØF 18. august 1959 side 4)

1959 Stor interesse for Køge Kirke, men døren er låst

Både menighedsråd og Turistforeningen ser helst, at kirken bliver offentlig tilgængelig. Men kan der findes en rimelig løsning, så kirken ikke lider overlast? Et skilt på kirkemuren henviser til kirkebetjenten (billede af skiltet). Køge Kirke betegnes som en af de smukkest udstyrede kirker i Danmark. Problemet er, at et opsyn koster penge, siger menighedsrådets formand Svend Aage Jensen. Publikum, der tidligere har haft adgang til kirken, har ikke alle passet på kirken, men brugt den som toilet eller skåret i træværket. (ØF 20. august 1959 side 4 – 2 halve spalter + billede af døren) Nationalmuseets ekspert i kirkebygninger udtaler sig undrende over den lukkede kirke og kommer med forslag om finansiering, blandt andet ved salg af postkort og eventuel entre. (ØF 26. august 1959 side 4 – 1½ spalte + billede)

1959 Plakatsøjle på Torvet

For at henlede turisternes opmærksomhed på de mange seværdige steder i Køge og nærmeste omegn har kommunen ladet opstille en plakatsøjle på Torvet.
Der er grund til at glæde sig over dens lidet prangende udformning; den falder fortræffeligt ind i bybilledet, men er tilstrækkelig iøjnefaldende til at fange et blik fra gæsterne, når de parkerer på Torvet (billede)
Bemærkning: Søjlen er opsat på en lygtepæl over for Kirkestræde.
(ØF 25. august 1959 side 4)

1959 Bedre parkeringsmuligheder i Køge

Har de lagt mærke til, at der er kommet en ny parkeringsplads i Køge. Mange har sikkert ikke opdaget den endnu, for den er anlagt i en gade, hvor gennemkørsel indtil for nylig ikke var tilladt. Efter at kommunen har ladet det gamle hus i Laugshusgade (mod syd) bryde ned, er der anlagt en udmærket parkeringsplads, hårdt tiltrængt nær centrum.
For enderne af gaden er forbudsskiltene erstattet med P-skilte.
(ØF 25. august 1959 side 4 – + billede)

1959 Benzinpriserne stiger

Priserne på motorbenzin, traktorbenzin og autodiesel forhøjes fra i morgen – den 27. august 1959 således, at ekstrakvalitet stiger 3 øre til 97 øre, pr. liter, almindelig benzin stiger 2 øre til 92 øre pr. liter, traktorbenzin stiger ½ øre til 35 øre pr. liter og autodiesel stiger 1 øre til 33 øre. (ØF 26. august 1959 side 1)

1959 I dag sidder betjentene på stationen og skriver

Interview i anledning af politimester Vagn Bro har været politimand i 40 år.
Tidligere så man gadebetjentene, nu møder man kun udrykningstjenesten.
40 års jubilæet er den 1. september 1959.Politimesteren fortæller om sit sparsomme forbrug af tændstikker, som han gerne tiltusker sig fra andre personer, der har mange tændstikker; som regel har han 3 æsker, der kan fyldes ekstra i.
Politimesteren udtaler, at der ikke de sidste 10 år er sket forøgelse af politistyrken.
Vagn Bro agter at trække sig tilbage om ca. 1 år, når han bliver 67 år.
(ØF 27. august 1959 side 1 + 6 – 3 spalter + billede)

1959 Brand hærgede tørrehal på Køge Trævarefabrik

En voldsom røg ved 18 tiden i aftes den 27. august 1959 trak i løbet af kort tid mange af byens borgere til havne n, hvor en voldsom brand rasede i en af hallerne på Køge Trævarefabrik A/S. Tørreovnene og det øvrige materiel stod ikke til at redde.
Røgudviklingen var så voldsom, at røgdykkerne ikke kunne arbejde i rummet.
De øvrige bygninger blev reddet. Ilden opstod i de elektriske installationer til de store ventilatorer. Skaden er opgjort til mellem 50.000 og 100.000 kroner.
(ØF 28. august 1959 side 1 + billede)

1959 Nyt danseinstitut

Tirsdag den 8. september 1959 åbnes en ny danseskole i Køge. Det er Fylkings danseskole, der overtager Ellen Poulsens danseskole og i den kommende sæson underviser hver mandag på Teaterbygningen. (ØF 28. august 1959 side 4)

1959 To sjællands-mesterskaber til Køge i atletik

Køge Gymnastik- og Idrætsforening hævdede sig fint ved de sjællandske ungdomsmesterskaber i atletik i Roskilde i går den 30. august 1959.
Tommy Rasmussen vandt hammerkast med 39,68 meter og John Larsen vandt stangspring på 3,40 meter. I trespring blev Frank Larsen nr. 2 med 12,75 meter
(ny klubrekord) (ØF 31. august 1959 side 6)

1959 John Ørsted Hansen hjem fra Norge med 3 førstepladser

Køge Roklubs John Ørsted Hansen har i ro-regattaen i Drammen i Norge vundet singlesculler. Han deltog som reserve i Randers Roklubs otter-løb i både 2.000 meter og 4.000 meter, som begge blev vundet. (ØF 1. september 1959 side 6)

1959 Køge kommune meddeler

Køge kommune meddeler, at samtlige kommunale kontorer på rådhuset og i administrationsbygningen Bygårdsstræde 3 fremtidig har fælles telefonnummer – nummer 2222 – der henvises til annonce side 7. (ØF 4. september 1959 side 4)

1959 I/S Suomi Bad

Notits:
I/S Soumi Bad meddeler, at medlemmerne indkaldes til onsdag den 16.september 1959 at foretage syn og indvielse af skorsten.
Samtidig holdes den sædvanlige sæsonåbning. (ØF 15. september 1959 side 4)

1959 Centralvarme i Alexandra Stiftelsen

Håndværkerne er for tiden i gang med at installere centralvarme i Alexandra Stiftelsen i Vestergade. Det har nødvendiggjort bygningen af en skorsten, der ligesom klæber sig op ad den ene husmur (billede). Fotografen tog billedet under det afsluttende arbejde.
(ØF 15. september 1959 side 4)

1959 Møbelfabrik raseret af voldsom brand i morges (18. september 1959)

Poul Nielsens Møbelfabrik og Maskinsnedkeri på Egøjevej nedbrændt til grunden.
Kun stuehuset blev reddet. Brandvæsenet havde ingen mulighed for at redde bygningerne med det brandbare materiale. Det er fastslået, at ilden er opstået ved fabrikkens kedelfyr. Bygningerne er kun 2 år gamle, da der i november 1957 opstod en tilsvarende brand. (ØF 18. september 1959 side 1 incl. 2 billeder)

1959 Køge-Malmø-ruten fik succes fra starten

Køge-Malmø Linietrafik sejlede i aftes den 17. september 1959 den første tur på den genåbnede rute. Afsejlingen blev i aftes noget af en Køge-begivenhed, idet flere hundrede fyldte kajen ud for skibet. Hvis man ud fra indvielsesturens forløb kan tage varsler for fremtiden, venter der Linietrafikken sejlads i smult vand.
(ØF 18. september 1959 side 4)
I avisen den 21. september 1959 side 4 er der billede af skoleorkestret på skibets dæk og tilskuerne på kajen.

1959 Ny formand for Dramatisk Forening

Køge Dramatiske Forening holdt i aftes den 22. september 1959 generalforsamling på Teaterbygningen. Formanden, landinspektør N. Herlow aflagde beretning.
Han meddelte, at han på grund af manglende tid ikke kunne fortsætte som formand.
Til ny formand valgtes grosserer Henry Petersen. Herlow havde været formand i 20 år.
(ØF 23. september 1959 side 4)

1959 Køge-Esbjerg – opfindelse er fiskerimessens sensation

En filetteringsmaskine, som er opfundet af maskinsmedene Frede Nielsen og Ernst Petersen, Køge og fiskeeksportør I. C. C. Dyrekær, Esbjerg, giver Danmark et forspring på verdensmarkedet. Maskinen kan fremstille en filet hvert fjerde sekund eller ca. 900 stk. i timen. På 8 timer bliver det til 1440 kilo.
I. C. C. Dyrekær fik i 1948 patent på maskinen, som fabrikanterne i Køge påtog sig at arbejde videre med. I 1957 blev de færdige med prototypen.
(ØF 25. september 1959 – dobbeltspalte med billede)

1959 Nu skal kvinderne i Køge også spille fodbold

Onsdag den 30. september 1959 begynder fodboldtræningen for kvinder på Køge Stadion. Den 16-årige Lene Staalgaard mener, at det kan lade sig gøre at kvinder sparker til en fodbold. Fodboldspilleren Egon Rasmussen vil hjælpe med træningen.
Alle kvinder over 16 år kan deltage.
(ØF 25. september 1959 side 4 – billede af Lene Staalgaard)

1959 Køge Byarkiv er et af provinsens bedste

Køge Byarkiv har modtaget yderligere 5.000 kroner af Køge-Fonden til mikrofotografering af Østsjællands Folkeblads gamle årgange. For 1½ år siden bevilgede Arbejdsministeriet Køge-Fonden 5.000 kroner til mikrofotografering, men de slap for nylig op og Køge-Fonden søgte om flere penge, som nu er bevilget med de 5.000 kroner. Køge Byarkiv har i den senere tid været genstand for megen opmærksomhed fra byarkivarer i andre provinsbyer. Arkivet er i besiddelse af umådelig fine samlinger, der placerer det som et af provinsens bedste arkiver med hensyn til byhistorisk stof. (ØF 26. september 1959 side 4)

1959 Der står en kvinde bag alt – også bag fodbolden

Køges fodboldpiger gav i går den 30. september 1959 bolden op og begyndte træningen med liv og lyst på stadion; de var 16 til træning. Egon Rasmussen fra divisionsholdet træner pigerne, der er fra 16 år til et par og tyve. Han var efter træningen godt tilfreds med pigernes første forsøg og håber, at iveren holder vinteren over. (ØF 1. oktober 1959 side 4 – ½ spalte + billede)

1959 Så kom der postkasse på Langesvej

Behovet for postkasser i Køge dækket. På Langesvejs sydligste ende (v/Clara Frijsvej) står en skinnende rød postkasse på et gult stativ. Den har stået der siden den 15. september 1959 på en egnet plads overfor Clara Friisvej. Det er resultatet af nogle henvendelser fra kvarterets beboere. (ØF 2. oktober 1959 side 4 – ½ spalte)

1959 Kursus i Køge for vordende mødre og fædre

Mødrehjælpen i Køge lægger på mandag den 5. oktober 1959 ud med det første kursus i spædbørnspleje. Nu får mødre, fædre og bedstemødre i Køge lejlighed til at få en effektiv instruktion i den svære kunst at lægge ble på, koge barnemad, bade den lille
o. s. v.
Der bruges ikke levende modeller, men dukker i spædbarnsstørrelse.
Kredslæge H. Bisgaard-Frantzen, distriktsjordemoder fru Hald Petersen og sundhedsplejerske frøken Grethe Swane underviser.
(ØF 3. oktober 1959 side 4)

1959 Anerkendelse til falckreddere

Den 23. maj 1959 udbrød der brand på afdeling C på Junckers Savværk.
3 af redderne Vagn Kristiansen, Christian Hansen og Leif Eriksen alle Køge blev efter katastrofebranden indstillet til Sophus Falcks Mindelegat.
På korpsets stiftelsesdag den 3. oktober 1959 tildeltes de 3 reddere hver 200 kroner for snarrådighed. (ØF 5. oktober 1959 side 4)

1959 Skolebespisning i Køge ophører

Med en byrådsvedtagelse i aftes den 6. oktober 1959 er den egentlige skolebespisning bragt til ophør. I stedet vil der i tiden 1. – 31. oktober 1959 blive udleveret mælk og i tiden 1. november 1959 – 30. april 1960 udleveres mælk med vitamintilskud.
Bestemmelserne for skolebespisning tilbage fra 1943 var en nødvendighed. Betingelserne er nu ikke til stede mere. Af 1.300 børn deltager 225 i skolebespisningen. 150 deltager af pligt. Børn af enlige mødre er der 14 af. Skulle disse komme i nød, bliver de hjulpet. (Uddrag fra byrådsmødets referat -2 spalter)
(ØF 7. oktober 1959 side 3)

1959 Parkeringsforbud i Bygårdsstrædes sydlige side

På byrådsmødet i aftes den 6. oktober 1959 vedtoges efter en længere debat med 11 stemmer imod 4 efter indstilling fra politimester Vagn Bro at indføre parkeringsforbud i Bygårdsstrædes sydlige side fra politistationen til Bag Haverne.
(ØF 7. oktober 1959 side 4)

1959 Skattefradrag for køgensere, der arbejder i København

Finansminister Viggo Kampmann vil til kommende ligningslov foreslå en ændring, der får betydning for alle skatteydere med arbejdsplads i København. Forslaget går ud på, at befordringsudgifter over 600 kroner kan fradrages på selvangivelsen. Køgensere kan få et fradrag på 216 kroner. Et månedskort til busserne plus bybane fra Valby koster 68 kroner pr. måned eller en årlig udgift på 816 kroner, hvoraf beløbet over 600 kroner kan trækkes fra på selvangivelsen. (ØF 9.oktober 1959 side 1 – ½ spalte)

1959 Ny bestyrer på sømandshjemmet

Køge Sømandshjem skifter i dag den 15. oktober 1959 bestyrer.
Den tidligere leder af hjemmet fru Johanne Andersen har ønsket at trække sig tilbage.
Som ny bestyrer er ansat August Toft fra Feldsted i Sønderjylland, hvor han indtil for nylig har haft en smedevirksomhed. Både Toft og hans kone har i mange år aktivt fulgt Indre Missions virke. (ØF 15. oktober 1959 side 4)

1959 Museet har fået varme og holder åbent om vinteren

Et bekosteligt varmeanlæg installeret på Køge Museum, der hidtil har holdt lukket om vinteren med undtagelse af nogle timer lørdag og søndag. Nu har man fået installeret et varmeanlæg, der gør det tåleligt for publikum at færdes på museet i den kolde tid.
Der bliver åbent tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 14 – 16 og søndag fra kl. 11 – 12 og 14 – 16. Besøgstallet ligger på 7.000. (ØF 17. oktober 1959 side 4)

1959 KFUM spejdernes hytte nedbrændt

Et voldsomt lysskær og en serie knald trak i aftes den 23. oktober 1959 stor menneskemængde til Ringvejen, KFUM spejdernes hytte (Sandmarksvej) i løbet af kort tid var forvandlet til et flammehav. Klokken 18,18 blev Falck tilkaldt, men det lykkedes at redde en del materiel fra stueetagen. Telte og en del gamle standere, der har affektionsværdi indebrændte på 1. sal. Skadernes omfang anslås til 15.000 – 20.000 kroner. (ØF 24. oktober 1959 side 4 – + billede)

1959 En biograf skal ikke ligne et mørkt gravkammer

En længere reportage af indvielsen af KINO’s nye indretning efter ½ års ombygning, som biografejer P. Chr. Aarsø havde regnet med ville tage 3 måneder. Man vil hver anden lørdag holde midnatsforestilling – på skift med BIO.KINO har eksisteret i 40 år den 29. oktober 1959. (ØF 4. november 1959 side 3 – 2 billeder af balkonen og opgangen hertil)

1959 Østsjællands Akvarieklub

Stiftende generalforsamling i ny akvarieklub i Køge om 1 måned – Østsjællands Akvarieklub. På et møde i aftes den 4. november 1959 på restaurant Bristol mødtes en kreds af interesserede med behov for dannelsen af en akvarieklub. Der er blevet nedsat et udvalg, der skal udarbejde love for klubben. Akvariefolk fra hele Østsjælland kan optages som medlemmer. (ØF 5. november 1959 side 4)

1959 En 50 årig yngling holder jubilæum

Den 10. november 1959 kan Turistforeningen for Køge og Omegn fejre 50 års jubilæum. Ophavsmanden er den gamle etatsråd Alfred Sørensen, som fik samlet en flok interesserede: kæmner Jacobsen, telefondirektør Hansen, forpagter Abel, redaktør Opffer, redaktionssekretær Chr. Christensen, gæstgiver M. Petersen og boghandler Willerslev. Etatsråd Sørensen blev formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Man fik blandt andet anlagt stien langs stranden ved Strandskoven. Omkring 1920 overtog kæmner Jacobsen formandsposten. I 1924 kom godsinspektør og biografdirektør L. Engelstoft til og virkede til 1940. I 1936 stiftedes Køge Fonden, som skulle virke til gamle bygningers bevarelse. Formand siden 1940 er landsretssagfører Grüner Hanson. (ØF 7. november 1959 side 3) I avisen den 10. november 1959 side 1 er der et billede fra jubilæet af borgmester Aage Sund, landsretssagfører Grüner Hansen og boghandler Erhardt Jensen.

1959 Reguleringen af pladsen omkring Køge Kirke

Reguleringen af pladsen omkring Køge Kirke skrider omsider rask fra hånden.
Den sydlige del har for længst taget form. Det har pyntet mere end forudset, at der er kommet luft i bevoksningen. Nordsiden med muren rundt om hjørnet har været spændende. Det er Nationalmuseet, der har henstillet opførelsen af muren.
(ØF 9. november 1959 side 4 – 2 billeder – syd og nord)

1959 Danmarks kommunistiske Parti, Køge

Danmarks kommunistiske Parti, Køge, meddeler omstående, at der onsdag den 11. november 1959 holdes fest på Teaterbygningen med deltagelse af sovjetiske repræsentanter. (ØF 9. november 1959 side 4) Annonce side 11: Offentlig festforestilling. Hilsningstale ved Strutjkov, veteran fra oktober revolutionen. 7 forskellige sovjetiske kunstnere optræder. (ØF 12. november 1959 side 4 – omtale af arrangementet – ½ spalte)

1959 Teaterbygningen holder 75 års jubilæum

Teaterbygningen holder 75 års jubilæum søndag den 15. november 1959.
Samvirke mellem land og by skabte Teaterbygningen i Køge.
Ledelsen vidste intet om jubilæet før en 14 årig dreng fortalte om det forestående jubilæum. Han er levende interesseret i lokalhistorie. Drengen hedder Aksel Larsen og er søn af værten på Teaterbygningen – Niels Larsen. Tegningerne er udført af arkitekt Semberlund. Der blev holdt rejsegilde den 9. november 1884.
Tureby-Køge og Omegns Landboforening var ophavsmand til byggeplanerne sammen med erhvervsdrivende og handlende i Køge.
(ØF 11. november 1959 side 3 – stort billede af bygningen – 2 spalter med historie og personnavne)

1959 Tre kvarter efter nederlaget til KB var Køge Boldklub sikker på nedrykning

B 1903 sendte Køge Boldklub ned i 2. division med sin 4 – 0 sejr over AB. Køge tabte 2 – 0 til KB. Køge rykker ned i 2. division med 16 point. B 1903 sluttede med 18 point.
(ØF 9. november 1959 side 10 – 3 spalters omtale af kampene)

1959 Ny ledelse på Køge-Malmø-ruten

Restauratørparret Astrid og Erik Dahlstrøm leder nu Køge-Malmø Linietrafik A/B efter restauratør Aksel Johnsen og hustru. Planerne om at ligge stille i januar kvartal 1960 er uændrede. (ØF 12. november 1959 side 4)

1959 Bokseklubbens stævne blev en succes

Stort besøg til Amatørbokseklubben Køge’ s stævne på Teaterbygningen. Cirka 450 tilskuere var mødt til det første stævne i går den 15. november 1959. Følgende Køge-boksere var i ringen: Jean Clement tabte i fjervægt på point til Niels Jeppesen, Slagelse. Erik Føhns tabte på point til Kurt Jensen, Nykøbing F. i let-sværvægt. I let-mellemvægt vandt Kaj Asger Nielsen på knock-out over Kurt Woss, Roskilde i 2. omgang. /(ØF 16. november 1959 side 6 – 1½ spalte)

1959 Enderslev håndsprøjte skal på Køge Museum

Enderslev kommune har fået en moderne motorsprøjte i stedet for håndsprøjten. Falck fra Køge transporterede i lørdags sprøjten til Køge Musæum. (ØF 16. november 959 side 7 – 1½ spalte + 2 billeder)

1959 Telefonledningerne revet ned

Den voldsomme østenvind i går den 16. november 1959 anrettede landet over mange skader. I Strandskoven gik det ud over et af de store træer, der med et brag lagde sig til hvile tværs over Strandvejen, således at kun cykelstien var farbar. I faldet var telefonledningerne revet ned. Falck og telefonvæsenet fik på relativ kort tid ryddet vejen og genoprettet telefonforbindelserne. (ØF 17. november 1959 side 4)

1959 Køge Boligbyggeri A/S skal opføre 60 nye lejligheder

Et nyt bygge-aktieselskab hovedsagelig med håndværksmestre som aktionærer blev stiftet i aftes den 18. november 1959. På en grund på 9.000 m2 mellem Astersvej og Ringvejen vil man omkring 1. april 1960 opføre en blokbebyggelse på 30 lejligheder. Umiddelbart efter, at disse er færdige, går man i gang med 2. etape med yderligere 30 lejligheder. Selskabet har 12 aktionærer, der alle har tilknytning til byggeri. Bestyrelse: landsretssagfører Erik Terp, formand, arkitekt Laurids Jensen, næstformand. 3 bestyrelsesmedlemmer: malermester Werner Sonne, murermester Henrik Schwartzbach, landinspektør N. Herlow. Aktionærer i øvrigt: Køge Metalvarefabrik v/ Frede Nielsen og Ernst Pedersen, blikkenslagermester Oscar Hansen, installatør Henning Jensen, installatør Verner Petersen, tømmerhandler Henning Svendsen og tømrermester Otto Holm, Stubbekøbing. (ØF 19.november 1959 side 4 – 1½ spalte)

1959 Hans Reersø, ny fotograf

Fotoatelieret Rasmus Nielsen, Nørregade 12 har fået ny indehaver og videreføres under navnet Reersø Foto.
Annonce på samme side om julefotografering, fotografering i hjemmet og pasfoto fra dag til dag. (ØF 23. november 1959 side 4)

1959 Købmand C. F. Petersen, Køge, fylder 75 år

Købmand C. F. Petersen, Køge, fylder 75 år den 28. november 1959. Han var ikke fyldt 20 år, da faderen døde og han måtte overtage den daglige ledelse. Ved dygtigt købmandskab, fremsyn og realitetssans er forretningen i stadig fremgang, konsolidering og udvidelse. Købmanden har altid nydt tillid og anseelse i den store kundekreds. Mange unge har i årenes løb fået en grundig og alsidig uddannelse. (ØF 25. november 1959 side 4 – 1½ spalte m/billede)

1959 Opførelse af kommunalt gymnasium vedtaget

Køge kommune skal investere 4,5 millioner kroner, mens staten betaler 1,5 millioner kroner af anlægsudgifterne. Det nye gymnasium ventes færdig ved begyndelsen af skoleåret 1963/64. Projektet blev vedtaget i byrådsmødet i aftes den 1. december 1959. Man ønsker gymnasiet placeret syd for Ringstedvej, hvor man er interesseret i et areal over til Ellebækken.
Der er forhandlinger i gang med Carlsen-Langes Legatstiftelse.
Der skal udskrives en arkitektkonkurrence, da opgaven er både stor og bekostelig.
(ØF 2. december 1959 side 1 + 8 – over 3 spalter)

1959 Ny frisørsalon

Onsdag den 9. december 1959 åbner Jørgen J. Poulsen en herrefrisør-salon i Torvet 18 – tidligere Misses bageri”. (ØF 5. december 1959 side 4)”

1959 Ingen respekt for fuld stop

Et ægtepar fra Køge blev i formiddags ved Retten i Køge hver idømt en bøde på 40 kroner for den 13. april 1959 at være cyklet fra Tøxensvej ud på hovedvejen uden at standse for Fuld Stop” – skiltet. (ØF 8. december 1959 side 4)”

1959 Køge Sejlklubs første båd færdig

Køge Sejlklub, der blev stiftet først i efteråret 1959, satte sig et mål at aktivere klubbens medlemmer til bådebyggeri. Klubbens første optimistjolle udstilles week-enden 12. og 13. december 1959 hos Georg A. Hedager, Nørregade 1. Det er planerne, at der skal bygges 15 joller. En færdig jolle vil koste 600 kroner med sejl og alt. (ØF 12. december 1959 side 4 – ½ spalte)

1959 Junckers Savværk A/S belønnet for initiativ og dygtighed

Junckers Savværk A/S blev i formiddags den 14. december 1959 hædret med Dansk Arbejdes Initiativ-diplom. Junckers Savværk A/S ved Køge Havn er fra at være en beskeden virksomhed vokset til en blomstrende virksomhed med internationalt ry. I dag er virksomheden Europas største prodocent af parketgulve, men også inden for Cellulose-industrien har virksomheden vist et forbilledligt initiativ. Formanden for Dansk Arbejdes lokalafdeling, direktør G. Theilgaard overrakte diplomet til bestyrelsesformand, lensgreve Chr. Molkte. (ØF 14. december 1959 side 4 – 1½ spalte)

1959 Julens toner fra kirketårnet

Eksperiment, der forhåbentlig bliver en tradition.
Messingblæsere fra Køge Skoleorkester vil i eftermiddag den 22. december 1959 spille en række julesalmer og -melodier fra Køge Kirkes tårn.
Koncerten begynder klokken 16,30, og der medvirker 4 – 5 blæsere.
(ØF 22. december 1959 side 4)

1959 Politigården uden skorsten

Efter at politigården er blevet tilsluttet den kommunale fjernvarmecentral, er husets skorsten blevet kold og overflødig. Den rives nu ned og vil være forsvundet inden det gamle år rinder ud. (ØF 29. december 1959 side 4)

1959 Familien Opffer går fra “Hus og Hjem

Søskendeparret Anne Marie og Frederik Opffer, der i 32 år har været medarbejdere ved og i en længere årrække ansvarshavende redaktører af det lille ugeblad “Hus og Hjem” træder nu tilbage. Redaktionen er overgivet til direktør Kay Holkenfeldt, Chr. Erichsens Forlag. “Hus og Hjem” har som selvstændigt ugeblad bestået i 64 år. Fru Sigrid Opffer var knyttet til bladet siden 1913 og overtog ansvaret i 1927 og indtil hendes død i 1957. (øF 21. oktober 1959 side 4 og 5)

1959 Overtelefonmester H. U. F. Hansen deltager i “Kvit eller Dobbelt” program

Overtelefonmester H. U. F. Hansen deltager i “Kvit eller Dobbelt program søndag den 8. februar 1959. H. U. F. Hansen stiller op i emnet: “Medici’erne”, som han har “dyrket” et halvt hundrede år. Han ønsker først og fremmest at give indtryk af den glæde, man har ved at have en interesse. (Større artikel i ØF 31. januar 1959) H. U. F. Hansen kom først med i et senere program. I ØF den 23. marts 1959 er der en stor omtale af konkurrencen, hvor H. U. F. Hansen vandt 10.000 kroner. Indtasterens bemærkninger: Ifølge Den Store Danske Encyklopædi nr. 13 side 97 er “Medici’erne” en florentinsk slægt, der har haft magten i Firenze og Toscana i tiden 1434 til 1737.

