1954-1955

<<< 1952-1953  1956-1957 >>>

1954 Maleriet af Vagn Bro færdigt

Maleren H. C. Bärenholdt, Helsingør, der stammer fra Køge, har fuldført maleriet af politimester Vagn Bro. Maleriet er bekostet af en kreds af venner til politimesteren og vil blive skænket ham på hans 60 års fødselsdag den 17 februar 1954. (ØF 2.1.1954 side 4) Indtasterens bemærkning: Maleriet hænger i dag 2007 på Køge Byhistoriske Arkiv.

1954 Tredje politifuldmægtig til Køge.

Politimester Vagn Bro har efter sin indtræden i folketinget fået en ordning, hvorefter politifuldmægtig Langkilde, Roskilde, hver onsdag kommer til Køge for at behandle sager. Han bliver den tredje fuldmægtig, idet der i forvejen er politifuldmægtigene P. P. Lundstedt og Ralph Gøbel. (ØF 2. januar 1954 side 4

1954 Køge Kricket Klub ubesejret i bordtennis

For andet år er Køge Kricket Klub ubesejret i bordtennis. I år tog Køge A-pokalen hjem, sidste år var det B-pokalen. Køge vandt i finalen over Herlev med 5 – 2 og holdpokalen var hjemme. Fra Køge deltog: Knud Jørgensen (der var bedst), Mogens Poulsen og Poul Poulsen. (ØF 4. januar 1954 side 5)

1954 Stormflod i Danmark – højvande i Køge,

I Køge Bugt var vandstanden den 4. januar 1954 1,30 meter over dagligt vande.
Nordre mole ved Køge Havn var næsten dækket af vand (billede). Da vandet i dag havde trukket sig tilbage til 30 cm. over dagligt vande, fandt man ved sommerhusene i Strandskoven et par hyttefade. (ØF 5. januar 1954 side 1)

1954 Biblioteksbygningen skal i al fald ikke rives ned.

Der er endnu ikke planer om, hvad den nuværende biblioteksbygning (i Bygårdsstræde) skal bruges til, hvis biblioteket flytter til Kirkestræde i det gamle alderdomshjem.
Bygningen, der er landets ældste bygning bygget med anvendelse som bibliotek for øje, er opført i 1919. Kommunen købte ejendommen i 1931 og biblioteket blev overdraget til kommunen den 28. april 1931. Borgmesteren understreger, at det ikke kan blive aktuelt at rive bygningen ned. (ØF 5. januar 1954 side 4)
Indtasterens bemærkning: Bygningen blev senere indrettet til socialkontor.

1954 Køge Kirke – gravsteder, som forfalder til fornyelse i

Annonce: Følgende gravsteder, som forfalder den anførte dato i året 1954 kan ved henvendelse til kirkeværgen, Vestergade 23m fornyes. Fornyes gravstederne ikke, har kirken ret til af disponere over dem. Annoncen optegner hvilke gravsteder, der forfalder – på Assistens Kirkegård og ny Sct. Nicolai kirkegård med stilling og navn på afdøde. (ØF 5. januar 1954 side 7)

1954 Foldevæg midt i teatersalen, nye stole og frisk luft (Teaterbygningen)

Ombygningen, den største i Teaterbygningens historie, ventes færdig til september.
Indrettes med musiktribune, underjordisk garderobe og tjenergange. Den nuværende scene er større end den på Nørrebro Teater. Plads til 100 i foyer – restaurant.
Teaterbygningen er opført i 1884. (ØF 6. januar 1954 side 2)

1954 Første godkendelse af 2 store byggeplaner i Køge

Køge byråd gav i aftes d. 5. januar 1954 en første velsignelse til 2 større projekter:
Opførelse af en aldersrentebolig med 36 lejligheder til 645.000 kr. og biblioteksbyggeri til 600.000 kr. Der refereres til byrådsmedlemmernes bemærkninger til byggerierne – 2 spalter. (ØF 6. januar 1954 side 3)

1954 Planer om byggeri i år af endnu nogle blokke i Skovparken.

Formanden for Køge almennyttige Boligselskab, byrådsmedlem Helge Hansen udtaler, at målet et 10 boligblokke i Skovparken. I øjeblikket arbejdes der på, at færdiggøre 2 blokke, der vil rumme 29 almindelige lejligheder plus 2 klublejligheder. Med de 76 lejligheder i de 3 tidligere blokke kommer man op på 117 lejligheder.
(ØF 7. januar 1954 side 4)

1954 Den nye kirkeværge udnævnt

Den nye kirkeværge blev tandlæge Rømelings søn, prokurist Hans Henrik Rømeling. H. H. Rømeling har passet embedet som kirkeværge under faderens sygdom.
Den nye kirkeværge opgiver nu sin stilling i København for at hellige sig hvervet som kirkeværge og kirkegårdsinspektør og bestyrer af Dansk Ligbrændingsforenings kontor. Officielt tiltræder H. H. Rømeling den 1. februar 1954. (ØF 9. januar 1954 side 4)

1954 Ekbom lader en bombe springe på Køge Boldklubs generalforsamling.

Ved Køge Boldklubs generalforsamling i lørdags den 9. januar 1954 på Hotel Hafnia faldt der en bombe, hvis eftervirkninger kom til at præge hele aftenens forhandling. Det var formanden for spilleudvalget, John Ekbom, der rettede et skarpt angreb på enkelte bestyrelsesmedlemmer, som han fandt havde grebet ind i spilleudvalgets arbejde.
Skytset blev særligt rettet mod Gudmund Jørgensen, som blev stemt ud af bestyrelsen.
Referatet i avisen fylder 2 spalter. (ØF 11. januar 1954 side 6

1954 Farlig målskytte til Køge Boldklub.

En talentfuld ung fodboldspiller fra Jyderup ved Kalundborg, Helge Davidsen, har meldt sig ind i Køge Boldklub. Helge Davidsen har spillet på et A-hold i Jyderup og ud af deres 50 mål har Helge Davidsen scoret de 39.

1954 Køge Boldklubs østenfarere rejste i dag.

Ved knap 7-tiden i morges kørte de 26 østenfarere fra Køge torv i busser.
På den første strækning til Kastrup blev de fulgt af hustruer, kærester og nærmeste pårørende .I aften er de i Rom. Boldklubbens sekretær, Aage Sund, vil holde læserne orienteret gennem rejsebreve (Stort billede af alle deltagerne).
(Ø F 13. januar 1954 side 1)

1954 Mens manden er ude —

Hustruer og kærester til Køge Boldklubs østen-farere vil af kasserer Helmuth Jørgensens hustru Ellen Jørgensen blive samlet en gang om ugen i de 5 uger turen varer.
Damerne har stiftet en forening: Tom Peng Pong” (Ø F 14. januar 1954 side 6)”

1954 Skolernes fjernvarmeanlæg færdigt.

Det store fjernvarmeanlæg, der skal forsyne Brochmands skole, Tøxens skole, de 2 børnehaver i Kirkestræde, det gamle alderdomshjem og skolernes 3 nye boliger, er nu færdigt. Anlæget har allerede i nogen tid leveret varme til bygningerne

1954 Hvorfor ikke pikkelhue og sabel?

I 2 store papkasser kom i dag en sending pelshuer og kasketter til Køge politistation. Hovedbeklædningen er svensk inspireret. Kasketterne vejer et pund og ligner admiralskasketter – pelshuserne i astrakan synes heller ikke smukke, men varmer vel. Alt er holdt i sort. (Ø F 20. januar 1954 side 4)

1954 Den første kamp på østen-turen blev spillet på grusbane på Cypern.

Rejsebrev nr. 3 om østen-turen – af Aage Sund.
Det varede en halvleg, inden Køge havde vænnet sig til den hårde bane. Stor interesse for fodboldkampen. Mange ville snyde sig ind ved at kravle over muren. Politiet tager skone fra dem, de kan få fat i. Kontrollørerne er lokale forretningsfolk, som mod trusler om ikke at ville handle i pågældendes forretning, slipper nogle personer gratis ind.
Der er ikke noget overblik over indtægterne. – Køge vandt i øvrigt 4 – 0.
(Ø F 22. januar 1954 side 6)

1954 Østen-turen, rejsebrev nr. 4.

