1956-1957

<<< 1954-1955  1958-1969 >>>

1956 Ligningsprocenten i Køge ventes at stige føleligt.

Uddrag af borgmester Niels Albrechtsens nytårsoversigt i byrådsmødet i aftes d. 3. januar 1956. Det er ikke usandsynligt, at ligningsprocenten stiger fra 8,3% til 9,5%.
Man regner med at udskrivningen skal øges med 500.000 kroner.
Byggeriet må og skal i gang. Plan om at bruge biblioteksbygningen (i Bygårdsstræde) til socialkontor. Skattekontor og folkeregister deles op så skattekontoret flyttes til det gamle socialkontor. (ØF 4. januar 1956 side 4)

1956 Alderdomshjemmets bestyrerpar antaget.

Det blev byrådsmedlem, fagforeningskasserer Walther Hansen og hustru, der blev valgt til nyt bestyrerpar for Alderdomshjemmet – Københavnsvej 3-5-7 – på byrådsmødet i aftes d. 3. januar 1956 med tiltrædelse den 1. februar 1956. (ØF 4. januar 1956 s. 4)

1956 De første jubilæer på Junckers Savværk.

I dag – den 16. januar 1956 – er der for første gang jubilæer i Junckers Savværks medarbejderstab. Det er fællestillidsmand C. C. Petersen, Hastrup, og træarbejder Henry Jensen, Åshøj, der begge har været ansat i 25 år. (ØF 16. januar 1956 s. 4)

1956 Et nyt firma – Ib Hoffmann.

Annonce:
Et nyt firma – Ib Hoffmann,
murermester – Telefon Køge 962,
Egøjevej 30.
Skal De bygge eller forandre –
tal da med mig.

(ØF 17. januar 1956 side 8)

1956 Bøger, gl. ugeblade.

Annonce:
Familiejournalen 10 stk. 1,00 kr.
Tempo, Hjemmet 10 stk. 1,00 kr.
Romanbladet, Cowboy 10 stk. 1,00 kr.
m. m. realiseres fra
Møbellageret, Kirkestræde 13, Køge.

(ØF 18. januar 1956 side 10)

1956 Fire kirker på Køge-egnen blev mærket af stormen.

Ved en orkanagtig storm i lørdags d. 21. januar 1956 blev der anrettet mange ulykker. Hønsehuse fløj væk, tage blæste af, gavle trykkedes ind, flagstænger knækkede og telefonledninger blev afbrudt. Andre overskrifter: 4 kirker fik revet hul på tagene, træ tog telefonkabel med op, 1,60 meter under daglig vande i Køge Havn. I tusindvis af graner væltet i Grevindeskoven. I Vallø-skovene faldt for små 20.000 kroner (1½ spalte) (ØF 23. januar 1956 side 4)

1956 Der stjæles morgenbrød.

Fra flere handlende i Køges nordlige bydel modtog kriminalpolitiet i går – søndag den 29. januar 1956 – anmeldelse om, at der fra opgangene i Nordgården og Syvmøllergården regelmæssigt bliver stjålet morgenbrød, mælk og aviser, om end kun i små mængder.
(ØF 30. januar 1956 side 4)
Indtasterens bemærkning: Det var den gang, der var bude til at bringe varerne ud.

1956 Isen lukker sin jernhånd stedse omkring de danske farvande.

Kulderekord med -19 grader. Et halvt hundrede skibe sidder fast i Øresunds is. Notits:I en af Køge-egnens slagter- og viktualieforretninger opbevarer man i den strenge frostperiode butiksvarerne i køleskab, for at de ikke skal fryse til isblokke ude i butikslokalet. (½ side + billede) (ØF 10. februar 1956 side 1)

1956 Så mange har chancen for at slippe for formueskat til staten.

Da der i øjeblikket er mulighed for at grænsen for skattefri formuer sættes op fra
20.000 kr. til 40.000 kr. vil det for Køges vedkommende betyde, at det ifølge Danmarks Statistik vil berøre 156 formuer på 20.000 – 25.000, 107 på 25.000 – 30.000, 76 på 30.000- 35.000 og 42 på 35.000 – 40.000 kr. (ØF 2. marts 1956 side 4)
(ØF 9. marts 1956 side 3):
– Grænsen blev på 30.000 kroner. – Der skal betales (fra 30.000 – 50.000 kr) 10 kr. af de første 30.000 og 5 promille af resten. For formuer på over 1 million betales 15.510 kr. og 23 promille af resten.

1956 Automatiske bomme ved Ringvejen og Københavnsvej.

Køge-Ringsted-Banen har allerede modtaget materialerne til de automatiske bomme. Nu venter man kun på, at frosten vil slippe sit tag før arbejdet kan gå i gang.
Bilisterne vil ikke blive fristet til at tage chancen”. Udenbys bilister har ofte overset lyssignalerne. (ØF 13. marts 1956 side 4)”

1956 Hus i Køge – rentabel ejendom.

Annonce:
Rentabel ejendom, lejeindtægt ca. 2.400 kr. foruden lejlighed til køber, er straks til slag, pris 38.000 kr. Udbetaling mindst 8.000 kr., Ejendomskontoret, Ågade 8, tlf Køge 1429
N. Skydsgaard. (ØF 14. marts 1956 side 11)

1956 Køge i finalen i bordtennis i Sjællandsmesterskaberne.

Køge Kricket Klubs juniorhold i bordtennis vandt i aftes den 14. marts 1956 med
6 – 2 over Lyngby. Køge-holdet bestod af Ole Jørgensen, der vandt alle sine kampe, Jørgen Egelund og Jørgen Lerchedal. Finalemodstanderen bliver enten Glostrup eller Herlev. (ØF 15. marts 1956 side 6)

(ØF 21. marts 1956 side 5)
Køge tabte stort i finalen til Glostrup med 9 – 1 d. 20.marts 1956)
Den eneste sejr gik til Ole Jørgensen.

1956 Østsjællands Folkeblad udkom ikke.

På grund af konflikten på arbejdsmarkedet er Østsjællands Folkeblad ikke udkommet.
Østsjællands Social-Demokrat er ikke ramt.
(Østsj. Soc.-Demokrat 21. marts 1956 side 1)

1956 Fra næringsprotokollen

Politiets næringsprotokol har i påskeugen fået følgende tilføjelse:
Der er udstedt næringsbrev som frisør til Anton Villads Dehli med forretningssted:
Strandvejen 8, Køge.
(Østsj. Social-Demokrat 3. april 1956)

1956 Typografstrejken fortsætter

Dansk Typografforbunds kompetente forsamling har i dag 3. april 1956 vedtaget at fortsætte den igangværende strejke. Det indebærer, at de strejkende blade – hvis mæglingsforslaget vedtages – først vil udkomme antagelig mandag den 16. april 1956.
(ØF 3. april 1956 side 3)

1956 Ulovlig strejke bliver fortsat i Køge

Efter at den faste voldgiftsret i går den 3. april 1956 erklærede arbejdsmændenes blokade overfor vorgmænd, der er medlemmer af arbejdsgiverforeningen, ulovlig, skulle arbejdet med af- og pålæsning af biler ført af vognmændene selv, i morges være genoptaget. Voldgiftesrettens kendelse er imidlertid ikke blevet fulgt i Køge. Trafikken på Køge Havn lammet. Vognmændene kan endnu ikke få læset deres vogne.
Erstatningskrav 70.000 kroner. (ØF 4. april 1956 side 1)
Transporten er nu normal. Transportarbejderne har genoptaget arbejdet.
(ØF 7. april 1956 side 1)

1956 Social-filantropisk Boligselskab opfører 72 nye lejligheder

Social-filantropisk Boligselskabs generalforsamling i aftes den 4. april 1956 gav ledelsen bemyndigelse til at gennemføre planerne om nyt byggeri vest for hovedvej 2 (Vordingborgvej) i lighed med byggeriet på Gyvelvej og Tjørnevej, som snart er færdigt.
Der skal være 72 lejligheder i 3 etager, nemlig 32 lejligheder med 2 værelser og 2 kamre, 24 lejligheder med 2 værelser og 1 kammer, og tagetagen 16 lejligheder med 3 værelser. (Østsj. Soc. Demokrat 5. april 1956 side 5)

1956 Ren Sjællandsmesterskabssejr til Køges elite-damer.

Alle 3 dommere var enige om at tilkende Køge-damerne fra Køge Gymnastikforening medsterskabet som sjællandskredsens fineste hold. Mesterskabet blev generobret efter en pause på 3 år. De deltagende hold: Nykøbing F., Køge, Frederikssund, Ringsted, Roskilde, Sorø og Slagelse. Dommerkendelserne af det enkelte hold fremgår af referatet. (Østsj. Soc. Demokrat 9. april 1956 side 5)

1956 Efter konflikten er Østsjællands Folkeblad igen på gaden

Mæglingsforslaget forkastedes den 12. april 1956 med 53,2 pct. nej-stemmer imod 46,8 pct. Ja-stemmer. Regeringen ophøjede forslaget til lov.
(ØF 14 april 1956 side 1)

1956 Tilbagebetaling af abonnement

Efter overenskomst mellem provinsens bladudgiverorganisation og generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsen vil de strejkende provinsblade til alle abonnementer tilbagebetale en andel af den betalte abonnementsafgift for den tid, bladene ikke er udkommet. For Østsjællands Folkeblads abonnenter vil der ske en tilbagebetaling på 3,00 kroner. (Et abonnement koster 18 kroner pr. kvt. Og pr. måned 6,25 kroner)

1956 Annonce: Køkkenassistent

Annonce:
Køkkenassistent – Ung pige til hjælp i køkkenet antages 1. maj.
Løn kr. 275,oo + frit ophold.
Rødvig Kro (Ved Stevns Klint)
tlf. Palæ 8453 eller ‘Rødvig 98
(ØF 14. april 1956 side 10)

Indtasterens bemærkning, dette til belysning af løn på den tid

1956 Udgivet af interessentskabet Østsjællands Folkeblad

Fast tekst på sidste side i avisen:
Udgivet af interessentskabet Østsjællands folkeblad
v/ cand. polit Kai Svarre og Ejnar Svarre.
Ansvarshavende redaktør: Kai Svarre.
I redaktionen: Kristian Svarre og Svend E. Lieberkind.
Trykt i Østsjællands Folkeblads Bogtrykkeri.

(ØF 16. april 1956 side 10)

1956 Ny formand for Køge Bridgeklub

På Køge Bridgeklubs generalforsamling på Hotel Hafnia i lørdags den 14. april blev fuldmægtig Georg Olsen valgt til dirigent. Formand L. Andersen omtalte i sin beretning de forskellige turneringer, der havde været i sæsonens løb.
Regnskabet viste en balance på 3.457 kroner og en kassebeholdning på 3.012 kroner.
Formanden ønskede ikke genvalg. I stedet blev politiassistent G. K. Linder valgt til formand. Til bestyrelsen nyvalgtes fru fuldmægtig Børge Larsen og pølsemester Vagn Nielsen i stedet for fru A. Kjeldsteen og købmand Hans Larsen.

1956 Henning Dige må lægge op som aktiv

Henning Dige kan ikke få sit ben i orden efter brudet i efteråret. Han kommer ikke til at forsvare sit mesterskab i marathon til sommer. Dige deltog i et tærrænløb i går den 22. april 1956 i Kalundborg. Han kan kun løbe på tre-kvart kraft.
Er nu begyndt på motionsroning.

1956 Generalforsamling i 2. april

Generalforsamlingen i 2. aprils Stiftelser i aftes den 25. april 1956 holdtes i Køge Sygekasses kontor (Nyportstræde).
Da formanden Hans Steffensen havde et halsonde aflagde Christian Darup beretningen for det forløbne år. Der var udført enkelte reparationer. Det havde været nødvendigt at foretage en lille forhøjelse af huslejen for et par 2-værelseslejligheder fra 16 kroner til 22 kroner pr. måned. Medlemstaller er nu på 349.
Regnskabet, der blev forelagt af kasserer, fuldmægtig frøken Gjerding, balancerede med 25.179 kroner. Nettoformuen er på 117.384 kroner – en fremgang på 2.792 kroner.
Kassereren blev takket for det smukke og fint førte regnskab.
(ØF 26. april 1956 side 4)

1956 Fin udmærkelse til Køge Turistforening

Ved Samvirkende østdanske Turistforeningers årsmøde den 27. april 1956 i Roskilde fik formanden for Køge Turistforening, landsretssagfører Grüner Hanson overrakt et smukt sølvfad for årets næstbedste turistbrochure. Hillerød opnåede 32 point, Køge fik 30 point. Det smukke sølvfad vil indgå i Turistforeningens udstilling på Stationspladsen 5. (ØF 28. april 1956 side 4) I øvrigt omtales selve årsmøde på side 1.