1959 Borgmester Niels Albrechtsen fylder 70 år den 8. januar

Østsjællands Folkeblad bringer et større interview med borgmester Niels Albrechtsen, der fylder 70 år den 8. januar 1959. N. A. havde en dårlig skolegang – gik i skole hver anden dag, og på grund af megen sygdom blev det kun til 3½ års skolegang. N. A. kom til Køge i 1934, hvor han fik arbejde hos C. F. Petersen som kusk og senere på tømmerpladsen. Motto: “Tag indtægten og del den i 3 dele. Brug den ene til at leve for, den anden til skat og den tredje til opsparing.” (ØF 3. januar 1959 side 4). Niels Albrechtsen fik på sin 70 års fødselsdag overrakt en borgmesterkæde. (ØF 8. januar 1959. NB! Niels Albrechtsen blev ifølge Østsjællands Folkeblad den 7. december 1938 valgt til borgmester af byrådet efter borgmester Kofoeds død.

1959 Restauration kombineret med konditori

Konditormester Ejgil Møller Jensen, søn af købmand J. Chr. Jensen, Torvet – der driver konditori og bageri i Læderstræde i København, har af fru A. Rasmussen købt restaurant “Casino” på Torvet nummer 17 i Køge til overtagelse 1. april 1959. Det er E. Møller Jensens tanke, at fortsætte restaurationen, men at kombinere den med et konditori, og der vil i nærmeste fremtid blive bygget et bageri i gården. (ØF 9. februar 1959 side 4)

1959 Søgte til Køge i en nødsituation – og blev

Overtelefonmester H. U. F. Hansen fylder 60 år den 14. april 1959. I et større interview fortæller han, at han i 1940 søgte til Køge i KTAS. Han tænkte den gang, at når forholdene blev bedre, kunne han altid flytte tilbage til København. Nu har H. U. F. Hansen været i Køge i 19 år og har ikke noget ønske om at flytte fra Køge. H. U. F. Hansen har deltaget i “Kvit eller Dobbelt” og vundet 10.000 kroner minus gebyr til finansminister Kampmann, som han siger. (ØF 13. april 1959 side 3 + 9)

1959 Snart stopforbud på Ringvejen

Griseriet ved krematoriet og skoven ved Ringvejen skal standses ved hjælp af stopforbud. Stedet er af lastbilchauffører og kølevognschauffører blevet benyttet som frokoststed og “aftrædelsessted”. Det betyder, at der efterhånden er så meget griseri, at andre ikke kan færdes. Politimester Vagn Bro er sammen med amtet ved at iværksætte stopforbud på stedet – skiltene er bestilt. (ØF 17. april 1959 side 4)

1959 Køge-Fonden og Køge-Fondens Venner

1958 bragte god gang i arbejdet med at opbygge Køge Byarkiv. På generalforsamlingen i Køge-Fondens Venner i går den 21. april 1959 berettede formanden, skoleinspektør P. A. Klein blandt andet: “I 1958 var der god gang i Byarkivet. Man havde modtaget omkring 30 bind af forskellig art, protokoller og lignende, 120 mapper og 675 billeder af afdøde og nulevende køgensere. Ca. 150 mennesker har ydet disse bidrag, som vil være til gavn for senere tiders slægtsforskning.” (ØF 22. april 1959 side 4 – 1 spalte)

1959 Køge har tredje laveste skatteprocent af landets købstæder

Ligningsarbejdet er afsluttet og skatteprocenten beregnet efter de nye regler. “Kommunale Efterretninger” bringer en fortegnelse over købstædernes skatteprocenter for 1959-60. Den laveste er Kerteminde med 13,2%, Køge er tredielavest med 13,5%. Til sammenligning ligger Ringsted på 14,4, Roskilde på 15,4 til sidst Svaneke med 23,4 og Aakirkeby med 25,1%. (ØF 4. maj 1959 side 4)

1959 Så kom rugbrødet

Ring lige efter et rugbrød sagde en køgensisk forretningsmand i går – 5. maj 1959 – til en af sine kontordamer. Damen greb omgående røret og ringede til virksomhedens sædvanlige bager, der undrede sig over bestillingen, men leverede straks et rugbrød. Misforståelsen blev opdaget, da budet stod på trappen. Et rugbrød er ikke bare et “rugbrød” (VW) En ny opringning og bilen blev leveret. (ØF 6. maj 1959 side 4)

1959 Sewerin klar med sin 4. opus

Aage Sewerin udsender om kort tid en ny bog – “Sandfærdig løgn”. Bogen udkommer på hans eget forlag “Runer”. Bogen ventes at udkomme sidst i maj 1959. Bogen indeholder et par prosastykker, en del træsnit og mange vers. Tidligere titler: “Alvorlig humor” 1951, “Gule ranunkler” 1946, “Hverdagstanker” 1956. (ØF 12. maj 1959 side 4)

1959 Kofods Fabrikker foran større udvidelse

Godt et halvt år efter, at den vesttyske koncern “Reinische Gummi und Zelluloid Fabrik” i Mannheim fik aktiemajoriteten i Kofods Fabrikker i Køge står fabrikken i Køge foran en større udvidelse med 3 nye afdelinger. Der skal fremstilles tyske og franske latex-dukker og dyr til det skandinaviske marked. Der beskæftiges ca. 100 arbejdere. Der er forskel på timelønningerne i Mannheim og Køge. En kvinde i Mannheim får 2,36 kroner mod 3,10 kroner i Køge. En arbejder 2,80 kroner mod 4,38. En faglært 3,25 til 5,75 kroner mod 5 til 8 kroner i Køge. (ØF 29. maj 1959 side 4)

1959 Borgmester Niels Albrechtsen døde i aftes den 3. juni

Køges borgmester Niels Albrechtsen, der deltog i et bestyrelsesmøde i Social-Filantropisk Boligselskab, blev pludselig syg og blev indlagt på Køge Sygehus, hvor han kort efter døde. Han havde i flere år lidt af dårligt hjerte. (ØF 4. juni 1959 side 1 – nekrolog i 2 spalter + billede) (ØF den 6. juni 1959 side 4 udtales mindeord fra fællesorganisationens forretningsudvalg. Det meddeles at begravelsen findersted den 9. juni 1959) Ved begravelsen talte sognepræst Aage Madsen ud fra salmen “Kirkeklokke mellem ædle malme”. Efter talen sang koncertsangerinde Elsa Jena “Kun en dag et øjeblik ad gangen”, hvorefter statsminister H. C. Hansen ved båren bragte den sidste hilsen. Ved båren paraderede ca. 20 faner fra en lang række faglige organisationer. (ØF 10. juni 1959 side 3)

1959 Stegt kylling fra Køge-vogn

Arne Højgaard Jensen, Køge har i et “Halvt rugbrød’s” folkevogn indrettet en rullende barbeque, der er Danmarks første. Der skal forhandles “Golden-Chick’s” – spidstegt 1/4 kyllinger. I formiddag ruller vognen til Toxværd, hvor politimester Vagn Bro ved en lille højtidelighed modtager den første spidstegte kylling. Ideen har A. H. Jensen fra Amerika. (ØF 19. juni 1959 side 1)

1959 Køge-bussserne indtager ikke en særstilling i trafikken

Køge-busserne indtager ikke en særstilling i trafikken. En klar udtalelse fra politimester Vagn Bro angående de mange klager fra motorførere over, at Køge-busserne kører for hurtigt på hovedvej 2. Der er indkommet flere klager over bussernes hastigheder, f. eks. skriver en klager: “Mandag den 22. juni (1959) kørte jeg ved 16-tiden med 70 km. i timen mod Køge, da en Køge-bus overhalede. Jeg lagde mig efter den og konstaterede, at farten var 85 km. i timen. Politimesteren har nu indskærpet overfor driftsledelsen for Køge – Valby ruten, at DSB ikke i nogen som helst retning har særstatus. Fartbegrænsningen er 60 km. i timen. (ØF 9. juli 1959 side 4)

1959 Havnearbejder livsfarligt kvæstet i morges

Ved 9-tiden i morges skete der en frygtelig ulykke på Søndre Havn ved Gødningskompagniet, hvor havnearbejder Herman Frederiksen, Codanvej 15, blev livsfarligt kvæstet af en lossebom, der rev sig løs. Han stod sammen en kollega på et hestekøretøj, da bommen pludselig med voldsom fart gyngede ud over kajen. En tankvogn, der holdt ved siden af, har formentlig afbødet noget for bommen, så kollegaen ikke blev alvorligt kvæstet. Der er formentlig tale om en menneskelig fejl, da en lossepal ikke havde sikret bommen. Det svenske skib “M/S Bleking” er helt nyt og ude på sin første rejse. (ØF 10. juli 1959 side 4 + billede af skib og bom) Iflg. avisen den 17. juli 1959 er H. F. død af sine kvæstelser 17.7.1959

1959 God jazz; men for lang pause

Godt 150 unge til “Miss Jay Jazz Showcase”s første jazzband-ball i Køge. Navnet er på Køges nye jazzklub. Musikken sørgede “Papa Bues Viking-Jazz-band” for i 1. afdeling. På grund af et andet arrangement i Roskilde blev der til manges utilfredshed en pause, der blev for lang inden “Jiving Jazz Ramblers” tog fat på 2. afdeling. Alt i alt fik den nye jazz-klub en god start. (ØF 3. august 1959 side 4)

1959 Ny moderne gastanker får hjemsted i Køge

Motorskibet “Susanne Tholstrup” afleveres om kort tid fra Svendborg Skibsværft. Skibet, der er bygget til rederiet I/S Tholstrup & Co, er holdt i rederiets festlige gulhvide farve og indeholder 5 moderne kugletanke til transport af flydende gas. (ØF 20. august 1959 side 4)

1959 Nu også film for natteravnene

Køge Bio forsøger sig i morgen den 5. september 1959 med en midnatsforestilling. Biografpublikum har stigende interesse i en ekstra forestilling lørdag aften. Ideen er hentet fra udlandet efter at den har slået an i de københavnske biografer. I morgen aften vises filmen “Pigtråd på Texas ranch” med bl. a. Kirk Douglas. (ØF 4. september 1959 side 4)

1959 Forsvarsbrødrene blev stærkt hyldet på jubilæumsdagen

De danske Forsvarsbrødre for Køge og Omegn holdt i aftes mandag den 7.september 1959 75 års jubilæum på Teaterbygningen. Begivenhederne begyndte allerede i lørdags den 5. september 1959, hvor adoptionsskibet, kystjageren “Huitfeldt” anløb Køge Havn. Mandag eftermiddag var der reception på Teaterbygningen og om aftenen festmiddag, hvor blandt andre repræsentanter fra befalingsmænd og menige fra “Huitfeldt” deltog. Talere: Formanden Jens Chr. Breum bød velkommen, Oberst Folmer Petersen, Roskilde talte for kongen, politimester Vagn Bro talte for flaget og fædrelandet. Tidligere formand, overtelefonmontør H. U. F. Hansen talte for damerne. Øvrige talere: Oliver Sandberg, præsident for De danske Forsvarsbrødres selskab, orlogskaptajn Georg Smidt Jensen, Bent Steenberg og Jean Larsen. (ØF 8. september 1959 side 6)

1959 Norske Løve 200 år

Notits: Det er i år (1959) 200 år siden “Norske Løve” fik privilegium som gæstgivergård. (Der er ikke anført nogen dato) (ØF 10. september 1959 side 8)

1959 A/S Køge-Malmø Linietrafik

Annonce: uddrag A/S Køge-Malmø Linietrafik Torsdag den 17. september 1959 præmieaften. Afgang kl. 19,00. Koldt bord i begge saloner. Underholdning ved Nell Nicola’s orkester. Fredag den 18. september 1959 kl. 9,15 begynder dagturene. Herefter fast 1 dagtur og 1 aftentur alle hverdage Musikunderholdning på alle ture. (ØF 15. september 1959 side 15) I avisen den 16. september 1959 side 4 er der et fotografi skibet “Schleswig Holstein”, der ankommer til Køge Havn før starten af Køge-Malmø Linietrafik

1959 Spillekort

Annonce: SPILLEKORT fra 4,50 Tobaksforretningen “THOR” Knud Barnechow Hansen Nørregade 63, Køge Telefon 1418 (ØF 1. oktober 1959 side 8)

1959 Så åbner KINO endelig

Efter ½ års pause åbnes nyt KINO på torsdag den 5. november 1959. En indbudt kreds kan i morgen den 4. november 1959 bedømme resultatet ved en lukket forestilling. Man åbner med det danske lystspil “Poeten og Lillemor”. Ombygningen har med nye stole 308 siddepladser en forøgelse på 66 pladser. Biografen har fået nyt proscenium, (forreste del af en teaterscene) nyt tæppe og nyt operatørrum. (ØF 3. november 1959 side 4)

1959 Malmø-ruten fortsætter til jul

Malmø-ruten indstilles i månederne januar, februar og marts 1960. Der har i den sidste tid verseret “sikre forlydender” om, at Køge-Malmø Linietrafik A/B vil indstille sejladsen. Selskabets direktør A. Johnsen afviser i dag disse rygter. Man vil genoptage sejladsen efter marts måned 1960. (ØF 10. november 1959 side 4)

1959 To millioner liter olietank opføres ved Køge Havn

Svensk nyhed, der for første gang bygges herhjemme. Olietanken skal forsyne Kødfoderfabrikken “Sjælland” og de sjællandske andelsslagterier med billigere olie. Tanken, der skal rumme 2.100.000 liter brændselsolie opføres ved Søndre Molevej. Der er patent på tanken i 12 lande. Den er 16 meter i diameter og 14 meter høj. (ØF 18. november 1959 side 4 – dobbeltspalte med billede)

1959 Modelkjole-opvisning

Salon “Charmaine” viser vinterens mode på søndag den 6. december 1959. Indehaveren af modeforretningen , der åbnede i Nørregade 31 for ½ år siden, fru Elna Nielsen arrangerer modeopvisningen i vinterens modelkjoler i “Landsbyen” søndag eftermiddag. 5 unge piger – 3 fra Køge og 2 fra København går mannequin. (ØF 4. december 1959 side 4)

1960 Ny forhandler af Volvo

Annonce:
Automobilhandler Viggo Petersen, Strandvejen har fra 1.januar 1960 overtaget forhandlingen af Volvo-biler og -traktorer.
(ØF 2. januar 1960 side 4 – stor annonce med omtale)

1960 Del af Skovvænget som offentlig vej

På byrådsmødet i aftes den 5. januar 1960 vedtog man, at den vestlige ende af Skovvænget blev offentlig vej. Samtidig fulgte man gade- og vejudvalgets forslag om navne på de nye veje i Langagervænget: Vejen parallelt med Vordingborgvej skal hedde Bellisvej, vejene parallelt med Primulavej hedder fra nord til syd: Jasminvej, Konvalvej, Lotusvej og Valmuevej. (ØF 6. januar 1960 side 4)

1960 Akvarieklub stiftet

Østsjællands Akvarieklub har holdt stiftende generalforsamling på Teaterbygningen.
Dirigent Kaj Larsen bød velkommen. Til bestyrelsen valgtes: Poul Andersen (formand),
Niels Sparre (kasserer), Bela Gyalokay, Jørgen Henningsen og Pauli Hilleberg.
(ØF 16. januar 1960 side 4)

1960 Brand i Køge Apotek

Hele lagerrummet med samtlige flasker og store mængder råvarer, blandt andet forskellige olier blev i går den 18. januar 1960 ødelagt af en brand i Køge Apotek.
Branden opstod ved middagstid og bredte sig hurtigt til et tilstødende lagerrum, hvor der lagredes flere store 50 kilos balloner med olier, som i varmen eksploderede.
Falck fik hurtigt branden under kontrol. Brandårsagen er ukendt.
(ØF 19. januar 1960 side 4)

1960 Bybussen væk fra Egøjevej

Køge byråd vedtog for nogen tid siden at forbyde al trafik af tunge køretøjer på Egøjevej. Der vil ikke blive givet dispensation til bybussen. Bussens rute omlægges med stoppesteder ved Kureer og Falckstationen på Vordingborgvej (nu Søndre Allé). Der henvises til annoncen herom. Den nye rute ad Vordingborgvej køres fra og med 24. januar 1960. (ØF 22. januar 1960 side 4)

1960 Folketingsvalglister fremlagt

Køge kommune meddeler, at folketingsvalglister for tiden 1. marts 1960 til 28. februar 1961fremlægges i rådhusets venteværelse fra den 1. til den 8. februar 1960.
Indsigelse over listerne skal være indgivet til byrådet senest den 12. februar 1960.
(ØF 23. januar 1960 side 4)

1960 Køge Bøssemageri

Annonce:
Køge Bøssemageri, Tangmosevej 71v/P. Nielsen, telefon 847.
Alle arter våbenreparationer udføres.
Kan De ikke få originale reservedele til Deres gevær, så laver vi dem.
Kun kvalitetsarbejde, mange års erfaring. Prøv min fine holdbare brunering.
Brugte jagtgeværer købes og sælges.
(ØF 23. januar 1960 side 10)

1960 Udstilling skal kortlægge østsjællændernes rygevaner

Akæologisk-historisk Forening i Køge forbereder udstilling af rygerekvisitter fra gammel tid i Østsjælland. Første arrangement i Danmark af sin art. Det er ikke ting, der er lånt på Nationalmuseet; men det er befolkningen, der er udstillere.
Man forestiller sig et udvalg af alt, hvad der er brugt til rygning: piber, pibestoppere, pibekradsere, pibebrædder, tobakspunge, -tønder, -dåser, cigarrør, cigaretetuier, snustobaksdåser m. m.
Genealog Wilhelm von Antoniewitz er formand for foreningen.
(ØF 30. januar 1960 side 3)

1960 Bilister i Køge og omegn skal på glatis på søndag

På søndag den 14. februar 1960 får bilisterne i Køge og omegn en chance for at prøve deres kørefærdigheder på glatis medmindre tøvejr inden den tid har gjort arrangementet ugennemførligt. Det er Køge og Omegns Automobilklub, der står for arrangementet mellem sandrevlen og stranden ud for Strandskoven, hvor vandet er bundfrosset. (ØF 9. februar 1960 side 4 – ½ dobbeltspalte) Arrangementet blev aflyst på grund af østenvinden, der har fået vandet til at stå 10 cm over vandet. (ØF 13. februar 1960)

1960 Trætrappe brændt i City-Bageriet

Falck blev i formiddags kaldt til City-Bageriet, Nørregade 9, hvor trætrappen til 1. sal brændte. Der var gået ild i noget papir under trappen. Det skete, da en lærling skulle tænde op i en ovn i nærheden, hvorved et stykke brændende papir faldt på gulvet.
Et gulv på 1. sal måtte brækkes op. Ellers skete der ikke større skade.
(ØF 9. februar 1960 side 4)

1960 Ny dagligstue

Annonce:
Ny dagligstue
1 sofa, 2 lænestole, prima mekka
før kr. 1.285 nu kr. 985
Svends Møbler
Torvet 6, (ind gennem porten)
Telefon Køge 2185

1960 Dyrere at gå til fodbold i Køge

Det bliver dyrere at gå til fodbold på Køge Stadion fra forårssæsonens begyndelse.
De billige ståpladser forhøjes fra 2 kroner til 3 kroner over hele stadion. Hidtil har den nordlige ende kun kostet 2 kroner. Siddepladserne koster fortsat 4 kroner.
(ØF 18. februar 1960 side 4)

1960 Discontobanken har købt Torvet 6 – 8

Discontobankens køb af Torvet 6 – 8 blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i aftes den 24. februar 1960.
En sammenslutning med Sparekassen frafaldet.
Ejeren af ejendommen, restauratør Svend Johansen, Allerød Kro har overdraget ejendommen pr. dags dato (25. februar 1960).
I de nærmeste år vil bybilledet på Torvets Nordside ændre sig.
Det kan ikke siges hvornår ombygningen skal foregå.
Discontobankens nuværende lejemål løber til april 1966.
(ØF 25. februar 1960 side 3)

1960 Biler omstoppes

Annonce:
Biler omstoppes og betrækkes
hos
Autosadelmageren
Brogade 24, Køge
Chr. Christensen
Telefon 1288
FORLANG TILBUD

(ØF 25. februar 1960 side 8)

1960 Køge Museum har erhvervet en medalje til 13.200 kroner

Køge Museum har erhvervet en stor sjældenhed på auktion i dag den 26. februar 1960 hos Bruun Rasmussen – et sølveksemplar af den internationalt berømte medalje til minde om slaget i Køge Bugt for 13.200 kroner.
Medaljen måler 13 cm i diameter. Medaljen – eller skuepenge som den kaldtes, blev slået til minde om Niels Juels sejr i slaget i Køge Bugt 1677).
Køge Museum har fået støtte til købet fra Reinhard Jorck og hustrus Fond med 5.000 kroner og Ny Carlsberg Fonden med 3.500 kroner. Køge kommune vil også bidrage til købet. (ØF 26. februar 11960 side 4 – dobbelt spalte)

I ØF den 29. februar 1960 kan man se en kopi af medaljens forside og bagside – dog kun i 10 cm diameter.

1960 Komité til dannelse af en kunstsamling i Køge

I al stilfærdighed har en kreds af køgensere lagt en symbolsk grundsten til en offentlig kunstsamling i Køge. Der er dannet en komité, som består af overtoldbetjent Povl Lond (formand), bibliotekar frk. Inger Thomsen, kontorassistent J. Toftsø Larsen, redaktør Kai Svarre og landsretssagfører Torsten Sørensen. Placeringen af de kunstværker, der skal købes, er tænkt anbragt i offentligt tilgængelige bygninger i Køge. (ØF 4. marts 1960 side 4 – 2 spalter)

1960 Første udstillingshal herhjemme af sin art

Autofirmaet Kureer har lavet en åben hal, hvor interesserede har fri adgang til at kigge på biler. Hallen er oplyst af lysstofrør, der brænder ved svagt blus om natten. Der er plads til 7 – 8 biler, hovedsagelig uindregistrerede, brugte. Hallen ligger på hjørnet af Vordingborgvej (Søndre Alle) og Blegdammen. (ØF 5. marts 1960 side 4)
Annonce herom kan læses på side 9.

1960 Grundejer-Service udvider sin virksomhed

Grundejer-Service, der i vinter blev startet af vognmand Chr. Rosenberg Otzen med snerydning for private, starter nu op med en udvidelse, hvor man fra 1. april 1960 tilbyder grundejerne den almindelige renholdelse af fortove, gader og gårdspladser. Udvidelsen omfatter også rensning af kloaker, gravning eller fræsning af haver eller få studset græsplænen. Det er på opfordring fra flere mindre firmaer, at man prøver dette. Priserne er endnu ikke lagt fast. (ØF 8. marts 1960 side 4)

I avisen den 9. marts 1960 er en annonce, der nøjagtigt beskriver hvilke opgaver, der tilbydes.

1960 Pengeskabstyveri hos Kureer

1.200 til 1.300 kroner er stjålet fra autofirmaet Kureers pengeskab.
Pengeskabet er åbnet med en skærebrænder, som tyvene har taget på værkstedet.
Politiet mener, at der er tale om folk, der har forstand på at skære pengeskabe op.
Der er ikke fundet fingeraftryk. Tyvene er kommet ind fra Strandvejen og har brudt en mellemdør op, hvorefter der har været fri adgang til hele bygningen.
(ØF 9. marts 1960 side 1)

1960 Plus-fours

Annonce:
Plus-fours,
smalstribet jernbanefløjl,
tæt som en mur, uopslideligt.
4 – 6 – 8 år kr. 13,50
Tangmosevej 52, Køge telf. 908

(ØF 11. marts 1960 side 9)

1960 Foreningerne anmodes om at hjælpe Byhistorisk Arkiv

Køge Byhistoriske Arkiv udsender i disse dage en henvendelse til foreningerne i Køge med opfordring til at drage omsorg for at samle og indsende materiale til belysning af Køge bys foreningsliv, herunder falder først og fremmest foreningsprotokoller, medlemslister, forhandlingsprotokoller, regnskaber, tillige andre dokumenter såsom skøder og lignende. (ØF 12. marts 1960 side 4)

1960 Gaveartikler, der passer pengepungen

Annonce:
Hos Sv. Hansen De finder
til højtid og fest,
gaven, der vækker minder
og passer pengepungen bedst.
SV. HANSEN
Nørregade 61- Køge tlf. 984
Urmager-optiker, guldsmed-gravør

(ØF 16. marts 1960 side 12)

1960 Plads tilbydes

Annonce:
Køge Sygehus
Husassistent over 18 år søges fra 1. april 1960.
Begyndelsesløn kr. 319,19 + boliggodtgørelse kr. 69,47
og kost og uniform.
Henv. Til forstanderinden, mellem 17 og 18

(ØF 17. marts 1960 side 12)

1960 Vanskeligere end ventet at kortlægge rygevaner

De fleste bidrag til udstillingen af rygerekvisitter i Køge i april kommer fra byens borgere. Arkæologisk- Historisk Forening for Køge og Omegn appellerer til landboerne om at se efter i skuffer og skabe. Det er muligt, at man ikke betragter rygerekvisitterne som interessante. Der er indtil nu indsamlet (lånt) ca.400 udstillingsgenstande.
En pæn samling merskumspiber og piber fra den kommunale losseplads (formentlig opsamlinger efter dødsboer) siger genealog Wilh. Von Antoniewitz, som selv har en fin
samling af langpiber, nogle endda med navne som:
Markpiben, Justitsråden og Grevens pibe.
(ØF 18. marts 1960 side 3 – 2 spalter/m billede )

1960 Køge-pigerne blev Danmarksmestre i kvindefodbold

Køge vandt i går den 20. marts 1960 Danmarksmesterskabet i kvindefodbold i Idrætshallen i Vejen ved at vinde 4 – 3 over Femina.
Køge vandt i semifinalen 4 – 2 over Fredericia. (ØF 21. marts 1960 side 6)

1960 Højere husleje

Køge Byråd gav i sit møde i aftes den 22. marts 1960 Dansk almennyttigt Boligselskab tilladelse til huslejeforhøjelser i afdelingerne Fuglevænget og Nordgården med 5,5%. Forhøjelserne skal dække for små afskrivninger til hovedistandsættelser.
I Nordgården stiger bolig-huslejen med 1,45 kroner til 27,79 pr. m2 og forretninger med 1,82 – 34,82 kroner pr. m2.
Der vil blive afholdt et møde mellem lejerne og boligselskabet.
(ØF 23. marts 1960 side 4)

1960 Fodboldpigerne optaget i Køge Håndboldklub

Ved 2 generalforsamlinger i aftes den 23. marts 1960 på Teaterbygningen blev medlemmer i den kvindelige fodboldafdeling optaget i Køge Håndboldklub.
Det bevirkede, at formanden gennem 12 år, Gunnar Frederiksen blev afløst af formanden for De Samvirkende Idrætsklubber Erik Larsen.
Generalforsamlingerne omtales over 3 spalter i (ØF 24. marts 1960 side 7)

1960 Køge Husmoderforening har 40 års jubilæum

Køge Husmoderforening har i dag den 25. marts 1960 40 års jubilæum. Jubilæet vil blive fejret mandag den 28. marts 1960, hvor dronning Ingrid, som i øvrigt er protektor for De danske Husmoderforeninger, har 50 års fødselsdag. Foreningen er den ældste af sin slags i landet og er i stadig fremgang. Ved stiftelsen i 1920 blev fru læge Schaumburg-Müller som initiativtager formand. I den mellemliggende tid har der været 8 formænd i kortere eller længere perioder. Nuværende formand siden 1959 er fru fiskehandler Gusta Agenskov. (ØF 25. marts 1960 side 4 + 8 -omtale over 2 spalter) (I ØF den 29.marts 1960 kan læses et større referat fra festen på Teaterbygningen)