Rejsebrev nr. 4 af Aage Sund. I Bagdad har man atter vrøvl med paspolitiet; men man klarer sig med Vagn Bro

1954 Skøjtebanen anlægges.

I formiddags begyndte kommunen med assistance fra Falcks Redningskorps at anlægge den bebudede skøjtebane på håndboldbanen indenfor Køge Stadions område.
Bemærkning: Der har op til dagen været tvivl om frosten ( -9 grader) ville vare ved.
(ØF 27. januar 1954 side 4)

1954 Lotterne begynder grundskole.

Lotterne i Køge begynder den 8. februar 1954 en grundskole.
Der er mange kvinder, som kunne tænke sig at tjene deres land, hvis katastrofen en dag skulle ramme os; men de kan ikke rigtig få taget sig sammen til at melde sig.
Nærmere oplysninger fås hos fru Dora Wørzner – tlf Køge 1390.
Efter grundskolen kan man uddanne sig som forplejningslotte, ved meldetjenesten, telefontjenesten eller flotillelotte.

1954 Køge Boldklub har hidtil vundet 3 af 4 kampe i Østen.

Rejsebrev: Køge Boldklub vandt i går den 27. januar 1954 med 2-1 over et hold fra det sydlige Vietnam. Det var den tredje kamp i Indokina. I lørdags den 23. januar 1954 tabte Køge til klubben AJS med 0-3; men den anden kamp vandt Køge over Saigon med 4-3. I morgen – d. 29. januar går turen videre til Hanoi, hvor der skal spilles 2 kampe inden turen slutter i Holgkong. (ØF 28. januar 1954 side 6)

1954 Annonce: Vi fortsætter med TAPET-UDSALGET.

Vi fortsætter med TAPET-UDSALGET – der er igen en masse dejlige RESTER.
Under udsalget sælger vi:
Linoleumstæpper 2×3 meter ———– kr. 24,00
Imt. Linoleum, 200 cm br. pr. m. ——- kr. 8,00
Bordvoksdug, 115 cm br. pr. m. ——- kr. 5,00
Plasticvoksdug til hylder, 115 cm pr. m. kr. 2,85
Gør et godt køb nu hos:
THORVALD HANSEN
Tapet- og farvehandel
Torvet 26 – Køge – Telefon 86
(ØF 28. januar 1954 side 4)

1954 Carlsen-Langes Legatstiftelse uddeler 190.000 kr.

Carlsen-Langes Legatstiftelse har for året 1953 uddelt 190.000 kr. – heraf kan nævnes:
40.000 kr. til velgørenhed, særlig i Gammelkjøgegaards omegn – til kristendommens fremme – 20.000 kr. , til skovbrugets fremme – 39.000 kr., til fremme af håndværk, bygningskunst m. v. – 39.000 kr., til litterære øjemed, studier af genealogi og personhistorie ca . 20.000 kr., til fædrelandsk og almenmenneskeligt øjemed –
20.000 kr. Herefter nævnes de enkelte personer og institutioner, der er kommet i betragtning (1/1 spalte). (ØF 29. januar m1954 side 4)

1954 Overbetjent H. C. Nielsen (O.B.”) har været 40 år ved politiet”

Den 1. februar 1954 kan overbetjent H. C. Nielsen fejre 40 års jubilæum ved politiet. H. C. Nielsen har siden 1918 været ansat ved Køge Politi, nu med virke ved lægdsvæsenet samt hunde- og jagttegn. Tidligere har han været gadebetjent med ry for aldrig at have skrevet en rapport – han klarede paragrafferne med en proper næve.
H. C. Nielsen var kendt som O.B.” (ØF 30. januar 1954 side 4)”

1954 Malermester Alfred Johansen fejrer 25. års jubilæum.

På mandag den 1. februar 1954 kan Alfred Johansen fejre 25 års jubilæum som maler. Han kom i lære hos malermester O. P. Hansen. Ved O. P. Hansens død for 3 år siden førte han sammen med malermester Jensen forretningen videre.
(ØF 30. januar 1954 side 4)
(Indtasterens bemærkninger: Forretningsadressen var Bjerggade 3 i kælderen)

1954 Rejsebrev nr. 7 fra Østen-turen af Aage Sund

Deltagerne i Køge Boldklubs Østen-tur stønner af varme – 35 grader i skyggen. Rejsebrevet fortæller om afviklingen af 2 kampe, hvor Køge vandt 4 – 2 over et europæisk hold fra Nordvietnam og spillede 1 – 1 med et andet udvalgt hold fra Nordvietnam. Det mest benyttede rum på hotellet er badeværelset, som benyttes flere gange om dagen – man har det behageligt i 2 minutter – så drypper sveden igen. Krigen i Vietnam hører man ikke meget til. (Rejsebrevet fylder 3 spalter)
(ØF 1. februar 1954 side 6)

1954 Ole Jørgensen blev sjællandsmester i bordtennis.

Ole Jørgensen, der er 13 år, hentede pokalen hjem til Køge Kricket Klub’s bordtennisafdeling i drengerækken ved stævnet i Holbæk i går den 31. januar 1954.
(ØF 1, februar 1954 side 6)
Omtale af udtagelsen kan også læses på side 6.

1954 Optøning af vandrør – ildebrand flere timer senere.

Vandrerhjemmet hærget af brand i går den 1. februar 1954, da der ved 15,30-tiden opstod brand i tagkonstruktionen. Det lykkedes efter en halv times tid at blive herre over ilden. Branden skyldes optøning af vandrør med en blæselampe; optøningen fandt sted om formiddagen og slog ud i lys lue flere timer senere.
(ØF 2. februar 1954 side 4)

1954 Rejsebrev af 25. januar fra Østen-turen af Aage Sund.

De indfødte kvinder er meget smukke – men utilnærmelige, skriver Aage Sund i sit rejsebrev. De gummearbejdende deltagere morede sig over gummiaftapningen, som man oplevede ved et besøg i en gummiplantage.
Der refereres fra deltagernes sightseeing-tur med bus, hvor man bl. A. har besøgt en virksomhed, der fremstiller smukke ting i keramik, bronze og sølv. Tingene bliver lavet af børn og halvvoksne drenge.
Der refereres ligeledes fra en festmiddag med 150 deltagere.
Ledere og spillere fik fine gaver – med ciceleret sølvkant. (2

1954 Isblokaden af Køge Havn forceret af Pan” i formiddag.”

Slæbebåden Pan” gik tidligt i morges i gang med at bane vej gennem isen for den store gaskuldamper “Henri de Werd”. En svensk damper “Melis” blev assisteret af “Pan” ud af havnen. Det fryser 8 grader. (ØF 3. februar 1954 side 1)”

1954 Rejsebrev nr. 9 fra Østen-turen.

Aage Sund skriver. Den sidste kamp i Saigon var præget af ulidelig spænding – Køge Boldklub vandt 2-1. Kampen blev spillet kl. 21,30 i 28 graders varme.
Der drikkes oceaner af isvand. Spillerne har været på sight-seeing i omegnen. Nogle har haft dårlig mave på grund af varmen, men humøret er fint.
Rejsebrevet fylder 3 spalter i avisen incl. billeder. (ØF 3. februar 1954 side 2 og 6)

1954 Digt af Aage Sewerin.

Sæverud – Sæver-in(d)
Digt, der hentyder til den norske komponist Harald Sæverud – næsten sammenfaldende navne.:
Sæverud – Sæver-in(d)

Det her i verden ofte går, at der er ting, man ej forstår _
Vi nordiske, vi brave folk, som i vort sprog ej savner tolk.
Vi, som hinanden vil forstå, i venskab, som ej kan forgå.
Oh, vi, som glad betoner tit, at vi vil drive retfærd vidt.

Så sidder jeg og glor, ved gud, og pudser briller for mit blik,
men ser dog, at med fuld musik,
I nordmænd ublu stikker ud – en Sæver-ud.