1956 Seks køgensere på SBU’s hold

Jubilæumskampen mod LFBU Lolland-Falster den 6. maj 1956 med 6 spillere fra Køge Boldklub på SBU’ hold: Børge Bastholm Larsen, Ove Nielsen, Rudi Kannegaard, Poul Sørensen, Leif Petersen, John Cramer. Reservemålmand Jørgen Andersen.
(ØF 28. april 1956 side 6)

1956 147 donorer i Køge Bloddonorkorps

Danmarks frivillige Bloddonorkorps har nu 43.801 donorer.
På Køge Sygehus har der i 1955 været foretaget 78 transfusioner med hjælp fra Køge Bloddonorkorps’ 147 medlemmer. (ØF 8. maj 1956 side 4)

1956 Gedden – kaldet aldersrentenyderen” blev fanget i går den 8. maj 1956.”

Gedden, der vejede 14 pund og målte 1,02 m, blev fanget af fru Regitze Müller, der er formand for Køge Sportsfiskerforenings havfiskeri-udvalg. Fru Müller havde allerede i søndags gedden på krogen, men den fik kæmpet sig fri, og fru Müller havde ikke sovet godt siden. Gedden blev landet efter 15 minutters heftig kamp og ægtemanden Jørgen Müller fik den på land med fangstkrogen. Gedden blev fanget med levende agn. (ØF 9. maj 1956 side 4)

1956 Køges nye indfaldsvej fra vest.

Den nye Blagdammen tager forbavsende hurtigt form, og ventes færdig til efteråret. Bredden bliver ca. 16 meter. Forbindelsen med Ringvejen danner nærmest en halv oval. På Ringvejen skal der nu anlægges en bred rabat, der forsynes med heller. (ØF 12. maj 1956 side 3) (½ spalte + billede)

1956 Ingen byer har så mange troldmænd som Køge

Ingen byer har et magisk fællesskab som Køge Tryllering, som i år fylder 5 år. I et interview fortæller formanden Tergovas (som i virkeligheden hedder Jens Preben Tergov) om foreningen og de andre kunstnernavne: Danino = Knud Jensen, Arf Egøk (Fra Køge stavet bag fra) = Freddy Petersen, Mr. Marion = Kurt Ulrik Nielsen, Vallini = Flemming Jensen, Mizardo = Bent Jensen. (ØF 15. maj 1956 side 3) (2½ spalte)

1956 Ny folketingskandidat i Køge-kredsen

De samvirkende Fagforbunds næstformand Ejner Nielsen afløser Urban Hansen, som trækker sig efter at han er valgt til borgmester i København. Ejner Nielsen har sagt ja til en opfordring fra Socialdemokratisk Forening i Køge. (Ø.F. 17. maj 1956 side 4)

1956 Licitation på de 4 social-filantropiske blokke

I går den 22. maj 1956 holdt man licitation på arbejdet med opførelsen af de 4 nye blokke ved Astersvej og Marksvinget.
1. licitation blev erklæret ugyldig, og det blev nødvendigt at udvide antallet af lejligheder for at få omkostningerne ned på et plan, som boligministeriet kunne antage.
De tilbudsgivende mestre har, foruden at give tilbud på hver af de 4 blokke, givet et samlet tilbud på hele arbejdet. Det samlede billigste tilbud er 1.545.557 kroner.
Specifikation af de enkelte tilbud fremgår af artiklen. (ØF 23. maj 1956 side 4)

1956 Plads tilbydes

Annonce:
Smilende og venlig ung dame antages til ekspedition.
Bygyndelsesgage 130 kr. pr. uge. (565 kr. månedlig)
En kvindelig fotograf, der kan retouchere, vil blive foretrukket.
Henvendelse: Kehlet’s Stella Nova, Køge
(ØF 25. maj 1956 side 13)

1956 Det var gymnastikken, der førte dem sammen

Lidt om den jubilerende Køge Gymnastikforenings 25 års jubilæum 27. maj 1956, om dens sportslige ledere Ejnar og Evelyn Jørgensen, og om, hvad der er bærende i gymnastikken. Uløseligt knyttet til begrebet Køge Gymnastikforening, er navnene Ejnar og Evelyn Jørgensen, der førte dem sammen fortæller de i et stort interview (billede af parret), der har været med i alle 25 år. (ØF 26. maj 1956 side 2) (1/4 spalte)

1956 Roelugning

På opfordring skal vi meddele, at akkordprisen på roelugning i år er 1,75 kr. pr. 100 løbende favne. Det er en lidt højere pris end i fjor. (ØF 26. maj 1956 side 4)

1956 Spiseseddel 10. – 16. juni 1956

Hver uge bringer avisen forslag til en uges spiseseddel.
Portionerne er beregnet til 4 – 6 personer.
For ugen 19. – 16. juni 1956 ser spisesedlen således ud:
Søndag:Entrecote m/bacon og gulerodssalat – stikkelsbærgrød
Mandag: Chokoladesuppe – kødboller i tomatsauce m/markaroni
Tirsdag: Kartoffelsuppe m/løgringe – gulerodsbudding m/st. spinat
Onsdag: Bygvandgrød – stegt okselever
Torsdag Rabarbersuppe – sildekarbonade m/benfri sild
Fredag: Apetitbøf (inderlår) – kærnemælksgele
Lørdag: Brødsuppe – Rabarberflæsk
Opskrifterne er udførligt beskrevet i avisen den 6. juni 1956 side 6B (1/4 side)

1956 Vordingborgvej som kommunal vej?

I byrådsmødet på tirsdag den 12. juni 1956 foreligger en indstilling om, at Køge kommune overtager Vordingborgvej fra Køge Bro til Bechsvej. Vejen hører i øjeblikket under amtet. ( ØF 7. juni 1956 side 4)
(Vordingborgvej er senere (1.6.1969) omdøbt til Søndre Alle, men kun fra Køge Bro til Søndre Viaduktvej) (Det sidste stykke af den gamle Vordingborgvej til Ringvejen hedder Drusesvej)

1956 Festlig 100-årsdag i børneasylet

I går den 6. juni 1956 mødte børnene – 50 – 60 piger og drenge – op i Køge Børneasyl og Folkebørnehave i fineste stads og med blomster.
Børnene blev i løbet af formiddagen trakteret med chokolade, is og godter.
Personalet havde pyntet huset både ude og inde. Bestyrelsen samledes midt på dagen til en festlighed. Børnenes forældre var i aftes budt til en lille festlighed med kaffebord.
(ØF 7. juni 1956 side 4)

1956 For at spare byttes bil med flyvemaskine

Ib Junggaard, autoforhandler, fabrikant m. m. har ikke mere råd til at køre bil, og har nu i stedet anskaffet sig en flyvemaskine. Ib Junggaard var træt af flere gange om ugen at skulle vente i Korsør eller Nyborg. Navnlig hans store fabrik i Middelfart kræver hans tilstedeværelse. Ib Junggard har endnu ikke fået flyvercertifikat, så han har en lærer med i flyet, som er en KZ 7 med 145 hestekræfter. Start og landing foregår på Vasebækgårds eller Gl. Lellingegårds jorder (billede)
(ØF 9. juni 1956 side 3)

1956 Køge underskrev selv kontrakten til 2 division – tabte 5 – 1

Køge Boldklub har skrevet historie i dansk fodbold. Et kapitel omfattende 17 år i danmarksturneringen i 1. division er til endebragt med et for klubben sørgeligt resultat.
På Køge Stadion tabte Køge i går den 10. juni 1956 til A.I.A. med 5 – 1.
Køge rykker ud med kun 9 point, KB er næstsidst med 13 point for 18 kampe.
AGF vandt turneringen med 26 point. (ØF 11. juni 1956 side 6)

1956 Køge får 47.500 kroner for at overtage Vordingborgvej

Fra den 1. april 1956 har kommunen overtaget Vordingborgvej fra Køge Bro til vejens tilslutning til Ringvejen ved Bechsvej. Man har til istandsættelse fået 47.500 kroner

1956 Et byarkiv virker på langt sigt

Opfordring til Køgenserne om at give det byhistoriske arkiv oplysninger om dem selv, deres ejendomme, foreninger med videre.
Køge-fondens meget energiske og interesserede formand, stadsskoleinspektør P. A. Klein, tidligere byarkivar, overlærer Carl Weber og den nuværende bibliotekar Anker Olsen har lagt et fint fundament. Man er ikke alene interesseret i kendte borgere, men alle, der har billeder, familiealbum, protokoller og andet arkivstof.
Alle billeder skal endelig være forsynet med navn.
(ØF 13. juni 1956 side 4) (1/1 spalte)

1956 Ungdomsskolen får ny leder den 1. august 1956

David Pedersen trækker sig tilbage. Kommunelærer Poul Erik Rasmussen bliver hans efterfølger pr. 1. august 1956. Poul Erik Rasmussen er ikke gammel i Køge, men han har allerede god indsigt i ungdomsarbejdet, dels har han været lærerkraft ved ungdomsskolen, dels fra lignende arbejder andre steder.
(ØF 15. juni 1956 side 4)

1956 Danske kartofler til 90 øre pundet

På Torvet i dag – d. 16. juni 1956 – var de nye kartofler for første gang fremme i større mængder. Det var dog mest småeksemplarer, men priserne var flere steder helt nede på 90 øre pundet. Tomaterne – de danske – kostede fra 2,75 – 3,00 kroner pundet.
(ØF 16. juni 1956 side 4)

1956 Køge-bueskytte blev sjællandsmester

Den tidligere danmarksmester Henning Petersen, Køge nåede et fint resultat, da der på Køge Stadions opvisningsbane i går d. 17. juni 1956 blev afviklet sjællandsmesterskaber i bueskydning. Henning Petersen, Køge vandt herreklassen med ikke mindre end 939 point. En anden køgenser Alf Schøn Hansen blev nr. 3 med 844 point. (ØF 18. juni 1956 side 4)

1956 14 år gammel klubrekord aflivet ved atletikstævnet den 19. juni 1956

Trods regn blev Køge Gymnastik- og idrætsforenings 60 års fødselsdagsstævne den 19. juni 1956 en stor succes. Der var 60 deltagere fra 17 klubber. Køge slog AIK med en tiendedel sekund i 1000 meter stafet i tiden 2.o8.o2 og kom ind på 2. pladsen efter Atletikklubben Hjorten med 2.o7.o3.
Hermed blev klubrekorden fra 1942 aflivet. (ØF 20. juni 1956 side 19 – 1/1 spalte)

1956 Automat-bommene ved Køge indviet

I lørdags den 23. juni 1956 foretoges i overværelse af politimester Vagn Bro, direktør Ejner Nielsen og direktør P. Harbo fra tilsynet med privatbaner samt teknikere, der har været beskæftiget med arbejdet de sidste prøver på de automatiske bomme på hovedvejen, hvor Køge – Ringsted Jernbanen skærer denne.
Billedet på side 1 viser toget, der passerer mens bommene er nede.
Der går 5 sekunder fra trafiklys og klokker går i gang til bommene begynder at gå ned.
Lukningen tager 17 sekunder. (ØF 25. juni 1956 side 1)

1956 2 køgensere udtaget til bueskyttelandsholdet

Sjællandsmesteren Henning Petersen og Alf Schøn Hansen fra Køge Bueskyttelaug skal med til de nordiske mesterskaber i bueskydning. Axel Poulsen, Køge er holdkaptajn.
Landskampen foregår om 14 dage i Oslo s. 7. og 8. juli 1956. Landsholdet består af 3 herrer og 1 dame. Der er også deltagere fra Sverige og Finland.
(ØF 25. juni 1956 side 4)

1956 Sjællandsmesterskab til Ole Jørgensen

I sin 3. sæson som tennisspiller erobrede den talentfulde Ole Jørgensen fra Køge i går den 1. juli 1956 sjællandsmesterskabet i tennis i juniorklassen i Sjællands
Lawn-Tennis Union. I finalen vandt Ole Jørgensen stort over Bent Christensen, Bagsværd med 6-0, 6-2. Finalekampene blev spillet i Hillerød, hvor den unge køgensers usædvanlige præstation vakte ikke ringe opsigt. (ØF 2. juli1956 side 7)

1956 Ebbe Olsen blev den mest populære

Ebbe Olsen fra Køge Cykel Ring deltog i Fona-løbet på Dybbølsbro i København.
Cykelløbet var over 30 omgange. Lige efter start punkterede Ebbe Olsen, men gav ikke op. Han satte efter feltet; men havde ikke en chance og kørte hele løbet alene.
Det indbragte ham publikums hyldest og en præmie. (ØF 5. juli 1956 side 6)

1956 Uddrag af Køge kirkebøger

Først i hver måned bringes uddrag af Køge kirkebøger opdelt i:
Fødte drenge og fødte piger med oplysning om faderens stilling, navn og adresse.
Herudover er der oplysninger om vielser, døde af mandkøn og døde af kvindekøn.
(ØF 6. juli 1956 side 4)

1956 Jordbærsaft på 60 minutter

Annonce:
Jordbærsaft på 60 minutter med saftkogeren
Titti-Frutti
Til gas kroner 52,00
Til el kroner 70,00
Fuld returret i 8 dage, hvis den ikke
indfrier forventningerne – Forlang speciel brochure.
Jørgen M

1956 Rækkehusene færdige til 1. september 1956

Den første af de 4 rækker huse i Fuglsangssti-kvarteret er beboet.
Køge kommunes rækkehusbyggeri ved Fuglsangsstien nord for stadion nærmer sig sin fuldendelse. De 4 rækker hver med 6 huse ligger ved 2 nye veje – Drosselvej og Duevej.
Den vestligste blok er allerede beboet, den næste er færdig 1. august, den 3. 15. august og den sidste 1. september 1956. (ØF 20. juli 1956 side 4)

1956 Ny kranvogn til Falck

Som en direkte følge af den øgede trafik på vejene og dermed forbundne stigende antal uheld har Falcks Redningskorps i Køge anskaffet sig en ny kranbil. Den blev afleveret i går den 19. juli 1956 og vil sammen den gamle kunne ses på vejene i den kommende tid. (ØF 20. juli 1956 side 4)

1956 En hel stationsby ligger i år i telt ved Køge

Køge by’s 2 teltlejre har i sommer sprængt rammerne, og en udvidelse er aktuel. De fremmede lægger omkring en kvart million kroner i byen. I går den 22. juli 1956 var de rundt regnet 500 telte i de 2 lejre tilsammen. 90% er familier med børn – størsteparten københavnere. Med et gennemsnit på 3 – 4 mennesker er det ca. 1500 mennesker svarende til en mindre stationsby. Husdyr medbringes også – undulater, hvide mus og kat skal i snor. (det står der!) (ØF 23. juli 1956 side 3 – ½ side incl. 2 billeder)

1956 Så er Young kommet igen

I går den 22. juli 1956 havde Køge Boldklub sin første træningsdag efter sommerferien med klubbens gamle ven Alf Young, der nu er kommet fra Portmouth for at forsøge at hjælpe Køge op i 1. division igen. Der var mødt 30 – 40 spillere.
(ØF 23. juli 1956 side 7)

1956 Karen Saltoft blev sjællandsmester

Den 15 årige Køge-svømmer Karen Saltoft vandt 100 m crawl ved sjællandsmesterskabsstævnet i Helsingør i går den 29. juli 1956 i tiden 1.21.05. Karen Saltoft vandt dermed vandrepokalen, der er udsat af Sjællands Svømmeunion tillige med en sølvnål. (ØF 30. juli 1956 side 6)

1956 Vekselstrøm på Fændediget og Bag Haverne

El-værkets folk har i de sidste dage været i gang med at forberede den næste udvidelse af vekselstrømsområdet til Fændediget og Bag Haverne. De gamle master måtte udskiftes med nye metalstandere, da de ikke kunne bære de nye ledninger.
De nye og gamle master står side om side indtil der er truffet beslutning om, hvornår området overgår til vekselstrøm. (ØF 31. juli 1956 side 4)

1956 Blegdammen åbnet

I går den 1. august 1956 blev den nye vestlige indfaldsvej til Køge – Blegdammen – åbnet for trafiken. Arbejdet med anlæggelsen af vejen er endnu ikke helt færdig – blandt andet mangler fortovene; men vejbanen er tilgængelig for trafik.
(ØF 2. august 2956 side 4)

1956 Fra flygtningebarak til hjemmeværnsgård

Indvielsen søndag formiddag den 5. august 1956 af hjemmeværnets nye hovedkvarter i Køge KFUM’s faldefærdige bygning v/Ringvejen, som blev købt sidste år.
Hjemmeværnsfolkene har indrettet gården til samlingssted for korpsets 7 enheder.
Under krigen var bygningen hjemsted for Hitler Jugend, senere flygtningelejr og husvildebarak. (ØF 3. august 1956 side 4) (1