1960 LP-plader stjålet

200 long-playing-plader med rock og klassiskmusik og 9 transistorradioer er stjålet hos radiohuset Tema, Torvet 24. Tyven er kommet ind ad en knust rude til baglokalet.
Indehaveren havde ikke forsikret. (ØF 28. marts 1960 side 4)

1960 Kritik af politimestrenes indtægt på jagttegn

Formanden for Dansk Landsjagtforening L. Engsbye har på et møde i foreningen udtalt sin misfornøjelse med, at politimestrene modtager 1 krone af den afgift, som jægerne betaler for et jagttegn. Politimester Vagn Bro udtaler, at ordningen er bestemt ved lov.
Et jagttegn koster 2 kroner årligt så den ene krone går til forsikring.
Politimesteren i Køge modtager mellem 1.600 og 1.800 kroner årligt. Disse anvendes blandt andet til at dække overtidsbetaling for kontorarbejde til betjente, til landbetjente, der udsteder jagttegn, så jægeren ikke skal transportere sig alt for langt. Endelig kan der blive tale om dusører til politifolk og sognefogeder.
Der er således ikke tale om en ekstra indtægt til politimesteren.
(ØF 28. marts 1960 side 4 – 2 spalter)

1960 Køge blev mester i mix-double

Ved sjællandsmesterskaberne for ikke-halejende klubber vandt Køge Badmintonklub Sjællandsmesterskabet i B-rækken i Roskildehallerne i går den 27. marts 1960, hvor Køge-parret Erik Jensen og Heidi Mortensen besejrede Jørgen og Ellen Larsen, Sengeløse med 15-9, 15-8. I C-rækken mix-double blev Poul Nielsen og Kirsten Bagge nr. 2 (10-15, 17-18). (ØF 28. marts 1960 side 7)

1960 Kontingentforhøjelse og ny formand

På Køge Sygekasses repræsentantskabsmøde i aftes den 29. marts 1960 blev det oplyst, at man havde et driftsunderskud på 15.328 kroner. Nettoformuen er 491.914 kroner. Kontingentet forhøjes med 1 krone til 6 kroner, som er forholdsvist billigt sammenlignet med andre sygekasser. Formanden Walther Hansen ønskede ikke at fortsætte. Som ny formand valgtes rådhusbetjent Laurits Jørgensen.
(ØF 30. marts 1960 side 4 – 2 spalter)

1960 Autofirmaet Kureer har 40 års jubilæum

Autofirmaet Kureer har i dag den 1. april 1960 forhandlet Ford-vogne i 40 år.
Man fik kontrakt med Ford, da man kunne opvise salgsresultater på mindst 80 vogne.
Allerede i 1910 indrettede man det første autoværksted under beskedne forhold i Brogade. (ØF 1. april 1960 side 4)

1960 Nyt åndehul for bilister

Det kniber med at skaffe plads til bilerne i de snævre gader i det indre Køge.
Nu får bilisterne snart et åndehul i nærheden af centrum. Det er den nye parkeringsplads på hjørnet af Nyportstræde og Lille Kirkestræde, som snart tages i brug.
(ØF 7. april 1960 side 4 + billede)

1960 Overraskelsen gemmes til efter påske

7.000 skattebilletter udsendes umiddelbart efter påske, så skatteyderne kan holde deres påskeferie i ro og fred. Udsendelsen foregår fra 19. april 1960 og 3 – 4 dage frem.
(ØF 11. april 1960 side 4)

1960 Køge Boldklubs træner er trådt tilbage

Køge Boldklubs træner Egon Sørensen er fratrådt med øjeblikkelig virkning på grund af uoverensstemmelser med ledelse og spillere. En spiller udtaler, at han er blottet for
psykologisk sans overfor spillerne udenfor banen. Træningsformen har man ikke haft noget imod. Han afløses indtil videre af Edvin Hansen og Willy Koch.
(ØF 11. april 1960 side 8)

1960 Nydannelse i gadebilledet

Autoforhandler C. C. Schmidts nye udstillingslokale i Nørregade er nu så langt fremme, at der i går den 12. april 1960 blev holdt rejsegilde. Bygningen er en smuk nydannelse i gadebilledet. (ØF 13. april 1960 side 4 + billede)
Bemærkning: I dag (2010) har Irma til huse i bygningen.

1960 Solgt maleri

Kunstmaleren, overtoldbetjent Povl Lond, Køge deltager for tiden i påskeudstillingen i Aarhus med en række oliemalerier. De er af Aarhusbladene udpeget blandt udstillingens bedste, og et af dem er nu blevet købt af De danske Spritfabrikkers Kunstforening.
(ØF 13. april 1960 side 9)

1960 Fin udstilling af ryge-rekvisitter på Museet

Det store indsamlingsarbejde af Vilhelm von Antoniewitz er kronet med smukt resultat, der omfatter 430 numre af rekvisitter, som helt igennem er lokale. Alle de udstillede genstande har tilhørt eller tilhører afdøde eller nulevende østsjællændere. En særlig afdeling med piber er opstillet i kronologisk orden med træpiber (som der er færrest af), merskum og porcelainspiber, som ejerne har anset for mere værdifulde. Herudover er række tobaksdåser, cigarrør (der i sin tid blev indført for at undgå misfarvning af overskægget, når man røg). Udstillingen er arrangeret af Arkæologisk-historisk Forening. (ØF 16. april 1960 side 4 – ½ spalte)

1960 Henry Larsen har trukket sig som træner

Køge Roklub har inden sæsonen lidt et føleligt tab. Det er træneren Henry Larsen, der med beklagelse har måttet meddele klubben, at han på grund af manglende tid ikke kan påtage sig trænerhvervet. Henry Larsen har samtidig trukket sig fra bestyrelsen.
Han har været tilknyttet Køge Roklub i ca. 25 år. Einar Børsen varetager foreløbig træningen. (ØF 19. april 1960 side 6)

1960 Stor udstilling af Fiat”-vogne”

I week-enden – 23. – 24. april 1960 arrangerer FIAT-forhandler Aage Nielsen en udstilling på Teaterbygningen af de sidste nye FIAT-vogne – 15 forskellige modeller blandt andet FIAT Biancina Special 500 og den lækre sportsvogn 1200 Spider Cabriolet. (ØF 22. april 1960 side 4)

1960 15 kilometer Ringvej” uden om Køge og Herfølge”

En etape af Vestmotorvejs-byggeriet gennemføres nu af hensyn til fugleflugtslinjen.
Det drejer sig om en strækning på 15 kilometer – fra Cordosasvinget nord for Køge, vest om Køge Ås til et punkt umiddelbart syd for Herfølge. Strækningen i Roskilde amt er på 8 kilometer og er projekteret til at koste 18 – 20 millioner kroner. Den sidste del af strækningen ligger i Præstø amt. (ØF 27. april 1960 side 1)

1960 Lastbilchauffør trodsede politiets stop-signal

Køge politi fik i går – 2. maj 1960 – ved 16 tiden anmeldelse fra politiet i Mosede om,
at der var blevet set en lastvogn med anhænger, der med stor hastighed kørte ad hovedvej 2 i sydlig retning og udviste mistænkelig kørsel.
2 politibetjente tog opstilling ved Ringstedvejen og gjorde tegn til pågældende lastvogn om at stoppe, men den kørte videre. Derpå stoppede politiet en privatbil, som de optog forfølgelsen i og fik stoppet lastbilen i Herfølge. Chaufføren blev indbragt på politistationen i Køge, hvor han blev underkastet en spiritusprøve.
Han betegnedes som ikke sikkert påvirket af spiritus. Lastbilen blev dog tilbageholdt.
(ØF 3. maj 1960 side 4)

1960 Klubrekord i Køge

Køge Boldklubs ynglinge B-hold vandt i går – 8. maj 1960 – en sensationel sejr over Skibbyhøj på ikke mindre end 45-0.
Det er foreløbig scoringsrekord for boldklubben. Samtlige spillere kom på scoringslisten – målmanden med 4 mål. De 2 topscorere lavede hver 11 mål.
Holdopstillingen mangler. (ØF 9. maj 1960 side 7)

1960 Køge kommune søger skolebetjent

Annonce: Stillingen som skolebetjent ved Brochmands skole er ledig og ønskes besat med en i Køge kommune bosiddende gift mand. Med nugældende tillæg andrager begyndelseslønnen 13.788 kroner årligt og slutløn 15.960 kroner. Den, der ansættes, skal være villig til at bebo en lejlighed i kommunens ejendom, Allègade 7. Ansøgning stiles til skoleudvalget og indsendes til borgmesterkontoret senest 28. maj 1960. (ØF 14. maj 1960 side 10)

1960 12 små optimister skal i vandet søndag den 23. maj 1960

Køge Sejlklubs optimistjoller er færdige og klar til at søsættes. De 12 joller er blevet færdige i løbet af 8 måneder og er bygget i et lokale på Søndre skole.
Standeren hejses ved et nyt bådehus ved badeanstalten på Køge Havn.
(ØF 17. maj 1960)
Større omtale om udviklingen med det lille fartøj omtales med billede i
(ØF den 23.maj 1960 side 4)

1960 Storbrand i Køge hos F. A. Hansen

En brand af uhyggelig voldsomhed har ved middagstid i dag den 20. maj 1960 ødelagt store dele af lageret hos F. A. Hansens Eftf. på Bag Haverne.
Ved 12,30 tiden så det ud til at masseindsatsen af brandslukningsmateriel har resulteret i, at kun den sydlige del af virksomheden er ødelagt.
Naboejendomme på Fændediget og Toldbodvej (Produkten) var truede ligesom svellerne på Sydbanen blev antændt og togdriften indstillet.
(ØF 20. maj 1960 side 1) Billede fra hjørnet – Bag Haverne – Fændediget.
Yderligere omtale: 21. maj 1960 side 1, 3 og 7

1960 Rejsegilde på Østsjællands Folkeblad

På Østsjællands Folkeblad fejrede man i går den 19. maj 1960 rejsegilde på den hal, der skal rumme bladets nye rotationspresse. Bygningen, der er ca. 7 meter høj, er tegnet af arkitekt Åge Madsen, Køge. Entreprenørfirmaet Nielsen og Storm står for projekteringen og et arbejdshold på 5 mand forestår arbejdet hurtigt og effektivt.
(ØF 20. maj 1960 side 4 + billede)

1960 Storbranden hos F. A. Hansens Eftf.

Storbranden hos F. A. Hansens Eftf. ødelagde millionværdier. Brandårsagen er fuldt opklaret. Under istandsættelse af den lange udstillingsfacade var firmanavnet flere steder skåret over, og man ville fjerne den resterende maling med en blæselampe.
Et hulrum, der formentlig var fyldt med støv, er blevet antændt.
Branden blev straks alarmeret, og der kom bistand fra Falck i Ringsted, Roskilde, Fakse, St. Heddinge, Tåstrup og hovedstationen i København.
Allerede da den første udrykningsvogn nåede frem, stod udstillingsfacaden i lys lue, og der var ild i tømmeret bag ved. Man fik med held begrænset branden ved hovedindkørselen og forvalterboligen. (ØF 21. maj 1960 side 1 – 3 spalter + billede)

1960 Tankvogn væltede og 11.000 liter benzin løb ud

11.000 liter benzin havde i formiddags – 28. maj 1960 – omdannet krydset Søndre Viaduktvej/Ringvejen til et højeksplosivt hjørne. En 11 tons tankvogn med benzin væltede i morges ved 8 tiden, da vognen skulle svinge fra Ringvejen og til venstre ind på Søndre Viaduktvej. Hovedvejen blev afspærret, og Falck lagde skum ud over vejen, hvorefter alt blev spulet i kloakken. Det tog ca. 4 timer at få renset vejen. (ØF 28. maj 1960 side 1)

1960 Kvindernes strejke på Gummifabrikken uændret

Der er i dag 30. maj 1960 ingen afklaring i situationen på Gummifabrikken, hvor 600 kvinder opretholder strejken, som blev startet fredag den 27. maj 1960.
Der er efterhånden 200 – 300 mandlige arbejdere, der er afskediget som følge af arbejdsnedlæggelsen, hvor kvinderne kræver mere i løn.
De kvindelige arbejderes fagforenings tillidsrepræsentanter erkender strejkens ulovlighed, men kan intet stille op. Ledelsen har meddelt arbejdsgiverforeningen situationen. (ØF 30.maj 1960 side 4)
Den 31, maj 1960 gik kvinderne hjem før middag. Der ventes voldgiftsafgørelse senere.
ØF den 4. juni 1960 side 4:
Fortsat strejke trods voldgiftskendelse, der i aftes den 3. juni 1960 kendte strejken ulovlig. En afstemning blandt de 458 fremmødte på Teaterbygningen viste at 381 gik ind for at fortsætte strejken, 73 gik imod og 4 undlod at stemme.
Den endelige kendelse foreligger senere.

1960 Fra springvand til blomsterbed

Det lille springvand ved siden af vandtårnet ved Køge Vandværk er omdannet til et nydeligt bed med blomster.
Mon det er en lille påmindelse om, at spare på vandet til sommer?
(ØF 3. juni 1960 side 10)

1960 Vielsesmappe fremstilles

Køge Menighedsråd vedtog i aftes den 8. juni 1960 at lade fremstille en vielsesmappe efter udkast af driftsleder Erik Hansen, tidligere Østsjællands Folkeblad.
Mappen vil, ligesom dåbsbogen, der er indført i kirken, blive trykt på glittet papir og vil blive forsynet med et billede af kirkens indre, en bryllupstekst og forskellige oplysninger.
Mappen skal være en erstatning for den gule kuvert, brudeparret tidligere har fået overrakt efter vielsen. (ØF 9. juni 1960 side 9)

1960 Tidligere lukketid om lørdagen

Annonce:
SE HER!
Samtlige handlende i Køge, Hastrup og Herfølge
har af hensyn til arbejdstiden besluttet, at lukke
hver lørdag kl. 13,00 fra og med 18. juni 1960.
Kolonialhandlerforeningen, Tekstilhandlerforeningen,
Handelsstandsforeningen.
(ØF 14. juni 1960 side 4)

1960 Kvindeligt Arbejderforbund

Annonce:
Kvindeligt Arbejderforbund,
Køge Afdeling.
Da de strejkende kvinder har genoptaget
arbejdet, aflyses herved den ekstraordinære
generalforsamling, der var varslet til
torsdag den 16. juni 1960.
P.b.v.
Olga Malle
(ØF 15. juni 1960 side 11)

1960 Klapbroen ses efter

Trafikken over Køge Havn er i disse dage indskrænket til kun at omfatte fodgængere.
Klapbroen ses grundigt efter og forsynes med et nyt sliddæk samt får udskiftet de svækkede længdedragere, hvorpå plankedækket er sømmet. Det drejer sig om almindelig vedligeholdelsesarbejde, som sker med 2 eller 3 års mellemrum.
(ØF 16. juni 1960 side 1 + billede)
I avisen den 20 juni 1960 meddeles det, at klapbroen ef færdig og åbnes den 23. juni 1960.

1960 Firmaet Adolf Falch er solgt

Prokurist John Engelbredt, Erantisvej 2 har overtaget købmand Adolf Falchs forretning i Nørregade 10. Den nye ejer fortsætter som manufaktur- og damekonfektionsforretning
med den tidligere forretningsfører Hans Ehlert som bestyrer.
(ØF 17. juni 1960 side 4)
Stor annonce i avisen den 22. juni 1960 om overtagelsesudsalg

1960 Køge Arbejder-Samariterforbund har 25 års jubilæum

Køge Arbejder-Samariterforbund har mandag den 20. juni 1960 25 års jubilæum.
Ved den stiftende generalforsamling indmeldte 74 medlemmer sig.
Byens større virksomheder har støttet såvel økonomisk som moralsk.
Der har før starten været samariterkursus med 80 deltagere.
Den første bestyrelse bestod af Carl Brix som formand, Vilhelm Hansen (kasserer),
Olga Larsen, William Nielsen, Alfred Petersen og Helge Ring.
(ØF 18. juni 1960 side 4 – 1 spalte)

1960 Nej tak til stort boligkompleks i Køge

Københavnsk byggekonsortium ønskede at opføre 2½ etagers boligkompleks langs Køge Å ved Vestergade bag ved nummer 15, 17, 19 og 21. Efter at have indsendt projektforslag til stadsingeniøren fik man det indtryk, at man i kommunen var interesserede. Efter at byggeplanerne er blevet behandlet i byplanudvalget, er der givet afslag med den begrundelse, at arealerne skulle anvendes til villabebyggelse. (ØF 18. juni 1960 side 6) Indtasterens bemærkning: (I dag – 2010 – bygger man Køge Torveby syd for Køge Å – C.F. Petersens grund)

1960 Børge Bastholm er nu sikker på fodboldturen til Rom

Børge Bastholm Larsen er udtaget til det olympiske fodboldhold som en af de 18 spillere, der skal til de olympiske lege i Rom. (ØF 27. juni 1960 side 6 + billede)

1960 Arkitektkonkurrence i Køge

I aftes den 28. juni 1960 forelå resultatet af arkitektkonkurrencen om det kommende gymnasium i Køge. Vinderne blev arkitekterne Andreas Helberg, Niels Andersen og
Salli Besiakow, København.
Præmien på 15.000 kroner blev overrakt af borgmester Aage Sund (billede).
På side 3 omtales projektet , hvortil der var indsendt 32 forslag.
ØF 29.juni 1960 side 1 +3 – billede af det vindende forslag)

1960 Kransenedlæggelse ved Køge Havn

I formiddags (1. juli 1960) blev ved mindestøtten ved Køge Havn nedlagt kranse til minde om kampene i Køge Bugt i 1677 og 1710.
Fra Sundets marinekommando mødte kommandørkaptajn E.A. Aalborg og orlogskaptajn Kunow, der på søværnets vegne mindedes de faldne.
Marineforeningen for Køge og Omegn var repræsenteret ved bestyrelsen.
Efter kransenedlæggelsen besøgte man Køge Museum, hvor man beså mindemedaljen for Slaget i Køge Bugt. (ØF 1. juli 1960 side 4)
Indtasterens bemærkning: Den 4. juli 2010 nedlagde dronning Margrethe den Anden krans ved mindestøtten og var bl. a. også på Køge Museum for at se en særudstilling.

1960 Ny gadebelysning i Svogers Gård

I løbet af en uges tid vil passagen fra Torvet gennem svogers Gård til krydset ved Teaterbygningen blive kraftigere belyst, idet de 5 glødelamper udskiftes med lysstofrør. Elværksbestyrer Sv. Aa. Hviid oplyser, at der ikke er tale om ny gadebelysning, men en udskiftning af de lidt forældede glødelamper samt en revidering af elmasterne. (ØF 12. juli 1960 side 4 – ½ spalte)

1960 Nye lokaler hos C. C. Smith

Et nyt træk i gadebilledet når autofirmaet C. C. Smith’s nye udstillingslokale i Nørregade indvies i morgen den 4. juli 1960. Udstillingslokalet er på 185 m2.
Direktør C.C. Smith råder nu over næsten 800 m2 i bebygget areal.
Der er 24 ansatte i firmaet. (ØF 13. juli 1960 side 4)
I avisen den 14. juli 1960 er på side 6 et billede, der er taget foran lokalet.
I avisen den 22. juli 1960 er på side 4 en stor annonce med billeder fra begivenheden.

1960 Grisesalget i Køge

Annonce:
Ved grisesalget i Køge i går den 13. juli 1960 blev der solgt 1.219 grise til en gennemsnitspris af 87,50 kroner. Det er en stigning fra sidste uge på 1,50 kroner.
Bemærk: Salget foregår i gården til Brogade 7, Køge.
(ØF 14. juli 1960 side 6)

1960 Køge-hammerkaster forbedrede rekorden for 2. gang i år

Ved et atletik-kvalifikationsstævne på Frederiksberg Stadion har Tommy Rasmussen
fra Køge Gymnastik- og Idrætsforening sat ny klubrekord i hammerkast med
41,43 meter. (ØF 15. juli 1960 side 7)

1960 Flyulykke i Kastrup Lufthavn lørdag eftermiddag

Et fly forulykkede i Kastrup Lufthavn lørdag eftermiddag den 16. juli 1960.
Om bord var bl. a. 8 fodboldspillere fra landsholdet, der alle omkom, heraf Børge Bastholm Larsen og Erik Jensen fra Køge.
Flyet havde ikke instrumenter til flyvning i regnvejr.
Piloten Stig Vindeløv blev hårdt kvæstet og fik amputeret det ene ben
(ØF 18. juli 1960 den halve side 1 samt yderligere på side 6)
På side 4 i avisen er der nekrolog af Aage Sund over Børge Bastholm Larsen og Erik Jensen

1960 D. A. G. s nye pakhus i Køge bliver 1.200 m2

1. august 1960 begynder Dansk Andels Gødningsforretning at opføre sit store nye pakhus ved Køge Havn – 35 x 35 meter.
Pakhuset bygges på et 2.700 m2 stort areal, som D.A. G. har lejet af Køge kommune.
Anvendes til blanding af fosforsyre og kaligødning til kalisuperfosfat, der i stigende grad anvendes i landbruget. Pakhuset forventes at stå færdigt 1. oktober 1960.
(ØF 19. juli 1960 side 4 – + skitse)

1960 Børge Bastholm Larsens bisættelse

Meget stor deltagelse ved Børge Bastholm Larsens bisættelse fra Køge Kirke i går den 19. juli 1960.
Referat af pastor Dam Jensens mindeord samt talen af borgmester Aage Sund.
Billede af det store følge foran Køge Kirke samt af kisten, der blev båret af borgmesteren og 5 spillere fra divisionsholdet. (ØF 20. juli 1960 side 4 – 4 spalter)

1960 Den tredje af fire fiskekuttere af stabelen i dag

Klokken 13 i middags (20.7.1960) løb hos skibs- og bådebygger Ernst Weber Jensen den tredje i en serie af fire 18 tons fiskekuttere af stabelen.
Kutteren, der er bygget til fiskeskipper Kronvald Hansen, Sjællands Odde er 37 fod lang og er udrustet med en Hundested-motor på 70 hestekræfter. De første 2 kuttere er leveret til Snogebæk på Bornholm og Bagenkop på Langeland.
Den sidste skal leveres til Årsdale på Bornholm. (ØF 20. juli 1960 side 4)

1960 Ny slagterforretning på Marksvinget

Annonce:
NU ER VI FæRDIGE
med ombygningen.
Vi kan nu levere Dem alt i kød, flæsk
og pålæg fra moderne kølevinduer.
Se priserne og varerne.
Vort motto er stadig:
Køb det bedste – det gør vi.
Anni og Bent Henriksen,
Marksvinget 7, telefon Køge 2250
(ØF 22. juli 1960 side 10)

1960 Stor eksport af smørkager fra Køge til USA begyndt

Bagermester Th. Rasmussen, Phønix Bageriet sender 528 smørkager til USA efter at man i vinter 59/60 sendte nogle prøver på dybfrosne smørkager, hvilket har resulteret i en afsætning. En gros-firmaet i USA vil sende kagerne videre til firmaets forhandlere i hele USA. TH. Rasmussen og id

1960 En slags jubilæum

Det er i år 25 år siden, at telefonselskabet lod opstille en telefonkiosk på hellen på Køge Torv. Køge er den første provinsby, der har fået en telefonkiosk.
Det fremgår af artiklen, at man godt kunne bruge nogle flere af disse almindelige, populære og uundværlige kiosker. (ØF 25. juli 1960 side 4)

1960 Silhuet i havnebilledet forsvinder

Den mindste af Køge Kulforretnings 2 kraner på Nordre Kaj bliver i disse dage demonteret. Den er solgt til ophugning, da den i længere tid ikke har været i drift.
Opgaverne skal løses af den lidt større kran. Det er et led i forretningens rationalisering.
(ØF 11. august 1960 side 4)

1960 Handelsministeren besøgte i går Junckers Savværk

I forbindelse med de store projekter, som er under udførelse på A/S Junckers Savværk, besøgte handelsminister Lars P. Jensen i går den 11. august 1960 Køge, hvor han under ledelse af godsejer Flemming Juncker blev vist rundt på virksomheden.
Millionprojekterne, der bl. a. omfatter udvidelse af kajanlæg, Junckers Havn samt udvidelse med en 36.000 m2 stor grund mod nord, havde handelsministerens store interesse tilligemed rundvisningen i virksomheden i øvrigt.
(ØF 12. august 1960 side 4 + 2 billeder)

1960 Virksomheder i Køge i 1960

Der blev i maj måned 1960 udarbejdet en statistik over en række erhvervsgrupper i Køge, heraf fremgår det at der er:
51 barber- og frisørsaloner
24 restaurationsvirksomheder,
30 bagerier, konditorier og brødudsalg
26 cigarhandlere
25 frugt- og grønthandlere
68 kolonial- og kaffehandlere m. v.
38 manufakturhandlere
16 skomagere og skotøjssalg
og endelig 24 slagtere, kødudsalg eller viktualiehandlere.
(ØF 15. august 1960 side 4)

1960 Køges lods retter skibenes kompas i svajebassinet

Siden april 1960 er kompasset på 20 skibe blevet rettet af den lokale lods H. J. Andersson. Det foregår ved at skibet fastgøres med en trosse til Duc d’ Alben i svajebassinet. Skibet sejler nærmest cirkelagtigt i svajebassinet.
Pejlepunkter på land er: Skorstenen på Karlstrup Cementfabrik – 4 grader nord og Gummifabrikkens skorsten, der står i 349 grader vest.
Skibenes kompas rettes herefter til med magneter, hvis der er fejl.
(ØF 15. august 1960 side 4)

1960 Køge Kricket Klub nummer 3 i divisionen

Kricket kampen i går den 14. august 1960 mellem Næstved og Køge endte med en overbevisende sejr til Køge på en halvleg og 41 points. Hans Chr. Jensen lavede century og sammen med Finn Nielsen satte han ny gærderekord på 123 points.
Den gamle rekord havde Knud Jørgensen og Viktor Karlson med 98 points.
H. C. Jensen scorede 112 not out – heraf 3 seksere og 15 firere.
(ØF 15. august 1960 side 6)

1960 Hurtig-byggeri fik det helt store publikum i går

I går morges den 17. august 1960 var der på hjørnet af Bellisvej og Konvalvej en støbt grund til at modtage bygningshåndværkere og i aftes stod der et hus under tag.
90 tons tungt betonhus rejst i løbet af 7 timer og er klar til indflytning på 5 uger.
Håndværkerudgifterne på huset er 45.000 kroner. Heri er indbefattet automatisk oliefyr, mahognidøre og alle faste skabe. Arealet er på 102,4 m2.
Det er Junckers Savværk, der skal have huset, og man har bestilt yderligere 5 huse, der alle skal være funktionærboliger.
(ØF 18. august 1960 side 4 – 3 spalter incl. 2 billeder)

1960 Nedsatte priser

Annonce:
33 1/3 procent på alle sommerkjoler f. eks. før 29,85 kr. nu 19,85 kr.
Otto Christensen
(ØF 18. august 1960 side 12)

1960 Joseph Szentgiøgi ansat som træner i Køge for 2 år

Køge Boldklubs populære og dygtige træner Joseph Szentgiørgi er blevet sikret for klubben i foreløbig 2 år. Han kom til Køge i maj måned 1960 som afløser for Egon Sørensen. Kontrakten blev underskrevet søndag formiddag den 21.august 1960.
(ØF 22. august 1960 side 6 – billeder)

1960 Socialdemokratisk Forening fik ny formand

Socialdemokratisk Forening i Køge fik på generalforsamlingen i aftes den 22. august 1960 ny formand. Helge Hansen afløste Viggo Egelykke.
Regnskabet, der viste et underskud på 540 kr., blev fremlagt af kassereren,, rådhustjener Svend Aage Jensen. Formuen andrager 5.121 kroner.
(ØF 23. august 1960 side 4)

1960 Køge har Danmarks bedste brevdue

Formanden for Brevdueforeningen Køge, Knud Lorentzen er indehaver af Danmarks bedste brevdue, idet han har vundet gruppemesterskabet i Gruppe I, som dækker Sjælland og Øerne: Landet er opdelt i 3 grupper, men Sjælland er langt den bedste.
Lorentzens due har vundet mesterskabet med en hastighed på 946,33 meter pr. minut.
Det næstbedste resultat er på 916 meter pr. minut.
(ØF 3. september 1960 side 4)

1960 Biograferne i Køge

Biograferne i Køge viser i den kommende Weekend den 3. og 4. september 1960 følgende film:
Køge Bio:
Kvindelist og kærlighed, Jailhouse Rock m/Elvis Presley, Fuld af Fiduser m/ Fy og Bi.
Kino:
Diktatoren m/Charlie Chaplin, Den sidste vandring, Baskervilles hund.
(ØF 3. september 1960 side 11)

1960 Dybfrostaften

Køge Husmoderforening inviterer medlemmerne til dybfrostaften med Beauvais Dybfrost på Teaterbygningen den 8. september 1960 klokken 20.
Adgangskort kan hentes hos følgende Bauvais-forhandlere: Joh. L. Furesøe, Nørregade
v/H. C. Nielsen, Leif Petersen, Solbakken, Otto Poulsen, Nørregade.
(ØF 5. september 1960 side 4)
Den 9. september 1960 side 4 er der i ØF omtale af aftenens forløb den 5. september, hvor Beauvais konsulenter demonstrerede en række konserves- og dybfrostprodukter.
Der blev vist film fra fabrikken. Der var ca. 200 deltagere.