Den finder jeg er mindre fin, for jeg er kun en Sæver-in(d).

(ØF 3. februar 1954 side 4)

1954 Arbejdsløshedsunderstøttelse – 23.000 kr. om ugen.

I sidste uge kulminerede arbejdsløsheden blandt arbejdsmændene, som tilsammen får udbetalt tæt ved 4.000 kr. om dagen.
Der er mellem 360 og 400 arbejdsløse. (altså 10 kr. pr. dag pr. mand).
(ØF 4. februar 1954 side 4)

1954 Rejsebrev nr. 10 fra Østen-turen af Aage Sund.

Vi når Hongkong- og bliver advaret mod kinesernes lumskerier. Det er rart at kunne lægge det franske på hylden. Konsul H

1954 Ingen protester over valglisterne til kommunevalgene.

Valglisterne er fremlagt; men skæringsdagen for skatterestancer er den 26. februar 1954. Vælgere, der har betalt skat inden denne dato, får stemmeseddel, de andre ikke.
(ØF 12. februar 1954 side 4)

1954 Det forsinkede rejsebrev af 19. januar 1954 fra Karachi.

Aage Sund skriver. De indfødtes underdanighed overfor os virker forstemmende.
Sund skriver også lidt om livet i Bagdad ved nat. Der er næsten udelukkende mænd på restaurant. Skriver også lidt om nattelivet i Karachi, som man ankom til kl. 19 lokal tid.
(2

1954 Forsinket rejsebrev af Aage Sund fra Hanoi af 28. januar 1954.

Klimaet i Hanoi virker koldt efter besøget i Saigon. Holdet bliver indkvarteret med 3 eller 4 i hvert værelse. Staalgaard og Alf Nielsen må dele hovedpude. Køgenseren Knud Becher Rasmussen bød som kontaktmand velkommen med en hilsen fra Tuborg. Han fik medbragte gaver til gengæld. Køge spillede 4 – 2 med et udvalgt fransk hold den 30. januar 1954. Der er mange på skadelisten. Den anden kamp i Hanoi var beskæmmende og endte 1 – 1. Det blev i dag – den 31. januar 1954 sluttet af med en festbanket.
(4 spalter) (ØF 13. februar 1954 side 6)

1954 Politimester Vagn Bro´s 60 års fødselsdag.

Et lille interview i anledning af politimester Vagn Bro´s fødselsdag den 17. februar 1954. Specielt som formand for grænseforeningens organisations udvalg siden 1941. (1½ spalte) (ØF 15. februar 1954 side 3)

1954 Tre byrådsmedlemmer trækker sig tilbage.

Fra generalforsamlingen i Socialdemokratisk Forening i Køge oplystes det, at 3 socialdemokratiske medlemmer af Køge Byråd, fru Ellen Davidsen, typograf Valdemar Jensen og formand Søren Olsen ikke stiller op til byrådsvalget den 2. marts 1954.
Der blev afgivet forslag til kandidater. Et kandidatudvalg vil i ugens løb sammenstille en kandidatliste til et prøvevalg på søndag den 21. februar 1954.
(ØF 16. februar 1954 side 4)

1954 Køge Boldklub vender hjem fra Østen-turen.

Billede på forsiden af avisen af Østen-turens deltagere ved ankomsten til Kastrup Lufthavn. Mange pårørende var mødt op, og efter at spillerne havde overstået de første omfavnelser, gav nogle et interview, hvori de undrede sig over den kritik, der var rejst fra Østen. Man havde fået ros for at kampene i Hongkong var de bedste kampe, der havde været set i byen i lange tider. (Billede af Leif Petersen og Alf Nielsen)
(ØF 18. februar 1954 side 1)

1954 Vagn Bro´s 60 års fødselsdag den 17. februar

Der var mødt 200 op på Teaterbygningen for at fejre politimester Vagn Bro på hans 60 års fødselsdag, hvor maleriet, som H. C. Bärenholdt havde malet af politimesteren, blev afsløret. Der var 25 taler og ca. 200 telegrammer. (1½ spalte, hvor enkelte talere nævnes + billede)  (ØF 18. februar 1954 side 4)

1954 Køge Boldklubs hjemtur – Østen-turen.

Aage Sunds notater fra dagbogen gengives for dagene 8. – 12. februar 1954.
Pilot Henderson havde et problem med bagagen, som var blevet omfattende, men ØK påtog sig elskværdigt at fragte en stor del hjem. Sund fortæller om de forskellige mellemlandinger og de forandringer, der var sket siden, de var rejst ud.
(3 spalter) (ØF 19. februar 1954 side 6)

1954 Køge kommune – bekendtgørelse

Det bekendtgøres herved, at bestyrer Jørgen Ambrosius har indsendt ansøgning om fornyelse af bevilling til at drive beværtning uden ret til udskænkning af stærke drikke for Køge Sømandshjem, Havnen 5, Køge. Eventuelle indsigelser mod, at det ansøgte imødekommes, må indgives til Bevillingsnævnet i Køge inden 5. marts 1954.
(ØF 19, februar 1954 1954 side 7)

1954 Køge kommune søger kontorelev.

Kontorelev med gode skolekundskaber kan få ansættelse på de kommunale kontorer. Begyndelsesløn som kontorelev udgør for tiden kr. 3.007 og slutlønnen kr. 5.856 (årligt). Efter elevtidens udløb kan fortsat ansættelse som kontorist påregnes. Tidspunktet for tiltrædelse kan fastsættes efter nærmere aftale.
Selvskreven ansøgning til Køge Byråd senest 1. marts 1954.
(ØF 19. februar 1954 side 8)

1954 Venstres kandidatliste til byrådsvalget.

På Køge By’s Venstres generalforsamling i aftes d. 19, februar 1954 blev følgende opstillet til byrådsvalget d. 2. marts 1954.:
1. landsretssagfører Jørgen Hald, 2. assurandør B. Mikkelsen,
3. bestyrer Mads Andersen, Vasebækgård, 4. fru Meta Nøhr Poulsen,
5. købmand Niels Jensen, ( J. Chr. Jensen), fru politimester Anna Bro, Vordingborgvej.
Direktør Vilhelm Madsen havde frabedt sig genvalg på grund af øget arbejde. Landsretssagfører J. Hald afløser ham i spidsen for listen.
(ØF 20. februar 1954 side 4)

1954 Det radikale Venstres kandidatliste til byrådsvalget.

I dag foreligger Det radikale Venstres kandidatliste til byrådsvalget den 2. marts 1954. Den har fået følgende udseende:
  1. bogholder J. H. Höllinger,
  2.  trafikassistent A. M. Hansen,
  3.  fru A. M. Rorslet,
  4. bestyrere K. O. Mortensen,
  5.  fru Lilly Larsen.
(ØF 20. februar 1954 side 4)

1954 Vagn Bro takker gennem Ritzaus Bureau for opmærksomhed ved 60-årsdagen.

På min 60 års fødseldag (17. februar 1954) blev jeg så overvældet med gaver, blomsterhilsener, telegrammer og breve, at jeg må have tid til at sunde mig. – Jeg beder da i dag om foreløbig på denne måde at måtte sende alle i ind- og udland, der glædede mig, min oprigtigste tak.
(ØF 20 februar 1954 side 4)

1954 Køge Menighedsråd synes ikke at ville sælge Kirkestræde 24.

På Køge Menighedsråds møde i aftes d. 19. februar 1954 behandlede man som 1. punkt spørgsmålet om salg af Kirkestræde 24 til nedrivning til fordel for udvidelse af biblioteket. Der var stemning for at bruge pladsen som led i kirkens frilæggelse snarere end at sælge den til biblioteksbyggeri. Formanden Viggo Egelykke mente, at man skulle undersøge sagen nærmere ved at holde et møde derom, før man tog endelig stilling til det, og det vedtoges. (ØF 20. februar 1954 side 5)