1956 Ja – vi elsker

Køge Skoleorkesters leder, lærer Mogens Koefoed skriver om orkestrets Norges-tur, hvorunder man blandt andet deltog i verdens største musikstævne i Skien fra 26. juni – 4. juli 1956. Orkestrets medlemmer var indkvarteret privat i Kongsberg. Mogens Koefoed fortæller om orkestrets prøver, koncerter og udflugter bl. a. til sølvminerne v/Kongsberg. (1/3 side incl. billede af orkestret) (ØF 9. august 1956 side 2 + 6)

1956 Anden etape færdig på Søndre Skole

Småbørnsfløjen med 7 klasser tages i brug i morgen 10. august 1956 ved skoleårets begyndelse. Særklasserne kommer først om 2 år i Nordfløjen, der også vil indeholde inspektørbolig og beskyttelsesrum i kælderen. (ØF 9. august 1956 side 4)

1956 Køge har fået en æres-frisør

Som den første i Køge-Frisørlaug er herrefrisør Peter Larsen udnævnt til æresmedlem.
Begrundelse: Aldrig svigtende interesse for faget og dygtiggørelse af de unge.
Peter Larsen har frisørsalon på hjørnet af Strandvejen og Egøjevej. Han har tidligere haft salon i Nørregade og Jernbanegade. (ØF 22. august 1956 side 4)

1956 Så reflekterer politiet i Køge

Cyklister, der endnu ikke har påsat refleksanordninger på cyklens pedaler, noteres.
Bøden er på 20 kroner. Det er forbavsende få, der mangler det nye udstyr på cyklen.
Det kan man overbevise sig om ved at se efter i cykelstativerne.
På den nye kurs’ første dag i går den 22. august 1956 noterede politiet kun et par stykker, der hver får en bøde på 20 kroner. (ØF 23. august 1956 side 4)

1956 Lejligheder

Annonce:
Jeg er 6 måneder og bor i et kælderværelse. Sundhedsplejersken si’r, at det ikke er så godt til vinter. Kan De hjælpe mig og min mor og far til et bedre sted at bo? Jeg græder kun, når jeg er sulten, og far og mor går stille med dørene.
Henning,
Søndre Viaduktvej 10,
Køge, tlf 1612
(ØF 24. august 1956 side 8 + billede af barnet)

1956 Mørtelværk i gang igen

Landsretssagfører Poul Hansen, København , har overtaget Køge Mørtelværk efter fabrikant Carl Müller, og efter en lille pause har virksomheden nu igen begyndt sin produktion med L. Hansen, København som bestyrer. (ØF 25. august 1956 side 4)

1956 Køge, Danmarks Gasby”

Køge er blevet et centrum for distribuering af flaskegas. Mere flydende gas på lager end Køge Gasværks produktion på 1 år. Om små 14 dage åbner B.P. sin fyldestation for flaskegas i Køge. Der er i forvejen 2 flaskegasfirmaer på Benzinvej – Singergas og Kosangas. (ØF 30. august 1956 side 4) – Udover omtalen er der foto af en gasbeholder, der er 21,5 meter lang og et luftfoto af de 3 virksomheder. Udover omtalen er der foto af en gasbeholder, der er 21,5 meter lang og et luftfoto af de 3 virksomheder.

1956 Kirkestræde 24 kan nu rives ned

Tilladelse til nedrivning af Kirkestræde 24 givet af indenrigsministeriet.
Boligministeriet har bevilget 200.000 kroner til at igangsætte biblioteksplanerne ved ændring af det gamle alderdomshjem. (ØF 3. september 1956 side 4)

1956 Vognmands-jubilæum i Køge

På lørdag den 15. september 1956 fejrer Køge og Omegns Vognmandsforening sit 25 års jubilæum på Hotel Hafnia. Selve stiftelsen skete den 12. september 1931, altså i dag for 25 år siden. Den første bestyrelse blev vognmændene Grønby, Sommer, Paastrup, Georg Petersen, Poul Olsen og Braat.
Foreningen talte en snes medlemmer og dækker i dag et område, der strækker sig til Hårlev, Slimminge og Havdrup. (ØF 12. september 1956 side 4)

1956 Eksplosionsagtig brand hos F. A. Hansen

Den 15-årige arbejdsdreng Finn Birger Hansen, Nørregade 9 fik i morges en lufttur på 3 – 4 meter fra et fyrrum på F. A. Hansens Savværk, Bag Haverne og ud i gården.
Kedlen i fyrrummet slog pludselig ud og kastede drengen ud gennem en dør.
Falck fik hurtigt ilden under kontrol, men måtte tømme hele oplagsrummet for spåner for at være sikre på, at der ikke var gnister, der ulmede nogen steder.
(ØF 18 september 1956 side 4)

1956 Rødspætterne generede trafikken

Snesevis af rødspætter lå i går den 19. september 1956 spredt ud over kørebanen på hovedvej 2 ved viadukten nord for Køge. Rødspætterne var faldet af en lastbil uden at chaufføren havde opdaget det. Trafikanterne var ikke rigtig dristige ved at køre over de glatte rødspættekroppe. Vejen blev dog hurtigt ryddet. (ØF 20. september 1956 side 4)

1956 Havnefogden fylder 50 år

Havnefoged H. Mortensen fylder den 25. september 1956 50 år. I et længere interview fortæller Mortensen om arbejdet som havnefoged og om fritidsinteresser. Han er oppe før en vis mand får sko på. H. Mortensen har ansvaret for, at der er ro og orden på havnen og hvor skibene skal ligge ved kajen. (ØF 22. september 1956 side 4 + 8) (1½ spalte + billede)

1956 Køge Skoleorkester – koncert

Annonce:
Køge Skoleorkester afholder Musikugens store koncert
på Teaaterbygningen, onsdag den 26. september 1956 kl. 20.00.
I 9 afdelinger medvirker Jes Faurholt, Lise Madsen.
4 klarinetter, blæserseptet, Køge Strygeorkester,
Køge Strygeensemble, Køge orkester.
Billetter ved indgangen

1956 For 600.000 kroner sparebeviser uddeles i Køge

I går den 28. september 1956 begyndte Køge kommune at uddele sparebeviser for 1956/57. Uddelingen fortsætter i den næste halve snes dage. De borgere, der har over 4.000 kroner i skattepligtig indkomst, kan vente de små dokumenter ind af døren.
Der skal uddeles i alt 3.700 beviser i Køge. Det enkelte bevis lyder på fra
40 – 280 kroner, der indløses ved lodtrækning i perioden 1962 – 1972.
Sparebeviserne får man som kompensation for afgiftsforhøjelsen.
(ØF 29. september 1956 side 4)

(Bunden opsparing, som borgerne iflg. lov pålægges at opspare og som skal bindes i en årrække på særlige konti. Metoden har været anvendt fra 1945 – 1975 – otte gange – tilbagebetalingen foretages som sparebeviser over en årrække, iflg. Den Store Danske Encyklopædi).

1956 Fra trafikkens sorte bog

Der skete i Køge – Haslev politikreds i ugen 24. – 30 september 1956 8 færdselsuheld, hvorved 5 mennesker kom til skade, og 1 menneske blev dræbt. I ugens løb blev der indbragt 1 spirituspåvirket motorfører. Ugen før havde politikredsen 4 færdselsuheld med 1 tilskadekommet. (ØF 2. oktober 1956 side 4)

1956 Køge Kommunes regnskab for 1955/56 vedtaget i aftes den 2. oktober 1956

Debatten om Køge kommunes regnskab for 1955/56 i aftes den 2. oktober 1956 åbenbarede forbløffende divergenser i byrådets opfattelse af årets resultat. Konsolideringspolitiken fortsat uanfægtet. Hvis værkernes overskud i forhold til budgettet holdes udenfor, bliver overskudet ifølge borgmesterens beregning 471.775 kroner, som vokser med værkernes overskud til 616.776 kroner. De konservatives ordfører driftsrevisor Holger Wium har i sine beregninger over 1 million i overskud og venstres repræsentant, landsretssagfører J. Hald mente at have regnet sig frem til knap 2 millioner. Det regnskabsmæssige overskud efter afskrivninger og henlæggelser udgør 9.971 kroner, som kæmner Frede Jensen har ledsaget af særdeles fyldestgørende kommentarer. (ØF 3. oktober 1956 side 1 – ½ side, der fortsætter på hele side 6 – med redegørelse for de enkelte konti samt kommentarer fra byrådsmedlemmerne)

1956 Jeg bliver ved lige til jeg taber hammeren

Skomagermester H. F. Poulsen, Vestergade 36 i Køge fylder 80 år i dag den 3. oktober 1956. I et større interview fortæller H. F. Poulsen om sit virke som skomager i 42 år i Brogade 12 under 7 forskellige værter. Han er ud af en skomagerslægt i flere slægtled.
Kom til Køge i 1905 og efter et lille års tid fandt han en pige, som han giftede sig med.
De har været gift et halvt hundrede år og har fået 15 børn, hvoraf de 10 lever endnu.
(Han ville ikke stå tilbage for Tordenskjold, der dog fik 18 børn) Som 70 årig begyndte han med folkedans. (ØF 3. oktober 1956 side 3 – 3 spalter)

1956 Amatørmalerkursus

Med maleren Peer Dahl som leder genoptages undervisningen mandag den 8. oktober 1956 og fremdeles hver mandag (undtaget den 15. oktober) kl. 19 – 22 i tegnelokalet på Tøxens Skole. Af hensyn til enkeltmandsundervisning må tilgangen begrænses, men der er endnu enkelte ledige pladser. Henvendelse til formanden, arkitekt Åge Madsen,
Kunstforeningen for Køge og Omegn. (ØF 4. oktober 1956 side 7)

1956 Til frisør-kongres i Wien

Frisørmester Henrik Ibsen delegeret til verdensmesterskaberne i frisørkunst.
Ved verdensmesterskaberne i frisørkunst, som blev holdt i Koncert-Haus i Wien var Køge også repræsenteret ved frisørmester Henrik Ibsen i sin egenskab som delegeret for Verdensforeningen for frisørmestre og medlem af juryen.
I alt 12 nationer kæmpede om hædersbevisningerne. Danmark blev nr. 5 i damefrisør-klassen og nr. 6 i herrefrisør-klassen. Ibsen kom hjem med 2 diplomer – 1 som delegeret og 1 som medlem af juryen. (ØF 5. oktober 1956 side 4)

1956 Frisk initiativ ved Solbakken

Igennem 3 år har Solbakken manglet en legeplads. Man startede, da midlerne var små, med 2 sandkasser, men det blev i det lange løb utilstrækkeligt. Efter en henvendelse fra
beboerne fik varmemester Børge Jensen startet en indsamling blandt beboerne og sikrede det økonomiske grundlag for anlæggelse af en legeplads. I første omgang er det blevet til 2 vipper, 4 gynger og et klatrestativ. Udgifterne er holdt nede på 1.000 kroner. Varmemesteren ønsker sig også en boldbane, da græsarealerne ved bebyggelsen er fredet. (ØF 6. oktober 1956 side 4)

1956 Nye telefonkiosker

Køge har fået 2 nye telefonkiosker på steder, hvor det har været hårdt tiltrængt – den ene på Vordingborgvej ved Søndre Viaduktvej med henblik på den stadig voksende Skovparken, den anden ved Tøxens Skole. Der er ikke planer om at opstille flere i første omgang i Køge, men derimod snarest muligt i Herfølge. (ØF 9. oktober 1956 side 4)

1956 De gamle får bøger bragt til døren

Nyt arbejdsfelt taget op af Køge Centralbibliotek. I forgårs d. 15. oktober 1956 begyndte man for første gang udlånsarbejde på alderdomshjemmet. Det er meningen, at det skal fortsætte hver mandag formiddag. Biblioteket har fået stillet et rum til rådighed, og hver mandag vil bøgerne på et rullebord blive kørt fra værerelse til værelse.
Bøgerne bliver skiftet ud en gang imellem. Den første dag blev der lånt 34 bøger.
(ØF 17. oktober 1956 side 4)

1956 Grundstenen nedlagt til byggeriet vest for Ringvejen

Det nye social-filantropiske byggeri skyder allerede godt i vejret vest for Ringvejen. Det skal bestå af 72 lejligheder og koster ca. 2½ million. I går den 16. oktober 1956 nedlagde borgmester Niels Albrechtsen grundstenen til de første 4 blokke. Borgmesteren udtalte blandt andet, at det var en stor glæde at nedlægge en ny grundsten i et byggeri, der har været en livssag for ham. (ØF 17. oktober 1956 side 4)

1956 Ny kirkegårdsmur

Der skal nu opføres en ny kirkegårdsmur mod Nyportstræde. Køge Menighedsråd har allerede udbudt murerarbejdet i licitation. Tegninger og betingelser kan fra torsdag den 25. oktober 1956 mod et depositum – 25 kroner – afhentes hos arkitekt Åge Madsen, Tøxensvej 19 (ØF 18. oktober 1956 side 4)

1956 Arnold Jacobsen forbundsmester i orientering for old boys

For første gang startede køgenseren Arnold Jacobsen i old boys-klassen ved et forbundsmesterskab i orientering, og hans start kunne ikke være bedre. Mesterskabstiden blev 1,04,15. I Danmarksmesterskaberne for herrer blev Knud Wørzner nummer 5. (ØF 22. oktober 1956 side 7)

1956 Midlertidig direktør for Junckers Savværk

Direktør Poul Herman fratræder i morgen den 1. november 1956 efter 21 år på Junckers Savværk, heraf de 18 år som direktør. Poul Herman tiltræder en stilling som direktør for Hasle Klinke- og Charmottestensfabrik på Bornholm.P. H. har været direktør for A/S Junckers Savværk og tillige Sylvadan A/S, Junckers Trækemi og A/S Junckers Savværks Indkøbsselskab. Direktør N. F. Torner har midlertidigt overtaget stillingen som direktør for selskaberne og direktør Jørgen Hodge er fra 1. november 1956 tiltrådt som meddirektør for Sylvadan A/S. (ØF 31. oktober 1956 side 4)

1956 2000 medlemmer hos arbejdsmændene

På Arbejdsmændenes Fagforenings halvårlige generalforsamling på Teaterbygningen oplyste formanden Viggo Hansen, at foreningen nu har ca. 2000 medlemmer. I sommerhalvåret har der været 100 ledige om ugen, og der var udbetalt 262.000 kroner i arbejdsløshedsunderstøttelse. (ØF 31. oktober 1956 side 4)