1960 Fodboldspillerne graver

Fodboldspillerne i Køge Boldklub graver kabler ned til nyt lysanlæg på den gamle træningsbane. Det foregik i aftes den 5. september 1960 og er ikke led i et nyt træningsprogram. Billede af spillerne i arbejde.
(ØF 6. september 1960 side 4)

1960 Total arbejdsstandsning på Gummifabrikken efter strejke

62 mand nedlagde i går den 6. september 1960 ulovligt arbejdet; de kræver lønstigning.
Fabrikkens øvrige personale må sendes hjem i løbet af dagen i dag.
De ansatte kræver 40 øre mere i timen. Der er ingen øjeblikkelige forhandlinger.
I alt bliver 1.400 arbejdsløse. (ØF 7. september 1960 side 1)

1960 Den kommunale børnehave flyttes til nye lokaler

Køge kommune har købt afdøde læge Poul Kabell’s villa Sct. Gertrudsstræde 30 for 210.000 kroner. Børnehaven, der har til huse i Kirkestræde har gennem flere år lidt under utidssvarende lokaler. Villaen skal ombygges og der opføres en tilbygning således, at der snarest muligt kan indrettes en børnehave, som samtidig får et stort udendørs areal til børnene. (ØF 7. september 1960 side 4)

1960 For første gang idrætsdag for skolerne i Køge

Torsdag den 22. september 1960 afholdes for første gang idrætsdag for Køges skoler.
Man bruger idrætsdagen i Roskilde som forbillede. Dertil har man tidligere sendt håndbold- og fodboldhold. Man forventer ca. 1.000 elever.
Fra 5. – 10. klassetrin deltager elever fra Tøxens skole, Brochmands skole og Søndre skole. Det er kommunelærer Povl Rendrup, der står for ledelsen.
(ØF 8. september 1960 side 4)

1960 Arbejdet og forhandlingerne atter i gang på Gummifabrikken

De 66 strejkende arbejdere på Gummifabrikken besluttede i går den 8. september 1960 at genoptage arbejdet, hvis positive forhandlinger fulgte. Ledelsen gik ind på dette. Arbejdet genoptages fredag morgen den 9. september 1960. (ØF 9. september 1960 side 4)

1960 Norges og Danmarks flåder mindes slaget i Køge Bugt

Den 4. oktober 1960 er det 250 år siden at slaget i Køge Bugt fandt sted, og Ivar Huitfeldt indskrev sit navn i Danmarks og Norges historie. På 250 årsdagen er der gensidige admiralsbesøg. Der er kransenedlæggelse i Køge og Herfølge.
(ØF 16. september 1960 side 4)

1960 El-udstilling i Week-enden

I eftermiddag den 17. september 1960 kl. 16,15 åbner borgmester Aage Sund en udstilling på Teaterbygningen, hvor Køges 6 el-installatører præsenterer det sidste nye inden for elektriske husholdningsartikler.
Grunden til udstillingen er overgangen til vekselstrøm og de nye el-tariffer.
Der er gratis entre – hver halve time er der maddemonstrationer med smagsprøver.
Udstillingen lukker kl. 22,00. Søndag åbent fra kl. 10,00 – 22,00.
(ØF 17. september 1960 side 4)
Den 19. september 1960 side 4
omtales el-udstillingen, som skabte behov for de nye ting

1960 Køge kommune – havevanding

Annonce:
Køge kommune – havevanding.
Det den 23. juni 1960 udstedte forbud mod havevanding
i tiden fra kl. 9,00 til kl. 18,00 ophæves herved.
Køge byråd, teknisk udvalg,
den 15, september 1960.
(ØF 17. september 1960 side 7)

1960 Køge Alderdomshjem

Annonce:
Køge Alderdomshjem
To husmedhjælpere, helst omkring 30 – 40 år
antages til 1. oktober 1960.
Begyndelsesløn pr. måned. 319,19 kroner + boligstøtte 69,47 kroner
+ kost og fri tjenestedragt, 45 timers arbejdsuge.
Henvendelse til bestyreren, tlf. Køge 158, bedst mellem klo. 18 og 19.
(ØF 17. september 1960 side 10)

1960 Lysanlægget overgik forventningerne

Premiere på Køge Boldklubs nye lysanlæg i aftes den 26. september 1960 på den gamle træningsbane bag stadion overgik alle forventninger.
Lysstyrken er på 6 – 7 lux imod det gamle på 1 lux.
Anlægget står boldklubben i mellem 8.000 og 9.000 kroner.
(ØF 27. september 1960 side 10)

1960 Teen-age modeller

Annonce:
Helt rigtige teen-age modeller i BH og hofteholdere
er noget ganske for sig
hos K. G. Christensen, Torvet 9, Køge.
Stort udvalg til populære priser.
(ØF 27. september 1960 side 10)

1960 Cementbanen på Ringvejen ved Køge skal hugges op

Vandledningen fra Køge Vandværk til de nye boringer på Lellinge Østermark skal føres under Ringvejen. Det sker så snart man har afsluttet trykprøverne i ledningen, der er blevet ført ad Blegdammen og dækket dem til.
I flere tempi hugges kørebanen på Ringvejen op, ledningerne graves ned, hvorefter de føres videre langs Køge – Ringsted landevej.
(ØF 29. september 1960 side 1)

1960 Ny busrute fra Køge til Roskilde

Vognmand Thorkild Nielsen, Køge har fået myndighedernes tilladelse til at iværksætte en ny busrute mellem Køge og Roskilde.
Ruten starter søndag den 2. oktober 1960 og der bliver ikke færre end 6 daglige ture i hver retning. Der køres fra Køge Torv ad hovedvejen over Ølsemagle, Ll. Skensved, Havdrup, Salløv og Vor Frue forbi sygehuset og til Roskilde by.
(ØF 29. september 1960 side 4)

1960 Ny forretning

Notits:
A/S Fællesbageriet, Køge åbner tirsdag den 4. oktober 1960 sit nye brød- og mælkeudsalg på Astersvej 2.
(ØF 29. september 1960 side 4)

1960 Til konfirmationen

Annonce:
Til konfirmationen
anbefaler vi en lækker isanretning fra
Hellerup Is.
Isen kan bestilles overalt hos
vore forhandlere eller direkte på
KØGE ISVæRK, Brogade 7, Køge
Tlf. 501 – 644.
(ØF 1. oktober 1960 side 4)

1960 Dans, jitterbug og yoga

Omtale:
Yoga- og danselærerinde Mette Gregaard meddeler, at nye elever kan melde sig til kursus i ballet, akrobatik og step på tirsdage, børnedans, moderne og latinamerikansk dans samt jitterbug på onsdage. Desuden er der 3 kurser i yoga med 2 hold for damer på tirsdage og onsdage og 1 hold for herrer på tirsdage.
(ØF 4. oktober 1960 side 4)

1960 Eksplosion på Gummifabrikken

I formiddags den 5. oktober 1960 skete en voldsom eksplosion på Gummifabrikken i Køge. Et 300 kg. tungt kedeldæksel kastede en transportvogn 30 meter op på taget.
20 – 25 personer kom på sygehuset med chok, men ingen kvæstede.
Ulykken skete i vulkaniseringshallen.
(ØF 5. oktober 1960 side 1 .- 3 spalter m/billeder)
Den 7. oktober 1960 er arbejdet genoptaget i fuldt omfang

1960 Køge Bio

Annonce:
Køge Bio, tlf. 750
I dag fredag den 7. oktober 1960 og følgende dage
spilles Saga Studio’s herlige danske komedie i farver:
BARONESSEN FRA BENZINTANKEN
med Dirch Passer, Ove Sprogøe, Ghita Nørby, Maria Garland,
Karin Nellemose, Karl Stegger og mange flere af dansk films
populære kræfter.
(ØF 7. oktober 1960 side 8)

Indtasterens bemærkning:
Stadig i 2011 man opleve filmen, der er genudsendt
på fjernsynet adskillige gange igennem årene.

1960 Ny Falck-station bygges ved Nordre Viadukt

Falcks Redningskorps har købt 5.000 m2 af kommunens grund mellem Tangmosevej og Ringvejen (hjørnegrunden).
Der bliver direkte udkørsel til Ringvejen fra Tangmosevej.
Byggeriet af Falck-stationen er endnu på tegnebrættet; men Falck er i gang med byggerier over hele landet for 10 – 12 millioner.
(ØF 12. oktober 1960 side 4)

1960 Mennesker og huse omkring Køge Torv

Køge Byhistoriske Arkiv åbner i morgen den 15. oktober 1960 en bemærkelsesværdig og enestående udstilling om huse og personer, der har været tilknyttet Køge torv. Det er med stor energi og tålmodighed lykkedes sekretær Erik Jensen at etablere en smuk og interessant udstilling på Køge Museum. Der er blandt andet et postkort til slagtermester Daldorph der er sendt i 1907 af den kendte redaktør Emil Opffer fra New York Tribune Buildings 20. etage. Dette brevkort er et klenodie i arkivets samlinger og et vægtigt bidrag til slægtshistorien. Slagtermester Daldorph boede Torvet 18. Udstillingen viser et udsnit af postkort, som arkivet har modtaget. (ØF 14. oktober 1960 side 4) Den 15. oktober 1960 er der i avisen en større omtale (1½ spalte) bl. a. af, at fotograf Rasmus Nielsen har overført ca. 100 motiver til glasplader, som senere er kopieret af fotograf O. Renholt.

1960 Køge Alderdomshjem

Annonce:
2 husmedhjælpere antages fra 1. november 1960.
Begyndelsesløn pr. md. 319,19 kr. + boliggodtgørelse 69,47kr.
+ kost og fri tjenestedragt. 45 timers arbejdsuge.
Henv. til bestyreren tlf. Køge 158, bedst mellem kl. 18 og 19
(ØF 15. oktober 1960 side 11)

1960 Kolonihave sælges

Annonce:
På grund af bortrejse sælges kolonihave med hus.
Kontant 500 kroner.
Henvendelse Poul Jørgensen, Pedersvej 92. st., Køge.
(ØF 28. oktober 1960 side 12)

1960 Ken Coyler starter turne med premiere i Køge

Club Pigalle står lørdag den 5. november 1960 for den hidtil største jazz-begivenhed i Østsjælland. Ken Coyler er førende fortolker af New Orleans Jazz udenfor USA.
Han er 32 år og startede allerede som 14 årig, hvor han forlod skolen. Da kunne han spille blues og ragtime på harmonika.
(ØF 31. oktober 1960 side 4 – større omtale over 4 spalter + billede)

1960 Brug briller

Annonce:
Brug briller.
Leverandør til sygekasserne.
Kikkerter repareres.
Diplomoptiker og urmager.
E. Frankel, Brogade 25, Køge, tlf. 470.
Parkering ved forretningen.
(ØF 7. november 1960 side 12)

1960 Jernbanegade får juleudsmykning

Samtlige næringsdrivende i Jernbanegade bekoster ophængningen af guirlander. De sidste par år har der ikke været tilslutning nok, men i år er der fuld tilslutning. Der er 25 næringsdrivende ikke-butikshandlende medregnet. Prisen bliver i år 2.300 – 2.400 kroner eller ca 100 kroner pr. enhed. Jernbanegade, der er indfaldsvej til midtbyen, bliver ligesom Vestergade juleudsmykket. (ØF 18. november 1960 side 4 – ½ spalte)

1960 Julelys på Køge Torv

I år kommer der særlig julebelysning på Køge Torv. De lyskranse, der er blevet brugt til karnevalet, er i øjeblikket ved at blive monteret på masterne omkring Køge Torv. Der bliver klare pærer i kransene i modsætning til karnevallet, hvor der var kulørte pærer.
(ØF 18. november 1960 side 4 – + billede)

1960 Køges 2. divisionshold rykker op i 1. division i fodbold

Med et 2-2 resultat mod Brønshøj rykker Køge op i 1. division, da AIA blev besejret 2 – 0 af Rødovre. Køge sluttede på 1. pladsen med 31 point foran AIA, der opnåede 30 point. (ØF 21. november 1960 side 6 – ½ side referat fra kampen)

1960 Appelsinskib med 1,3 millioner appelsiner til Køge i dag

Den 30. november 1960 ankom et skib med appelsiner direkte fra Barcelona.
Lasten var på 7.000 kasser eller 1,3 millioner appelsiner. Frugterne skal fordeles til samtlige FDB-forretninger på Sjælland fra DAG’s lagerrum på Køge Havn.
Lasten har været på 26.000 tons, hvoraf 7.000 kasser er losset i Vejle og 12.000 kasser i Aarhus. (ØF 30. november 1960 side 4)

1960 Nu er Lyager i Køge

Annonce: Nu er Lyager i Køge. Fredag den 2. december 1960 kl. 9,00 åbner vi vor nye afdeling i Vestergade 18. Vi har kun én rensning – den rigtige. Vi har kun én pris – den billigste. Lyager Renseri, Vestergade 18, Køge Tlf.. 2543. (ØF 1. december 1960 side 15)

1960 Vil De ønske glædeligt nytår

Annonce:
Vil De på en nem og praktisk måde ønske
Deres forretningsforbindelser
Glædeligt Nytår,
så kan vi tilbyde Dem en nytårshilsen.
Pris 5,00 kroner, hvis De inden den 28. december 1960
sender et brevkort med navn og adresse.
Østsjællands Folkeblad.
(ØF 13. december 1960 side 8)

1960 Folk gør deres juleindkøb i god tid – og køber bedre ting

Jule-handelen indenfor alle brancher melder om stigende omsætning og håber på en god slutspurt de sidste dage før jul. Det er det overvejende indtryk, at der er flere penge blandt folk, end der sædvanligvis har været.
Forskellige handlende har udtalt sig om deres julehandel.
(ØF 17. december 1960 side 4 – 2 spalter)

1960 De pludselige kuldeperioder er farlige for mange

Hjertesvækkede mennesker bør passe på ved kraftige temperatursvingninger, udtaler kredslæge H. Bisgaard Frantzen. På grund af kulden skal organismen producere mere varme, hvilket belaster hjertet. Manden på 50 år skal også passe på. Selv om hans legemlige kræfter og tempo er som i de unge år, kan man ikke forsvare at byde hjertet det samme. (ØF 17. december 1960 side 6 – 1½ spalte)

1960 Telefonmester H. U. F. Hansen i svensk fjernsyns-quiz

Den 9. januar 1960 starter en ny svensk udsendelsesserie, hvor “menige” svenskere udfordrer danske og svenske quiz-eksperter. 10 danske og 20 svenske quiz-vindere af 10.000 kroner skal deltage i de kommende 3 måneder. Ingen danskere er med i den første udsendelse. Hvornår Hansen skal deltage er endnu ikke oplyst. H. U. F. Hansen vandt 10.000 kroner i den danske quiz i 1958 – læs herom under 1958. (ØF 2. januar 1960 side 4 – dobbelt spalte m/billede)

1960 Helbredets vogtere

En oversigt over antallet af medicinalpersoner i Roskilde Amt viser følgende:
128 læger, hvoraf 76 er praktiserende og 52 embedslæger, sygehuslæger o.s.v..
Endvidere 27 tandlæger, 4 distriktsjordemødre og 8 privatpraktiserende samt 13 sundhedsplejersker. Der er 6 apotekere, 14 provisorer og 6 apotekermedhjælpere.
Der er 20 håndkøbsudsalg. (ØF 19. december 1960 side 4)

1960 Hollandsk skib losser 10 tons cognac i Køge Havn (på kajen)

Første cognac-skib i Havnens historie anløber Køge for at spare 1 dags losning i København. Cognac’en kommer fra Bordeaux og La Pallice. Lasten svarer til 13.000 flasker, der er beregnet til flere modtagere i København, hvortil den skal transporteres på lastbil. Ladningen er kontrolleret af toldvæsenet i Køge, som herefter har forseglet lastbilen. (ØF 22. december 1960 side 4)

1960 Chaufføren faldt af ølkasse og bilen endte mod et hus

Ejendommeligt færdselsuheld på hjørnet af Quistgaardsvej og Slagterivej.
I går den 21. december 1960 kørte en mekaniker med en lastbil eller rettere chassiet af en lastbil ad Quistgaardsvej. Han havde i mangel af førersæde brugt en ølkasse, men da han skulle svinge ad Slagterivej, væltede kassen og han faldt ned på vejen, hvor han dog ikke kom til skade. Lastbilen fortsatte ind i Huset på Quistgaardsvej 23.
(ØF 22. december 1960 side 4)

1960 Nytårsaften

Annonce:
Tag med på en festlig og fornøjelig BUSTUR nytårsaften til det store forlystelsesetablissement med 3 danseorkestre:
Anlægspavillonen i Slagelse.
Pris for entre og bustur kun kr. 12,50.
Afgang fra Køge Torv kl. 19,00 og tilbage i 1961!
Pladsbestilling. Rutebilcentralen Telefon Køge 567.
NB! Kun et begrænset antal pladser.
(ØF 29. december 1960 side 10)

1960 Jazz på Køge Sønderstrand

Køges lokale jazz-klub “Club Pigalle” sluttede en god jazz sæson med et velbesøgt jazz-bal i lørdags – 30. juli 1960. Under koncerten fik klubben besøg af 4 tyske amatør – jazz-musikere, som blev et interessant bekendtskab. Om søndagen 31. juli 1960 lokkede vejret det udvidede orkester ud til Søndre Strand, hvor man spillede en koncert overværet af mange badegæster. (øF 1. august 1960 side 4)

1960 Køer spiser bananer, appelsiner og citroner

Affald fra A/S Københavns Pektinfabrik har hjulpet mange landmænd på Køge-egnen over sommerens fodersituation. “Nød lærer nøgen kvinde at spinde”. Mangel på foder i den tørre forsommer har fået landmændene til at se sig om efter andre fodermuligheder, da græsset påmarkerne slap op. Det viste sig, at da A/S Københavns Pektinfabrik havde en mængde affald fra bananer, appelsiner og citroner, som de gerne ville af med, fandt man på at prøve det som foder. (øF 11. august 1960 side 1 – 2 halve spalter)

1960 Forsinket julegave til Falck i Køge – et radioanlæg

Falck i Køge står øverst på listen over de Falck-stationer, der i begyndelsen af 1960 får egen radiostation. Anlæget kan både modtage og afsende. Det “dækker” både hovedvej 1 og 2. (radius 30 km). Der spares mange tom-kilometer, udtaler stationsleder H. F. Aagaard. (ØF 2. januar 1960)

1960 Medarbejderne på Junckers Savværk får 50.000 kroner

Som et led i arbejdet med at skabe “bedre trivsel på arbejdspladsen” har Junckers Savværk oprettet 2 hjælpe- og understøttelsesfonde, hver på 25.000 kroner. Firmaet skal de næste 5 år indbetale 25.000 kroner om året til de 2 fonde, Arbejdernes Hjælpefond og Hjælpefond for Funktionærer. Junckers Savværk beskæftiger for tiden omkring 100 funktionærer og cirka 500 arbejdere. Hjælpefond for Funktionærer er ny, mens Arbejdernes Hjælpefond er en halv snes år gammel. Det nye er , at der nu bliver afsat et fast beløb pr. år. (ØF 8. januar 1960 side 4)

1960 Nu kommer Køge-filmen

Køge-filmen, “Køge i hverdag og fest” får premiere på Teaterbygningen tirsdag 19. januar 1960. Ideens ophavsmand og filmens fader er Herold Halle, Ringsted. Filmen er optaget på Torvet, i Brogade, i private hjem og i virksomheder. Der er mere end 1.000 medvirkende. Det kunne jo tænkes, at kommende generationer kunne have lyst til at se, hvordan livet levedes i 1959. Filmen bliver overdraget til Køge Turistforening. (ØF 9. januar 1960 – 2 spalter) Indtasterens bemærkning: Køge Byarkiv er nu (år 2010) i besiddelse af filmen.

1960 Køge-børns tegninger på Kunstforeningen for Køge og Omegns næste udstilling

Et par af tegnelærerne ved Køges skoler er i disse dage i gang med at foretage et repræsentativt udvalg af elevers tegninger, som i slutningen af måneden vil blive udstillet på Centralbibliotekets foredragssal. Kunstforeningen for Køge og Omegn står som arrangør. Udstillingen, “Børn og farver” varer fra 23. til 31. januar 1960. (ØF 11. januar 1960 side 4)

1960 Dansk gummi-industri får konkurrence

Danmarks optagelse i frihandelsområdet “De Syv” vil give hele verden som konkurrent efter 30 år som drivhusplante. Direktør Wigo Theilgaard, Codan Gummi A/S er overbevist om, at fabrikken i Køge kan bevare sin arbejdsstab, hvis der gives tid til rationalisering. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvad det vil betyde i en by med under 12.000 indbyggere, hvis der kommer alvorlige vanskeligheder for en virksomhed, der beskæftiger 1600 – 1700 mand. Der vil fra 1. juli 1960 blive konkurrence fra industrilande som England, Sverige og Schweiz, når toldsatserne på industrivarer nedsættes med 20 procent. (ØF 25. januar 1960 side 3 + 4 – ½ side med oversigtsbillede af virksomheden)

1960 Nyt træk i kvarteret ved Køge Havn nr. 1 – 3

Autoforhandler bygger udstillingshal på 260 m2 ved jernbaneoverskæringen ved Køge Havn. Det er A/S Motor-Compagniet “Køge Bro”. Der bliver en facade på 40 meter. Der bliver plads til 14 – 15 biler. Byggeudgifterne bliver 40.000 – 50.000 kroner. (ØF 12. februar 1960 side 4)

1960 Tre kæmpe-projekter for udvidelse af Junckers Savværk i Køge

Med jævne mellemrum har Junckers Savværk i Køge i sin 30 årige eksistens udvidet og moderniseret. Nu skal Junckers havn udvides med 140 meter kajmur og 7.000 m2 kajplads. 36.000 m2 byggegrund sikres mod nord ved forlængelse af glacis’et og udfyldning med oppumpet sand fra Køge Bugt. Automatisk savværk “Guldhønen” tages i brug om en måned. Det er en tømmerkantsav. Produktionen af parketgulve kommer i år op på ca. en halv million kvadratmeter, hvilket svarer til 65 % af alle danske parketgulve. Der er tale om 3 millionprojekter. Der er stigende beskæftigelse trods rationalisering. (ØF 20. februar 1960 side 1 + 8 – ½ side m/billede)

1960 Hæng hørelsen bag øret

Omtale: Demonstration i morgen den 8. marts 1960 hos urmager Holger “Dik” Jensen, Nørregade 30 af de nyeste modeller af høreapparater og hørebriller. (ØF 7. marts 1960 side 4)

1960 Bord-dæk-dig-udstilling

Køge Tjenerforenings “Bord-dæk-dig-udstilling” på søndag den 13.marts 1960 på Teaterbygningen bliver en hel lille messe. Formålet med udstillingen er at vise at en tjener kan andet end af trække øl op, siger formanden Børge Ewald. Medlemmerne vil således pynte festborde lige fra barnedåb over konfirmation, guldbryllup og jubilæum, herudover et fiskebord og et jagtbord. 11 af byens forretningsdrivende danner rammen med ting, der har tilknytning til de forskellige festligheder. (ØF 11.marts 1960 side 4 – ½ spalte) (I avisen den 14. marts 1960 side 4 er en stor omtale af arrangementet. Fiskebordet vandt konkurrencen om bedste bord – billede – 2 spalter)

1960 Det er en smagssag at købe ost

Annonce: Det er en smagssag at købe OST. Ost for enhver smag til enhver lejlighed køber De i Ostelageret “OAS” Vestergade 6, Køge, tlf. 1028 Forretningen med det største udvalg i ost og sild. (ØF 24. marts 1960 side 7)

1960 Cirka 100 medlemmer og 40 både i Køge Sejlklub

Køge Sejlklub holdt i går den 31. marts 1960 generalforsamling på “Børsen” – (Jernbanegade 6) – formanden Erik Lundsgaard kunne berette, at der er 107 medlemmer i klubben – 28 aktive seniorer, 51 juniorer og 28 passive seniorer. I løbet af vinteren er bygget 17 optimistjoller på Søndre skole. Der vil ved sæsonstart være en snes større både og en snes joller i klubben. (ØF 1.april 1960 side 4)

1960 Et moderne køkken til Dem

Annonce: Et moderne køkken til Dem. Med et slag kan Deres køkken blive moderne og lækkert – nemlig når De får dette flotte “Mesterkok” komfur fra KOSANGAS. Et kvalitetskomfur med 3 blus samt stor termostatstyret ovn. Pris kr. 398,00 Husmoderens brændende ønske. Vi demonstrerer gerne hjemme hos Dem. Ring venligst Køge 2003. Køge Kosangasdepot v/Ib Junggaard, Jernbandgade 13, Køge. (ØF 13. april 1960 side 2)

1960 Solgt maleri

Kunstmaleren, overtoldbetjent Povl Lond, Køge deltager for tiden i påskeudstillingen i Aarhus med en række oliemalerier. De er af Aarhusbladene udpeget blandt udstillingens bedste, og et af dem er nu blevet købt af De danske Spritfabrikkers Kunstforening. (ØF 13. april 1960 side 9)

1960 Ungarer skal være træner i Køge Boldklub

B 1909´s tidligere træner ungareren Josef Szentgørgi blev engageret på et bestyrelsesmøde sent i aftes den 19. april 1960. Han starter træningen på lørdag den 23. april 1960 og er en typisk “angrebstræner”. Han kom til Danmark i 1956 efter opstanden i Ungarn. Han har været træner i 1909 i 20 måneder. (ØF 20. april 1960 side 7)