1954 Stangede håndgranat i Køge Havn.

I øjeblikket stanges der ål på isen i Køge Havn; men der kommer også mange andre ting op. Det mærkværdigste og farligste blev stanget af skibsmægler Aage Weismann Poulsen 15 meter ude i Havnen. Han mener, at der måske ligger en hel kasse håndgranater på bunden af havnen. (ØF 22. februar 1954 side 4)

1954 Den konservative liste til byrådsvalget.

Landinspektør J. C. Wanning går ud af byrådet. Følgende opstiller for Konservativs Folkeparti til byrådsvalget den 2. marts 1954:
1. driftsrevisor Holger Wium, 2. fru Anna Poulsen,
3. overtelefonmontør H. U. F. Hansen, 4. arkitekt, brandinspektør Laur. Jensen,
5. fru Erika Rasmussen, 6. bankbogholder Kjeldsteen, 7. købmand Hugo Jørgensen,
8. landsretssagfører Torsten Sørensen.
Der er indgået listeforbund mellem Venstre, radikale og konservative.
(ØF 22. februar 1954 side 4)

1954 Den socialdemokratiske liste til byrådsvalget

Socialdemokratiet i Køge har opstillet følgende liste til byrådsvalget den 2. marts 1954:
Borgmester Niels Albrechtsen, gummiarbejder Jens Peter Haagensen, skoleinspektør Poul Jørgensen, undermester Thorkild Olsen, fagforeningsformand Ella Nielsen, malermester Werner Sonne, husmoder Marie Thomsen, fagforeningskasserer Walther Hansen, gummiarbejder Svend Aage Jensen, gummiarbejder Gerda Sivertsen, gummiarbejder Svend Helge Hansen, lagerformand Niels Michael Hansen, murersvend Laur. V. Petersen, gummiarbejder Carl Hansen, varmemester Holger Just Hansen, portør P. T. Eriksen. (ØF 22. februar 1954 side 4)

1954 Danmarks Retsforbund opstiller til byrådsvalget.

Danmarks Retsforbund har opstillet følgende liste til byrådsvalget den 2. marts 1954:
Postpakmester Viggo Hansen, arbejdsmand Andreas Mortensen, toldkontrollør Chr. J. Christensen, og malermester Daldorph Nielsen.
Retsforbundet opstillede ikke ved sidste byrådsvalg. (ØF 23. februar 1954 side 4)

1954 Den kommunistiske kandidatliste til byrådsvalget

Kommunisterne i Køge har udpeget følgende til byrådsvalget den 2. marts 1954:
1. kontrolbestyrer Steffen Jensen, 2. gummiarbejder Svend Andersen,
3. inkassator Edmund Pedersen, 4. gummiarbejder Eigil Olsen,
5. gummiarbejderske Karen Nielsen, 6. slagteriarbejder Arne Andreasen,
gummiarbejder Poul Rasmussen, 8. gummiarbejder Svend Jensen.
(ØF 24. februar 1954 side 4)

1954 Licitation over Søndre Skole.

Køge Byråd havde antaget følgende tilbud i forbindelse med opførelsen af kommuneskolen i Sønderkøge:
Gas, vand og sanitit – Chr. Olsen & Søn, Køge 38.954 kr.
Malerarbejder Jensen & Johansen, Køge 31.822 kr.,
Isolering, E. J. Rasmussen, Ringsted, 11.000 kr.,
Varmeinstallation, Ove Christiansen, 100.938 kr.
(ØF 2. marts 1954 side 4)

1954 Seks nye medlemmer kom i Køge Byråd ved valget.

Over en trediedel af medlemmerne i Køge Byråd ved valget i går den 23. marts 1954.
Socialdemokraterne vandt et mandat fra kommunisterne. Stemmeprocenten var i år 77,6% imod 86,9 ved sidste valg. Følgende er nyvalgte:
Socialdemokratiet: Jens Peter Haagensen, Werner Sonne, Marie Thomsen, og Walther Hansen. For Det konservative Folkeparti:H. U. F. Hanssen, For Venstre indtrådte Jørgen Hald.
Fordelingen af mandaterne: Socialdemokratiet – 2.756 stemmer/ 9 mandater,
Radikale 494 stemmer/ 1 mandat, Konservative 755 stemmer/ 3 mandater,
Venstre 443 stemmer/ 1 mandat, Retsforbundet 105 stemmer/ 0 mandater, Kommunisterne 606 stemmer/ 1 mandat.
(ØF 3. marts 1954 side 1)

1954 Modtaget Kongens Røde Kors-emblem.

Overlærer fru Dixen Petersen, Pedersvej 11, Køge fik i går d. 11. marts 1954 tildelt Hans Majestæt Kongens emblem – et emblem, som erhverves indenfor Røde Kors for fortjenstfuldt og uegennyttigt abejde. Fru Dixen Petersen er medlem af Køge Samariterforening, RKS, og har været med i samariterarbejdet lige siden det begyndte.
Emblemet vil blive overrakt ved en lille festlighed onsdag aften d. 17. marts 1954.
(ØF 12. marts 1954 side 4)

1954 Frelsens Hær i Køge afholder offentlige møder.

Frelsens Hær, Køge holder offentlige møder under ledelse af major J. Beck i dag lørdag.
Der er spisning for indbudte gamle. Om søndagen 14. marts 1954 er der helliggørelse – møde og søndagsskole om formiddagen. Om eftermiddagen er der børneindvielse og om aftenen vækkelsesmøde. Søndagens møde ledes af brigader L. Knutzen
(ØF 13. marts 1954 side 4)
Indtasterens bemærkning: Frelsens Hær havde til huse i Bygårdsstræde 19 lige før benzintanken på I. Huitfeldtsvej

1954 Køgenser i mesterklassen i skak.

I Københavns Amts enkeltmandsturnering i skak blev resultatet i mesterklassen, at Rudolf Christensen, Tåstrup og Kurt Stoltze, Køge vandt med hver 5½ point. I en omkamp over 2 partier vandt Kurt Stoltze begge partier og blev derved nr. 1 i mesterrækken. (ØF 22. marts 1954 side 4)

1954 Hver onsdag serveres gule ærter.

Annonce: Hver onsdag serveres vore berømte gule ærter med flæsk for kr. 2,50. Bringes overalt i byen. Middag, der ønskes leveret, bedes bestilt senest kl. 10. Central Caféen. Telefon Køge 696 (ØF 23. marts 1954 side 8)

1954 Ligbrændingsforeningen har nu 727 medlemmer.

Dansk Ligbrændingsforening, Køge afdeling, holdt i aftes d. 24. marts 1954 generalforsamling på Hotel Hafnia. Formanden, kommunelærer Viggo Egelykke oplyste, at krematoriet ville blive indviet i juni måned af biskop Gudmund Schiøler. Viggo Egelykke trak sig som formand. Nyvalg til bogholder Höllinger, prokurist Rømeling og assistent Johansen. Der er 675 medlemmer ved årsskiftet + yderligere 52 nye medlemmer. (ØF 25. marts 1954 side 4)

1954 Grundstensnedlæggelse i Odd Fellow-logen.

Ved en smuk højtidelighed nedlagdes i går d. 29. marts 1954 grundstenen til Odd Fellow-logens nye bygning i Jernbanegade. Den nye bygning får en festsal med plads til 170 mennesker. Odd Fellow-logens stor-sire, grosserer Knud Nielsen, København murede de første sten og logens overmester, købmand Richard Petersen den anden sten. Den tredje sten blev lagt af byggeudvalgets formand L. P. Larsen. (

1954 Borgmester Niels Albrechtsen blev genvalgt.

Det nye byråd i Køge holdt i aftes d. 30. marts 1954 sit første møde.  Borgmester Niels Albrechtsen blev genvalgt med 9 stemmer. Af referatet side 10 fremgår navnene på nye medlemmer i de enkelte udvalg (1½ spalte). (ØF 31. marts 1954 side 4 og 10)

1954 Far og søn starter i samme terrænløb.

På søndag d. 2. april 1954 afvikles det årlige Kærhaveløb ved Ringsted. Kaj Nielsen, der har 30 årsjubilæum starter sammen med sønnen Leif Nielsen og Henning Dige.
Løbet er et terrænløb over 4,7 kilometer. (ØF 31. marts 1954 side 10)