1956 Elleve motorkøretøjer brændt hos Køge Bro” lørdag nat”

En brand, der i den stærke blæst let kunne have fået katastrofale følger, lagde natten til søndag den 25. november 1956 et stort oplagsskur hos Motorcompagniet “Køge Bro” ved Køge Havn i aske. 8 biler og 3 motorcykler samt en del reservedele blev ødelagt ved branden. Nabobyernes brandkorps blev tilkaldt. Årsagen til branden er endnu ikke opklaret. (ØF 26. november 1956 side 4 – ½ spalte + billede)

1956 Benzin-travlhed på motorkontoret i Køge

Der var travlhed på motorkontoret i Bygårdsstræde i Køge i går og i forgårs
( 27. og 28. november 1956), da benzin-rationeringsmærkerne skulle afhentes.
20 – 25 procent hentede ikke benzinkortene på de 2 afhentningsdage. Mens tilløbet den første dag var nogenlunde jævnt, var der nærmest stormløb på kontoret i går, da der var lange køer . Ventetiden var dog kun ca. et kvarter, da der var 3 udleveringssteder på motorkontoret. (ØF 29. november 1956 side 4)

Politibekendtgørelse om udleveringen.
Den 27. november 1956 til erhvervsdrivende og
28. november 1956 til personbiler og motorcykler.
(ØF 26. november 1956 side 9)

Rationeringen er opstået på grund af Suez-krisen – et militært opgør – 19. oktober – 6, november 1956 mellem Storbritanien, Frankrig og Israel på den ene side og Egypten på den anden – Iflg. Den Store Danske Encyklopædi

1956 Kjærulff-Schmidt har skænket juletræet til Køge Torv

Juletræet kan ikke lide en skønnere død end at stå og pynte på Køge Torv siger skuespiller Helge Kjærulff-Schmidt, der har skænket Frelsens Hærs juletræ i år.
Kjærulff-Schmidt, der har sommerhus på Jersie Strand, har haft Køge som sommerby” i 15 – 16 år. (ØF 30. november 1956 side 4)”

1956 Licitation til det nye centralbibliotek

Resultatet af licitationen over murerarbejdet og tømrerarbejdet ved ombygningen af alderdomshjemmet i Kirkestræde til centralbibliotek foreligger nu.
Arbejdet omfatter i denne omgang indretningen af centralbibliotekets læsesale, studiekreds-lokaler med mere. Der er endnu ikke taget stilling til de indkomne tilbud.
Murerarbejdet: Det billigste tilbud 35.114 kroner og det dyreste 61.200 kroner.
Tømrerarbejdet: Det billigste 13.440 kroner og det dyreste 19.687 kroner.
(ØF 5. december 1956 side 4)

1956 Beværterforeningen fylder 80 år

Den 14. december 1876 trådte en kreds af beværtere og gæstgivere i Køge sammen og stiftede Køge Beværterforening. I dag den 14. december 1956 kan foreningen således fejre 80 års fødselsdag, som vil blive fejret ved en fest på søndag den 16. december 1956 på Hotel Hafnia. Allerede i 1884 rettede man en henvendelse til regering og rigsdag om indførelse af kildebeskatning. Man havde altså allerede i 1880’erne de samme vanskeligheder at kæmpe med som restauratørerne har i dag (1956).
Foreningens nuværende navn er Køge Restauratørforening. (ØF 14. december 1956 s.4)

1956 Belønning på 300 kroner til Køge-pige (billede)

Den 14 årige Birthe Jørgensen, datter af vognmand Ingvor Jørgensen, Nørregade 42, Køge, får i dag den 14. december 1956 af Carnegie-fonden en belønning på 300 kroner for en kæk og uforfærdende redningsdåd i sommer (27.6.1956)
2 drenge var kæntret med en pram 400 – 500 meter ude i bugten ud for Køge Søbadeanstalt. Birthe svømmede sammen med den 14 årige Niels Andersen, København, resolut ud til drengene, der klamrede sig til prammen. Hun bjergede den yngste på 12 år i land; mens Niels blev ved prammen hos den største.
(ØF 14. december 1956 side 4)

1956 En “lim-pind” fra Dansk Limfabrik.

En af de nærmeste dage sender Dansk Limfabrik ved Køge et nyt produkt på markedet – en limpind. Fabrikens direktør W. Hallarth har i en årrække studeret muligheden for dette produkt. “Limpinden” vil virke som en kuglepen, hvor der kan skiftes patron. Vil erstatte anvendelsen af Clips. (½ spalte) (ØF 18. januar 1956 side 4)

1956 Køge-brevdue nummer et af 2.063 duer

En Køge-brevdue tilhørende Vilhelm Schmidt fra Brevdueforeningen “Niels Juel” har vundet fællesforeningen af brevdueforeningernes kapflyvning fra Uppsala i Sverige. Det er en strækning på588 km, som duen fløj på 9 timer og 36 minutter – eller 1.020,45 m i minuttet. 65 lokalforeninger deltog med i alt 2.063 duer. (øF 16. august 1956 side 4)

1956 I Køge kun 2 ledige beværterbevillinger.

Atten restaurationer med spiritusbevilling og syv uden spiritus. I en købstad må der være en restauration med ret til udskænkning af stærke drikke for hver 550 indbyggere.Det vil altså sige, at Køge må have 20 restauranter, hvor man må købe spiritus, men vi har kun 18 oplyser politimester Vagn Bro. Uden spiritus må der være 10 tilladellige. Omkring Torvet er der 6 restaurationer. Hotel Hafnia har 2, da der også er bevilling til jernbanestationen. (ØF 30, januar 1956 side 4) Indtasterens bemærkning: Efter hukommelsen har jeg fundet frem til følgende: Torvet: “Valde”, Torvet 3, Rådhuscafeen, Torvet 6, Bristol, Torvet 10, Landsbyen, Torvet 22, “Den blå negl”, Vestergade 5, Cafe 19, Torvet 19. Andre: Norske Løve, (Postgården), Cafe 28, Nørregade 28, Sevel (Børsen), Jernbanegade 6, Hotel Hafnia, Jernbanegade 14, “Gøjen”, Brogade 7, Cafe “Broen”, Brogade 22, Skipperkroen og Guldfisken, Havnen, Teaterbygningen, I. Huitfeldtsvej.

1956 Isbryderen “Store Bjørn”‘s Køge-besøg var søndagens begivenhed.

I går søndag den 5. februar 1956 fulgte tusinder fra Havnen og Nordmolen isbryderen “Store Bjørn”‘s arbejde med at få 3 skibe gennem isen, som strakte sig 4 km. ud i Køge Bugt: det varer 3 timer at komme ud til iskanten. Det koster 12.000 kr. om dagen at holde isbryderen i drift og kan i hårde isforhold bruge op til 50 tons olie i døgnet. En medarbejder fra Østsjællands Folkeblad havde fået tilladelse til at sejle med isbryderen fra København til Køge. (Der er en beretning på 2 spalter + 2 billeder i ØF 6. februar 1956 side 3)

1956 Kongeligt humør i årets HK-revy.

Revyens forfatter Johs. Søderblom optrådte som Frederik VII, som steg ned fra sin sokkel og udbrød: “Ak hvor forandret”. Han undrede sig over Kjøge-Høns, byens vise fædre, der optrådte som topfigurer på kransekagen. Niels Larsen, Teaterbygningen havde instrueret. De medvirkende var: Kaj Ipsen og Erik Christiansen, der begge har været med i 7 år, Jørgen Larsen, Annie Pedersen, Ingrid Hansen, Ella Kjærsgaard. Musiken: Alfred Petersen, Villy Hansen og Søderblom. (½ spalte). (ØF 6. februar 1956 side 4)

1956 Mange brillestel ødelagt i frosten.

Ældre brillestel af horn kan ikke tåle de store svingninger mellem varme og kulde. En dame gik forleden dag, da det var rigtig bidende koldt på Nørregade.Pludselig lød der et højt skarpt knald, og hun kiggede sig om for at se, hvad der var årsagen, men kunne ikke se noget. En dame på den anden side af gaden hørte også knaldet, men kunne heller ikke stedfæste lyden. Da damen kom hjem opdagede hun, at brillestellet var revnet. Optiker Holger Jensen (Dik) fortæller, at det ofte er 3 – 4 år gamle stel, der brister. Årsagen er, at stellet opvarmes, når glasset sættes i. Ved lave temperaturer sker der en sammentrækning, hvor glasset ikke “følger med”. (ØF 27. februar 1956 side 4)

1956 Jubilæum i Køge Lottekorps – 10 år

Danmarks Lottekorps, Køge kreds fejrede i aftes den 9. april 1956 10 års jubilæum i “Kassematten” på gummifabriken. Lotterne vil stå rede, hvis ulykken skulle ske,, udtalte korpsets leder Eva Madsen. Kredsens tidligere leder gennem 8 år, fru Dora Wørzner, indledte festen med en historisk oversigt over de 10 år. Borgmester Niels Albrechtsen takkede lotterne og udtalte blandt andet: “Vi skal stadig være på vagt”. Øvrige talere: politimester Vagn Bro, distriktsmontør Bredo Sørensen fra hjemmeværnsflotillen og ingeniør Møller fra hjemmeværnet takkede for godt samarbejde. (Østsj. Soc. Demokrat 10. april 1956 side 5) (2 halve spalter)

1956 Poul Erik Petersen, “Popper” vender tilbage

I lørdags den 14. april 1956 spillede Poul Erik Petersen, “Popper” sin første ordinære  kamp i 2 år på Køges divisionshold. Det foregik i en træningskamp med KFUM, hvor Køge vandt 4-3.

1956 Nyt forretningsansigt i Køge

På Køges hovedstrøg er der nu kommet et nyt ansigt. Firmaet “Importøren” har åbnet en filial i Nørregade 8. Åbningen var torsdag den 19. april 1956, hvor der var udlovet en cykel til kunde nr. 200. Hen mod lukketid blev en ung dame fra Ejby den heldige vinder. Bestyreren af forretningern er Frede Herskind. (ØF 21. april 1956 side 4)

1956 Masser af gode råd fra husmødrenes ven

Medlemmer fra Køge Kooperative Husmoderforening var mødt talrigt op i aftes den 24. april 1956 på teaterbygningen til foredrag af den kendte farmaceut Sven Holm, der har en stor viden indenfor området “pletter”. Grundregler: 1. Brug altid sugende underlag. 2. Brug så lidt rensevædske som muligt. 3. Gnid til stoffet er tørt. 4. Fjern pletten med det samme. Andre gode råd blev flittigt noteret og kan være en hjælp ved den forestående forårsrengøring. (ØF 25. april 1956 side 4)

1956 Fuldt hus til familieballet

Det er i aften den 30. april 1956 Køge Roklub og AOF i samarbejde med Statsradiofonien arrangerer “Radioens Familiebal” på Teaterbygningen. Ved forsalget er der solgt 450 billetter og med de inviterede foreninger bliver der omkring 650 deltagere. (ØF 30. april 1956 side 4) Omtale: Kaj Mortensens orkester med Arne Honoré som programleder. Der blev også danset til “gammeldaws” musik. Da radiotransmissionen var forbi, overtog vor lokale Søderbloms orkester musikken og der blev danset til først på natten. Det var antagelig radioens sidste familiebal. (ØF 1. maj 1956 side 4)

1956 Er Gl. Kjøgegaard “Kyssegaard”?

Navnet “Kyssegaard” fandt den nygifte, 68 årige Grundtvig på. Sidste nummer af højskolebladet bringer et hidtil utrykt digt af Grundtvig, som han skrev kort efter, at han i 1851 – 68 år gammel – havde giftet sig med søsteren til godsejeren på Gammel Kjøgegaard. Der er 5 vers *) – det sidste lyder: Derfor fast det for mig står, Gaard med spidse gavle kaldes skal du “Kyssegaard”, Skriv det på en tavle. *) alle versene handler om at kysse. (ØF 19. maj 1956 side 4)

1956 Bil til asylet kom over en høj mur

Ved 100-års jubilæet i Køge Børneasyl og Folkebørnehave blev der udtrykt et ønske om en gammel bil. Produkthandler Erik Andersen, “Produkten” læste om ideen, og i Næstved fandt han en Renault fra omkring 1925. Med hjælp fra Falck blev bilen med stort besvær anbragt via nabogården og ad et par kraftige brædder op på taget af et udhus og over en høj mur, inden den kunne sættes ned i gården. (ØF 14. juni 1956 side 4) I avisen den 16. juni 1956 er der billede af installeringen af bilen i asylets gård.

1956 Har klappet “aldersrentenyderen” på ryggen

Et ef Køge Sportsfiskerforenings ivrige medlemmer, formand Chr. Aarestrup fangede i går den 13. maj 1956 en gedde på omtrent samme vægt som fru Regitze Müllers gedde (ca 14 pund) – se 9. maj 1956). Det er imidlertid ikke “aldersrentenyderen, som er set og vurderet til at veje 25 pund. Aarestrup fortæller, at han en gang har haft den store gedde på krogen og klappet den på ryggen før den slap fra ham! (ØF 14. maj 1956 side 4)

1956 Så bliver de “40 huse” til 58

Atten én-familieshuse, der skal danne afslutning på projektet ved Marksvinget, udbydes i licitation. Som det fremgår af annoncen (side 7) er der licitation den 18. juli 1956 på Hotel Hafnia. Man vil inden længe realisere projektet, der skal forøge de såkaldte “40 huse” med endnu 18 huse på Irisvej v/Marksvinget.Man påregner at påbegynde byggeriet omkring august 1956 iflg. byggeriets sagfører, landsretssagfører Torsten Sørensen. (ØF 5. juli 1956 side 4) Den 19. juli 1956 omtales licitationen med håndværkernes priser/bud.