1960 Reklame for sjov

“Reklame for sjov” kommer til Køge lørdag den 21. maj 1960. Der tilbydes en underholdningsaften på Teaterbygningen med moderne underholdning, vekslende med dansemusik og mannequinopvisning, quiz med fine gaver. En række af Køges forretninger præsenteres på en hel ny måde. (ØF 14. maj 1960 side 4)

1960 Strejke på Gummifabrikken var et orienterende møde

“Land og Folk” kan meddele, at der i går den 18. maj 1960 var en 2 timers strejke på Gummifabrikken. Det forholder sig imidlertid således udtaler formanden for fællesklubben Vald. Møller, at 300 kvindelige arbejdere var blevet utålmodige og ønskede orientering om virksomhedens rationaliseringsbestræbelser. Derfor blev der efter frokostpausen kl. 10,00 holdt et 2 timers møde om lønningsforholdene. I øjeblikket ligger lønnen på 150 – 160 kroner om ugen. (ØF 19. maj 1960 side 4)

1960 Kræsen tyv stjal rejer

Indbrud i “Fiskebørsen”, Nørregade 24 i nat, hvor en tyv havde brudt et vindue til gårdsiden op. Han har forsynet sig med nogle dåser rejer, et par røgede ål og nogle andre fiskelækkerier. Kasseapparatet var urørt. Tyveriet blev opdaget i morges den 21. maj 1960 af fiskehandler B. Agenskov ved 5-tiden. (ØF 21. maj 1960 side 4)

1960 Se pinsesolen danse

Notits: Postgården “Norske Løve” serverer morgenkaffe pinsemorgen den 5. juni 1960 kl. 7 i Postgårdens have. Der er musik til morgenmaden. Tag madkurven med. (ØF 2. juni 1960 side 4)

1960 Får udstilles for første gang i flere år i Køge

På dyrskuet i Køge den 10. juni 1960 udstilles i år får. Det er noget , der ikke er sket i flere år. En nyimporteret hollandsk race – Texel – der kun findes et sted på Sjælland – hos gårdejer K. Flejsborg, Egemosegård i Hastrup. Fårene er mindre sky end andre racer. K. Flejsborg udstiller også oldenborre-hoppen “Mona Egemose” m/føl. (ØF 4. juni 1960 side 9)

1960 Kvinderne på Codan Gummi strejker stadig

Der var stor mødetilslutning i aftes den 8. juni 1960 til den 4. afstemning om strejken. 51 af de 542 strejkende kvinder stemte for at fortsætte strejken. Stemmeprocenten var 90,5. Kvindeligt Arbejderforbund har annonceret møderne: 1. gang hed det: Samtlige strejkende anmodes om at give møde. 2. gang: Samtlige skal give møde. Sidste gang: Alle strejkende har mødepligt. Der er stadig “kun” 250 mandlige arbejdere, der er berørt af strejken. (ØF 9. juni 1960 side 4)

1960 Gratis helbredsbog til byens ældre

Køge kommune har købt den netop udkomne lægebog “Mange gode år”, som vil blive uddelt gratis til byens ældre. Den giver let tilgængelig oplysning om, at det ikke er for sent, at gøre noget for sin sundhed og velvære. Ligeledes oplysninger om økonomi og bolig, hjemmehjælp, husmoderens hjælp, forslag til beskæftigelse. (ØF 20. juni 11960 side 4)

1960 Stor eksport af smørkager fra Køge til USA begyndt

Bagermester Th. Rasmussen, Phønix Bageriet sender 528 smørkager til USA efter at man i vinter 59/60 sendte nogle prøver på dybfrosne smørkager, hvilket har resulteret i en afsætning. En gros-firmaet i USA vil sende kagerne videre til firmaets forhandlere i hele USA. TH. Rasmussen og idémanden til projektet viktualiehandler Finn Soelberg går nu og er spændte på fremtiden. (ØF 23. juli 1960 side 4)

1960 A/S Kjøge Bank skal betale erstatning til “Stella Nova”

I Østre Landsret blev A/S Kjøge Bank dømt til at betale 12.000 kroner i erstatning plus 2.000 kroner i sagsomkostninger. I 1940 lejede “Stella Nova” en butik i ejendommen Brogade 3 – 5 med ½ års opsigelse. Den 17. juli 1959 opsagde banken lejemålet til ophør den 1. februar 1960 med begrundelse, at banken selv skulle bruge lokalerne. “Stella Nova” protesterede med henvisning til lejelovens bestemmelser. Firmaet havde dog på det tidspunkt lejet andre lokaler i Nørregade. Sagen endte med, at firmet blev tilkendt erstatningen med begrundelse om, at det har været af væsentlig betydning, at blive i ejendommen. (ØF 1. august 1960 side 4)

1960 Egon Rasmussen, den dominerende angriber i kampen mod Real Madrid

Fodboldklubben Real Madrid var på besøg i aftes den 18. august 1960 i Idrætsparken, hvor de mødte det udvalgte hold “Stævnet”, som blandt andre havde Køge-spillerne Egon Rasmussen og John Cramer på holdet. Kampen endte 4 – 3 til spanierne. Egon Rasmussen scorede 2 mål og høstede megen ros fra den spanske træner: “En storspiller i sin vorden”. (ØF 19. august 1960 side 6 -referat over 3 spalter)

1960 Farvel med jazz musik på Køge Jernbanestation

“Tiger Band” tog i går den 5. august 1960 afsked med 4 unge tyske jazz amatør-musikere, efter 10 dages ophold i Køge, hvor de fik knyttet varme venskabsbånd med medlemmerne af det lokale “Tiger Band”. “Tiger Band” tog afsked ved toget til Gedser kl. 10,00 med at spille “Auf Wiedersehen” mens de 4 stod opstillet på trinbrættet op til toget. (ØF 6. august 1960 side 4 – 1½ spalte + 2 billeder)

1960 Ny formand i “Club Pigalle”

På “Club Pigalle”s sidste klubaften i lørdags den 30. juli 1960 meddelte dens formand, stud med. Bjarne Jensen, der også er udøvende musiker i klubbens eget jazz-band, at han ønskede at trække sig tilbage. Som formand for den nye sæson valgtes gymnasieelev Mogens Hugo Jørgensen og som sekretær gymnasieelev Svend Aage Nielsen. Bjarne Jensens sidste medvirken som kornettist i “Tiger Band” blev med nummeret “Sorte øjne”, som høstede stort bifald. (ØF 2. august 1960 side 4)

1960 Jazzsæsonen starter

“Club Pigalle”s første arrangement efter ferien finder sted lørdag aften den 20. august 1960 på Odd Fellowgården, hvor dansen går til Papa Bennys Jazzband. Nye medlemskort kan købes i Kiosken på Torvet 4. (ØF 15. august 1960 side 4)

1960 35.000 kubikmeter sand bliver til stor kajplads

I næste uge begyndes opfyldningen af den nye kajplads i Junckers Havn. I går den 30. september 1960 ankom sandpumperen “Hejmdal” fra Odense. Opfyldningen af sand er på det område, som tidligere udgjorde det gamle skibsværfts beddinger. I løbet af de næste måneder dannes en kajplads på 7.000 m2. Sandpumperen har en lasteevne på ca. 300 tons. (ØF 1. oktober 1960 side 4)

1960 Farvel til haverne

Køge kommune er gået i gang med planering af havekolonien “Robenheje”. I første omgang skal der ryddes til udvidelse af Egøjevej. Det er sket med haverne. Billede af Folmer Hansens lastbil, der bliver læsset med grene. (ØF 15. oktober 1960 side 1) Den 17. oktober 1960 er der omtale i avisen af, at der sker mange tyverier fra havekolonien, som nogen tror er helt forladt. Der være sig ting såvel som grøntsager.

1960 Aage Sewerin skal barbere en ballon

Barber Aage Sewerin er blevet udtaget til at deltage i TV’s populære underholdningsserie: “Syv på Stribe”, der kommer på TV den 5. november 1960. Sewer(-)in skal kappes med en barber fra Sæb(-)y om at barbere balloner. Der er UHA-chef Svend Pedersen, der har foranstaltet, at konkurrencen kan afholdes. Optagelserne til udsendelsen foretages torsdag den 3. november 1960. (ØF 29. oktober 1960 side 4) Den 7. november 1960 er der på side 1 avisen et billede af Sewerin, der barberer ballonen.

1960 Kørte mejeriets pengeskab væk på trillebør

Mejeriejer Alfred Jørgensen opdagede i morges den 26. oktober 1960, dan han lidt før klokken 5 kom ind i sin forretning, “Godthaab” i Vestergade 11, at tyve havde aflagt besøg i nattens løb. Et mindre pengeskab var fjernet og på trillebør kørt ned til Køge Å, hvor det var brudt op. Udbyttet var i underkanten af 50 kroner. (ØF 26. oktober 1960 side 4)

1960 Køge-bokser blev sjællandsk juniormester

Amatør-bokseklubben “Køge” havde kun 1 deltager med ved de sjællandske mesterskaber i juniormesterskabet i Vordingborg i går den 6. november 1960. Kaj Asger Nielsen, Køge, vandt juniormesterskabet i let mellemvægt med dommerstemmerne 3 – over Bent Klausen, Næstved. ØF 7.november 1960 side 9)

1960 Præstefrue i Køge læser bog for blinde ind på bånd

Fru Agnethe Madsen, der i 4 år har læst hos Ellen Malberg, forsøger sig ved båndoptageren. Fru pastor Madsen er for tiden ved at læse en bog ind på bånd for blinde. Indlæsningen sker som et bidrag til “Kristeligt arbejde blandt blinde” Institutionen har i de senere år fået indlæst en del bøger på bånd, som udsendes til de blinde. Blandt andet Adrian Johansens bøger “Havets sønner” og “Stærke viljer”. Fru Madsen vil også bruge sine evner ved oplæsning i forsamlingshuse. (ØF 15. november 1960 side 4- 2 spalter + billede)

1960 Blandt “gulvskrubberchauffører” i en bus på Køge Landevej

Hver morgen klokken 4.15 kører en bus fra Køge Torv med rengøringspersonale til Politigården i København. Det er Bybusserne i Køge, der ved siden af den daglige opgave med kørsel i Køge by, har påtaget sig det hverv, at befordre 3 hold rengøringsassistenter til København og Omegn, blandt andet også Lyngby-Taarbæk skole. Snakken går livligt og muntert i den tidlige morgenbus. Udover at skulle tidligt af sted, er der andre opgaver om morgenen, siger en af damerne: “Man skal jo sørge for lidt for manden med en madpakke, han må jo ikke sulte”. Hun er så hjemme igen ved 10-tiden og kan få sig en middagslur. Vognmand K. V. Larsen kører for det mester turene som ene hane i kurven. Der køres 3 ture frem og tilbage om dagen. (ØF 17. november 1960 side 9 – artikel over 3 spalter med billeder)

1960 Rejsegilde hos “Cylindric” på Køge Havn

Rejsegildet gjaldt den nye bygning hos “Cylindric”, Danmark, som forventes færdig først i 1961. Bygningen dækker 250m2 og ligger parallelt med de 2 lignende haller. Der skal indrettes reparationsværksted for de gasflasker, der har mindre skader. Der indrettes spisestue og omklædningsrum. Udvidelsen betyder beskæftigelse for yderligere 5 -6 mand. (ØF 19. november 1960 side 4)

1960 I skal have tak, fordi I kaster glans over vor by

Køge Boldklub fejrede i aftes den 20. november 1960 oprykningen til 1. division ved en fest for førsteholdsspillere, bestyrelsesmedlemmer, læge og øvrige ledere med damer ved en middag på Odd-Fellowgården i Køge. Aage Sund sagde blandt andet: “I skal have tak, fordi I kaster glans over vor by” (ØF 21. november 1960 side 7)

1960 25 års jubilæum

AKA på Torvet 3 fylder 25 år den 1. december 1960. Forretningen har altid haft lokaler i den gamle ejendom “Svogers Gård”. Forretningens daglige drift ledes af bestyrerinde Martha Bultoft. (ØF 29. november 1960 side 6) På side 4 i avisen er der en stor annonce med eksempler på priser: Henkogte abrikoser 1,88 kr., og Svenske gaffelbitar 1,29 kr., makrel i tomat 69 øre, marcipanbrød 48 øre, Santosblanding ½ kg. 1,51 kr. Gammel rom 7,95 kr.

1960 Køge har fået en ny fabriksvirksomhed

Hvor den gamle tobaksfabrik, der blev nedlagt i fjor (1959), i mange år havde til huse i Brogade 3, snurrer nu igen maskiner til fremstilling af smagsstoffer. Fabrikken “Ekspert”, der fremstiller halspastiller, menthol-lakrids, eucalyptus-drops med mere, er tilflyttet fra København hvor ejendommen skulle saneres. Den daglige leder er den norsk-fødte Rolf Lund, der har været i Danmark siden 1925. ØF 29. november 1960 side 4 – ½ spalte m/3 billeder)

1960 Ny forretning

Notits: I ejendommen Vestergade 18, det tidligere højskolehjem, er i dag den 30. november 1960 åbnet en ny specialforretning under navnet “Strikkemagasinet”. (ØF 30. november 1960 side 4 og annonce side 8)

1960 Lukket på grund af ombygning

Notits: På grund af istandsættelse og ombygning til selvbetjening holder “Cafe 19” på Torvet i Køge lukket fra lørdag den 24. december til den 30. december 1960. (ØF 22. december 1960 side 4 + annonce side 9) Indtasterens bemærkning: Mon det så er et ta’ selv bord?

1961 Slagteriet i Køge modtog næsten en kvart million svin i 1960

Ikke færre end 230.330 svin er i løbet af 1960 modtaget på Køge Andels Svineslagteri. I 1959 var antallet 199.045, altså en stigning på 15,72%.
Endvidere er modtaget og slagtet 5.348 kreaturer og fedekalve samt 1.314 spædekalve.
Der er god eksport af bacon til England. (ØF 2. januar 1961 side 4)

1961 Klapbroen spærres for kørende trafik de næste dage

Det fuldstændig nedslidte gamle sporskifte syd for klapbroen udskiftes de kommende dage, hvorfor kørende trafik ledes ad Carlsensvej og Toldbodvej.
Det nye sporskifte bliver forsynet med stærkere skinner. Foruden det 26 meter lange sporskifte vil der blive etableret en halv snes meter overgangsskinne i begge ender af sporskiftet. (ØF 3. januar 1961 side 4).
Omtale og billede i ØF den 7. januar 1961 side 4: Atter tog på klapbroen”.”

1961 Hilmar Staalgaard fratræder den 1. april 1961

Hilmar Staalgaard, der har forestået ledelsen af såvel restauration som idrætsanlægget på Køge Stadion siden de nye lokalers ibrugtagen, har fremsat ønske om at fratræde sin tjeneste ved Køge Boldklub. Fratræden sker pr. 1. april 1961.
(ØF 5. januar 1961 side 7)

1961 Godsomsætningen i Køge Havn i 1960 stigende

690 skibe med en samlet nettotonnage på over 100.000 tons har i løbet af 1960 anløbet Køge Havn og losset og lastet over 196.000 tons gods. Godsomsætningen var fra den 1. april 1959 – 1. april 1960 185.000 tons.
(ØF 10. januar 1961 side 7 – større omtale over 3 halve spalter + billede)

1961 Rejsegilde på brandtomten

Firmaet F. A. Hansens Eftf., Bag Haverne, Køge havde i går den 13. januar 1961 rejsegilde på den første af de 3 bygninger, der skal opføres efter branden den 20. maj 1960.
Bygningen er 30 meter lang, 20 meter bred og 9 meter høj. Der er en 6 meter bred køregang i midten. Den vil kunne rumme 30.000 kubikmeter brædder.
(ØF 14. januar 1961 side 4 + billede)

1961 Taget blev revet af

Et mindre uheld indtraf i går 19. januar 1961 på Trævarefabrikken i Køge.
En lastvogn, som netop havde aflæsset en ladning kævler, rev med sin kran, som chaufføren havde glemt at tage ned, en del af taget på kontorets udbygning, da vognen var på vej ud. (ØF 20. januar 1961 side 4)

1961 Køge Kooperative Husmoderforening

Annonce:
Køge Kooperative Husmoderforening afholder medlemsmøde mandag den 23. januar 1961 på Teaterbygningen, hvor socialinspektør Helge Jensen vil fortælle om enke- og pensionsloven og hvilken hjælp, der er at få, hvis en kvinde bliver alene.
Da dette er noget, der er af interesse for enhver kvinde, indbydes kvindelige medlemmer af socialdemokratisk forening til møde. Efter mødet vises film, blandt andet om kvindernes arbejdsstillinger.
Køge Kooperative Husmoderforening og
Det socialdemokratiske Kvindeudvalg.
(ØF 20. januar 1961 side 8)

1961 Fodboldpigernes anfører har fået fjernet menisken

Fodboldpigernes anfører, Gurli Hilleberg har fået fjernet menisken. Mon ikke hun er den første fodboldpige, der har gennemgået denne operation. Hun kan således ikke deltage i indendørsstævnet i morgen den 22. januar 1961 mod Femina.
Holdopstilling: Ina Jensen, Gudrun Petersen, Inger Andersen, Lene Staalgaard, Esther Nielsen, Karen Mogensen og Anne-Grete Sørensen.
(ØF 21. januar 1961 side 5)

1961 Tysk kæmpe-virksomhed bygger til foråret benzin-anlæg i Køge Havn

Johan Haltermann, Hamburg har oprettet dansk datter-selskab. Første etape af byggeriet af benzinanlægget vil koste godt en halv million kroner. Kapaciteten bliver 6.000 tons forædlede tjæreprodukter. Projektet omfatter 12 overjordiske og 16 underjordiske tanke. Benzinanlægget, der bliver forsynet med alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, kommer i drift i sommeren 1961. (ØF 25. januar 1961 side 1 – ½ side)

1961 18.000 indbyggere om 25 år, men hovedpræget vil bevares

Stadsingeniør S. Laurentzius holdt i aftes den 24. januar 1961 foredrag for Socialdemokratisk Forenings medlemmer på Teaterbygningen. Her kom han med nogle visioner: Køges nye byplan omfatter 33.000 indbyggere. Ringvejen vil ligge i byen og den gennemgående trafik føres ad den nye vestmotorvej. Nørregade, Vestergade og Jernbanegade vil formentlig ikke blive ændret. Den sydlige del af Nørregade vil sandsynligvis blive fodgængergade. Jernbaneforholdene vil ændre sig betydeligt, Ringstedbanen nedlægges og formentlig også Østbanen, Københavnsbanen bliver fuldt udbygget med S-tog. Politistationen vil være afløst af en ny og rådhuset udvidet. Arresthuset vil være forsvundet, byen vil få et nyt stort vandtårn. Havnen kan udvides mod nord og i Strandskoven bygges et nyt motel. (ØF 25. januar 1961 side 4 – 1½ spalte) Indtasterens bemærkning: Læserne kan nu selv gå på opdagelse i byen og se, hvor meget, der i dag – 2010 – blev virkelighed.

1961 Hønsetyv på spil

En hønsetyv har været på besøg hos Harald P. Larsen, Steensvej, hvor hængelåsen til hønsehuset er brudt op. En optælling af det resterende fjerkræ har vist, at 4 høns er blevet bortført. (ØF 25. januar 1961 side 4)

1961 Arbejdsnedlæggelse på Imprægneringsanstalten

30 mand har nedlagt arbejdet i savværksafdelingen på Imprægneringsanstalten – A/S
R. Collstrop i morges – 27. januar 1961 med krav om forhøjelse af akkordlønningerne.
Arbejdsgiverforeningen og Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund har erklæret arbejdsnedlæggelsen for ulovlig og påbudt genoptagelse af arbejdet 28. januar 1961. De implicerede vil blive idømt en bod. (ØF 27. januar 1961 side 4)
Arbejdet er genoptaget; men ikke alle er mødt. (ØF 28. januar 1961 side 4)

1961 BP udvider lagerkapaciteten

BP ved Køge Havn modtog i dag den 31. januar 1961 den første af to 26 meter lange tankbeholdere til flydende gas. Hver beholder kan rumme 85.000 kilo flydende gas, som kan forsyne ca. 1.500 husstande i et år.
Beholderne er fremstillet hos Krupp i Vesttyskland. (ØF 31. januar 1961 side 1)

1961 Indbrud i skrædderforretning

I nat – 7. februar 1961 – har der været indbrud hos skrædder Hugo Olsson, Jernbanegade 9. Tyven har skaffet sig adgang via et vindue til forretningens gård.
Forretningen er blevet gennemrodet og der mangler 50 kroner i kasseapparatet.
(ØF 7. februar 1961 – side 4))

1961 Kommunalt grundkøb

Køge byråd vedtog i aftes den 7. februar 1961 at købe grunden på hjørnet af Ringstedvej og Sandmarksvej (Parkvej) af Falcks Redningskorps for 20.700 kroner svarende til 13,45 kroner pr. m2. Arealet tænkes anvendt i forbindelse med gymnasiebyggeriet.
(ØF 8. februar 1961 side 4)

1961 Administrationen af hjemmehjælp

Fra 1. april 1961 overgår hjemmehjælpen fra sygekassen til socialudvalget, der skal forestå administrationen af husmoderafløsning og hjemmehjælpsordning.
Siden oprettelsen i 1949 har ordningen været henlagt til Køge Sygekasse.
(ØF 8. februar 1961 side 4)

1961 Niels Kjeldsens Fabrikker

Niels Kjeldsens Fabrikker, Køge må opsige lejekontrakt med Junckers Savværk, fordi firmaets byggegrund ikke må benyttes til oplagringsplads. En mnillion parketstave skalfjernes fra industrigrunden På arealet på 6.000 m2 på Søndre Havn vil firmaet opføre nye fabriksbygninger om et års tid. Terrænet, der hidtil har henligget i vildtvoksende tilstand, er blevet planeret og omgivet af hegn i lighed med andre industrigrunde. Almindelige bestemmelser for salg af Køge kommunes byggegrunde §9 siger bl. a. at ubebyggede grunde kun må benyttes til havebrug. (ØF 10. februar 1961 side 4 – 1½ spalte)

1961 Nyt fra Deres frisør

Annonce:
Nyt fra Deres frisør.
Fra og med onsdag den 1. marts 1961 indføres
tidsbestilling i vores forretning.
Aftal tid enten pr. telefon eller mundtligt.
De får netop den service, De sætter pris på.
Venlig hilsen
H. Pedersen & Å. Hansen,
herrefrisør, Nørregade 33. Telefon Køge 1665
(ØF 22. februar 1961 side 14)

1961 Telefonselskabet har travlt som ingensinde før

Sidste år (1960) fik KTAS rekord med tilgang af abonnenter. Abonnenterne glemmer at bestille telefonselskabet, når de bestiller håndværkeren. Nogle køgensere, der flytter i nybyggede huse, er utilfredse med, at det trækker i langdrag med at få installeret telefon. Det er ikke så ligetil at installere en telefon i et nyt kvarter, hvor telefonkablerne skal i jorden samtidig med at håndværkerne er i gang med byggeriet, udtaler overtelefonmester H. U. F. Hansen. (ØF 24. februar 1961 side 4)

1961 Køge Vandrerhjem udvider med tilbygning til familien

Vandrerhjemmet på Tangmosevej udvider med en ny tilbygning, hvori skal indrettes 4 familierum à 4 sengepladser. Desværre kan rummene dog ikke tages i brug ved sæsonens begyndelse. Man er i øjeblikket i gang med jordarbejdet til den nye bygning. (ØF 1. marts 1961 side 4)

1961 Usædvanligt tyveri på Torvet

I går den 28. februar 1961 ved 16-tiden blev et postbud frastjålet sit røde regnslag under postombæring ved Torvet i Køge. Han havde anbragt sit regnslag på cyklens bagagebærer. (ØF 1. marts 1961 side 4)

1961 Det store tankanlæg ved Køge Havn påbegyndt

Det hamborgske kæmpefirma Johan Haltermann er nu begyndt det store byggeri på Køge Havn. 8 store tankbeholdere bygges i 2 omfangsrige bassiner. 9 svejsere fra Hamborg skal svejse de store beholdere. Der vil blive opført en 2-etages bygning, bygget et sporskifte ved Roklubben og tilførselsledning fra benzinbroen.
(ØF 3. marts 1961 side 4 – 2 spalter)

1961 To Sjællandsmesterskaber til Køge i badminton

Ved de sjællandske mesterskaber i badminton i C-rækken for ikke-halejende klubber vandt Torben Rasmussen i herre-single og sammen med Tage Jørgensen i herre-double.
(ØF 6. marts 1961 side 7)
NB! Det er ikke oplyst, hvor mesterskaberne blev spillet.

1961 Flere skibe til København omdirigeres til Køge

Køge Havns betydning som aflastningshavn for København stiger år for år, udtaler borgmester Aage Sund. Storhavn ved Køge er ikke utænkelig. Man må ikke overse, at Køge Havn råder over en sejlrende på 7 meters dybde. Der er muligheder for at udbygge havnen ved større inddæmninger syd for havnen.
(ØF 14.marts 1961 side 4)
Indtasterens bemærkning: udviklingen af Køge Trafikhavn sker primært mod nord (2010)

1961 Grundejerforeningen har nået hidtil største medlemstal

Køge Grundejerforening holdt i aftes den 14. marts 1961 generalforsamling. Formanden Evald Kjærsdam mindedes 7 medlemmer, som var afgået ved døden. Han oplyste, at medlemstallet var på 284 – det hidtil højeste og håbede på yderligere tilgang.
Det blev besluttet, at honoraret til landsretssagfører Aage Vejerslev for juridisk bistand
blev hævet fra 200 kroner til 300 kroner. Kassereren, marskandiser Leo Hansen fik
hævet sit honorar fra 50 kroner til 300 kroner. Kassereren oplyste, at foreningen havde en formue på 1.365 kroner – en tilbagegang fra 1.383 kroner.
ØF 15. marts 1961 side 4)
Indtasterens bemærkning: Det formodes, at honorarerne er årlige

1961 Fem arbejdsmænd på 40 år gik i lære og kom på skolebænken

Fem arbejdsmænd – alle i 40-års alderen er deres alder til trods gået i smedelære og har gennemført den obligatoriske deltagelse i aftenundervisningen på Teknisk Skole.
De 5 ældre elevers arbejdsivrighed og flid smittede af på de yngre elever og gjorde det således til en fornøjelse for lærerne at undervise i netop den klasse.
Det er første gang i Køge Teknisk Skoles historie, at man har haft sådanne elever.
(ØF 17. marts 1961 side 4 – del af et større referat)

1961 DsU i Køge ophørt

I aftes den 27. marts 1961 var der generalforsamling i DsU, Køge afdeling. Kun få var fremmødt. Medlemmer af bestyrelsen havde sat deres mandat til rådighed.
Man ønskede en afgørelse af foreningens skæbne. Man vedtog at overdrage ungdomshjemmet på Strandvejen til Socialdemokratisk Forening.
Det var ikke muligt at vælge ny bestyrelse.
Hovedforbundet må tage stilling til hvad, der videre skal ske.
(ØF 28. marts 1961 side 4)

Det fremgår af avisen den 25. maj 1961, at Arbejdsteknisk skole vil overtage ejendommen for 30.000 kroner.