1954 Borgmesterjubilæum.

Borgmester Niels Albrechtsen har i dag 1.4.1954 været medlem af Køge byråd i 25 år.
Dagen markeres i aften med en fest på Teaterbygningen. (ØF 1. april 1954 side 4)

1954 Kaffen blev brændt alt for godt.

I dag ved middagstid var købmand Richard Petersen, Nørregade 8 ved at brænde kaffe i sit kaffebrænderi. Mens købmanden var væk et øjeblik, gik der ild i kaffebønnerne.
Falck blev tilkaldt og en røgdykker fik slukket ilden. (ØF 2. april 1954 side 4)

1954 Et Køge-motiv til borgmesteren.

Borgmester Niels Albrechtsen, der i går havde 25 års jubiulæum, blev fejret af gamle og nye byrådsmedlemmer på Teaterbygningen. Borgmesteren fik overrakt et gavebrev på et maleri af H. C. Bärenholdt, og kan selv efter frit valg vælge et Køge-motiv. (ØF 2. april 1954 side 4 – se også 1. april 1954)

1954 Restauratør i 47 år – nu æresmedlem

Ved beværterforeningens generalforsamling i aftes d. 5. april 1954 blev fru Juliane Hansen udnævnt til æresmedlem. Fru Juliane Hansen drev i 47 år restaurationen i Svogers Gård. For nylig blev restaurationen overdraget til en søn.
(ØF 6. april 1954 side 4)

1954 Køgenserne skal i 2 dage bære maske.

Sommerkarneval i Køge den 31. juli og 1. august 1954. Karnevallet bliver efter sydlandsk mønster, kæmpeoptog med forskellige figurer. Entrebillet bliver en halvmaske, som skal bæres under karnevallet.
Vartegnet for festen bliver De Køge Høns”. (ØF 10. april 1954 side 4)”

1954 Turisterne stjæler englehovederne i Køge Kirke.

Køge Kirke vil ikke komme til at stå åben for turisterne hver dag.Nationalmuseet vil ikke give tilladelse, da man ikke ønsker de værdifulde stolerader beskadiget. Ved tidligere lejligheder er der stjålet englehoveder. (½ spalte) (ØF 10. april 1954 side 3)

1954 Rundskue i forbindelse med karneval i Køge

Sommerkarnevallets forberedelser er i fuld gang gennem en række udvalg. Der er valgt et præsidium bestående af borgmester Niels Albrechtsen, politimester Vagn Bro og landsretssagfører V. Grüner Hanson. Det forventede overskud skal gå til turistforeningen, museet og en sportshal. Der lægges vægt på at skabe en propaganda og publicity for Køge. (ØF 12. april 1954 side 4)

1954 Køge Boldklub fører 1. division.

Køge Boldklub fører 1. division med 18 point foran Frem og OB, der har hver 15 point.
B93 er i bunden med 7. point. (ØF 12. april 1954 side 6)

1954 Trods nybyggeri er bolignøden i Køge faktisk værre end sidste år.

På generalforsamlingen i aftes d. 26. 4. 1954 i Lejerforeningen oplyste formanden inspektør Darup, at der pr. 20.3. 1954 var 95 familier uden lejlighed, heraf bor 30 på værelse hos familien. Referatet fylder ca. 1 spalte. (ØF 27. april 1954 side 3)

1954 Køge 1951, Hvem er det?

Annonce:
Køge 1951. Hvem er det?
Det er Arvids budcentral.
Prøv mit rabatsystem.
Skal De flytte, da ring til
Køge 1951 og jeg kommer
og giver Dem et tilbud.
Arvid Jensen
Møllevænget 13, Køge

(ØF 27. april 1954 side 8)

1954 Af Tøxens Skoles Saga.

Stadsskoleinspektør P. A. Klein skildrer en række oplysninger om Tøxens Skole.
I begyndelsen af forrige århundrede boede der i Brogade i Køge en købmand ved navn Thomas Tøxen. Han og hans kone var barnløse, og da de i 1832 gjorde deres testamente, blev det bestemt, at deres formue skulle komme deres by tilgode.
Først og fremmest skolevæsenet, som blev betænkt med 15.000 rigsdaler sølv.
Den 4. februar 1859 blev skolen indviet. (en hel side i ØF 28. april 1954 side 6A)

1954 Lysmasterne på Køge Torv ventes tændt i næste uge.

Arbejdet med opsætningen af de nye lysmaster nærmer sig nu afslutningen.
Lysmasterne er forsynet med kraftigere lys, men ikke neonlys.
(ØF 1. maj 1954 side 4)
Indtasterens bemærkning (De nye master blev projekteret i 1953.)

1954 En tilfældighed afgjorde kampen mellem Skovshoved og Køge.

Fodboldkampen i går d. 2. maj 1954 mellem Skovshoved og Køge endte 4-3 efter meget tilfældigt spil. Køge fører stadig 1. division og skal blot have 2 point. Der var 16.800 tilskuere til kampen. Med 2 kampe tilbage af turneringen ligger Køge nr. 1 med 20 point foran KB, der har 18 point. (ØF 3. maj 1954 side 5)

1954 Livlig debat om garanti på 30.000 kr. til karneval i Køge.

Køge byråd skulle i aftes d. 4. maj 1954 tage stilling til turistforeningens ansøgning om en garantikapital på 30.000 kr. Der blev rejst kritik i byrådet af, at der endnu ikke var lagt noget program. Der var indlæg både for og imod. Holger Wium udtalte bl. a., at når borgmesteren var med i præsidiet kunne det vel ikke gå helt galt. Bevillingen blev vedtaget med 10 stemmer for og 2 imod (2 spalter) (ØF 5. maj 1954 side 4 og 7)

1954 Vil elektricitetsprisen i Køge blive sænket?

På byrådsmødet i aftes d. 4. maj 1954 forelå indstilling fra teknisk udvalg om omlægning til vekselstrøm i den nordlige del af Stormøllevej. Endvidere oprettelsen af en transformatorstation på Vordingborgvej af hensyn til spændingsfald og med betydning for nybyggeriet i den vestlige bebyggelse.
Endelig en transformatorstation på elværket. En samlet udgift på 116.000 kr. Elprisen i Køge er 41 øre i forhold til gennemsnittet på 43,5 øre i 9 sjællandske købstæder.
Kraftprisen er 22 øre. (2 spalter) (ØF 5. maj 1954 side 4)

1954 Køge Skoleorkester holder sommerfest den 26. juni 1954.

Køge skoleorkester havde sidste år stor succes med sin sommerfest, som vil blive gentaget lørdag d. 26.6.1954. med optog, koncert og underholdning for at skaffe penge til uniformer og instrumenter. Festen bliver endnu større end sidste år. Målet er et skoleorkester på 40 drenge. I øjeblikket er der 29 – 30 drenge og 13 piger med fløjter og trommer. (1 spalte) (ØF 9. juni 1954 side 3)

1954 Køge bliver efter alt at dømme danmarksmester.

Efter alt at dømme bliver Køge Boldklub det første provinshold, der vinder danmarksmesterskabet i fodbold. De vandt i går d. 9. maj 1954 over AB med 2 – 1 i overværelse af 20.000 tilskuere.
Billede af holdet på side 1 i ØF d. 10. maj 1954:
Hilmar Staalgaard, Henning Elting, Knud Jørgensen, Rudi Kannegaard, Verner Thomsen, Helge Davidsen, Knud Petersen, Lajos Szendrødi (træner), Poul Sørensen, Bastholm Larsen, Erik Hansen og John Cramer.
På side 5 og 6 i avisen er der referat af kampen.
KB har en teoretisk chance for at overhale Køge, der er 2 point foran med 1 kamp tilbage. (ØF 10. maj 1954 side 1, 5 og 6)