1956 630 ældre på udflugt til Vordingborg

Transporten af de 630 ældre’s udflugt den 18. juni 1956 foregik i 11 rutebiler og 91 private vogne. Turen startede kl. 13,30 og bilerne kørte ad forskellige naturskønne veje til Vordingborg, hvor man kl. 15,00 samledes ved “Kirkeskovspavillonen” til en kop kaffe og hvor man slappede af indtil turen kl. 17,00 gik tilbage til Køge ad andre veje end den direkte. Kl. 18,30 var der spisning på Teaterbygningen. Borgmester Niels Albrechtsen takkede de private bilejere, der havde stillet deres vogn til rådighed. (ØF 19. juni 1956 side 4) (3/4 spalte)

1956 Gummiarbejders skulpturer vises i fjernsynet i aften den 12. juli

Man skal ikke skilte med ordet “kunst”, siger Stage Frederiksen, Vibevej 22, Køge, der dyrker træskærerarbejdet som hobby. Interview i anledning af fjernsynsudsendelsen i aften den 12. juli 1956 – “Hjemme hos træmanden” – et besøg hos Villy E. Risør. Som har lånt 3 skulpturer af Stage Frederiksen. Stage Frederiksen fortæller om, hvordan han har udstillet på Teaterbygningen, hvilke træsorter, der er de foretrukne, om at sejle fra det 15. – 22. år og meget mere. (ØF 12. juli 1956 side 3 – 2 spalter + billede)

1956 Smedelærling fra Køge rykker op i cykelrytternes A-klasse

Ebbe Olsen fra Køge er så vidt vides den første, der repræsenterer Køge i landevejsrytternes fineste klasse. Ebbe Olsen har kun dyrket cykelsport et års tid. Han kører 2000 km. om måneden – alene. Ebbe Olsen har allerede kørt et løb – Chabeso-løbet i Helsingør i søndags den 15. juli 1956, hvor han blev nr. 15. I morgen deltager han i Hvidovre CC’s “Banan-løb”, hvor hele den danske og østtyske elite stiller op. (ØF 21. juli 1956 side 6 – 1 spalte)

1956 Køge-brevdue nummer et af 2.063 duer

En Køge-brevdue tilhørende Vilhelm Schmidt fra Brevdueforeningen “Niels Juel” har vundet fællesforeningen af brevdueforeningernes kapflyvning fra Uppsala i Sverige. Det er en strækning på 588 km, som duen fløj på 9 timer og 36 minutter – eller 1.020,45 m i minuttet. 65 lokalforeninger deltog med i alt 2.063 duer. (ØF 16. august 1956 side 4)

1956 Havnens træer forsvinder

Så er der kun eet træ tilbage af de 3 gamle træer på havnen foran restaurant “Guldfisken” – altså bortset fra det såkaldte “øl-træ”, der stadig lever i bedste velgående. I morges, præcis klokken 7 styrtede træ nr. 2 foran “Guldfisken” omkuld. Træet var gået ud og var til fare for en dag at kunne vælte og lave ulykker. (ØF 24. august 1956 side 4)

1956 En flok køer var det første kricket-publikum i Køge

På tirsdag den 4. september 1956 fylder Køge Kricket Klub 25 år. Et interview med klubbens formand P. Lehrmann Madsen, som sammen med en ven – Niels Lorentzen fik ideen til en kricket-klub i Køge. Klubben startede i Lovparken, senere på Ringstedvej – i 1937 fik man en bane på Køge Stadion. Billede af de “gamle kæmper”: Emil Christensen, S. Sønderup, Viggo Nielsen, Arnold Jensen, Carlos Eberhardt, K. E. Olsen, Carl Petersen, Rich. Darup, Niels Lorentzen, P. Lehrmann Madsen og Holger Hansen. (ØF 1. september 1956 side 6 – over 2½ spalte)

1956 Resolution fra Konservativ Ungdom

Konservativ Ungdom for Køge og Omegn har på et møde vedtaget en resolution af følgende ordlyd: “Konservativ Ungdom i Køge protesterer på det skarpeste mod den økonomiske byrde, som den kommende folkepensionering vil lægge på dansk ungdom, der i forvejen tynges hårdt af de enorme skatter, som velfærdsstaten – karakteristisk ved den siddende regerings uansvarlige økonomiske politik – lægger på dens skuldre. Samtidig udtrykker vi vor forundring over, at den konservative folketingsgruppe ved sin indstilling medvirker til lovforslagets gennemførelse på nuværende tidspunkt. Konservativ Ungdom, Køge og Omegn”

1956 Børnebogsudstilling på Søndre Skole

På Søndre Skole er der i forbindelse med børnebogsugen arrangeret en udstilling af ca. 200 gode børnebøger. ( billede af plakat på side 2). Eleverne skal lære at læse gode bøger og undgå kulørt litteratur. Skolens bibliotek har de allerfleste af bøgerne; men da bibliotekets bøger ikke er særlig oplivende på en udstilling har en boghandler stillet bøgerne til rådighed med deres oprindelige farvestrålende omslag (½ spalte). Den 10-årige Anette Bruun har til en landskonkurrence indsendt en tegning af en pige med fletninger, der læser i en bog. Hun vandt konkurrencen og har fået en fin bogpræmie, eventyrbogen “Mit skatkammer”. (ØF 22. september 1956 side 4)

1956 25 år siden Falcks Redningskorps indviede stationen på Vordingborgvej (nu Søndre Allé)

I morgen 3. oktober 1956 fejres 10, 18, 25 og 50 års jubilæum hos falckredderne. I den anledning kan man læse et tilbageblik i avisen. Når der blev råbt “brand” i Køges gader, hastede brandmændene afsted mod politistationen. Fra sprøjtehuset kørte man med hestevogn. Pumpen, der i dag kan ses på Køge Musæum, blev betjent af 2 mand. Det beskrives, hvordan man fik bedre pumper gennem en kort årrække – sidst en Ellehammer-sprøjte, der kunne sprøjte 1.000 liter i minuttet. Sprøjtefører Angelo Tedaldi fik en henvendelse fra direktør Rudolf Falck om at åbne en afdeling i Køge. Man gik i gang på Vordingborgvej 33. I morgen fejrer falckfolkene ikke færre end 4 jubilæer. 50 år siden Sophus Falck oprettede korpset, 25 år siden Køge-stationen blev indviet, 18 år siden stationsleder Aagaard blev tilknyttet korpset. Derudover vil redder Viggo Petersen få et hæderstegn for 10 års god tjeneste. (ØF 2. oktober 1956 side 7) (1½ spalte + billede)

1956 Ny Sewerin-bog på trapperne

Aage Sewerin udgiver ny bog den 3. i rækken – “Hverdagstanker” med undertitlen “Hansen filosoferer”. Bogen indeholder et antal træsnit, nogle vers og ca 60 humoristiske “hverdagstanker”. Sewerin har for 10 år siden udgivet “Gule ranunkler” og for 5 år siden “Alvorlig humor”. (ØF 10. oktober 1956 side 4 +billede)

1956 Kommunen lukker for det varme vand

Beboerne i de kommunale institutioner, der har oliefyr, deriblandt alderdomshjemmet, aldersrenteboligerneog skolerne, kom ud for det kolde gys i morges. Der var lukket for det varme vand. Kommunen har ment det rigtigt allerede nu at skride til besparelses- foranstaltninger udtaler kæmner Frede Jensen. Vi har ikke fået officiel meddelelse i den retning, men man kan lige så godt vænne sig til den nye situation og spare på olien. Social-filantropisk Boligselskab, der også har oliefyr, har ligeledes fra i dag lukket for det varme vand. Så godt som alle de store boligselskaber i byen er kul- eller koksopvarmet, og man regner ikke med, at der for disse bliver restriktioner foreløbig. (ØF 12. november 1956 side 4) (Rationeringen er opstået på grund af “Suez-krisen” – et militært opgør 19. oktober – 6. november 1956 mellem Storbritanien, Frankrig og Israel på den ene side og Egypten på den anden iflg. Den Store Danske Encyklopædi)

1956 Færre og færre børn ønsker “4 halve” til frokost

Skolebespisningen i dens nuværende form gennemføres nu på tredje sæson i Køges skoler: Søndre, Brochmands og Tøxens. Der går ca. 1550 børn i skolerne. Da Søndre Skole ikke har skolekøkken, er man gået over til “4 halve” håndmadder med alsidigt sortiment. Eleverne er ikke så interesserede, som da de fik varm mad. 327 har meldt sig til frokost mod 374 sidste år. Til gengæld er der 1031 mælkedrikkende elever imod 934 sidste år. Tilbudene er til de første 7 klasser. (ØF 26. november 1956 side4 – 3/4 spalte)

1956 Rationeringskort til benzin

Annonce: Køge kommune. Udlevering af rationeringskort til benzin til cykler med hjælpemotor (knallerter) finder sted på folkeregisteret hver dag kl. 10 – 13. Ved afhentningen skal ansvarsforsikringspolicen, eller, hvis denne er mere end et år gammel, postkvitteringen for fornyelsen af denne, medbringes. (ØF 28. november 1956 side 11) Rationeringen er opstået på grund af “Suez-krisen” – et militært opgør 19. oktober – 6. november 1956 mellem Storbritanien, Frankrig og Israel på den ene side og Egypten på den anden. Iflg. Den Store Danske Encyklopædi)

1956 Da “Suomi-badet” fyldte 10 år

Den store begivenhed fejredes med et imponerende fakkeltog, da “Suomi-badet” fyldte 10 år. (Billede) “Suomi-badet et oprettet i 1946 af toldkontrollør V. Schultz, prokurist Axel Poulsen og prokurist Poul Erik Ajstrup. Klubben er en lille eksklusiv klub, som ganske enkelt skal sørge for medlemmernes renlighed ved et ugentligt dampbad -(hver onsdag) – dog undtaget havbadesæsonen. Byens og tidens problemer drøftes. I aftes den 12. december 1956 fejrede man 10 års jubilæet. (ØF 13. december 1956 side 4)

1956 Køge kommune – annonce

Annonce: På en del af de arealer ved Egøjevej, som havekolonien “Robenheje” for tiden benytter, påtænker Køge kommune eventuelt at opføre nogle rækkehuse med videresalg for øje. I denne anledning opfordres eventuelle interesserede af rette henvendelse til kæmnerkontoret, hvor oplysninger om byggeriet kan fås. (ØF 18. december side 9)

1956 Så skal det være forbi

Om ca. 8 måneder skal det sidste “lokum” i Køge være forsvundet til fordel for et mere tidssvarende vandkloset. Der findes i øjeblikket ca. 250 af de gammeldags lokaliteter – fortrinsvis i Nørregade, Brogade, Vestergade, Nyportstræde og Kirkestræde. I en bekendtgørelse fra Køge kommune mindede kommunen for et par dage siden om den stadfæstede sundhedsvedtægt, der påbyder, at der inden 1. april 1957 skal være indført vandklosetter overalt i byen. (ØF 6. september 1956 side 4)

1957 Forretning i nye omgivelser

Urmager og optiker Holger Dik” Jensen har på årets første hverdag taget de nye forretningslokaler i brug i Nørregade 30. I formiddag blev de nye lokaliteter indviet i overværelse af en række indbudte. Borgmester Niels Albrechtsen drejede nøglen og åbnede døren for den første kunde. (ØF 2. januar 1957 side 4)”

1957 Taxa i Køge har kun benzin til 14 dage.

Alvorlig situation for hyrevognene, der må indstille driften, hvis det ikke snart lykkes at få ekstra tildeling af benzin. Taxa i Køge er kommet i en alvorlig situation på grund af benzin-rationeringen. Man kan højst fortsætte i 14 dage, så må størsteparten af de 11 hyrevogne indstille driften. (ØF 9. januar 1957 side 1)

1957 Dreng blev borte i udsalgstravlheden

En mor og hendes 4-årige søn var i går 10. januar 1957 på udsalgs-indkøb i en manufakturforretning i Køge. Moderen blev grebet af de gode priser og kastede sig over varerne. Om hun gik sejrrig ud af lejligheden vides ikke; men hun havde lidt et svært tab – sønnen var væk. Politiet iværksatte en eftersøgning i byens gader uden resultat.
Politiet fik senere fra Københavns politi besked om, at drengen var fundet. Han havde taget en af de røde busser på Køge Torv og havde på Toftegårds Plads skiftet til linie 10, som han kørte med til endestationen. Drengens far hentede ham hjem.
Morale: Bind en snor om barnet når De går på udsalg. (ØF 11. januar 1957 side 4)

1957 Fjernseernes antal

Nytårsstatistiken over fjernseere i Danmark fortæller, at 353 familier i Køge har fjernsyn.
Til sammenligning kan nævnes, at der i Roskilde er 829, Ringsted 199 og i Næstved 192 fjernseere. (ØF 11. januar 1957 side 4)

1957 Henry Larsen trådte tilbage som træner og formand

Henry Larsen, Køge Roklub, er ansat som træner for Danske Studenters Roklub. Gudmund Christiansen blev ny formand og Harry Knudsen overtager træne-hvervet. Henry Larsens afgang er et hårdt slag for roklubben udtaler Gudmund Christiansen. Harry Knudsen har ikke givet sig af med træning før; men vil føre Henry Larsens traditioner videre (ØF 26. januar 1957 side 5 – ½ spalte m/billede)

1957 Kjoler til dans og festlige lejligheder

Annonce: Kjoler til dans og festlige lejligheder fra lillepigen til 14 år. Smukke faconer, akkurat sådan, som både mødrene og pigebørnene selv kan lide dem. Nylon, Tüll, Brocade og bomuldsstoffer. Fra str. 45 – 33,00 kr. til str. 85 -53,25 kr. Fikse habitter til små drenge. Kom ind og se det store udvalg. K.Knudsen Telefon Køge 1395 Acciseboden, Nørregade 44. (ØF 6. februar 1957 side 11)

1957 Uddeling af vitaminpiller virkede nærmest som en morsomhed

For at forbedre sundhedstilstanden blandt de ansatte uddeler A/S Kosangas, Køge en vitaminpille om dagen pr. mand, på initiativ af direktør Knud Tholstrup.
De virkede faktisk som en dårlig spøg udtaler bestyrer Villy Rasmussen, men ideen var skam god nok.Man har ikke ført statistik over eventuelle ændringer i sygefraværet.
Ordningen dækker alle afdelinger over hele landet. (ØF 11. februar 1957 side 4)

1957 Indvielse af et næsten nyt posthus i Køge til nytår

Først til jul regner postvæsenet med at kunne melde det store om- og nybygningsarbejde på og ved posthuset på Ivar Huitfeldtsvej i Køge klar.
Ekspeditionslokalet bliver dobbelt så stort som nu. Der er en skitse af tilbygningen og en beskrivelse af byggeriets omfang i (ØF 18. februar 1957 side 4)

1957 Chaufførernes Syge- og Hjælpekasse

Chaufførernes Syge- og Hjælpekasse holdt lørdag aften d. 16. februar 1957 generalforsamling på Teaterbygningen med Kaj Jensen som dirigent.
Formanden Svend Larsen omtalte i beretningen årets begivenheder.
Det oplystes, at der havde været i alt 368 sygedage, og der var udbetalt 2.208 kroner i sygehjælp. Der førtes forhandling om sygelønsordningen, og det blev overladt til bestyrelsen at arbejde videre med de forskellige forhold angående nyordningen.
(ØF 18. februar 1957 side 4)

1957 Cyklisten trak en barnevogn

En cyklist kom den 9. oktober 1955 kørende på Hovedvej 2 ved Københavnsvej i Køge og trak en barnevogn ved siden af cyklen. Han benyttede ikke cyklestien, men kørte på selve kørebanen. For disse forseelser fik han i dag – 19. februar 1957 – ved retten i Køge en bøde på 30 kroner. (ØF 19. februar 1957 side 4)

1957 Stort flertal for at købe ejendom

Det blev vedtaget at købe ejendommen på Fændediget 3 på 2. Aprils Stiftelses ekstraordinære generalforsamling. Det blev oplyst, at der er 5 lejemål i Fændediget 3, og at ejendommen koster 63.000 kroner. At bygge en tilsvarende bygning vil koste ca. 160.000 kroner. Købet blev vedtaget med 32 stemmer for og 15 imod. (ØF 25. februar 1957 side 4 – ½ spalte)

1957 Venstreforeningen i Køge fylder 50 år

Onsdag den 6. marts 1907 stiftedes Køge Bys Venstreforening. Der har været 6 formænd gennem alle årene.Foreningen lå stille fra 1909 til 1918.
Bestyrelsen i dag består af: bestyrer Mads Andersen, Vasebækgård, bankdirektør Aage Nielsen, politimester Vagn Bro (tidl. Formand), overlærer, frk. Andrea Rasmussen, direktør Niels Jensen, Kørelærer Hans Nielsen og assurandør B. Mikkelsen.
I byrådet er foreningens repræsentant landsretssagfører Jørgen Hald.
(ØF 4. marts 1957 side 3)

1957 Fire Køge-minutter i skole-radioen

Skorstensfejermester Henry V. Hansen fortalte om det gamle og nye Køge i Skole-radion i formiddags – 4. marts 1957, – da radioen var på besøg i Køge. Henry Hansen blev interview’et på Køge Torv i overværelse af mange tilskuere, hvor han blandt andet fortalte om de ældste beboelseshuse. Udsendelsen, der blev optaget på stålbånd, bliver udsendt i Skole-radioen onsdag den 20. marts kl. 10,15 og torsdag den 21. marts 1957 kl. 14,05. (ØF 4. marts 1957 side 4)
Notat: Køge Byarkiv har rettet henvendelse til Danmarks Radio angående optagelsen.
Danmarks Radio har i 2008 meddelt, at man desværre ikke har gemt optagelsen.