1961 Nyt social-filantropisk byggeri med 72 lejligheder

Køge Social-Filantropiske Boligselskab har indsendt forhåndsansøgning til nyt byggeri mellem Kløvervej og Stokrosevej. 300 søger lejlighed. Det nye byggeri er projekteret til 3,2 millioner kroner. (ØF 28. marts 1961 side 7 – 1½ spalte)

1961 Væddeløbskørsel med brugtvognspark i Køge

Vandalisme af særlig grov karakter er blevet foretaget i påskedagene – 2. og 3. april 1961 – på automobilfirmaet C. C. Smidts brugte vogne. – 4 til 5 stykker.
En række uindregistrerede vogne er nærmest slået til vrag efter at have være udsat for
et hårdhændet motorrace på det lille areal mellem Postgården og firmaets bygning.
Der er i øvrigt stjålet batterier fra 6 vogne samt ved indbrud i en indregistreret bil, hvor der er stjålet et ur, Sagen er anmeldt til politiet. (ØF 4. april 1961 side 1)

1961 Køge kommune vil opføre 28 rækkehuse i Robenheje

Der er 90 ansøgere til de 28 rækkehuse i Robenheje, som Køge kommune vil opføre.
Anskaffelsessummen er ca. 45.000 kroner og et eget indskud på 4.500 kroner.
I løbet af de nærmeste dage vil de, der er skrevet op til en grund, og som er kommet først, få meddelelse fra stadsingeniørkontoret. Byggemodningen bliver i juni, juli 1961.
(ØF 6. april 1961 side 4)

1961 Køge Sømandshjem har købt naboejendom

Køge Sømandshjem har købt naboejendommen, Havnen 7 med udvidelse for øje.
Købesummen er 25.000 kroner. Ejendommen overtages 1. maj 1961, men der sker ikke noget de første par år. Den tidligere ejer flytter 1. maj 1961 og bestyrer August Toft flytter ind, hvilket giver 4 flere sengepladser i Køge Sømandshjem. På sigt skal ejendommen rives ned og der skal bygges en forlængelse af sømandshjemmet.
(ØF 6. april 1961 side 4)

1961 Ny formand for Det radikale Venstre

På generalforsamlingen i aftes den 6. april 1961 i Det radikale Venstre blev politiassistent Alfred Larsen valgt til ny formand i stedet for fru Ingrid Koch, der meddelte, at hun ved sin valgperiodes udløb ville trække sig tilbage fra bestyrelsen.
Det blev vedtaget at forhøje kontingentet fra 6 – 8 kroner for ægtepar og fra 4 – 5 kroner for enlige. (ØF 7.april 1961 side 4)

1961 Tre længer på Boholtegård raseret af brand i morges

Tre, overvejende stråtækte, længer på Boholtegård blev i morges ramt af brand.
Årsagen var nogle gløder i en affaldsbunke i et skur, som blev antændt.
I løbet af få minutter havde ilden bredt sig til de 3 længer. Gårdens besætning på
30 malkekøer og over 100 grise kunne reddes, fordi længerne var forsynet med brandsikre lofter, som var installeret for nogle år siden.
Det lykkedes at redde maskinrummet med maskinparken.
(ØF 10. april 1961 side 4, 3 halve spalter)

1961 Standerne hejst i roklubberne i Køge

Der var i går den 9. april 1961 standerhejsning i roklubberne i Køge, hvor det i år er 50 års jubilæum for Køge Roklubs vedkommende, mens dameroklubben kan fejre 20 års jubilæum. Formanden for herrerne kunne berette, at man havde 120 medlemmer, hvoraf 25 har bestået styrmandseksamen i vinterens løb.
(ØF 10. april 1961 side 7, – 3 halve spalter)

1961 Planen for hel lille bydel” ved Langagervænget godkendt”

Boligministeriet har godkendt den endelige plan for hele kvarteret ved Astersvej, som vil bestå af 276 lejligheder og 7 butikker samt 47 parkeringspladser. De 60 lejligheder opføres af Køge Boligselskab omkring butikscentret, resten opføres af Køge Socialfilantropiske Boligselskab på Kløvervej samt hjørnet af Astersvej og Primulavej.
(ØF 13. april 1961 side 4 – omtale i 2 halve spalter + skitse over området)

1961 Sportsfiskernes skib

Køge Sportsfiskerforenings nye skib kom i formiddags – 15. april 1961 – til Køge Havn efter en lang rejse fra Roskilde Fjord gennem Isefjorden, Kattegat og Øresund til Køge Bugt, hvor det også fremtidig vil komme til at sejle bugten tynd med ivrige sportsfiskere ombord. (ØF 15. april 1961 side 4 + billede af skibet)
Omtale i avisen den 24. april 1961: Danmarks første foreningsejede skib indviet den 22. april 1961 og døbt Vita af Køge” – 2 spalter m/billede.”

1961 Nyt sensationelt selvbetjeningsvaskeri

Annonce: Nyt Nyt Nyt Nyt sensationelt selvbetjeningsvaskeri. Nu kan De få Deres tøj vasket både som Kogevask Varmvask Hedvask Finvask på vores nye HAKAFILLMATIC vaskemaskiner. KNUD´s selvbetjeningsvaskeri, Rulleforretningen, Zoffmannsvej 28 Telefon 1168 Køge (ØF 15. april 1961 side 10)

1961 Politiet kan bruges til meget

Ved 1-tiden – 17. april 1961 – blev vagten på politistationen i Køge ringet op af politiet i Kastrup, der bad kollegaerne underrette en dame i Køge, at hendes mindreårige datter ikke kom hjem i nat, da hun var kommet for sent til bussen. Hun overnatter hos en veninde i Kastrup. For at spare moderen for bekymring havde hun henvendt sig til politiet. (ØF 17. april 1961 side 4)

1961 Glimrende præstation af 17-årig Køge-junior

Ved Vordingborg Cykleklubs klassiske Volmer-løb vandt den 17-årige Flemming Hansen junior-klassen i den helt fantastiske tid – 39,54 minutter.
(ØF 17. april 1961 side 7) – ( 2 halve spalter m/billede)
NB! Det er ikke oplyst hvor mange kilometer, der er kørt.

1961 Ny klapbro til 950.000 kroner vedtaget i Køge byråd

I Køge byråds møde i aftes den 18. april 1961 blev det vedtaget at bygge en ny klapbro, der skal ligge samme sted som den nuværende.
Det gamle fundament skal anvendes til den nye bro efter at være blevet forstærket.
Byggetiden bliver omkring et halvt år.
Jernbanetrafikken vil blive spærret i ca. 2 måneder. (ØF 19. april 1961 side 4)

1961 Kørekort til stor vogn

Annonce:
Kørekort til stor vogn
kun 20 kroner i timen
Kørelærer Frederik Nielsen
Københavnsvej 19, Køge.
Telefon 862
Vogne uden fører
(ØF 2. maj 1961 side 9)

1961 På pilgrimsfærd til jazzens hjemland

Boghandlermedhjælper Erik V. Krustrup har været på en 3 ugers studietur i Amerika.
Han fortæller om sit møde med forskellige jazzmusikere, bl. a. i New Orleans – verdens ældste trompetist, Thomas Albert på omkring 70 år.
Besøgte også den berømte New Orleans musiker, Clarence Williams, der har spillet sammen med både Armstrong og Bechet.
E. V. K. fortæller også om hvordan han blev snydt ved køb af en brugt bil i Danmark.
(ØF 6. maj 1961 side 1 – 3 spalter m/billede)

1961 Læseheste er i støt fremgang i Østsjælland

Uddrag af beretning fra Køge Centralbibliotek for 1959/60.
Man har fået fjernsynsapparat og nyt telefonanlæg. Der er udlånt 140.854 bind (incl. Børnebiblioteket) – en stigning på 12.000 bind.
Der er 2.583 lånere – en tilgang på 223. Bogbestanden er på 2.700 bind og tidsskriftsamlingen er på 190 blade og magasiner, herudover kan publikum vælge mellem 17 dagblade heri også udenlandske. (ØF 6. maj 1961 side 4 – dobbelt spalte)

1961 Standerhejsning i Køge Sejlklub

Søndag formiddag den 7. maj 1961 indledte Køge Sejlklub sommersæsonen med standerhejsning, som markeredes samtidig med præsentationen af klubbens første båd, juniorbåden, der blev købt sidste år for midler dels fra Bøgelund-Jensens Fond gennem Dansk Sejlunion, dels ved klubbens egne midler og endelig har Køge kommune givet tilsagn om dækning af en trediedel af anskaffelsessummen.
Båden er endnu ikke døbt. Kredslæge Bisgaard-Frantzen forestod standerhejsningen.
(ØF 8. maj 1961 side 7)

1961 Ældre pensionist

Annonce: ældre folkepensionist. Rask dame eller herre søges til at køre dame 2 gange ugentligt. 2 kroner i timen gives. I mangel deraf en stor dreng eller pige – ca. 13 år. Østsjællands Folkeblads ekspedition i Køge anviser. (ØF 8. maj 1961 side 12)

1961 Aage Sund går af som formand for Køge Boldklub

Køge Boldklubs formand, borgmester Aage Sund har meddelt bestyrelsen at han ikke vil modtage genvalg, når hans valgperiode udløber næste år.
Posterne i DBU og SBU har han ikke taget stilling til. (ØF 9. maj 1961 side 8)

1961 Alt i træ

Ny specialforretning er i dag åbnet på Køge Torv.
Anbefaler sig med alt i:
Børnemøbler, elegante spisekrog-sæt, entre-inventar,
havemøbler, teak-varer og kurvevarer.
Kort sagt:
Alt i Træ
Torvet 19, Køge, tlf. 622
(ØF 10. maj 1961 side 15)

1961 NSU MAXIMUM

Annonce:
NSU – MAXIMUM af køreglæde
250 ccm, 18 BHK
– perfekt udstyret, teknisk overlegen
4.396 kroner.
Herluf Christiansen
NSU – automobiler, motorcykler og scootere.
Torvet 25, Køge, telefon 931
(ØF 13. maj 1961 side 2 + billede af motorcyklen)

1961 Overbevisende sejr til Køge i oprykningskampen i atletik

Køge Gymnastik- og Idrætsforening sikrede sig i går den 14. maj 1961
oprykning til 2. division.
Køge fik 10 af 14 mulige førstepladser, som sikrede oprykningen med 122 points foran Holbæks 92. K G I dystede mod Fremad, Holbæk, Atila- Nykøbing Falster.
Der deltog 2 mand fra hver klub i de 14 øvelser.
Der blev sat klubrekord i 4×100 meter stafet i tiden 46,2 af Henning Drabæk, Frank Larsen, Curt Petersen og Ole Nielsen. Der var også klubrekord i hammerkast ved Tommy Rasmussen, der nåede ud på 45,15 meter
(ØF 15. maj 1961 side 7)

1961 Ikke tiltale mod ulykkesflyets pilot

Der vil ikke blive rejst tiltale mod den 27-årige forhenværende luftkaptajn, Stig Vindeløv, der var fører af den ulykkesmaskine, der i fjord den 16. juli styrtede ned i Kastrup Lufthavn, hvor 8 fodboldspillere omkom – deriblandt Børge Bastholm Larsen.
Piloten var den eneste overlevende; men han fik kvæstelser på benene – det ene amputeret ved knæet – det andet med stift fodled. (ØF 16. maj 1961 side 4)

1961 Ruder knust i Spejderhytten

Spejderhytten i Jernstøbervænget har fået knust 35 ruder, og det er ikke første gang.
De unges ødelæggelsestrang koster spejderførerne mange lommepenge.
Der er flere gange truffet en flok unge fra kvarteret, der har leget mellem hytterne på spejderengen. Man overvejer stærkt at indgive anmeldelse til politiet.
(ØF 29. maj 1961 side 4)

1961 Køgenser omformer naturen til figurer i moderne stil

Gummiarbejder Knud Eliasson, Nyportstræde 24, Køge ser billeder i ubrugelige rødder og stammer, som han finder i skoven. Han begyndte allerede i 1951 at eksperimentere med forskellige former af grene og rødder, og har skabt mange nydelige ting, hvoraf han har solgt en del til venner og bekendte. Det er indtil videre blevet til 8.000 figurer.
(ØF 30. maj 1961 side 4)
I avisen den 1. juni 1961 viser 2 billeder af nogle af de sjove figurer.
Indtasterens bemærkning: I en årrække har man kunnet se nogle af figurerne i baghaven, der vender ud mod den lille parkeringsplads i Laugshusgade.

1961 Det første skib har lagt til ved Junckers nye kaj

Junckers havn har nu 140 meter kaj. Det blev M/S Betina Bork af København, der kom til at indvie den nye kaj, som i løbet af det sidste års tid er blevet anlagt.
Kajen er anlagt på et inddæmmet areal på 7.000 m2, hvor der er oppumpet 30.000 kubikmeter sand. (ØF 30. maj 1961 side 4)

1961 Oldboys-holdet spiller i Næstved

I morgen den 31. maj 1961 spiller Køge Boldkluibs oldboyshold i Næstved. Følgende hold er udtaget:
Henning Elting, Egon Hansen, Bent Steenberg, Bjerring Jensen, Erik Hansen, John Ekbom, Ernst Jensen, Leif Petersen, William Hansen, Edvin Hansen og Ingolf Andersen.
(ØF 30. maj 1961 side 6)
I avisen den 1. juni 1961 side 9 refereres, at Køge vandt med 7 – 3 over Næstved

1961 Folkeafstemning om 21 års valgret

Ved folkeafstemningen om 21 års valgret i går den 30. maj 1961 var stemmeprocenten i Køge 50,1 mod landsgennemsnittet på 37,2. I Køge stemte 2.517 ja, og 1.455 nej.
Valgretsalderen blev herefter 21 år, og de nye vælgere kan stemme første gang ved kommunalvalgene i marts 1962. (ØF 31. maj 1961 side 4)

1961 Klokkeringningen i Køge kirke gøres elektrisk.

Indenfor en overskuelig fremtid bliver klokkeringningen fra Køge kirke mekanisk, idet menighedsrådet i aftes den 1. juni 1961 vedtog tilbud fra et odenseansk firma om installering af en elektrisk klokkeringningsmaskine på alle 3 klokker samt en elektrisk bedeslagshammer og kimemaskine. Den samlede udgift bliver 15.000 kroner, som skal afdrages over 5 år. En fortsættelse af den gamle klokkeordning vil koste 4.000 kroner pr. år, altså dyrere end den elektriske. (ØF 2. juni 1961 side 4)

1961 Eksplosionsulykke på Kemisk Værk Køge i dag – 1 dræbt

Ved 8,30 tiden i dag den 3. juni 1961 skete der på Kemisk Værk Køge A/S en eksplosionsulykke, som kunne høres over store dele af byen.
Farveriarbejder Emil Meldgaard, Jersie, der blev ramt af selve eksplosionen, blev dræbt. En mur væltede og et stort hul i taget opstod ved eksplosionen, der udviklede giftige dampe. Årsagen til ulykken er endnu ikke fundet. (ØF 3. juni 1961 side 1 – + billede)

1961 Mest moderne sprinkleranlæg i verden etableret i Køge

A/S Kosangas har taget et nyt sprinkleranlæg i brug i den nye store 1.200 m2 fyldehal. Anlægget kan med 5.000 liter vand i minuttet overrisle hele den nye fyldehal, hvorved man på få minutter vil kunne slukke selv den største brand. (ØF 13. juni 1961 side 4 – artikel over 2½ spalte)

1961 Det ældste pengeinstitut i Køge fylder 125 år

Sparekassen for Kjøge og Omegn jubilerer den 25. juni 1961 med 125 år.
Fra starten i et lokale på rådhuset, over Brogade til den nuværende adresse på
Torvet 14, hvor de har boet siden 1914. I sit første leveår havde sparekassen et indlån på 9.221 kroner. I dag (1961) er indlånskapitalen 48 mill. Kroner.
I 1947 blev nuværende direktør, Harry Jensen ansat.
Tilsynsrådet består i dag af købmand C. F. Petersen, formand, skovrider F. Ogstrup, næstformand, grosserer Alf. A. Nielsen, købmand Otto Christensen, forpagter Ejnar Ingvorsen, Herfølge, dommer R. Ole Sørensen (valgt af handelsministeriet) og gårdejer Richard Hansen, Salby. (ØF 22. juni 1961 side 7 – 3 spalter + billede)
I avisen den 26. juni 1961 side 11 omtales jubilæumsfesten.

1961 Indlånsrenten forhøjes

Annonce: Samtlige pengeinstitutter i Køge forhøjer indlånsrenten: på 6 måneders opsigelse fra 5% til 6%, på 3 måneders opsigelse fra 4% til 5%, og på anfordring fra 3% til 3½%. Andelsbanken, Bondestandens Sparekasse, Discontobanken, Kjøge Bank, Køge Sparekasse, Østsjællands Landbobank. (ØF 26. juni 1961 side 11)

1961 Køge Vandrerhjem har indviet sin familieafdeling”

Ved en lille festlighed har Køge Vandrerhjem i går den 26. juni 1961 indviet sin nye tilbygning, der giver op til 18 sengepladser særlig beregnet til familier.
Opførelsen har kostet 31.000 kroner. (ØF 27. juni 1961 side 4 + billede)

1961 En jubilæumsfestlighed i museumsgården

I går eftermiddags den 30.juni 1961 indviedes i museumsgården den 300 år gamle bindingsværksbygning (vogngården) ved en festlig sammenkomst.
Bygningen er tidligere købmands-, adels-, borgmester- og fattiggård.
Over 100 gæster var samlet til Køge Museums 50 års jubilæum, hvor den nye vogngård officielt blev indviet. (ØF 1. juli 1961 side 1 m/billede + side 4)

1961 Junckers Savværk bygger en stor kraftcentral

Den nye kraftcentral på Junckers Savværk får en skorsten på 45 meter.
Savværket og den nye Trækemi skal forsynes med damp og delvis med kraft.
Kapaciteten bliver 2.000 kilo watt kraft og 20 tons damp.
(ØF 12. juli 1961 side 4)

1961 Bankbetjentens stolthed

Bankbetjent Valdemar Larsen er en passioneret havedyrker. Lysten gik ikke tabt, da der blev bygget 8 garager på arealet bag Køge Bank, hvor han hidtil havde sin urtehave.
Blomsterdyrkningen blev reduceret til en dekorativ variation af blomsterne mellem stolperne på garageportene. En stokrose er nået op i den anselige størrelse af 3,35 meter. (ØF 14. juli 1961 side 4)

1961 Vagn Bro vil bo på Christiansborg

Politimester Vagn Bro har ved kongelig resolution fået bevilget sin afsked som politimester med udgangen af september 1961 efter 42 års tjeneste.
Nu vil han i første række hellige sig sit folketingsarbejde, hvor han 4 dage om ugen vil bo i sin lejlighed på Christiansborg. (ØF 14, juli 1961 side 4)

1961 Ingen advokathjælp

Annonce:
Samtlige sagførerkontorer i Køge er lukkede fra mandag den 17. juli til lørdag den 22. juli 1961 (begge dage incl.) på grund af ferie. (ØF 14. juli 1961 side 14)

1961 Ny forretning

Notits:
I ejendommen Nørregade 20 overfor kirken åbner på mandag den 17. juli 1961 en ny forretning. Det er Mikro radio, der er kommet til Køge.
På åbningsdagen uddeles balloner og grammofonplader. (ØF 15. juli 1961 side 4)

1961 To millionærer i Køge

I den nu udsendte opgørelse over fordelingen af formuerne i skatteåret 1959/60 ses det, at der i Køge kommune findes følgende større formuer: 68 personer har 50.000 – 60.000 kroner, 41 personer 60.000 – 70.000 kroner, 38 personer 70.000 – 80.000 kroner, 19 personer 80.000 – 90.000 kroner, 19 personer 90.000 – 100.000 kroner, 110 personer 100.000 – 200.000 kroner, 50 personer 200.000 – 500.000, 4 personer ½ – 1 million og 2 personer 1 – 2 millioner. Ud af 5,864 skatteydere er der 2.362, som ingen formue har. (ØF 15.juli 1961 side 4)

1961 Midt i en turisttid

Camping-pladserne er godt besøgt trods det dårlige vejr, overalt ses turister.
Se Dem om når De går på gaden. Der er noget internationalt over en provinsby i denne tid. På Køge Torv ses talrige biler med udenlandske nummerplader. Man kan i de fleste tilfælde kende turisterne på lang afstand. De er klædt i ejendommeligt tøj, eller meget lidt tøj, og går rundt som om hverken trafikken eller andre mennesker vedkommer dem.
Turisterne bor enten på Vandrerhjemmet eller på campingpladserne. De er også på gennemrejse, hvor der bliver brugt et par timer rundt i den indre by og langs med åen.
Turisterne udtaler, at byen er charmerende om dagen, men om aftenen er der tomt i gaderne. Folk ser nok fjernsyn, siger nogle turister, der har været her en uges tid.
(ØF 15. juli 1961 side 4)

1961 Skoda-Popular – ny model

Skoda-Popular er lige kommet til landet. Har mange nye forbedringer, nyt: 4 cyl. 4 takts motor på 43 HK, 1100 ccm, kører 125 km/t og 14,3 km pr. liter.
Pris: 12.930 kr. hos ESSO Servicestation,
Københavnsvej 134, Telefon, Snogebæk 60.
(ØF 18. juli 1961 side 7)

1961 Køge-dreng fik østtysk svar på flaskepost

Den 14-årige dreng Poul Henriksen søn af bagermester Henriksen, Strandvejen 13, Køge har haft en morsom oplevelse. På en sejlads fra København til Bornholm kastede han den 2. maj 1961 en flaskepost i vandet. Flasken er nu fundet på Rügen. Finderen den 19-årige Dieter Meinhardt fra Magdeburg vil gerne brevveksle med afsenderen og få flere oplysninger om Køge. (ØF 20. juli 1961 side 4)

1961 Og blinklyset blinkede

Politiet opdagede i nat ved halv-to tiden under en patruljering, at blinklyset på en ikke-indregistreret lastbil, stod på automobilforhandler C. C. Smiths udstillingsareal og blinkede ud i nattens mørke. Man syntes, at det var mærkeligt og undersøgte forholdet nærmere. Man fandt en stærkt beruset mand på førersædet, hvor han lå og sov.
Han fik lov at sove videre i detentionen. (ØF 22. juli 1961 side 4)

1961 Kemisk Værk Køge går i samarbejde med amerikansk firma

Kemisk Værk Køge har i en del år haft samarbejde med New York-firmaet Inter-Chemical Corporation. Dette har givet udslag i, at det amerikanske firma har overtaget en aktiepost på 800.000 kroner eller 20% af aktiekapitalen. Kemisk Værk Køge får hermed viden om fremstilling af tekstil-trykfarver efter amerikansk patent. (ØF 25. juli 1961 side 1 – 1½ spalte) Den 26. juli 1961 er der yderligere omtale af samarbejdet, der giver Kemisk Værk Køge store muligheder på markedet – 2 spalter.

1961 Nyt selvbetjenings-vaskeri

Notits:
Tirsdag den 1. august 1961 åbner Gertrud og Knud Petersen et nyt selvbetjeningsvaskeri på Marksvinget 11, Køge. (ØF 28. juli 1961 side 4)

1961 Fiskekutter på 20 tons afleveres i dag til Hvide-Sannde skippere

Skibsbygger Sv. Aa. Skovgaard Larsen afleverer i dag den 1. august 1961 en 20 tons fiskekutter , som får hjemsted i Hvide Sande. Båden er 12 meter lang og har en 73 hestekræfters Grenå-motor, den holder en fart på 8 sømil i timen. Båden har 6½ for dybgang, så den passer til forholdene i Hvide Sande. (ØF 1. august 1961 side 4)

1961 Grønt lys for klapbro-byggeriet

Boligministeriet har givet materialebevilling til klapbro-byggeriet den 25. juli 1961.
Broen spærres fra ca. 1. november 1961 til ca. 20. december 1961.
Alle firmaer og virksomheder har fået skriftlig besked fra havneingeniørkontoret om lukningen for al trafik. Broklappen bygges hos maskinfabrikken Petersen &/ Schouw i København og skal senere sejles til Køge. (ØF 3. august 1961 side 4)

1961 Køge Roklub har 50 års jubilæum

Køge Roklub har 50 års jubilæum den 29.august 1961.
Roklubben har ført en omtumlet tilværelse, hvor man havde til huse i Åvænget ved den sydlige bred indtil 1924, hvor Åvænget skulle anlægges. I 1945 truede anlæggelsen af Toldbodvej med helt at lukke for både dame- og herre-roklubben.
Den 2. juni 1946 var en stolt dag, da det nye bådehus blev indviet sammen med 8 nye både. I de efterfølgende år kom resultaterne.
(ØF 5. august 1961 side 7)

1961 Køge Roklubs firer m/styrmand vandt bronze i London

En stor omtale af Køge Roklubs 50 års jubilæum, hvor blandt andet nævnes holdet, der vandt bronze ved de olympiske lege i London i 1948. Fireren, der fandt sammen i1946, bestod af Harry Knudsen, Henry Larsen, Børge Raahauge Nielsen og Hans Frank Hansen samt styrmand H. Frederiksen. Holdet dominerede fra 1946 firer-løbene .
(ØF 5. august 1961 – hele side 7)

1961 Retsgyldig genpart i form af fotokopi

Landsretssagfører Erik Terp er foregangsmand for rationalisering i form af fotokopi af dokumenter. Lovgivningen har krævet, at dokumenter, der skal tinglyses, ikke må være gennemslag, men egentlige afskrifter. Terp har fået ideen til fotokopiering, og kopier indsendt til statsprøveanstalten viser, at de er lysægte. Kopieringen er foreløbig godkendt i Køge, Store-Heddinge og Roskilde retskredse.
(ØF 8. august 1961side 4)

1961 Et is-hus er forsvundet

For nogle dage siden forsvandt det gamle is-hus ved klapbroen for at give plads til den nye klapbro. Hermed forsvinder en lille del af Køge Havns historie.
I 1938 købte skibsfører Peder Holst bådudlejningen og ishuset af Karl Meyer.
Udover udlejningsvirksomheden virkede Holst som trossefører og bådmand for lods Knudsen. Forretningerne har han haft i næsten 20 år, indtil han som 72 årig rejste tilbage til Fanø, hvor han stammer fra. (ØF 8.august 1961 side 4)

1961 Bebyggelsesplanen for Ellemarken til debat

Køge byråd havde i aftes den 8. august 1961 bebyggelsesforslaget for Ellemarken,
beliggende mellem Ringstedvej, Sandmarksvej og Ellebækken, til debat.
Det er Dansk almennyttig Boligselskab, der har fremsendt et bebyggelsesforslag.
Der er tale om et montage-byggeri i 4 etager med 3 blokke med i alt 432 lejligheder.
(ØF 90. august 1961 side 3 – 2 spalter)

1961 Vellykket udflugt for 33 svagføre

I går den 20. august 1961 havde 33 svagføre beboere på Østergaards Sygeplejehjem, Strandvejen 74, Køge en vellykket tur til København og Kastrup Lufthavn, hvor hangarerne blev lukket op for at deltagerne kunne se det hele.
Man startede om formiddagen i 2 busser og med en eskorte af en lastbil, der transporterede kørestole. Arbejdersamaritterne i samarbejde med Dansk Folkehjælp stod for sommerudflugten for første gang. Turen er delvist finansieret af nogle virksomheder i Køge. Lufthavnen blev taget i øjesyn fra busserne, som blev ledsaget af en guide fra lufthavnen, som forklarede deltagerne om området og hangarerne.
Herefter var der rundtur i København og Nordsjælland. Det medbragte smørrebrød blev indtaget på et smukt beliggende badehotel og eftermiddagskaffen på Hotel Fiskebæk.
Formanden for arbejdersamaritterne, gummiarbejder Raymond Brix stod for arrangementet. (ØF 21. august 1961 side 3 – 1 spalte m/billede)

1961 Køge Boldklub lagde ud i stor stil i fodboldkampen mod Vejle

Fodboldkampen i går den 20. august 1961 mod Vejle endte med 7 – 3 til Køge.
Kampen fik en livlig start, idet Knud Petersen, der debuterede som centreforward, scorede 2 mål indenfor det første kvarter af kampen, herudover scorede Ove Nielsen og Ole Jørgensen hver 2 mål og Hans Andersen 1 mål. For Vejle scorede Tommy Troelsen 2 mål og Henning Enoksen 1 mål. (ØF 21. august 1961 side 6 – 3 spalter)

I ØF den 23. august 1961 side 10 skriver man, at Ove Nielsen af BT har fået en pris som bedste spiller i kampen mod Vejle, hvor han scorede 2 mål og var impliceret i andre 4 mål. Prisen består af en fodbold.