1954 Tidligere havde folk ikke så mange tossestreger i hovedet.

Hans Chr. Hansen og hustru Johanne Hansen, Niels Juelsgade 11 kan den 14. man 1954 fejre diamantbryllup. Avisen har besøgt brudeparret for at høre om, hvordan man bærer sig ad med at være gift i 60 år. Begge er fra små kår. Hans Chr. Hansen kom ud at tjene som 9-årig. Om sommeren skulle han op kl. 4 og var færdig ved 9-tiden om aftenen. Om sommeren gik man i skole én dag om ugen – den dag sov man. Hansen fortæller om, hvordan det var at være ung på landet og i skovene ved Bregentved. Verden i dag er af lave – ungdommen nu bestiller ikke andet end spille fodbold. (2 spalter) (ØF 11. maj 1954 side 3)

1954 Der ventes ny publikumsrekord på Køge Stadion.

På fredag den 14. maj 1954 spiller Køge den sidste kamp i fodbold i forårsturneringen mod B 93. Der ventes publikumsrekord. Avisen briner foromtale af kampen, som vil være Hilmar Staalgaards sidste – han er 37 år. Køge skal bare have 1 point, så er mesterskabet hjemme. B 93 kæmper for ikke at rykke ned. (ØF 12. maj 1954 side 6)

1954 Bare det kunne blive regnvejr, siger en leder fra Køge Boldklub

Der er stor forhåndsinteresse for fodboldkampen i morgen d. 14. maj 1854. Hvis ikke det bliver regnvejr, regner man med, at tilskuerrekorden på 10.200 tilskuere bliver slået. Der opstilles siddepladser på cindersbanen, og politiet har indkaldt ekstra mandskab til at regulere færdselen. (ØF 13. maj 1954 side 1)

1954 Rundskue i forbindelse med byfesten.

Gennem længere tid har et særligt udvalg indenfor byfestkommiteen arbejdet med planer om udgivelse af et karnevals- og rundskuehæfte. Det vil indeholde værdikuponer, som giver hæftet en værdi på 25 – 30 kroner. Der vil være masser af konkurrencer med præmier fra mange Køge-firmaer. Hovedgevinsten er en bil. (ØF 15. maj 1954 side 4)

1954 14.000 mennesker på Køge Stadion hyldede Danmarks-mestrene.

I går den 14. maj 1954 vandt Køge Boldklub Danmarksmesterskabet i forbold som det første provinshold nogensinde. Kampen mod B 93 endte 0 – 0 og B 93 må derfor rykke ned. Henning Elting var i topform. Hilmar Staalgaard spillede afskedskamp.Omtale af kampen fylder det meste af side 6. På side side 1 er bragt et billede af holdet.
(ØF 15. maj 1954 side 1 og 6)

1954 Ikke nogen kamp om medaljerne hos os – siger Køge Boldklub.

Politiken skriver, at nu bliver der kamp om medaljerne i Køge Boldklub. 20 mand har været med på holdet. Der er uddelt 11 medaljer. De 11 mand, der fik medaljer efter kampen i fredags, skal beholde medaljen siger sekretær Aage Sund.
(ØF 17. maj 1954 side 4)

1954 Programmet for krematorieindvielsen.

Fredag
den 11. juni 1954 indvies Køge Krematorium. Kirkeminister Bodil Koch, formanden for Dansk Ligbrændingsforening, proffessor K. Secher taler. Biskop Gudmund Schiøler indvier krematoriet. Der synges et par salmer efter indvielsen.
Arkitekt Åge Madsen har tegnet Krematoriet. (ØF 17. maj 1954 side 4)

1954 Vil fællesbyggeriet Vordingborgvej Vest blive udvidet?

Kommunen vil skaffe grund til yderligere 16 huse i Vordingborgvej Vest, hvis der kan opnås samme lånebetingelser som for de 40 huse. Det vil sige, at udbetalingen kun bliver 5 procent. Man afventer boligministerens lovforslag.
(ØF 19. maj 1954 side 4)

1954 Der bliver rejst ét hus om ugen på Vordingborgvej Vest.

I morgen den 20. maj 1954 holdes rejsegilde på det første af énfamiliehusene på Vordingborgvej Vest. Der satses på at rejse et hus om ugen. Når der er opført 20 huse, holdes det næste rejsegilde. (ØF 19. maj 1954 side 4)

1954 Første selvbetjeningsbutik ventes åbnet 1. juni 1954.

Brugsforeningen for Køge og Omegn har længe haft planer om at gå ind for selvbetjening.
I starten dog kun delvis. Man regner med at 50 – 60 procent af omsætningen vil falde på selvbetjening. Den anden selvbetjeningsbutik er på trapperne. Irma-koncernen har købt halvdelen af G. Johannesens forretning i Nørregade 3, hvor man vil indrette selvbetjeningsbutik. (ØF 20. maj 1954 side 4)

1954 Ny ringvej udenom Køge om 10 – 15 år.

Ved rejsegildet af det første af de 40 Huse i Vordingborgvej Vest gav borgmester Niels Albrechtsen udtryk for af Ringvejen gennem Køge var til gene for beboerne i det nye byggeri i Vordingborgvej Vest, og han håbede, at der kom en ny ringvej længere mod vest. Ejeren af det første hus er mejeriarbejder Villy Jespersen, som bød velkommen.
Borgmesteren og arkitekt Henning Christensen, Ringsted talte.
(ØF 21. maj 1954 side 4)

1954 Nu er spærringen af Strandvejen i Køge på trapperne.

Spærringen af Strandvejen i Køge blev vedtaget efter en ulykke for et par år siden, hvor Strøby-Rutebilen kørte ind i Østbanetoget. Der bliver kun adgang for fodgængere, barnevogne og trækkende cyklister. Bomsystemet bibeholdes.
(ØF 22. maj 1954 side 4)

1954 Stor hal i Køge opføres ved hjælp af byggekran

Junckers Savværks nye lagerhal med plads til 1,2millioner stave færdig i august 1954.
Færdigstøbte betonpiller på syv tons løftes på palds af en stor byggekran.
I alt består hallens skelet af 60 betonpiller.
(ØF 28. maj 1954 side 3)

1954 Man kan næppe fjerne tangen fra stranden.

Der skal kun 3 dages kraftig østenvind til før stranden igen er dækket af tang.
Vandtemperaturen ligger på 17 – 20 grader. Hvis det bliver fint vejr, ventes der mange badegæster til trods for de store mængder tang på stranden.
Som forholdene er, er det svært for kommunen at holde stranden ren.
(ØF 29. maj 1954 side 4)

1954 Kommunegaranti for sportshal i Køge.

Ved byrådsmødet i aftes d. 1. juni 1954 vedtog man at yde kommunegaranti på 150.000 kr. til delvis finansiering af halbyggeriet, der er projekteret til 250.000 kr. Kommunen vil dog ikke deltage i driften. Meget af byggeriet vil ske med ufaglært arbejdskraft bl. a. ved hjælp af sportsudøverne. (ØF 2. juni 1954 side 1)

1954 36 aldersrenteboliger til 610.000 kr.