1957 Forretning sælges

Annonce:
8.000 – 9.000 kroner giver denne forretning, som på grund af særlige forhold ønskes solgt snarest. Forretningen er nem at gå ind til og egner sig glimrende for en dame.
Billet mrk. 296 modtager Østsjællands Folkeblads ekspedition i Køge.
(ØF 8. marts 1957 side 7)

1957 Ingen parkering mere på Fændediget og Bag Haverne

I løbet af kort tid kan der forventes totalt parkeringsforbud på hele strækningen – Bag Haverne – Fændediget. En indstilling fra politiet herom var i aftes den 21. marts 1957 til behandling i Køge Byråd, og man havde under indtryk af den stigende trafik intet at indvende. Borgmesteren håbede ikke at politiet ville fare for hårdt frem mod de erhvervsdrivende. (ØF 22. marts 1957 side 4)

1957 Hvor meget skal De betale i skat?

Kommuneskattelisterne og den benyttede ligningsskala for skatteåret 1957-58 er fremlagt til offentligt eftersyn på rådhuset fra den 1. – 15. april 1957.
Endvidere er fremlagt en fortegnelse over de personer, der ikke har indgivet selvangivelse eller hvis selvangivelse ikke er indkommet i rette tid.
(ØF 26. marts 1957 side 4)

1957 Husk! – fruesko

Annonce:
Husk – at vi har byens største udvalg i fruesko i brede og rummelige faconer.
Har De trætte forårsfødder, så lad os hjælpe Dem.
Det er en betingelse for velvære at have sko på, som passer.
Langkilde
(ØF 28. marts 1957 side 12)

1957 Husk, at der skal 30 øre på alle breve

I går den 1. april 1957 blev lokalportoen ophævet, og landsportoen på 30 øre trådte i kraft – også selv om brevet bare skal fra den ene gade til den anden i samme by.
Firmaer og institutioner er tilsynelandende klar over, hvad der er skat.
Det er stort set kun de private, der har glemt skæringsdagen.
(ØF 2. april 1957 side 4)
Indtasterens bemærkning: Pr. 1. januar 2008 steg portoen for små breve op til 50 gram fra 4,75 kroner til 5,50 kroner.

1957 Strygejerns-brand i Rebslagergade

Mens familien var til konfirmation, satte strygejernet ild på en lejlighed i Rebslagergade 8 tilhørende gummiarbejder Lars Haagensen. Famillien havde efterladt strygejernet uden at have taget stikket ud af stikkontakten. Falck fik nedkæmpet branden, men lejligheden var stærkt beskadiget af flammerne og vandet.
(ØF 8. april 1957 side 4)

1957 Lejeforhøjelse i Solbakken”

Bestyrelsen for Køge Social-Filantropiske Boligselskab har ved studium af skattelisterne konstateret, at for omkring 30 af beboernes indtægter, er det beløb, der er fastsat som maksimum for at opnå lejenedsættelse, for stort.
Beboerne er indkaldt til et møde og kan forvente en huslejestigning på godt 300 kroner om året. (ØF 9. april 1957 side 4)

1957 Dame-roklubben må sige nej til nye medlemmer

Køge Dame-roklub har ved sæsonens start været ude for så stor medlemstilgang, at man har besluttet sig til at sige nej til nye medlemmer. De fleste nye medlemmer kan kun afse tid til at træne om aftenen, og man er derfor ikke i stand til at huse flere end de 65 medlemmer, man har i øjeblikket, oplyser formanden, fru Käty Børsen. (ØF 2. maj 1957 side 8)

1957 To nye blokke i Social-Filantropisk Boligselskab færdige til oktober

Køge Social-Filantropiske Boligselskab er nu så vidt fremme med det nye byggeri ved Vordingborgvej Vest, og man kan skimte afslutningen på første etape. De 2 første blokke forventes færdige til indflytning til oktober, og de næste 2 blokke til januar 1958.
Der er i alt 72 lejligheder, heraf 30 til almindelig udlejning, resten som social-filantropisk udlejning. (ØF 10. maj 1957 side 4)

1957 Folketingsvalget den 14. maj 1957

Afstemningsresultater for Køge by:
Socialdemokratiet 3.256 imod 3.138 i 1953
Radikale 458 – 451 i 1953
Konservative 900 – 889 i 1953
Venstre 948 – 565 i 1953
Retsforbundet 352 – 272 i 1953
Kommunisterne 525 – 566 i 1953
De uafhængige 51 – 59 i 1953
(ØF 15. maj 1957 side 3)

1957 Vagn Bro valgt med 8.002 stemmer

Fintællingen af folketingsvalget den 14. maj 1957 gav Vagn Bro, der er opstillet for Venstre i Kolding-kredsen, 8.002 stemmer imod 6.367 ved sidste valg.
(ØF 18. maj 1957 side 4)

1957 Pengene rystes som i en si

En ny mønttæller taget i brug i Discontobanken for Køge og Omegn.
Man er ikke bange for børnenes sparebøsser, for nu har man en møntsi.
Systemet er ganske simpelt – 7 cirkelformede bakker bragt ovenpå hinanden, hver udstyret med huller, som svarer til de forskellige mønters størrelse.
Alle mønter hældes i den øverste bakke, og man ryster indretningen som en si.
Mønterne falder så ned i hver sin bakke, og det gør det nemmere at tælle de ens mønter.
Kasserer Byrge Schmidt synes godt nok, at prisen på apparatet er høj – 82 kroner – når man tænker på, at det består af plastik. (ØF 21. maj 1957 side 4)

1957 Byarkivet savner køgensernes opmærksomhed

Referat fra Køge-Fondens generalforsamling i går den 27. maj 1957 på Hotel Hafnia.
Formanden, skoleinspektør P. A. Klein karakteriserede det forløbne år som stille for fonden. Artitekt Åge Madsen redegjorde for nogle ændringer af portpartiet i Brogade 16.
Nationalmuseet har erklæret sig villig til at yde et tilskud til istandsættelse af hoveddøren i Norske Løve. Der er en opfordring til mange køgensere om at overdrage Byarkivet et billede af deres ejendom; det er en misforståelse, at man kun er interesseret i gamle ejendomme.
Det er imidlertid ikke antikviteter, Byarkivet er interesseret i.
Byarkivet har fået tilsagn om et lokale på 20 m2 i det nye bibliotek i Kirkestræde 18.
(ØF 28. maj 1957 side 4 – 1 spalte)

1957 Advarsel til duer!!

Annonce:
Advarsel.
Enhver due, der træffes på min ejendom,
vil blive skudt.
N. P. Jensen,
Vedskølle.
(ØF 28. maj 1957 side 7)
Indtasterens bemærkning: Mon duer læser annoncer!

1957 Dyrt at fiske i Lellinge Å

En københavnsk handelsmand var i september 1955 taget på fisketur i Lellinge Å.
Fiskeretten i åen tilhører imidlertid Vallø Stift, som har udlejet den til et konsortium.
Handelsmanden, der havde fanget adskillige aborrer og ørreder, fik ved retten i Køge en bøde på 75 kroner for ulovligt fiskeri. (ØF 29. maj 1957 side 4)

1957 Ny kiosk lægger for med konkurrence

Den nye tobaks- og aviskiosk, som i dag den 6. juni 1957 åbner på Søndre Viaduktvej i Køge, opfordrer alle til at tage del i en lille frisk konkurrence. Det drejer sig om at finde et navn til kiosken, og indehaveren, Kay Ellyt, har som præmier udsat en flaske cognac, en halv kasse cigarer og en flaske portvin.
Ifølge annoncen side 11 bekendtgøres resultatet den 17. juni 1957.
(ØF 6. juni 1957 side 4)
Navnet blev: Ellyt’s Kiosk” ( ØF 17. juni 1957)”

1957 Verdens største model-jernbane kommer til Køge

Verdens største model-jernbane kommer til Køge.
Banen dækker et areal på 200 m2, tillige en 23 meter lang model af Lillebæltsbroen.
En halv snes tog ruller på 200 meter spor.
Model-jernbanen er i størrelse 1:87.
Der er også en kopi af Fakse Kalkbrud.
Udstilles på Teaterbygningen 21., 22. og 23. juni 1957
(ØF 20. juni 1957 side 4)
Omtale af udstillingen med billede af model-banen.
(ØF 22. juni 1957 side 9)

1957 Luftkrig ved havnen

I de lune aftener raser en voldsom luftkrig omkring træerne mellem Køge Kulforretning og Gasværket på Køge Havn. Store oldenborresværme har slået sig ned i trækronerne, og når insekterne vover sig ud på flyveture, napper mågerne sig under skrig og skrål en fed bid middagsmad. (ØF 22. juni 1957 side 4)

1957 Nyt maskinsnedkeri

Ingeniør Tage Pondal Jensen, Køge Maskinsnedkeri, har af købmand C. F. Petersen købt en grund på 2.075 m2.Grunden er beliggende i den vestlige ende af tømmerpladsen ud til Blegdammen og skal anvendes til opførelse af et nyt maskinsnedkeri, hvor man regner med at beskæftige 10 – 12 mand. Byggeriet er allerede påbegyndt,
(ØF 26. juni 1957 side 4)

1957 Køgefabrikanter fremstiller første fladdfisk-filet-maskine

Køge Metalvarefabrik og en fiskeeksportør fra Esbjerg får patent på maskine til filetering af fladfisk. Maskinen er en verdenssensation. Der er foreløbig søgt patent for de nordiske lande samt flere europæiske og Canada og Japan.
Maskinen fileterer ca. 900 rødspætter i timen – en håndskærer kan klare ca. 100 i timen. I øjeblikket tager det 3 måneder at fremstille en maskine.
(ØF 1. juli 1957 side 4 – omtale over 2 halve spalter)
(ØF 2. juli 1957 side 3 – yderligere omtale og billede)

1957 Køge-rytteren Ebbe Olsen blev den store overraskelse i Stjerneløbet

Ebbe Olsen fra Køge Cykelring blev nr. 3 i Stjerneløbet i går den 7. juli 1957 foran løbets storfavorit, englænderen Stan Brittain.Løbet blev vundet af Vagn Bangsborg, Slagelse foran Eluf Dalgaard, Vejle. (ØF 8. juli 1957 side 1 og 6 – omtale 2½ spalte + billeder)

1957 Svineavlsfolk fra 17 lande besøgte Lille Køgegaard

Den europæiske Svineavlskongres var på udflugt i går den 9. juli 1957 og besøgte Lille Køgegaard. Besøget gjaldt i første række gårdens svineavlscenter, som blev beundret og flittigt fotograferet. Man var forbløffet over, at en landboforening kunne opføre og drive så fin en forsøgsgård. Efter rundvisningen blev der budt på en forfriskning i den smukke have. Besøget varede en times tid. (ØF 10. juli 1957 side 4)

1957 Nu kører man i skinnebus på Køge-Ringsted-banen

Køge-Ringsted-banen er nu på højde med andre privatbaner med hensyn til materiel. Den nyerhvervede skinnebus er i drift fra i dag den 11. juli 1957. Den nye skinnebus – den første i banens 40 årige historie – kommer fra den nu nedlagte Vejle-Vandel-banen, hvor den har kørt i 8 – 9 år. Anskaffelsessummen er ca. 80.000 kroner. En ny ville koste over 200.000 kroner. (ØF 11. juli 1957 side 4 – 2 halve spalter)

1957 Det er ikke moderne med et hvidt telt

Lidt teltsnak med prokurist Børge Kjeldsen, Niels Kjeldsens Fabriker i Køge.
Hvidt telt er ikke moderne mere, den rigtige farve er orange. Folk, der tager på teltferie i stedet for hotelophold, har tjent til teltudstyret på en sommer. Efterspørgslen på telte er stærkt stigende. I efteråret blev der købt dobbelt så meget stof hjem som året før, men det har ikke været nok. Virksomheden fabrikerer også campingvogne, som også efterspørges så meget, at man ikke kan følge med. Prisen er ca. 3.500 kroner med gasanlæg, vandtanke, madrasser og sådan noget. (ØF 18. juli 1957 side 3)

1957 Køge-vragfisker fangede” et kæmpeanker”

Vragfisker Emanuel Christensen, Køge der for tiden arbejder i de mønske farvande, har gjort en usædvanlig fangst i form af 2 meget gamle skibsankre. Det største, der er bygget af egetræ, har en 5 meter lang ankerstok og en stamme af nogenlunde samme størrelse; mens de 2 flige måler hver ca. 2 meter. Ankrene blev fundet på rute 32, hvor de lokale fiskere flere gange havde fået ødelagt deres redskaber, og derfor mente, at der var tale om et skibsvrag. (ØF 18. juli 1957 side 4)

1957 Shell nedlægger sit depot i Køge fra 1. januar 1958

Når Shell’s depot i Køge nedlægges pr. 1. januar 1958, henvises kunderne til Prøvestenen eller det nye depot i Ringsted. Distriktschef Viggo Madsen er tilbudt en anden stilling som distriktschef; men vil flytte til Aalsgaarde, hvor han skal drive en stor kolonialforretning. (ØF 19. juli 1957 side 4)

1957 Uro på Torvet om handel med udenlandske varer

De lokale grønthandlere på Køge Torv føler sig truet af udenbys konkurrence.
De udenbys grønthandlere falbyder store partier udenlandske varer, som de lokale føler sig truet af. Engang imellem er der så mange handlende, at trafikanterne tvinges til at parkere ulovligt. Man rejser spørgsmålet, om torvehandelen blev flyttet til Lovparken eller Dyrskuepladsen. Politimester Vagn Bro udtaler, at han ikke vil genere den frie konkurrence. (ØF 20. juli 1957 side 4)

1957 Kornsække

Annonce:
Kornsække, blåstribede, god kvalitet, god størrelse
og stærk syning – pr. stk. kr. 3,75.
Sække repareres, Presseninger til stakkesejl og
tærskeværker kr. 9,50 pr. m2 færdigsyet i god kvalitet.
Niels Kjeldsens
Fabriker
Køge Sækkelager
Sdr. Havnevej
tlf. 1991 og 2108
(ØF 30. juli 1957 side 7)

1957 Det ville fryde de gamle tømrere

Rejsegilde i går den 30. juli 1957 på Køge Tømmerhandels tømmerhal ved Egøjevej.
Tømmerkonstruktionen af solidt tømmer stræber mod himlen – i det mindste godt en halv snes meter opad – og støtter sig på solide betonfundamenter, der danner rygraden i den nye tømmerhal, som Køge Tømmerhandel ved tømmerhandler Henning Svendsen, Roskilde bygger. Tømmerhallen måler 26 meter i bredden og 18,5 meter i længden. Borgmester Niels Albrechtsen udtalte sin glæde over den nye virksomhed, og arkitekt Åge Madsen roste byggeriet og gjorde opmærksom på at kontorbygningen var bygget af teglblokke – vist nok som den første bygning i Køge.
(ØF 31. juli 1957 side 4)
Indtasterens bemærkning: Senere er navnet ændret til Køge Trælasthandel med adresse på Københavnsvej v/nordre viadukt.