1961 Køge Jagtforening – en af landets ældste – fylder 75

Køge Jagtforenings 75 års jubilæum fejres på Teaterbygningen den 9. september 1961.
Foreningen er stiftet på initiativ af ekviperingshandler Th. Svendsen. Man lejede arealer af kommunen for 50 kroner pr. år. Hæderlige borgere i Køge kunne blive medlem. Medlemstallet var begrænset til 80. Der er oprettet et anderi, hvor der opdrættes 300 – 400 ællinger årligt. På en generalforsamling bliver det vedtaget, hvordan den årlige spisning skal foregå – torsk eller and! Tilskud pr. deltager er 50 øre. Prisen for en gang andesteg er 1,50 kroner. (ØF 24. august 1961 side 7 – omtale over 2 spalter)

1961 Piber i alle modeller

Annonce: Alle modeller i Stanwell-serien til kr. 28,00 Wells og Halifax til kr. 20,00, også sandblæste kr. 20,00 Scott-serien til kr. 13,50. Der er 10 kroners og billigere piber i alle mulige og umulige faconer. Der er en hel del mere, så kom og kig ……. det koster ikke noget. Grønborg Tobakshandel, Jernbanegade 7, Køge, tlf. 313 Aut. lotterikollektør og tipsforhandler. (ØF 29. august 1961 side 6)

1961 Forretningsmand gennem tykt og tyndt i 25 år

Grosserer Svend G. Petersen, Ivar Huitfeldtsvej fejrer den 6. september 1961 25 års forretningsjubilæum i Køge. SV. G. Petersen fortæller i et interview om starten i 1936 og skiftende tider for handelslivet. Der blev indført rationering frivilligt eller med mærker.
F. eks. blev tændstikker kun solgt til grossisterne i et procentmæssigt forhold til køb før krigen. æblete blev anvendt som pibetobak.
En helt ny lastbil blev i1945 konfiskeret af tyskerne. Han så den aldrig mere.
(ØF 4. september 1961 side 3 – 2 spalter m/billede)

1961 Tyveri af hele vindruehøsten

Bankfuldmægtig Kjeld Pryts, Egøjevej 24, Køge har med stor forventning set frem til den dag, da han kunne høste vindruerne i sit store drivhus. Men – nogle tyve har i løbet af aften/nat den 3. – 4. september 1961 stjålet ca. 20 store klaser med blå vindruer.
(ØF 4. september 1961 side 4)

1961 Så er det sket med at holde sommerferie i arresten

Det har hidtil været praksis, at dømte kunne få udsættelse med strafafsoningen, således at blandt andet folk i faste stillinger kunne benytte sommerferien til at afsone
f. eks. heftestraf for spirituskørsel, medens arbejdere, med en god indtjening om sommeren, kunne vente til efteråret eller efter jul.
Afsoningen skal nu finde sted lige efter dommen. Der vil ikke blive taget hensyn til folks personlige interesser, navnlig ikke folk med korte heftestraffe.
(ØF 5. september 1961 side 4)

1961 Fotografering

Annonce:
Ung opvakt og kvik mand eller kvindelig lærling antages til
fotospecialhandel og mørkekammerarbejde.
Lyst og interesse er en betingelse.
Renholt Foto,
Nørregade 5, Køge, tlf. 2260.
(ØF 5. september 1961 side 8)

1961 Dr. Singer Sko

Annonce:
DR. Singer Sko med stålsvang
fås nu fra kr.49,85.
Camillo Sko,
Nørregade 70, Køge, tlf. 1432.
(ØF 9. september 1961 side 6)

1961 Jorden revner i Lellinge

En del lodsejere i Lellinge har rejst erstatningssag mod Køge Vandforsyning.
Baggrunden er, at jorden slår revner, hvor Køge kommune har 5 pumpestationer (Billede)
Revnerne kan nogle steder være 30 – 40 centimeter brede og op til en meter dybe.
(ØF 14. september 1961 side 1 – 3 spalter)

1961 Mulighed for salg af Lille Køgegård

Der er indledt forhandlinger med Køge kommune, som har interesse i at overtage gården, som ejes af Tureby-Køge Landboforening (T.K.O.L). Gården, der er udstykket fra Gl. Køgegård, er på 42 tønder land.
Det er efterhånden sådan, at kommunen ikke har en eneste grund til salg.
()ØF 14. september 1961 side 4)

1961 Efter mere end 20 års arbejde er målet nået

En skelsættende begivenhed for hele landsdelens idræt når den nye sportshal kan indvies på søndag den 17. september 1961 syd for Køge Stadion.
Der var allerede planer om en hal i Teaterbygningens have i 1936.
I april 1954 nåede man det første store resultat, da der blev givet tilsagn om en kommunegaranti, hvis man selv kunne skaffe 25.000 kroner.
Pengene blev skaffet til veje ved en stor byfest i Køge i 1954.
(ØF 16. september 1961 side 4)

1961 Grundlaget for en kantine i Køge-hallen skabt

Efter den officielle indvielse af Køge-hallen i søndags den 17. september 1961 blev muligheden for en kantine skabt.
Med ønsket om flere karnevaler kom flere donorer på banen:
Købmand Aage Thomasen gav overskuddet fra julemessen, i alt 1.529,38 kroner,
Køge Tennisklub gav 1.000 kroner, også Køge Badmintonklub gav 1.000 kroner. Formanden for De Samvirkende Idrætsklubber gav tilsagn om et lignende beløb.
Der er plads til kantinen på grunden. (ØF 20. september 1961 side 1)

1961 En virkelig mandfolkeindsats sikrede Køge Boldklub en sejr over KB

Fodboldkampen i går den 24. september 1961 endte med en sejr til Køge over KB med 3-0 – der var 7.500 tilskuere. I et større referat omtales de enkelte Køge-spillere.
Ove Nielsen, Hans Andersen og Egon Rasmussen fremhæves som målscorere.
(ØF 25. september 1961 side 6 – halv side)
På side 4 er der et billede af trafikkaosset før kampen, hvor den halvautomatiske bom ved Ringstedbanen strejkede. Bilerne i nordgående retning måtte over i den vestlige vognbane – der skete ingen uheld

1961 Årets sensation

Annonce:
Velo Solex – knallert
Årets sensation
se den og prøv den hos
Jørgen Cosmus
Ølby Lyng
Telefon Snogebæk 26

(ØF 2. oktober 1961 side 11)

1961 Kyllinger fundet i en sæk

20 kyllinger blev i går den 3. oktober 1961 fundet i Strandskoven og indbragt til Køge Politistation. De er formodentlig tabt fra en lastbil, men da det er ulovligt at transportere levende kyllinger på denne måde, er ejeren nok ikke interesseret i at melde sig.
Kyllingerne blev sendt til Hårlev Fjerkræslagteri, hvor de blev slagtet.
(ØF 4. oktober 1961 side 4)

1961 Mobilkran til Havnen

I byrådsmødet i aftes den 3. oktober 1961 besluttede man at købe en mobil lossekran, der med grab koster 208.000 kroner. Der er 7 måneders leveringstid.
Den kører på store hjul – enkelte foran og dobbelte bagtil. Kranen har lukket førerhus og er forsynet med alle moderne hjælpemidler. Nyanskaffelsen betyder bedre service i lighed med den, som adskillige havne efterhånden yder.
(ØF 4. oktober 1961 side 4)

1961 Det er synd for Køge Turistforening

Større interview med Køges nye politimester Erik Vedel Storm. Han udtaler, at han ikke vil deltage aktivt i det politiske liv. Der vil ganske givet ikke komme til at stå så megen blæst om ham, som der var omkring Vagn Bro.
Det er måske mest synd for Køge Turistforening, der har mistet en virkelig god reklame for byen. (ØF 5. oktober 1961 side 4 – 2 spalter m/billede)

1961 Lad os tale om tingene

Den 1. oktober 1961 går landpolitiassistent Alfred Larsen, Kingosvej 2 på pension efter 38 år ved politiet. Han er ikke en politimand, der har gemt sig bag uniformen. “Lad og tale om tingene” er et motto, som Alfred Larsen med stor succes har praktiseret i tjenesten. A. L. er udlært tømrer før 1. verdenskrig, hvor han var med til at demonstrere for 8 timers arbejdsdag. I 1938 gik kommunens politi over til enhedspolitiet. (ØF 28. september 1961 side 4 og 9 – et større interview)

1961 Succes i “Club Pigalle

2. juledag holdt “Club Pigalle” jazz-band-bal påOdd Fellowgården, hvor det københavnske “Ricardos Jazzband ” spillede. Som ventet kom mange unge – ca. 300, så stemningen var til stede, straks efter at orkesteret havde lagt ud med det første nummer. (øF 27. december 1961 side 4 – ½ spalte)

1961 Køge Telegrafvæsens 100 års dag druknede i juletravlhed

Køge Telegrafvæsen kunne den 11. december 1960 fejre 100 års jubilæum. Den 11. december 1860 fik Køge sit telegrafvæsen. Det havde først til huse i gæstgiver Carl Hansens “Norske Løve”. Den årlige husleje var 140 rigsdaler. I april 1866 flyttede man til købmand Daniel Schmellings ejendom på Torvet 9. Endelig i 1871 flyttede man ind på postkontoret. Først i 1877 blev man slået sammen med Post og Telegrafvæsenet. (ØF 11. januar 1961 side 6 – 1 spalte + billede)

1961 De bygger på sand

Sandsugere spytter om kort tid 70.000 kubikmeter havsand ind bag dæmningen af Junckers Savværks inddigede område. Det bliver til 47.000 kvadratmeter byggegrund. Siden 12. juni 1960 har man over 220 meter bygget en arbejdsdæmning fra Tangmosevej – ud i søen – og vinkelret ind til Savværket. Der er “skyllet” i hundredvis af pælebukke i grunden og spunsjernene er påmonteret. Sjællandske stengærder bliver bølgebrydere. (ØF 23. januar 1961 side 1 – 1½ spalte + billede)

1961 Forretningsoverdragelse

Annonce: Tirsdag den 31. januar 1961 overdrager jeg den af mig drevne forretning – “Knuds Bageri”, Nørregade 108, Køge til bagermester Benny Christiansen og takker hermed alle mine kunder for tilliden. Ærbødigst Knud A. Larsen I henhold til ovenstående anbefaler jeg mig til alle, såvel gamle som nye kunder med 1. kl.s varer. Ærbødigst Benny Christiansen, Telefon Køge 358 (ØF 30. januar 1961 side 7)

1961 Axel V. Rasmussen

Melodi-Grand Prix blev i aftes den 19. februar 1961 vundet af Axel V. Rasmussen, Køge, da hans tekst og melodi “Angelique” blev sunget af Dario Campeotto. Typisk af Axel V. Rasmussen udtalte han til journalisten, der ønskede ham tillykke: “ja, jeg var jo lidt heldig”. “Kan De ikke nøjes med en notits i avisen?” spørger Axel V. Rasmussen. 2 Sejren var overbevisende med 14 stemmer. Birthe Wilke fik 7 stemmer for “Jetpilot”. (ØF 20. februar 1961 – ½ forside m/billede + side 7) Yderligere omtale: (ØF 22. februar 1961 side 6 og 9 samt 24. februar 1961 side 4.) Køge Byarkiv er i besiddelse af heftet med noder og tekst til Angelique.

1961 Axel V. Rasmussen i “TV i Tivoli”

“Melodi-Grand Prix” vinderen Axel V. Rasmussen er rigtigt i vælten i disse dage. I aften den 25. februar 1961 udsendes TV i Tivoli og Volmer Sørensen har inviteret Axel V. Rasmussen til at overvære udsendelsen på 1. parket. Volmer S. vil også lave et lille interview. Transporten fra Køge og retur sørger fjernsynet for. (ØF 25. februar 1961 side 4)

1961 Så meget kommer cigaretterne til at koste

Samtidig med skatteforhøjelsen på cigaretterne kan der også forventes forhøjelse af fabriksprisen og de handlendes avancer. Prisen på 20 stk. almindelige uden filter vil blive 4 kroner, 4,30 kroner for “King Size” og 4,40 kroner for filtercigaretter. (ØF 3. marts 1961 side 1)

1961 Kun 2 af 190 børn i første klasse havde fejlfri tænder

I en samtale med skoletandlæge Elisa Crone berettes om børnenes dårlige tænder. Således har et 7-årigt barn fået fjernet samtlige mælke-kindtænder, en 6-årig i 1. klasse fik fjernes 6 af sine 8 mælke-kindtænder, et andet barn fik plomberet samtlige tænder. “Familie-tandbørsten” er ikke ukendt i Køge. Mange børn har indtil de kom i skole delt tandbørsten med søskende eller slet ingen haft. I skoleåret 1959 var 1.575 børn berettigede til behandling, men kun 1.185 blev behandlet. Det er påkrævet med 2 årlige eftersyn. (ØF 3. marts 1961 side 10) (1½ spalte + billede af tandklinikken)

1961 Køges fodboldpiger vandt igen et dansk mesterskab

Køges dygtige fodboldpiger genvandt i går den 5. marts 1961 ved et stort indendørs stævne i Slagelse-Hallen danmarksmesterskabet i indendørs fodbold ved i den “moralske” finale ved at slå “Femina” med 8-5. (semifinalen). “Femina” havde ugen før slået Køge ved sjællandsmesterskaberne. Finalen spillede Køge mod Jyderup og vandt 8-1. ØF 6. marts 1961 side 7)

1961 Blomsterkvarteret, (Bellisvej m. fl.) må vente lidt med vejanlæg

Allerede for nogen tid siden kørte kommunen kantsten ud til “Blomsterkvarteret”, Bellisvej, Jasminvej, Konvalvej, Lotusvej og Valmuevej. Manglende arbejdskraft og trafik foranlediget af byggeri er en hæmsko udtaler stadsingeniør S. Laurentzius. (ØF 11. marts 1961 side 4)

1961 Haveforeningen “Robenheje” har sunget sit sidste vers

Haveforeningen “Robenheje” eksisterer ikke mere. På en ekstraordinær generalforsamling i går den 23. april 1961 blev det besluttet at opløse haveforeningen. Der var kun 11 medlemmer, der var mødt op ud af 125 medlemmer. Foreningens kontante midler på 2.400 kroner blev vedtaget at skulle gå til lokale institutioner. Foreningens protokol skulle overdrages til Køge Byarkiv. (ØF 24. april 1961 side 4 – 2 spalter)

1961 Angeliques salg i Danmark og Sverige er stort

Efter de seneste tal på grammofonselskabet Sonet nærmer salget af “Angelique” sig 70.000, mens der i Sverige er solgt over 50.000 stykker. Musikdirektør Jørgen Kleist, forlaget Imudico fortæller, at melodien foreløbig er solgt til en række europæiske lande samt USA, Canada, Sydafrika, Australien og Sydamerika. Han udtaler i øvrigt, at det er den største danske melodi-succes siden “Tango Jalousi”. Han forventer, at Axel V. Rasmussen vil tjene mindst 100.000 kroner på melodien, som ligger over de fleste, og hvor teksten ikke er dum og forfladigende. (ØF 27. maj 1961 side 4) NB! Noder og tekst findes i Køge Byarkiv.

1961 Fast rute for stykgods – Køge – Rønne

Det bornholmske dampskibsselskab af 1866 har besluttet at aflaste kajen i København, som har vanskeligt ved at overkomme de store mængder stykgods. Skibsmægler Elof Rasmussen, der er rederiagent i Køge, oplyser, at stykgodsruten betjenes af det 240 tons store “M/S Osric” af København med 2 ugentlige ture. (ØF 17. juni 1961 side 4) Det fremgår af avisen den 21. juni 1961, at ruten er startet i dag. I avisen den 22. juni 1961 side 1 bringes et billede af skibet ved kajen i Køge Havn

1961 Ny belysning i Skovparken

De gamle “vågekoner” i Skovparken er udskiftet med nye moderne lamper – endelig – siger beboerne. Den nye belysning – 15 steder – løber op på godt 11.000 kroner. (ØF 28. juli 1961 side 4 – billede)

1961 Hyldest til Køge Roklub ved 50 års jubilæet

Køge Roklubs 50 års jubilæum den 29.august 1961 blev holdt lørdag den 2.september 1961 ved roklubbens bådehus i Køge Havn. Der blev holdt dåb over 2 kaproningsbåde: “Werner S.” efter stifter Werner Schrøder og “K. R.”, der står for Køge Roklub – blev døbt af politimester Vagn Bro. Der var over 200 deltagere i jubilæumsmiddagen, der blev holdt på Teaterbygningen. Flere kendte personer var på talerstolen. Formanden Gudmund Christiansen takkede til sidst for de mange taler og gaver. (ØF 4. september 1961 side 7 – 2 spalter)

1961 De bliver midtpunktet

De bliver midtpunktet i Miss Triumph.
Miss Triumph 20 PS m/støtte kr. 19,85
Miss Triumph roll-on kr. 22,85.
Miss Triumph fuldender figuren.
Gå først til
J. Chr. Jensen
Torvet 11, Køge
Tlf. 1300
(ØF 9. oktober 1961 side 4)

1961 Køge Metalvarefabriks pengeskab åbnet med skærebrænder

En tyvebande har i nat 29. – 30. september 1961 skaffet sig adgang til Køge Metalvarefabrik på Glentevej ved at knuse en rude. Man har så “lånt” en skærebrænder på værkstedet og skåret pengeskabet op og taget pengekassen. Ifølge indehaveren fabrikant Frede Nielsen indeholdt kassen ca. 4.000 kroner. I den “lokale underverden” mener man, at der er tale om udenbys tyve, der KAN håndtere en skærebrænder. (ØF 30. september 1961 side 6)

1961 Undgå slid og slæb

Annonce: Undgå slid og slæb! Vi vasker og skyller alt tøj i blødt vand. “Tejmers Centrivask”, selvbetjening Stormøllevej 50, Køge, Telf. 1652 Åbent mandag – fredag kl. 8 – 18, lørdag kr. 8 – 13.

1961 Det har Hedager også

Annonce: “Det har Hedager også” Stort og smukt udvalg i moderne brudekjoler i tyll, brocade og blonde. Lange, ballerina og korte – alle størrelser. Priser fra 98,00 kroner. Elegante brudeslør og diademer arrangerer vi – fikst og moderne uden beregning. Georg A. Hedager Nørregade 1, Køge, Tlf. 720. (ØF 30. oktober 1961)

1961 Nakskov-bokser turde ikke møde Benny “Aalborg” Mortensen

Amatørbokseklubben “Køge” havde i går den 19. november 1961 boksere med i 3 stævner. I Stubbekøbing skulle Benny “Aalborg” Mortensen møde John Johansen fra Nakskov; men hans ledere turde ikke lade ham møde Benny M., da man mente, at Benny M. var for rutineret, idet han havde bokset 20 kampe imod J. J.’s 10 kampe. I stedet kom John Johansen op imod Vagn Hansen fra Køge, der havde bokset 33 kampe. Vagn Hansen vandt alle 3 omgange sikkert. Svend O. Pedersen skulle i mellemvægt møde Ole Christensen fra Rødovre og vandt kampen i Glostrup. Også i Ringsted var der stævne, hvor John Rasmussen i mellemvægtmødte Poul Teel. Her vandt John R. på point, til gengæld tabte Jean Clement til Ringsted-bokseren Kaj Petersen, der vandt 2 – 1. (ØF 20. november 1961 side 7)

1961 Knallertkører kvæstet

Et enkelt uheld blandt mange i det glatte føre skete ved udkørslen fra Vestergade til Ringvejen, hvor en knallertkører holdt for “Fuldt stop”. Da han skulle starte igen, gav han for meget gas og knallerten forsvandt under ham. Han blev af Falck kørt til Køge sygehus med et brækket ben. (ØF 23. november 1961 side 1)

1961 Forretning flytter

Notits: Forretning flytter. I dag den 23. november 1961 flytter “Svends Møbler” fra Torvet til nye lokaler i Nørregade 22. (ØF 23.november 1961 side 4) Den 30. november 1961 har forretningen en annonce i avisen med gode tilbud.

1961 Demonstration

Annonce: Demonstration af de “USYNLIGE BRILLER” – (kontaktlinser) Mandag den 27. november 1961 klokken 14 – 17. Holger Dik Jensen Kens Optik Nørregade 30 Nørregade 22 Tlf. 1415 Tlf. 545 Tid kan bestilles. (ØF 25. november 1961 side 9)

1961 Velkommen til “Kjøge”

Annonce: velkommen til “Kjøge” i Jørgen Müllers “Smøge”. De kan gå i ro og mag og finde julegaver til hele familien. NB! Smøgen er opvarmet med BYGAS. Jørgen Müller, Isenkram og udstyrsforretning. Torvet 5, Køge. (ØF 4. december 1961 side 4)

1961 Det blev mit lod at skære et lysende lys i sort

Samtale med barbermester Aage Sewerin, der har 40 års jubilæum som frisør og 25 år som kunstner. “Der er forskel på, hvad man lever af og hvad man lever for” siger Aage Sewerin. Visse værdier overstiger langt den fyldte pengekasse. Han startede på Stormøllevej, og da Køge skibsværft lukkede, flyttede han til Ivar Huitfeldtsvej. (ØF 6. december 1961 side 3 – 1½ spalte + 2 træsnit – 1 fra Kirkestræde og 1 af manden selv)

1961 Der er ikke noget at spille om

Annonce: Vi har købt 1.000 ænder og sælger dem inden jul til fantasipriser. Har De frostboks, så køb NU inden “andejagten” går ind. Der er ikke noget at spille om, Hver mand sin and. Bedre, bedst og billigst. Kødbørsen Nørregade 65, Køge Telefon 792 (ØF 6. december 1961 side 15)

1961 Go-kart-feberen når nu også til Køge

Køge og Omegns Automobilklub vil starte Go-kart sektion og råder interesserede til at ønske sig byggesæt til “knallert-bilen” i julegave. En go-kart koster mellem 1.000 og 1.600 kroner. Den kan nå en hastighed på 80 – 90 km. I timen. 16-årige må køre den. – Al kørsel skal foregå på bane. Man vil nu forsøge at leje et stykke jord til at anlægge en bane på. (ØF 7. december 1961 side 4)

1961 Bliv velklædt til julen

Annonce: Bliv velklædt til julen i en Mayfair Habit eller frakke fra Deres Tøjekspert, Carl W. Jensen, Brogade 11, Køge. Tlf. 414 “Carl W-klædt er velklædt” (ØF 7. december 1961 side 11)

1961 Beværterforeningen i Køge fylder 85 år

Beværterforeningen for Køge og Omegn fylder i morgen den 14. december 1961 85 år. Foreningen er startet i 1876 og er landets ældste. I 1910 var der 45 aktive restauratører i Køge – alene på Torvet 9, Brogade 7 og i Jernbanegade 6 restaurationer. Foruden at der i alle gamle købmandsgårde fandtes skænkestuer, hvor landboerne imod betaling kunne få øl, brændevin, rom og cognac. Den eneste restaurant, der har været med fra starten er Sevels “Børsen” i Jernbanegade 8. Foreningens nuværende formand er Chr. Jørgensen, Brogade 7. (ØF 13. december 1961 side 4)

1961 Ny hæder til Axel V. Rasmussen

Axel V. Rasmussen, Køge blev i går den 26. december 1961 hædret som komponist og forfatter af årets melodi: “Angelique”. Det skete ved Radio Merkurs Melodifestival 1961, hvor årets Merkur-statuette blev tildelt grammofonkunstnere, som i de forløbne 12 måneder havde gjort en særlig bemærkelsesværdig indsats. Der var også en påskønnelse til Dario Campeotto, der blev hædret som årets sanger. (ØF 27. december 1961 side 4)

1961 Travl jul for redningskorpsene

Begge redningskorps i Køge, Falck og Zonen har haft mange assistancer i julen, men der har ikke været alvorlige færdselsuheld. Enten har bilen ikke villet starte, eller når den var kommet i gang, endte den i grøften på grund af det glatte føre.
(ØF 27. december 1961 side 4)

1961 Vi lyser op

Annonce:
Vi lyser op i tilværelsen
og ønsker alle vore kunder
et glædeligt nytår.
Henning Jensen, statsaut. elektroinstallatør,
Brogade 8, Køge, telefon 1350.
(ØF 30. december 1961 side 15)

1961 Automobilklubben har indstiftet æresløb

Køge og Omegns Automobilklub har indstiftet et æresløb, der bærer bestyrelsesmedlemmet gennem 30 år, kørelærer Hans Nielsens navn.
Der køres for første gang i morgen den 10. oktober 1961 med start fra Strøby Kro.
Løbet er lukket, idet kun medlemmer af KOA kan deltage.
(ØF 9. oktober 1961 side 4)

1961 Egon Rasmussen kom på A-landsholdet

DBU’s udtagelseskomité havde en overraskelse ved udtagelsen af landsholdet mod Finland søndag den 15. oktober 1961. Egon Rasmussen, Køge, blev for første gang udtaget til A-landsholdet. Egon Rasmussen har i 1958 spillet 2 kampe på ungdomslandsholdet. Han er den 8. Køgespiller, der kommer på A-landsholdet. De andre er Frede Jensen, Poul Erik Petersen (Popper), Leif Petersen (Manse), Edwin Hansen, Henning Elting, Hilmar Staalgaard og Børge Bastholm Larsen. (ØF 9. oktober 1961 side 7) ØF den 16. oktober 1961 omtales kampen. Danmark vandt 9-1, Egon Rasmussen scorede 2 mål.

1961 Byggeri med 60 lejligheder påbegyndt i Langagervænget

Grundudgravningerne til et stort byggeri til ca. 4 millioner kroner er i disse dage i gang i Langagervænget (Astersvej) Der opføres 60 lejligheder samt en forretningsejendom. Første blok ventes at stå klar om et års tid. (ØF 11. oktober 1961 side 4 – 1½ spalte)

1961 Udstilling af Byarkivets malerier

Lørdag den 14. oktober 1961 åbner på Køge Museum en udstilling af Køge Byarkivs malerier. Det drejer sig om motiver fra Brogade med såvel ældre som nyere huse samt forskellige husejere. Udstillingen er åben fra den 14. til den 21. oktober 1961.
(ØF 12. oktober 1961 side 4)
Omtale af udstillingen i avisen den 14. oktober 1961.