Opførelsen af 36 aldersrenteboliger på Pedersvej blev i aftes d. 1. juni 1954 vedtaget på byrådsmødet. Pris 660.000 kr. Byggeplanerne blev vel modtaget fra alle sider i salen. Udgifterne svarer til ca. 17.000 kr. pr. lejlighed. (ØF 2. juni 1954 side 4)

1954 Garantikapital for den påtænkte byfest.

Byrådet tegnede ved 2. behandling i mødet i aftes d. 1. juni 1954 garantikapital på 30.000 kr., som Turistforeningen for Køge og Omegn havde ansøgt om til byfesten d. 31. juli og 1. august 1954. (ØF 2. juni 1954 side 4)

1954 Sportshallen i Køge vil stå færdig til efteråret 1955.

Køge byråd vedtog på sit møde d. 1. juni 1954 at stille kommunegaranti for et lån på 150.000 kr. til en sportshal i Køge. Opførelsen af hallen er budgetteret til 250.000 kr.
Da de samvirkende idrætsklubber først skal have samlet 25.000 kr., kommer byggeriet ikke i gang før til foråret. (ØF 2. juni 1954 side 10)

1954 Byens høje herrer med halvmaske.

I morgen fredag den 4. juni 1954 kommer en række pressefolk fra Skåne, København og nabobyerne til Køge i anledning af byfesten d. 31.7. – 1.8. 1954.
Byfestens præsidium, der bl. a. består af borgmesteren og politimesteren tager imod på rådhuset iført halvmasker, som bliver adgangstegn til byfesten. Dette skal være en propaganda for Køge som turistby. (ØF 3. juni 1954 side 4)

1954 Køges 1. juniorer blev sjællandsmestre.

Køge Boldklubs 1. juniorer spillede i går d. 3. juni 1954 finale mod Lyngby og vandt kampen 2 – 1. Henning Henriksen scorede begge mål.
Holdet bestod af: Preben Hansen, Kurt Saltoft, Per Rasmussen, Jørgen Andersen, John Nielsen, Flemming Bryde Nielsen, Niels Jensen, Benny Nielsen, Henning Henriksen, Knud Nielsen og Karl Fønss. (ØF 4. juni 1954 side 8)

1954 Der findes dog andet end fodbold i Køge.

I Køge har de kun fodbold i hovedet, lyder det; men det er ikke rigtigt.
I avisen bliver en række andre sportsgrene nævnt. En af byens hæderkronede klubber er. – Køge Roklub herunder Køge Dameroklub og orienteringsløberne, også Køge Gymnastikforening og Køge Svømmeklub, bueskytterne, Køge Krisket Klub med Danmarks yngste hold samt bordtennis, der hører under Køge Kricket Klub, Motorsport, cykling, håndbold, tennis og badminton samt bokserne nævnes. Alle har hjemført mesterskaber. (ØF 8. juni 1954 side 6)

1954 Biskop Gudmund Schiøler, Roskilde indviede Køge Krematorium.

I går den 11.juni 1954 blev Køge Krematorium indviet. Højtideligheden blev indledt af provst P. Otzen og pastor Aage Madsen, der læste nogle stykker fra bibelen om døden og opstandelsen.Biskop Schiøler indviede herefter det nye krematorium.
Avisen omtaler højtideligheden meget udførligt. Der er 2 billeder af krematoriebygningen og kapelsalen, der kan rumme 75 mennesker.
(ØF 12. juni 1954 side 4)

1954 Nu bygger Køge Boldklub nyt klubhus for 360.000 kr.

På generalforsamlingen i aftes d. 11. juni 1954 vedtog Køge Boldklub at begynde byggeriet af et nyt klubhus, der bliver 60 meter langt. Det gamle klubhus skal rives ned og det nye tag forlænges, så tribunen bliver overdækket. Efter lange forhandlinger er håndværkerne gået med til en pris på 360.000 kr. i stedet for 390.000 kr. Klubben sparer 20.000 kr. ved selv at indkøbe materialer. (ØF 12. juni 1954 side 6)

1954 Den store tombola til byfesten åbnet

Borgmester Niels Albrechtsen blev hentet af fire “Kjøge Høns” i lodseddelbilen og åbnede i formiddags byfestens tombola på Torvet. Som den første trak borgmesteren 20 lodder. Der var gevinst på det ene lod – en dåse sardiner. Fire søde “Kjøge Høns” har været i København for på forskellige virksomheder af sælge rundskuehæfter. (ØF 22. juli 1954 side 4)

1954 Danmarksmestrene i fodbold vil løbe stafet i København.

I forbindelse med karnevallet i Køge 31. juli og 1. august 1954 vil Danmarksmestrene løbe stafet til Købemhavns rådhus, hvor overborgmester H. P. Sørensen vil få overrakt et guldæg af Hilmar Staalgaard som repræsentant for Køge Byfest. Løbet foregår i morgen d. 25. juni 1954. (ØF 24. juni 1954 side 6)
I avisen den 26. juni 1954 er der billede af selve overrækkelsen.

1954 Det skulle gerne være en fest, som er byen værdig.

De omfattende forberedelser til 2 dages byfest i Køge. Bag kulisserne udfoldes der for tiden en kraftig aktivitet med forberedelserne af byfesten i Køge den 31. juli og 1. august 1954. Landsretssagfører Hanson, der er formand for Turistforeningen, efterlyser unge damer til at sælge rundskuehefter i København og nabobyerne.
16 – 17 kommiteer arbejder med forskellige opgaver. Der bliver foruden optog gennem byen heksespil på torvet og sejlende najader i Havnen (ca. 1 spalte i avisen d. 2. juli 1954 side 3 og 4))

1954 Køge Byfest-kommité efterlyser amatørmusikere.

Amatørmusikere kan bidrage til karnevalsstemningen, så hvis de kommer med et instrument, de kan håndtere, kan de tage opstilling forskellige steder.Der skal ikke ske nogen tilmelding og muligvis vil indgangsmasken være gratis. (ØF 3. juli 1954 side 4)

1954 Køge Torv som sydlandsk marked

Udvalget, der arbejder med arrangementerne på Køge Torv, er ved at have lejemålene for salgsboder og forlystelsesboder på plads.Udsmykningen på Torvet skal minde om en sydlandsk markedsplads, og restauranter skal være i en eksotisk udsmykning.
(ØF 5. juli 1954 side 4)

1954 Sjællandsmesterskab til Køge Roklub.

Køges begynder-firer m/styrmand vakte sensation på Sorø Sø i week-enden 3. og 4. juli 1954. Mandskabet betår af Hans Nielsen, Leif Weiergang, Magnus Weirgang, Vilhelm Nielsen og styrmand Ebbe Olsen. (Længere omtale af stævnet fylder ca. 1 spalte i ØF den 5. juli 1954 side 6)

1954 Nu spjætter pigen i butiksvinduerne.

Karnevalsplakaten ophænges i butiksvinduerne og indgår i en konkurrence. Publikum stemmer om den smukkeste udstilling. (ØF 6. juli 1954 side 4)

1954 Der opstilles 2 heller ved Egøjevej.

Efter den seneste tids mange færdselsuheld i krydset Søndre Viaduktvej – Egøjevej har politimester Vagn Bro anmodet byrådet om at foranstalte 2 heller, der skal forhindre uheldene. Det er besluttet at opstille de 2 helleanlægene. (ØF 6. juli 1954 side 4)

1954 Med et stort stævne fejrer Køge Svømmeklub 25 års jubilæum.

Køge Svømmeklubs formand Alfred Jonassen har været medstifter af klubben og de sidste 14 år formand. Klubben blev stiftet den 29. juni 1929. Formanden har selv hjemtaget omkring 100 pokaler og sølvtøj.
Efter drukneulykken ved Jersie Strand sidst i 40’erne fik man en aftale om svømmeundervisning med landkommunerne. (ØF 8. juli 1954 side 3)
I ØF den 8. juli 1954 side 5 samt den 12. juli 1954 side 4 omtales stævnet.

1954 Hvem bliver Frøken Køge-kylling”?”

Ved karnevallet i Køge d. 31. juli og 1. august 1954 arrangeres asfaltbal for børn og cirkus med Danmarks yngste direktør.Da festen står i Kjøge Høns’ tegn, skal der selvfølgelig kåres en Køge Kylling”. (ØF 8. juli 1954 side 4)”

1954 Til at passe kommunens varmbadeanstalt søges en proper kvinde.

Køge kommune annoncerer: Til at passe kommunens varmbadeanstalt søges en proper kvinde. Stillingen på varmbadeanstalten er ikke pensionsberettiget. Der lønnes med 3.500 kroner årligt + et tillæg for tiden 85%. Den samlede løn udgør for tiden 6.475 kroner, hvortil kommer en betaling på 3 øre pr. bad. (ØF 8. juli 1954 side 6)
Indtasterens bemærkning: Varmbadeanstalten havde til huse under gymnastiksalen ved Brochmands skole, Katekismusgade/Kirkestræde.