1957 Folkepensionister i Køge

Den danske Købstadsforening har modtaget indberetning fra landets kommuner om antallet af folkepensionister i 1956.
For Køge kommune er antallet 789 – 12% var 60 – 64 år, 27% 65 – 69 år,
25% 70 – 74år, 19% 75 – 79 år og 17% 80 år eller derover.
(ØF 5. august 1957 side 4)

1957 Slaget ved Køge i 1807

Da regulære britiske soldater løb landeværnet over ende. (Træskoslaget).
Forfatteren Svend Bremer giver et rids af kampens forudsætninger og dens forløb den 29. august 1807.
Under Frederik den 6. var Køge garnisionsby. Lanadeværnet var under kommando af generalmajor Castenskjold
(ØF 13. august 1957 side 1 og 2 – 1/3 side 2)

1957 Køge tekniske skole bliver centralskole for metalfaget

I det nye skoleår indføres dagskoleundervisningen for de østsjællandske smede- og automekanikerlærlinge. Køge og Roskilde samarbejder om lærerkræfterne.
Med det nye skoleår begynder 60 centralskoler over hele landet. Læretiden forlænges med 4 måneder på grund af dagskoleundervisningen. Der stilles større krav til både elever og lærere. (ØF 17. august 1957 side 8 – 2 spalter)

1957 Køge Søbadeanstalt trues af snarlig nedlæggelse

Søbadeanstalten vil blive solgt som pindebrænde, hvis det ikke lykkes at få den solgt hurtigst muligt. Den 15. september lukkes søbadeanstalten og slutter måske sin 50-årige levetid, hvis ikke der viser sig en køber, siger bademester Osvald Jensen, der på grund af sygdom ikke kan fortsætte. Det er ikke sikkert, at kommunen vil overtage badeanstalten. Skolernes svømmeundervisning vil fremover så blive fra en badebro. (ØF 24. august 1957 side 4) Søbadeanstalten reddet – kommunen er køber. Salgspris 10.500 kroner. (ØF 20. september 1957 side 4 – ½ spalte)

1957 Nyt betalingssystem for elektricitets- og gasforbrugere

På byrådsmødet i går den 3. september 1957 vedtog byrådet, at ændre opkrævningen af afgifter for levering af elektricitet og gas til forbrugerne i Køge kommune.
Aflæsning af målerne vil finde sted en gang om året i september måned.
Der vil blive fastsat et månedligt ratebeløb, der skal betales på kommunekontoret i 10 rater. Referat fra mødet fylder 3/4 spalte i (ØF 4. september 1957 side 4)

1957 Køge Badmintonklub

Annonce:
Køge Badmintonklub indleder sæsonen 1957-58.
Nye medlemmer, som ønsker spilletime tildelt kan
afhente indmeldelseskort hos Tage Jørgensen,
Højskolehjemmet, Vestergade 18.
Kortene skal være afleveret inden tirsdag
den 10. september 1957 kl. 17,30.
(ØF 5. september 1957 side 7)

1957 Køge har Sjællands største grisesalg

Hver onsdag omsættes 1.000 grise på det 34 år gamle grisemarked i Oluf Jensens Gård, Brogade 7. I 1956 blev der omsat ca. 50.000 grise på markedet. Der tinges om priseen ved håndslag; men det tager sin tid inden man er enige. Når grisene har skiftet ejer, drikkes der lidkøb hos restauratør Christian Jørgensen. (ØF 14. september 1957 side 3 – 2½ spalte med billeder)

1957 Byens husstande og erhvervsgrupper

Den 15. maj 1957 har der over hele landet været optælling af husstandene.
For Køges vedkommende med en stigning på 64 fra 3666 til 3730.
Erhvervsgrupperne er ligeledes optalt – for Køge:
48 barber- og frisørsaloner incl. dame-saloner.
25 restaurationsvirksomheder.
29 bagerier, konditorier og brødudsalg.
24 cigarhandlere
23 frugt- og grønthandlere.
71 kolonial- og kaffehandlere m. v.
38 manufakturhandlere m. v.
16 skomagere og skotøjsudsalg.
27 slagtere, kødudsalg eller viktualiehandlere.
(ØF 14. september 1957 side 4)

1957 Rejsegilde på det nye Centralbibliotek

I går den 27. september 1957 blev kransen hejst på det nye Centralbibliotek i Kirkestræde. Glæde over at man efter mange bryderier er nået så vidt, at bygningen tager form udtaler borgmester Niels Albrechtsen. Øvrige talere var formanden for biblioteksudvalget, gummiarbejder Helge Hansen, arkitekt Åge Madsen og fra meninghedsrådet Frandsen Jensen. (ØF 28. september 1957 side 4)
Billede af byggeriet omkring det gamle hus” i Kirkestræde i ØF den 30. september 1957 side 1)”

1957 Ny havnebelysning taget i brug

I aftes den 9. oktober 1957 blev den nye belysning ved havnen i Køge tændt for første gang. De nye lamper udsender et roligt, gult lys, der spredes mere end tidligere og er betydelig bedre at arbejde ved. (ØF 10. oktober 1957 side 4)

1957 7.361 vælgere på kirke-valglisterne

På de valglister, der gælder ved menighedsrådsvalget den 26. november 1957, er der optaget 7.361 vælgere. Valglisterne har været fremlagt på Køge rådhus, og der er ikke indkommet nogen klager over dem. (ØF 10. oktober 1057 side 4)

1957 Centralfyret satte ild på i kælderen

Frisørmester Helge Haves forretningskælder raseret af brand i går den 10. oktober 1957 i Nyportstræde 32. Fyret havde slået en gnist ud og antændt noget savsmuld.
Falck fik hurtigt bugt med ilden, men der udvikledes en kvælende røg, idet der var stillet et par gummistøvler til tørre på centralfyret. Helge Have blev slemt forbrændt på den ene hånd, da han ville forsøge at slukke ilden med en vandslange, der allerede var ild i og derfor meget varm. (ØF 11. oktober 1957 side 4)

1957 De unge lærere søger ikke ansættelse i Køge

De unge lærere søger ikke ansættelse i Køge, derimod har det været let at få lærerinder.
I beretningen for sidste skoleår 1956/57 mangler der lærere til 10 normerede stillinger.
Det fremgår endvidere af beretningen, at der er 1746 skoleelever i Køge – 881 drenge og 865 piger fordelt på 75 klasser mod året før – 71 klasser med 1720 elever.
Det fremgår også, at hver skolefrokost koster 99,12 øre.
(ØF 14. oktober 1957 side 3 – 2 spalter)

1957 Forlystelsesskat i september 1957

Forlystelsesskatten for Køge – Haslev politikreds er opgjort for september 1957.
I Køge distrikt beløb den sig til 979 kroner og i Haslev distrikt 628 kroner – i alt 1.607 kroner. (ØF 15. oktober 1957 side 4)

1957 36 familier flytter ind i Filantropen”

Første halvdel af byggeriet af de første 2 blokke, Køge Socialfilantropiske Boligselskab bygger i Køges sydlige udkant vest for Ringvejen er befolket til den fastlagte tid.
Byggeriet er afleveret den 14. oktober 1957 med første indflytning den 15. oktober 1957. Af de 36 lejligheder, der nu er færdige, er de 21 filantropiske, mens de 15 er almindelige indskudsboliger. (ØF 16. oktober 1957 side 4)

1957 Til fruen i ethvert Køge-hjem

Giv Deres mand en lækker flæskesteg på søndag
og køb stegen der, hvor der er meget at vælge imellem.
Vi har sikret os et stort lager, så vi kan betjene ethvert forlangende.
Peter Svendsen & Søn
Kirkestræde 29, Køge
Telefon 159 og 1759.
(ØF 17. oktober 1957 side 9)

1957 HK i Køge fylder 40 år i dag – 19. oktober 1957

Handels- og Kontorfunktionærernes Køge-afdeling fylder 40 år i dag den 19. oktober 1957. Initiativet til afdelingen blev i 1917 taget af Svend Sejr og Arthur Larsen.
Der var stiftende generalforsamling den 19. oktober 1917. 2 år efter talte afdelingen 118 medlemmer. I dag er der ca. 400 medlemmer. Nuværende formand siden 1954 er
kommunebogholder Svend Nielsen, gasaflæser Christian Jensen er kasserer siden 1940. Den øvrige bestyrelse er Erik Danielsen, Mogens Ohlsson og Knud Olsen.
Jubilæet fejres ved en reception/fest i morgen aften den 20. oktober 1957 på Teaterbygningen. (ØF 19. oktober 1957 side 4)
(ØF 21. oktober 1957 side 4: Der deltog 270 i festen. Der var underholdning af Raquel Rastenni og Harry Felberts kvintet, som bag efter spillede til dansen.)

1957 Handelsstandsforeningen må finde et slogan for Køge

Parkeringsproblemer, reklameslogans, julebelysning og forslag om flere svenske turister til Køge blev diskuteret på Køge Handelsstandsforenings generalforsamling i aftes den 29. oktober 1957. Julebelysningen på Torvet vil efter indhentet overslag koste 1.000 kroner pr. år plus anlægskapital 4.000 kroner.
Forslag til slogans: Vi handler i Køge, Det betaler sig at handle i Køge,
Vi venter Dem i Køge, Handle klogt – handle i Køge.
(ØF 30. oktober 1957 side 4 + 7 – 2 spalter)

1957 Ny direktør på Køge Trævarefabrik

Prokurist Poul Brandt Johansen, De forenede Træskofabriker er udnævnt til direktør for A/S Køge Trævarefabrik fra 1. november 1957. Poul B. Johansen flyttede i 1950 med virksomhedens hovedkontor til Køge, men først nu når direktørboligen er sat i stand, flytter han fysisk til Køge. (ØF 5. november 1957 side 4)

1957 11 rigtige i Folkebladets tips

De tippere, der denne gang har fulgt Østsjællands Folkeblads tipsråd, er i dag 340 kroner rigere. ØF’s tipsekspert Alf Mørkeberg havde 11 rigtige i sit 48 rækkers system.
Tipspræmierne giver i denne uge:
12 rigtige 14.700, 11 rigtige 340 kr. og 10 rigtige 30 kroner.
(ØF 5. november 1957 side 4)

1957 Det har Hedager også

Annonce:
Skal de bruge en smuk brudekjole – hvid eller pastelfarvet,
lang eller ballerinalængde,
kan vi tilbyde Dem et smukt og prisbilligt udvalg.
Kjoler fra 98,00 kroner.
Georg A. Hedager
Nørregade 1, Køge, telefon 720
(ØF 6. november 1957 side 4)

1957 Brand i Køge-snedkerværksted

Snedkermester Poul Nielsens næsten nye virksomhed på Egøjevej var i formiddag truet af en brand. Ilden opstod i en tilbygning, der var opført i træbetonplader.
En svend skulle udfylde nogle huller i nogle plader med shellak, der blev opvarmet med en tændstik. En glød faldt ned i nogle spåner, som antændtes.
Redningskøretøjer fra Køge, Store Heddinge og Herfølge deltog i slukningen.
Der måtte trækkes 690 meter slange op over viadukten og ned forbi Søndre skole.
(ØF 14. november 1957 side 4)
Bygningen nedbrændte, men værkstedet, der er grundmuret led ringe skade.
(ØF 15. november 1957 side 4 + billede fra branden)

1957 2 speedbåde til vandski fra Køge til Venezuela i morgen 23. november 1957

Autoforhandler Ib Junggaard lader bygge 10 smarte speedbåde på Weber Jensens skibsbyggeri i Køge. Ib Junggaard og hans broder, der er bosat i Venezuela har fået bygget 2 speedbåde, der sendes til Venezuela til vandski-løb – kan også bruges til lystsejlads og fiskeri. Bådens styrke er beregnet til 30 – 35 mil. Motoren monteres først i Venezuela. (ØF 22. november 1957 side 4)

1957 Fjern storm skabte oversvømmelser på kysten – København – Rødvig

Tidligt i går morges den 29. november 1957 måltes vandstanden i Køge Havn til 72 cm over det normale og imellem kl. 12,00 og 14,00 steg vandet yderligere.
Flere kældre blev oversvømmet i området omkring Køge Å. Også på Ølby Lyng måtte flere kældre pumpes tomme. I formiddags var vandstanden faldet til kun 40 cm over dagligt vande. Ifølge havnefoged Mortensen har der været en storm langt væk, som har presset vandet ind mod land. Havnepladsen var blevet til en indsø.
(ØF 30. november 1957 side 1 – 3 spalter + billede)

1957 Køge atter i 1. division i fodbold

Køge Boldklub spillede sig i går den 1. december 1957 igen op i 1. division.
Køge vandt over B 1903 med 2 – 1, de havde for en uge siden spillet 1 – 1
(ØF 2. december 1957 side 1 – billede af holdet og træneren m/navne.)
Større referat med billeder fra kampen i Idrætsparken.
(ØF 2. december 1957 side 6 og 7 – 3 spalter)