1961 Betonfliser på bunden af Køge Havn

Der skal lægges betonfliser i sejlrenden ved klapbroen i Køge Havn efter at opmudringen er afsluttet. Man er nu i gang med at nedlægge kabler, der skal føre ledningerne til klapbroens maskiner. Så skal bunden planeres med ral – ca. 30 cm, herefter lægges betonfliser på bunden og op ad siderne. De 300 fliser, der skal bruges vejer 1½ tons pr. stk. (ØF 13. oktober 1961 side 4)

1961 Rejsegilde på bil-byggeri til 600.000 kroner

Til marts 1962 regner autoforhandler Bendt Nielsen med at rykke ind i nye omgivelser.
Forretningen flyttes fra lejede lokaler på Københavnsvej til nybyggede lokaler på Tangmosevej, hvor salget af VW (folkevogne) skal foregå.
Der bliver et værksted på ca. 300 m2 og et service-lager på 240 m2 med diverse spise- og baderum til de 22 ansatte. (ØF 14. oktober 1961 side 4)

1961 11-årig dreng fanger rekord-gedde på 10,2 kg

Den 11-årige Johnny søn af Otto Hansen, Nørregade 49 blev dagens mand i går den 15. oktober 1961, da han tidligt om morgenen fangede en kæmpe-gedde på 10,2 kg i en mose i Valore ved Ejby. Gedden trak så voldsomt, at fiskestangen knækkede.
Otto Hansen fik fat i linen og fik fisken bragt på land. Den målte 106 cm og blev fanget på levende agn. (ØF 16. oktober 1961 side 4 – + billede)

1961 Doktorvogn – 100 år gammel er skænket til Køge Museum

På en blokvogn blev doktorvognen, som er en 2 – sædet karet, kørt til Køge Museum, hvor den nu står i vognporten. Den er sortlakeret og stammer fra skovrider Ipsen, Giesegaaard. Den har senere haft flere ejere, senest har redaktør Ejnar Svarre haft den, men solgte den til direktør Poul Petersen, København, som nu har skænket kareten til Køge Museum.

1961 Forretningsoverdragelse

Notits:
Forretningsoverdragelse. Skomager Camillo Petersen, der gennem 36 år har drevet skomagerværkstedet Nørregade 72, Køge, har nu overdraget sin forretning til skomager Christian Andersen. Overdragelsen har fundet sted den 15. oktober 1961.
(ØF 21. oktober 1961 side 4 – se også annonce på side 10)

1961 Günther Hoeck får sin debut på divisionsholdet mod B 1913

Günther Hoeck, der kom til Køge Boldklub for 1½ år siden fra Sønderjylland, får nu sin debut på divisionsholdet. Han afløser John Bjørnholt på backpladsen. (ØF 27. oktober 1961 side 4)

1961 Direktørskift fra januar 1962 i Discontobanken i Køge

Bankbestyrer M. B. Høgdal, Haarby Bank på Fyn er ansat som efterfølger for direktør O. Schmidt, som fratræder til april 1962. (ØF 27. oktober 1960 side 6 – omtale ½ spalte)

1961 Ny frimærkeautomat ved posthuset (I. Huitfeldtsvej)

I week-enden 7. – 8. januar 1961 blev der på Køge Postkontors mur ved postkassen ophængt en ny frimærkeautomat. Mens den tidligere automat udspyede 2 fem-øres frimærker mod indkast af en 10-øre, leverer den nye automat et frimærkehefte med forskellige værdier – men skal til gengæld også “fodres” med en krone. (ØF 11. januar 1961 side 4)

1961 Pigefrakker

Annonce:
Pigefrakker.
En rigtig god varm skolefrakke, syet i ekstra gode stoffer
og med silkefoer. Fra str. 70 – str. 100. Pris fra 48,00 – 58,00 kroner.
K. Knudsen, Acciseboden, Nørregade 44, Køge, tlf. 1395.
(ØF 27. oktober 1961 side 11)

1961 Bedre parkeringsmuligheder

I disse dage fjernes benzintank-anlægget på sydsiden af Køge Torv.
Grunden har i en årrække været udlejet til cykelhandler Poul Hansen, men da han for nogen tid siden afhændede sit forretningslokale, opsagde kommunen lejemålet.
Arealet bliver nu inddraget til parkering. Der kan sandsynligvis indrettes op mod en halv snes båse. (ØF 7. november 1961 billede)

1961 Køges befolkning er på 10 år steget med en sjettedel

Der var i slutningen af år 1950 10.591 indbyggere i Køge og ved slutningen af
1960 – 12.354, det er en tilgang på 1.763 personer.
Der er i disse 10 år født 2.034 børn og 1.163 personer er døde.
Tilflytningsoverskud: 902 personer.
(ØF 17. november 1961 side 4)

1961 Broen er stadig oppe

Annonce:
Broen er stadig oppe så ta’ en Taxa på vores regning
og bliv kørt lige til døren.
Fra Torvet eller Jernbanestationen.
Vendetæpper – 300 x 200 cm 98,00 kr.
Damask – gardiner pr. meter 4,85 kr.
Krøluldsmadrasser 39,85 kr.
Et parti kvalitetsduge med skønhedsfejl minus 25%
Niels Kjeldsen, Sdr. Havn, Tlf. 2110.
(ØF 14. november 1961 side 10)
Bem! Der er tale om klapbroen, der var under reparation
så gennemkørsel ikke er mulig.

1961 Særpræget og smuk juleskik på Køge Maskinfabrik

Hvert år et par timer før fyraften på den sidste arbejdsdag før jul, standses arbejdet, og alle maskinerne bliver pyntet med gran.
Hver arbejder pynter sin maskine, når der er ryddet op.
Traditionen rækker 40 år tilbage, hvor maskinfabrikant Peter Jensens far indførte den.
Før i tiden tog han sammen med et par læredrenge i skoven og hentede grangrene.
Nu må man købe dem. (ØF 23. december 1961 side 4)

1961 Skjorter – den ideelle julegave

Annonce:
Reolerne i vores skjorteafdeling er fyldt med alle de kendte mærker.
Priserne for drenge fra kr. 7,85 til kr.14,85
og for voksne fra kr. 19,85 til kr. 54,00.
Husk i morgen den 23. december åbent til kl. 20,00.
Se varerne hos Konrad Sørensen,
Torvet 7, Køge
Telefon 236
Forretningen med det store udvalg
(ØF 22. december 1961 side 13)

1961 Julegudstjenesterne for skolebørnene er en god tradition

Skolerne i Køge holdt i formiddag – 22. december 1961 – den traditionelle julegudstjeneste for skolebørnene før juleferien.
Man havde i år valgt at lade hver af de 3 skoler få sin egen særskilte gudstjeneste.
Tidligere har man opdelt børnene i 2 aldersklasser.
Pastor Aage Madsen forestod gudstjenesterne, der blev holdt med 1 times mellemrum fra klokken 09,00. (ØF 22. december 1961 side 4 – billede af pastor Aage Madsen)

1961 Mandfolk har det svært

Annonce:
Mandfolk har det svært, når de skal finde på julegaver til damerne,
men køber De en smuk underkjole eller natkjole, så vil julen være reddet.
Manufakturhuset, Torvet 19, Køge.
Telefon 127
(ØF 21. december 1961 side 4)

1961 Rekordjulehandel i Køges forretninger i går

I går den 17. december 1961 holdt forretningerne søndagsåbent fra kl. 16,00 – 20,00.
Flere forretninger solgte dobbelt så meget som sidste år.
Der ses mere på kvaliteten end på prisen. Masser af trængsel.
De store julegaver i år er elektriske tog og dukker, hvis hår kan vaskes.
(ØF 18. december 1961 side 4 + billede)

1961 Stor hyldest til formanden for Køge Aftenskole

I lørdags den 16. december 1961 afholdtes 40 års jubilæumsfest for Køge Aftenskole på Teaterbygningen. I den anledning blev formanden R. Th. Nielsen hyldet for et utrætteligt og uegennyttigt arbejde gennem alle 40 år. Der blev sagt mange smukke ord bl. a. af borgmester Aage Sund. Man modtog også mange gaver.
(ØF 18. december 1961 side 4 – 2 spalter)

1961 Igangsætningstilladelse til gymnasiebyggeri er givet

Boligministeriet har givet igangsætningstilladelse til gymnasiebyggeriet blev det oplyst på byrådsmødet i aftes den 5. december 1961.
Undervisningen vil være i gang ved næste skoleårs begyndelse på Søndre Skole.
Det oplyses, at rektorboligen på 160 m2 vil koste 145.000 kroner.
(ØF 6. december 1961 side 4 – artikel over 3 spalter)

1961 Fra 6.000 til 30.000 tons cellulose om året

Junckers Trækemi A/S holder i dag den 2. december 1961 rejsegilde på det store inddæmmede areal ved Junckers Savværk.
Det er en stor udvidelse af virksomheden, der fremstiller cellulose.
Kapaciteten øges fra 6.000 tons til 30.000 tons. 5.000 m2 er under tag i 2 etager.
Størstedelen af produktionen eksporteres til England og Tyskland.
(ØF 2. december 1961 side 1 + billede)

1961 Gevinst ved hver kop HANSA KAFFE

Annonce:
Gevinst ved hver kop Hansa Kaffe.
Nu får De 1,92 kr. i rabat pr. kg. Kaffe.
(normalrabat er 0,96 kr. pr. kg.)
F. eks.: 1/4 kg Santos kaffe kr. 3,20 – 48 øre i rabat
1/4 kg. Luksus kaffe kr. 3,70 – 48 øre i rabat
1/4 kg. Java kaffe kr. 4,20 – 48 øre i rabat
Intet lotteri, men en reel ekstrarabat til alle vore kunder.
Med venlig hilsen
HANSA, Jernbanegade 13, Køge
Telf. 117
(ØF 28. november 1961 side 5)

1961 Nerver i laser

12.500 tilskuere overværede fodboldkampen mellem Køge og Esbjerg i går den 26. november 1961. Esbjerg blev danmarksmestre med en sejr på 2 – 1og 33 point.
Egon Rasmussen scorede Køges mål.
Trafikkaos – bilkø en time før kampstart helt fra Herfølge.
Alle Køges veje i villakvartererne var besat af lange rækker af biler.
Køge sluttede på en 9. plads med 18 point.
KB endte også med 33 point. Målforskel:
Esbjerg 52 – 18 = 34
KB 73 – 41 = 32
(ØF 27. november 1961 – hele side 6)

1961 Forretningsoverdragelse

Annonce:
Idet jeg takker for den tillid, der gennem de mange år er vist min afdøde fader, snedkermester Carl Jensen, Køge, vil jeg efter bedste evne søge at føre forretningen videre på samme solide grundlag under navnet:
Carl Jensen og Søn.
Køge den 22.november 1961.
Ernst Jensen.
(ØF 23. november 1961 side 10)

1961 Vejen bliver rigtig vej”

Vejen, der går fra Toldbodvej til Carlsensvej langs med lystbådehavnen i Køge, (ved fiskerhytterne) og som egentlig aldrig har været nogen vej, bliver i denne tid (november 1961) grundforbedret. Der skal endvidere asfalteres og anlægges fortov, før arbejdet afsluttes. (ØF 23. november 1961 side 4 + billede)

1961 Køge Boldklub blev sjællandsmestre med en sikker 7 – 2 sejr

Køges sjællandsseriehold i fodbold blev sjællandsmestre i går den 19. november 1961med en sejr over Vordingborg på 7 – 2.
Jørgen Sparre scorede 3 mål, Alex Graulund 2 mål. Kurt G. Nielsen og Finn Petersen hver 1 mål. (ØF 20. november 1961 side 7)

1962 Egetræsskabe af briksene i Køge Arresthus

Snedkermester Albrecht Hansen, Robenheje 16 i Køge laver de skønneste hjørneskabe af de kasserede brædder, der indtil for ½ år siden var fangernes borde i arresten. A Hansen har specialiseret sig i  at lave “antikviteter” efter en model fra 1785. Det er et større arbejde at skære til, fjerne flere lag. Der er i alt fremstillet 15 skabe. (ØF 3. april 1962 side 4 – 2 spalter m/billede)

1962 Hellerup Fløde Is flytter til Sædder

Hellerup Fløde Is flytter hele sin produktion til det gamle Fruedal Mejeri i Sædder. Man regner med at være etableret til nytår 1962/63. Større interview med underdirektør Ingvald Steffensen, der bl. a. siger, at man i øjeblikket har 25 ansatte, der er ca. det halve af, hvad der er i sommersæsonen. Der produceres ca. 2 millioner liter is i sæsonen. Der kan blive 15 ispinde af en liter iscreme. Man eksporterer bl. a. til Grønland. (ØF 3. april 1962  hele side 8 incl. billeder)

1962 Hittegods – et gebis

Indleverede effekter for januar kvartal 1962 til Køge politistation. Står du og mangler et gebis, kan du måske finde det på Køge Politistation.- Desuden har man modtaget et autohjul, en fejebakke, en pk. glasuld, en sæk tilskudsfoder, 2 båndsavklinger, punge, ure, mapper og beklædningsgenstande. Skulle man mangle 4 bordben, kan de genfindes hos politiet. (ØF 5. april 1962 side 4)  

1962 Nyt orgel til Køge kirke

Køge Menighedsråd holdt i aftes den 4. april 1962 møde, hvor det vigtigste punkt var forhandling om et nyt orgel, da det gamle er temmelig medtaget af ormeangreb, og hvor der fra Nationalmuseet er udtalt, at levetiden er højst 10 år. Da der er en leveringstid på 6 –  7 år, besluttede man at afgive bestilling på et nyt orgel hos orgelbygger Marcussen og Søn i København. Anskaffelsessum: ca. 250.000 kr. (ØF 5. april 1962 side 4)

1962 Storslået gave til Køge kommune

Antikvitetshandler Eckart Druse og frue skænker byen ejendommene Vestergade 1 og 3 samt sin villa. Ejendommenes afkastning skal gå til gymnasiet som legat. Ejendommene benyttes i dag af Schous Sæbehus – nr. 1 – (senere Turistkontoret), og Centralhotellet nr. 3. (ØF 6. april 1962 side 1 – over 3 spalter med billeder)  

1962 Kontingentforhøjelse på 1 krone

Køge Sygekasse har på det ordinære repræsentantskabsmøde enstemmigt vedtaget en kontingentforhøjelse på 1 krone pr. medlem pr. måned med tilbagevirkende kraft til 1. april 1962. Køge Sygekasse tæller i dag 8.487  medlemmer. man har en nettoformue på 582.567 kroner iberegnet driftsoverskuddet på 44.514 kroner. (ØF 6. april 1962 side 4 – 2 spalter)

1962 Køge er en af landets foreningsrigeste byer

Notits: Med et indbyggertal på 12.000 – 13.000 mennesker og ca. 175 foreninger er Køge en af Danmarks foreningsrigeste byer- 1½ medlem pr. 100 indbyggere. (ØF 6. april 1962 side 10)

1962 Køge Stormølle flytter hele virksomheden til Ringsbjerg

Direktør D. N. van Wyhe oplyser i dag – p. april 1962 – overfor Østsjællands Folkeblad, at man har solgt lokalerne i Køge. Der er ikke tale om, at firmaet er solgt, men man har valgt at skifte lokalerne ud med lokalerne i Ringsbjerg, som giver mere plads til produktionen. Man er i fuld gang med at flytte maskinerne ud. Det er en søn af købmand Sv. Svendsen, Glostrup Grynmølle, der har købt Køge Stormølle’s  hidtidige lokaler. Man ønsker ikke at oplyse salgssummen. (ØF 9. april 1962 side 4)

1962 Groft hærværk mod anlægget ved mindestøtterne på Åsen

Der er i Week-enden 8.- 9.- april 1962 blevet begået ualmindeligt hærværk mod det smukke anlæg ved Carlsen-Langes mindestøtter på Åsen. Stensætningen, der omkranser trappen op til støtterne er revet ned (billede) og stenene er spredt ud over hele trappen. Vandalerne må have været på færde på et tidspunkt mellem lørdag middag og søndag middag. Anlægget er blevet tilset lørdag formiddag. Politiet undersøger sagen. (ØF 10. april 1962 side 1)

1962 Vagn Bro har solgt sin villa i Køge

Forhenværende politimester Vagn Bro har solgt sin villa på Vordingborgvej 99 til autoforhandler Bendt Nielsen pr. 1.7.1962, og flytter til Præstø. Salgssum: 158.000 kroner. Vagn Bro’s ejendom har været udlejet i 14 år og skal igennem en større istandsættelse, blandt andet med nye vinduer. (ØF 10. april 1962 side 4)  

1962 Arne Nielsen, Køge vandt ungdomsklassen ved voldløbet i Nyborg

Køge Gymnastik- og Idrætsforening deltog i søndags den 8. april 1962 i voldløbene i Nyborg. De 3 deltagere i klasse B II over 3,2 km var Jørgen Nyboe, nr. 2, Ole Nielsen nr 4, og Leif Nielsen nr. 6. Dermed vandt holdet klassen. Arne Nielsen deltog i klassen for 17 – 18 årige, hvor han blev nr. 1 i tiden 4,24,4. Terrænet var meget bakket og glat efter den senere tids megen regn. (ØF 10. april 1962 side 8)

1962 Nu tager klapbroen form

Klapbroen ved Køge Havn er nu for alvor ved at tage form. De svære vippearme er blevet sat op,og de glider på en fin måde ind i den hyggelige havns billede. Længe vil det ikke vare, før der atter kan åbnes for trafikken over den nye bro – billede (ØF 12. april 1962 side 4)

1962 Køge og Omegns Automobilsportsklub deltog med 10 hold i det spændende Continental-rally

10 hold fra Køge og Omegns Automobilsportsklub deltog i det internationale “Contineltal-rally” på Sjælland i Week-enden 14. og 15. april 1962. Der var 127 deltagende hold, som måtte strenge sig an i en halv snes timer for at fuldføre løbet. Der var indlagt et par tvungne pauser af ½ times varighed.  Et af Køgeholdene – Poul Larsen og Finn Thisted var uheldige og måtte en tur i grøften, hvorefter de udgik. Et Køgehold bestående af Kurt Mortensen og Tage Petersen gjorde sig fint bemærket og vandt alle specialprøverne suverænt med 2 – 3 sekunder bedre end nummer 2 (ØF 16. april 1962 side 4)

1962 Hvorfor i alverden køre med taget fuldt?

Annonce: Hvorfor i alverden køre med taget fuldt når det hele kan være indenfor i en ny 5 personers OPEL 1500 til kr. 16.651 excl. lev. omk. GM autorust,  C. C. Smith General Motors automobiler, Køre, Telf. 2300 (ØF 16. april 1962 side 7)

1962 Overskud på over 1.000 kr. i Amatør Bokseklubben Køge

Amatør Bokseklubben Køge holdt generalforsamling i lørdags den 14. april 1962 på Teaterbygningen.  Formanden Arvid Jensen berettede, at det havde været en både økonomisk og sportslig god sæson. Ringen var blevet forbedret i ganske betydelig grad. Klubbens 11 kampboksere havde bokset 75 kampe, hvoraf 36 var vundet ved 32 stævner. En præmie udsat af træner Robert Kierulff for flest sejre gik til Vagn Hansen. (ØF 16. april 1962 side 8 – 1½ spalte)  

1962 Købmandens våben er specialisering og personlighed

Købmand Hugo Jørgensen ser på 25 års udvikling fra “blandet landhandel” til specialforretning. Massevarerne er gået selvbetjeningens vej. Den 17. april 1937 fandt man i Østsjællands Folkeblad en bekendtgørelse: “Det meddeles herved, at jeg dags dato har overdraget min kolonialforretning til min søn (Hugo Jørgensen) ” Undertegnet Chr. Jørgensen, Brogade, Køge. Forretningen er efterhånden blevet en specialforretning med bl. a. syltede humlebier og frølår. Kunderne kommer fra hele byen og får en personlig betjening. (ØF 17. april 1962 side 12 – 1½ spalte + billede)

1962 Cykelrytterne igang

Køge Cykel Ring åbnede i går – 1.4.1962 – sæsonen med et indledningsløb over 26 km foralle klasser. 18 ryttere stillede til start trods den bidende kulde. “Juniorkongen” fra sidste år -Flemming Glerup Hansen – der startede som senior i C klassen viste fine takter og vandt som senior med 41,59 over Leo Jørgensen med 45,17 – altså 3,15 min. bedre. Begyndere: Per Ovesen 47,37 over Erling Jørgensen 48,46. Junior: John Pedersen 46,12 over Ole Gliese 46,14. (ØF 2. april 1962 side 9)

1962 Club Pigalle

“Club Pigalle” gør opmærksom på, at det landskendte traditionelle “Papa Dibs Jazz-band” spiller til klubbens fest på Odd Fellow-gården lørdag den 17. februar 1962. Nye medlemskort fås i Køge Musikhus, Jernbanegade 5. (ØF 16. februar 1962)

1962 Biograferne

2 annoncer, der handler om det samme emne. I Køge Bio en vittig film med Peter Sellers: Kønnenes kamp og i Kino: “Skal vi elske ?” med bl. a. Jarl Kulle (forbudt for børn u/10 år). Bemærk – man skulle kunne nå begge forestillinger der vises henholdsvis kl. 10 og kl. 21. (ØF 12. februar 1962 side 9)

1962 Kendt orkester i “Hot Circle”

I morgen den 17. februar 1962 præsenterer jazzklubben “Hot Circle” det kendte københavnske amatør-jazz-orkester “Medley Swingers”. Orkestret, der er kendt fra både radio og TV, spiller for tiden fast i “Jomfruburet” i København. Arrangementet finder sted på Søndre skole og begynder kl. 20,00. Medlemskort, der skal købes senest i aften, fås hos “Mikro Radio”, Nørregade. (ØF 16. februar 1962 side 4) RETTELSE i ØF den 17. februar 1962 side 4: Orkestret har ikke noget med jazz at gøre, men derimod “rock and roll”

1962 Valg i Køge

Den socialdemokratiske vælgerforening har holdt opstillingsmøde. Afstemningen gav følgende liste:
1 – borgmester Aage Sund, 2 – instruktør Helge Hansen,
3 – malermester Werner Sonne, 4 – kommunelærer Viggo Egelykke,
5 – fagforeningskasserer Ellen Petersen, 6 – bestyrer Walther Hansen,
7 – gummiarbejder Jens Peter Haagensen, 8 – laborant Jørgen Jørgensen,
9 – distrikstjordemoder Mary Hald Pedersen, 10 – fagforeningskasserer Svend Sommer
11 – fagforeningsformand Kaj Hansen, 12 – maskinarbejder Selgen Andersen,
13 – kontorbestyrer Lilly Thyme, 14 – tømrersvend Poul Olsen,
15 – husmoder Else Madsen, 16 – undermester Svend Helge Hansen,
17 – maskinarbejder Børge Falk Petersen, 18 – murersvend Preben Kjeldsen,.
19 – pakhusformand Asger Andersen.
(ØF 19. februar 1962 side 4)

1962 Stormen lavede ravage

Blandt de mange stormskader i går den 16. februar 1962 blæste et pandepladetag over en tømmerhal hos C. F. Petersen. Først havnede det i et stort træ (billede) og derefter i Køge Å. (ØF 17. februar 1962)

1962 Stjal en sæk koks

En af Køges politipatruljer standsede i aftes den 14. februar 1962 en havnearbejder fra Køge, der på Værftsvej kom trækkende med sin cykel og havde en stor slæk koks over skulderen. Han indrømmede, at han havde stjålet sækken fra et skib i havnen, hvor han var beskæftiget med at losse. Politiet fandt i nærheden yderligere en sæk koks, der var stillet til side til senere afhentning. (ØF 15. februar 1962 side 4)

1962 Kommunevalget 1962

Opstillingsmøde i Socialistisk Folkeparti i Køge havde kun 15 deltagere.
Følgende blev opstillet:
1. kontorassistent Georg Bune Andersen
2. gummiarbejderske Jutta Andersen
3. landpostbud Evald Jeppesen
4. gummiarbejder Carl Nielsen
5. gummiarbejder Evald Nielsen
6. gummiarbejder Rasmus Madsen
7. arbejdsmand Holger Rasmussen
(ØF 13. februar 1962 side 4)

1962 Ny præst i Køge og Ølsemagle

Ved 2 smukke højtideligheder indsattes i går den 11. februar 1962 den nye kaldskapellan for Køge og Ølsemagle menigheder, Pastor Jan Stolt. Både ved højmessen i Køge og eftermiddagsgudstjenesten i Ølsemagle. Indsættelsen foretoges af provst Strange-Hansen, Gadstrup. Sognepræst i Køge, pastor Aage Madsen deltog i højtidelighederne, hvor Jan Stolt afsluttede gudstjenesterne med en prædiken og efterfølgende hilste på menighederne ved kirkedørene. (ØF 12. februar 19062 side 4)

1962 Den nye klapbro i Køge

I de tidlige morgentimer søndag den 11. februar 1962 rullede en enorm blokvogn ad Tangmosevej til Havnen med den nye klapbro.
Tangmosevej var spærret for al trafik, da den nye broklap har en bredde på 6,4 meter.
Klappen, der er fremstillet i København, vejer 44 tons og er 12,5 meter lang.
Jernbanetrafikken skal efter planen kunne gen optages 20. februar 1962.
Gennemsejlingen spærres senere og genåbnes den 13.marts 1962.
Broen har kostet knap 1. million kroner. (ØF 12. februar 1962 side 1 – billede)

1962 Ny parfumeriafdeling

Annonce:
Fredag den 12. januar 1962 åbner vi en ny parfumeriafdeling.
I vor nye afdeling vil De finde et stort udvalg af alt indenfor branchen.
Vi kan anbefale enhver dame at søge vejledning hos os.
Afdelingen bliver ledet af en dygtig, brancheuddannet dame.
På åbningsdagen uddeles forskellige reklameprøver.
Gå først til J. Chr. Jensen
Torvet, Køge
Parfumeriafdelingen
(ØF 11. januar 1962 side 4)

1962 Danmarks første Go-kart-bane anlægges ved Høsten Teglværk

Direktør Ib Junggaard tilbyder Køge og Omegns Automobilklub at indrette en Go-kart-bane. Anlæg af en tilstrækkelig god bane ville ellers have kostet omkring 100.000 kroner. Der er tale om en asfalt- og cementbane ved Høsten Teglværk.
Det er overvejende unge, der er interesserede. En god Go-kart kan anskaffes for ca. 2.000 kroner. (ØF 11. januar 1962 side 4 – 1

1962 Hold hus med varmen

Annonce:
Hold hus med varmen og Deres penge.
BP oliefyr kr. 1.275
incl. 1 års fabriksgaranti og 1 års service.
Indhent tilbud på komplet anlæg.
Mogens Aarsø maskinfabrik, Køge
telefon 26.
(ØF 8. januar 1962 side 10)

1962 Børge Bastholm Larsens mindepokal

For første gang vil De Samvirkende Idrætsklubber uddele Børge Bastholm Larsens mindepokal. De forskellige klubber og idrætsforeninger er blevet bedt om, at indsende indstillinger på personer eller klubber, der har gjort sig fortjent til at modtage pokalen.
(ØF 8. januar 1962 side 6)

1962 Julemand brækkede benet

Falck blev i går den 7. januar 1962 kaldt til Teaterbygningen, hvor julemanden fra Øde Førslev, der optrådte ved en foreningsfest havde været så uheldig at falde og brække benet. Han blev indlagt på Køge Sygehus. (ØF 8. januar 1962 side 4)

1962 240.000 svin slaagtet

240.201 svin slagtet på Køge Andels Svineslagteri i 1961. Herudover 6.361 kreaturer og kalve. det er en pæn stigning i forhold til 1960, hvor tallene var 230.330 svin, 5.346 kreaturer og fedekalve samt 1.314 spædekalve. (ØF 2. januar 1962 side 4)

<<< 1956-1957