1957 Køges ynglingehold vandt Tertia-pokalen

Køges ynglingehold i fodbold vandt i går den 1. december 1957 DBU’s eftertragtede Tertia-pokal for 1. gang. Holdet har vundet 3 pokaler og sjællandsmesterskabet.
(ØF 2. december 1957 side 7)
Billede af holdet, som bestod af: Leder Egon Overgaard,
forwards: Finn Nielsen, Bent Koch, Peer Ludvigsen, Hans Andersen og Ole Jørgensen.
Halfbacks: Henning Petersen, Jørgen Egelund Nielsen og Frede Jensen.
Backs: Ole Grube Nielsen og Torben Hald.
Målmand Kaj Madsen og reserve Willy Smidt.
(ØF 3. december 1957 side 6)

1957 Tre Køge-spillere til Israel, Cypern og Tyrkiet

Tre af Køge divisionsholds spillere – Børge Bastholm, Leif Petersen og Poul Sørensen blev i aftes den 2. december 1957 udtaget til det hold, som Stævnet i januar 1958 sender ud på en fantastisk vinterrejse, der vil vare en måneds tid.
John Hansen fra Frem er med som træner – en belønning for et ihærdigt trænerarbejde – Frem betaler. Turen starter den 6. januar 1958 – første stop Israel. Der skal spilles
7 kampe på turen. (ØF 3. december 1957 side 6)

1957 Julepenge til pensionisterne

Byrådet vedtog i aftes den 3. december 1957, at der som hjælp til julen skulle udbetales 30 kroner til enlige og 40 kroner til ægtepar, der får enten folke- eller invalidepension eller får hjælp som kronisk syge. (ØF 4. december 1957 side 4)

1957 Man ser intet ske – men gule bliver flaskerne alligevel

På A/S Kosangas på Søndre Molevej er man i disse dage ved at prøve et fuldautomatisk elektro-statisk maleanlæg, som for fremtiden skal forsyne gasflaskerne med den kendte gule farve. Det nye anlæg har kostet 200.000 kroner. Malingen foregår på samlebånd.
Der går ingen maling til spilde, og kapaciteten femdobles til 125 flasker i timen.
Der sker en elektronisk forbindelse, hvor malingen forstøves gennem nogle poser, der sidder på nogle isolerede arme, som har en spændimg på 100 – 300.000 volt.
Gasflaskerne virker som en elektrisk forbindelse (jordledning).
Forstøvningen er så fin, at man ikke direkte kan se den mens flaskerne transporteres gennem maskinen, men langsomt antager de den gule farve.
(ØF 19. december 1957 side 4 – større referat fra et besøg i virksomheden)

1957 Nytårsaften kl. 20,00 bal

Annonce: Teaterbygningen, Køge Nytårsaften bal kl. 20,00. Billetter á 3,00 kr. i forsalg på arbejdsmændenes, kvindernes og træindustriarbejdernes kontor samt på Teaterbygningen. Intet billetsalg ved indgangen. Arrangør: Arbejdernes Fællesorganisation (ØF 20. december 1957 side 10)

1957 Havnekaj brød sammen

Havnekaj på Nordre Havn brød sammen, efter at en lastbil fra C. F. Petersen havde passeret. Der blev 2 dybe huller fyldt med havvand og sand. Årsagen er, at nogle planker i bolværket nede ved bunden af havnebassinet er slået i stykker, hvorved der er opstået et hulrum under vejbelægningen – billede.
(ØF 30. december 1957 side 4, hvor der omtales hvorledes man vil reparere skaden)

1957 Dampvaskeri i nye lokaler

Dampvaskeriet “Chic”, der i nogle år har haft til huse i Kirkestræde 25, har fået ny adresse – Torvet 20. Det har fået facade ud mod Torvet og består nu indvendigt af nogle smukke lyse og delvis nye eller ombyggede lokaler med god plads for den halve snes mennesker, der er beskæftiget i vaskeriet. Der er samtidig anskaffet en tre- eller fire-delt maskine til at stryge skjorter på. (ØF 11. januar 1957 side 4)

1957 Arbejderforbundet skifter formand

Køge og Omegns Arbejderforbund havde i aftes den 17. januar 1957 generalforsamling. Nye love blev vedtaget; men et forslag om at ændre navnet blev stemt ned. Maskinsnedker Hans Hansen blev valgt til formand i stedet for mælkehandler Aage Nielsen. Medlemstallet var pr. 1. januar 1957 – 658 – en fremgang på ét medlem. Bestyrelsens forslag om at ændre foreningens navn til: “Foreningen af 1885 (Køge og Omegns Arbejderforbund)” blev nedstemt med 9 medlemmer mod 8. Til bestyrelsesn valgtes gasværksarbejder Kaj Hansen, maskinarbejder Aksel Olsen og frisørmester Mogens Fylking i stedet for maskinsnedker Hans Hansen, der blev formand, forretningsfører Eide Jakobsen, der er rejst fra byen og depotbestyrer Elisius Schmidt. (ØF 18. januar 1957 side 4)

1957 Hvor arneflammen er kærlighed

Pastor G. Bjergved, Slagelse deltog ved “Unge Hjem’s” møde i aftes den 21. januar 1957 i Missionshuset. Pastoren siger blandt andet: “Det er ikke muligt herhjemme at komme frem i noget erhverv uden en eksamen; det finder alle samfundslag yderst naturligt ; men til at blive ægtemand og husfader kræves ingen uddannelse og erfaringer. Det finder man i det store og hele også naturligt. De unge har haft alt for få forudsætninger for at gå ind i et ægteskab. Mange unge mænd bor hjemme og er blevet forkælet i alle retninger, er blevet opvartet, har haft for mange penge til egen rådighed og er slet ikke opdraget til at stå på egne ben. Bliver sådan en ung mand gift med en pige, der har haft de samme forhold, opstår vanskelighederne. Arneflammen, der er kærlighed, svejser et par sammen, men samtidig lyser den op og renser ud; det er dens opgave, at skabe åbenhed og energi”. (ØF 22. januar 1957 side 4 – ½ spalte)

1957 Bruges kræfterne forkert kan arbejdet blive en plage

På “Foreningen Unge Piger”‘s møde i aftes den 6. februar 1957 på Hotel Hafnia fortalte læge Viggo Munch om muskellidelser, holdningsfejl, åreknuder og andre ting, som plager mange mennesker – ikke mindst dem, der har meget gående eller stående arbejde. Med lysbilleder illustrerede lægen, hvordan der lige fra barndommen begås fejl, som kan påføre legemet forskellige belastninger. Bag efter demonstrerede fru Emmy Munch arbejdsstillinger. Mødet sluttede med kaffebord. (ØF 7. februar 1957 side 4)

1957 Massevis af synåle – og én damptromle

Efter at have søgt i 8 år fik “Produkten”på Toldbodvej i går d. 7. marts 1957 sin første damptromle. Da produkthandler Børge Nielsen i 1948 åbnede sin produkthandel i Køge fandt han samtidig på et slagord, der efterhånden er banket så fast på egnen, at man blot behøver at spørge efter “ham med damptromlen”, så kommer man til “Produkten” på Toldbodvej. Slagordet lyder: “Vi køber alt – fra en synål til en damptromle”. Indtil i går var det kun den ene ting – synål; men så kom en damptromle fra 1928 på banen, den var blevet kasseret af jordudvalget i Hårlev-Himlingøje kommune og skulle hugges op – så nu passer slagordet. (ØF 8. marts 1957 side 4 – 1 spalte + billede).

1957 6.000 nye hækplanter i “Den Permanente”

Køge Kolonihaveforening – “Den Permanente Havekoloni” holdt i aftes den 28. marts 1957 generalforsamling på Hotel Hafnia. Kasserer Villy Olsen aflagde regnskab, som balancerede med 18.433 kroner. Statusformuen var på 7.189 kroner. Formanden, gummiarbejder Helmuth Svendsen sagde blandt andet i sin beretning, at det havde været lidt svært, at få kontingentet opkrævet. Det går dog bedre, og de fleste penge er kommet ind. Fra Carlsen-Langes Legatstiftelse havde man fået 400 kroner og fra Køge kommune 1.200 kroner. Pengene skal anvendes til indkøb af 6.000 hækplanter, som skal plantes ud til hovedgangene, da de gamle trænger til udskiftning. (ØF 29. marts 1957 side 4)

1957 Stiftelsesfest i Køge Håndboldklub

Køge Håndboldklub holder lørdag den 30. marts 1957 10 års stiftelsesfest på Hotel “Postgården”. Der bliver fællesspisning, pakkefest, forskellig underholdning og dans. Nye medlemmer kan optages indtil 3 dage før festen. Medbragte pakker à 2 kroner giver gratis adgang. (ØF 21. marts 1957 side 4) I ØF den 1. april 1957 omtales det, at der uddeltes hædersnål til Emil Rosenkvist, som stiftede Køge Håndboldklub.

1957 25 Køge FDF’ere i kokkedrenge-lære

De 25 FDF’ere skal gennemgå et kursus hjemme i køkkenet, før de tager på landslejr ved Århus den 5. – 15. juli 1957, hvor der skal laves mad til 8 – 10.000 spejdere. Køge-gruppens leder Flemming Jensen fortæller, at drengene skal i “lære” hjemme hos deres mor, hvor de skal kunne lave 10 forretter og 10 efterretter. Drenge skal kunne føre regnskab over de ting, de bruger, og derfor skal de helst have lov til at gøre deres indkøb. Når det skønnes, at drengene kan kogekunsten, skal mødrene underskrive et certifikat. (ØF 4. april 1957 side 4)

1957 Philip Weber fik “De fem” til at blive fem en halv

Philip Weber, 13 år, søn af overlærer Carl Weber i Køge har gjort det vigtigste i livet til en hobby – musikken – på en sådan måde, at i de 4 år han har lært at spille, er nået langt. Det startede med at han fløjtede i klasseværelset, og lederen af skoleorkesteret, Mogens Koefoed hørte det. Han blev spurgt om han ville være med i orkesteret, hvor han kom til at spille kornet. Privat går han til undervisning i trompet. “De fem” blev til fem en halv på en ferie i Marstal, hvor han fik lov at låne trompeten af orkesteret. Han blev engageret 1 gang om ugen for resten af ferien. Han har også fået tilbud om at spille til sommer. (ØF 20. april 1957 side 4 + 8)

1957 Det gamle træ har fået en afløser

Ved en lille, meget lille og meget uhøjtidelig ceremoni på havnepladsen holdtes i går d. 29. april 1957 et 4-års barn over dåben. Hvad navnet blev, ved kun de implicerede, men det vil sikkert inden længe få et i folkemunde. Barnet var et endnu spædt asketræ, som er afløser for det gamle træ, der blev fældet sidste efterår. Restauratør Chr. Petersen, Guldfisken, var som mange andre ked af det ændrede havnebillede, da det gamle træ faldt, og han har skænket det nye træ fra sin egen have. Sammen med havnefoged H. Mortensen og havneassistent Jens Madsen stod Chr. Petersen “faddere”. Ved træets rod blev nedlagt en blyplade med “faddernes” navne. (ØF 30. april 1957 side 4)

1957 Bekendtgørelse om at drive beværtning

Det bekendtgøres, at restauratør Erik Jørgensen, Køge har indsendt ansøgning om fornyelse af bevilling til at drive beværtning uden ret til udskænkning af stærke drikke fra “Kaffehuset”, Sdr. Lyng, Køge. Eventuelle indsigelser herimod skal indgives til bevillingsnævnet, Køge inden den 25. maj 1957. (ØF 11. maj 1957 side 4)

1957 To amatørfotografer fra Køge i ledelsen af ny sammenslutning

På et landsmøde i Odense søndag den 25. august 1957 blev det besluttet at danne en sammenslutning af de danske fotografiske foreninger under navnet “Selskabet for dansk fotografi”. I præsidiet sidder 7 personer, hvoraf direktør Gustav Theilgaard er den ene og sekretær E. Jensen den anden. Det er allerede omfattet af 50 foreninger. (ØF 27. august 1957 side 4)

1957 VU for Køge og Omegn

Annonce: VU for Køge og Omegn. Vi har bestilt godt vejr til forårsfesten lørdag den 1. juni 1957 kl. 19,3o på Yderholm Kro. Forstander Helge Markvardsen, Stevns Ungdomsskole, holder festtalen. Lille Mie fra “Far til fire” – filmene underholder. Medlemskort bedes fornyet senest 3 dage før festen hos bestyrelsen. Bestyrelsen. (ØF 27. maj 1957 side 8)

1957 Spejderløb gennem Køge på søndag den 8. september

Divisionsstævne for at fejre “de gule” Køge-spejderes 40 års jubilæum på søndag den 8. september 1957. Spejderne fra hele Rolf Krake divisionen deltager -ca. et par hundrede. Der ventes mange gamle spejdere, som desuden er inviteret til frokost af Sct. Georgsgildet. (Billede og omtale fra festen på Guldfisken i ØF den 9. september 1957) Foruden byløbet bliver der samme dag arrangeret tovtrækningskonkurrence for deltagerne på spejderengen i Jernstøbervænget. (ØF 6. september 1957 side 4) Indtasterens bemærkning:Det skal bemærkes, at der i 1978 blev bygget posthus på grunden.

1957 Toiletter og brusebad på “Steens Boder”

Byrådet besluttetde i aftes den 8. oktober 1957, at der ved “Steens Boder”, Fændediget opføres en toiletbygning til toiletter og brusebad som tilbygning, så beboerne ikke mere skal “over gården”. Der bliver indrettet 3 toiletter og 1 brusebad. (ØF 9. oktober 1957 side 4)

1957 Selvbetjenings-vaskeri i Køge

I begyndelsen af det nye år 1958 vil der blive åbnet et selvbetjenings-vaskeri i Jernbanegade. Vaskeriet “Rekord Vask” skal ligge på autoforhandler Ib Junggaards byggeplads, og man regner med, at vaskeriet vil kunne klare ca. 100 vask daglig. Det skal nok vise sig at blive en succes, sådan som det er blevet alle andre steder. (ØF 27. december 1957 side 4)

1957 Sesam – luk dig op

En tilfældigt forbipasserende fik juledag adgang til alle herlighederne i manufakturhandler Georg A. Hedagers forretning i Nørregade. Vedkommende kikkede på udstillingsvinduerne og lænede sig tilfældigt op ad indgangsdøren, som gik op. Politiet blev underrettet, og der blev draget omsorg for, at døren blev forsvarligt låst. (ØF 27. december 1957 side 4)

<<< 1954-1955  1958-1969 >>>