1954 Teaterbygningen som mahogni-palads”

Teaterbygningens store sal vil stå under tag en gang i denne uge. Vægge og loft beklædes med akustiske plader med mahogni-overflade. Toiletforhold og scene vil også snart være færdige. Restaurationen har fungeret i hele ombygningsperioden, oplyser bestyrer Niels Larsen. (ØF 9. juli 1954 side 4)

1954 Køge-chauffør kørte om kap med vandet.

En dansk turistbus med 20 københavnere og århusianere har de sidste 2 dage været på køretur fra Venedig til Innsbruck. På grund af oversvømmelse i området har rejsebureauet forgæves prøvet at komme i kontakt med rejseselskabet. Rejselederen har nu meddelt bureauet, at chauffør Svend Sørensen, Køge har reddet selskabet fra oversvømmelserne. (ØF 12. juli 1954 side 1)
Oversvømmelserne i Sydtyskland og Østrig omtales også på side 1.

1954 Kvindeligt Arbejderforbunds nye bygning indviet.

Kvindeligt Arbejderforbund i Køge er den første afdeling udenfor København, der har fået eget hus. Det ligger i Tordenskjoldsgade nr. 12. Byggeriet, der har stået på et års tid, er tegnet af arkitekterne Laurids Jensen og K. E. Lilje. Indvielsen var i lørdags den 10. juli 1954. (ØF 12. juli 1954 side 4)

1954 Jytte Henriksen, Køge blev sjællandsmester i bjergning.

Der var mange fine tider ved Køge Svømmeklubs jubilæumsstævne i lørdags d. 10. juli 1954.Den kun fjorten et halvt år gamle Jytte Henriksen vandt dame-rækken i 25 meter fri svømning plus 25 meter bjergning. Anne Margrethe Cosmus blev nr. 2 i 200 meter brystsvømning (hendes skulderstrop knækkede). Ole Ingemann vandt 100 meter crawl for herrer, junior. Arvid Asp havde bedste til i 100 meter brystsvømning, junior.
(ØF 12. juli 1954 side 7)

1954 Politiet har nu fået eget fotoatelier.

Optagelser til forbryderalbummet har hidtil måttet foretages ude i byen. Tidligere benyttedes en fotograf, der boede på rådhuset, han er imidlertid flyttet fra byen. Før 2. Verdenskrig havde kriminalassisten Carl Hansen eget fotoudstyr, som kunne benyttes, men det blev stjålet af tyskerne. Politiet har nu fået udstyr, så man kan rekonstruere færdselsuheld. Atelieret har kostet 3.000 kroner.
(ØF 15. juli 1954 side 4)

1954 Carnegi-fonden hædrer køgenser.

Vognmand og fodboldspiller Torben Belt, Køge er af Carnegi-fonden blevet belønnet med 200 kroner for at standse løbske heste i Nørregade. I januar sidste år fik Torben Belt standset de løbske heste efter et sammenstød ved Fællesbageriet, Nørregade 36-38
(ØF 21. juli 1954 side 4)

1954 Karnevallets program er færdigt.

Til det store karneval den 31. juli og 1. august 1954 er byens havnefoged – Harald Mortensen primus motor for arrangementer på Køge Havn.I de store havne-kraner ophænges kæmpehøns og på vandet skal små skønne najader sejle rundt. Der bliver sømandsbal i pakhuset. Havnefesten slutter med afbrænding af prins karneval.
(ØF 21. juli 1954 side 4)
(Den store danske Encyklopedi side 618: Najader fra gæsk mytologi – fællesbetegnelse for de kvindelige naturvæsener, der bor i eller ved rindende vand)

1954 Piratjolle med 4 ombord kæntrede ud for Strøby Egede.

Fire unge mænd, Erik Christiansen, Vordingborgvej 53, Mogens Weiergang, Mågevej 22A, Køge samt Uffe Olsen og Ib Christebsen, begge Hastrup, kuldsejlede i går eftermiddags (21. juli 1954) med deres piratjolle ud for Strøby Egede. Uheldet, der blev opdaget fra land, skete ca. 1½ sømil ude. Efter ½ time kom den første kutter de 4 til undsætning. De var meget forkomne efter at have været i vandet og haget sig fast til køl og mast. (ØF 22. juli 1954 side 1)

1954 Coloradobille-kampen skaber travlhed på Kemisk Værk.

Den foruroligende tilsynekomst af coloradobiller i det sydlige Jylland har tilskyndet landbrugsministeriet til at foreskrive øjeblikkelig, tvungen sprøjtning af samtlige kartoffelmarker i Vejle og Ribe amter. Således har Kemisk Værk Køge, der fremstiller disse sprøjtemidler, måttet undlade at gennemføre ferie på én gang for alle fabrikens arbejdere. Landbrugsministeriet har bestilt 100 tons til levering i den allernærmeste fremtid. (ØF 23.  juli 1954 side 1)

1954 Lirifax – Østsjællands Folkeblads karnevalsavis 1. august 1954.

Østsjællands Folkeblad har udgivet et ekstranummer med programmet for sønag den 1. august 1954 samt billeder fra optoget den 31. juli 1954.
Der skrives også lidt om karneval gennem tiderne andre steder.
(ØF 1. august 1954 – særnummer)

1954 Køge karneval i ord og billeder.

Østsjællands Folkeblad bringer et billede af optoget gennem Brogade – side 1.
På hele side 6 er karnevallet vist/omtalt i ord og billeder. (ØF 2. august 1954 s. 1+6)
(ØF 3. august 1954 side 4)

1954 Ved karnevallets afslutning

Borgmester Niels Albrechtsen bringer på vegne af karnevalsbestyrelsens præsidium en tak til alle medvirkende. Købmand Johan L. Fursøe skriver som formand for Køge Handelsstandsforening en tak til festkommiteen. (ØF 3. august 1954 side 4)

1954 En el-forbruger kan højst få 500 kroner i erstatning.

Køge byråd har på sit møde i aftes den 3. august 1954 vedtaget overgangen til vekselstrøm til i alt 740.000 kroner. ændringer af målerne betales af el-værket.
Hvor der er tale om motorer og apparatur har man vedtaget en erstatning på højst
500 kroner med en afskrivning over 12 år fra 1948. Det blev vedtaget at udgifterne kan fradrages i skat. (2 spalter) (ØF 4. august 1954 side 3)

1954 Parkeringsforbud i Bjerggades vestlige side.

Parkeringsdebat i byrådet i aftes den 3. august 1954 – En indstilling fra politimesteren om, at parkering i Bjerggades vestlige side forbydes, gav i aftes i byrådsmødet anledning til en livlig debat mellem tilhængere og modstandere, men sidstnævnte gik ved afstemningen ikke imod politimesterens forslag. (ØF 4. august 1954 side 4)

1954 Ingen radio til Taxa i Køge foreløbig.

Problemet om radiotelefoner har været taget op til drøftelse fortæller Køges taxachauffører. Selv om både København og de største provinsbyer benytter radiotelefoner, mener man, at der i Køge ikke er det store behov. Radiotelefonen koster 2.500 kroner pr. vogn – næsten 30.000 kroner for alle Taxa’s vogne.
(
ØF 4. august 1954 side 4)

1954 Hedagers vindue blev det foretrukne.

Vindueskonkurrencen i forbindelse med byfesten i Køge har givet følgende resultat for det bedst pyntede forretningsvindue. Hedager, Nørregade 1 fik 133 stemmer,
J. Chr. Jensen, Torvet 11 fik 82 stemmer og G. Johannesen, Nørregade 3 fik 33 stemmer. Hvordan det enkelte vindue var pyntet er udførligt beskrevet i avisen.
(ØF 4. august 1954 side 4)

1954 Byfestens sidste dønninger.

Oprydningen efter byfesten er tilendebragt. Stor efterspørgsel efter karnevalsplakater, der var leveret i 1500 stk. Der er kommet mange tilbud på de figurer, der var med i optoget, bl. A. er der budt et klækkeligt beløb på figurern af Vagn Bro, men den er allerede i stilhed blevet destrueret. (ØF 4. august 1954 side 4)

1954 Køge Boldklubs formand har 25 års jubilæum.

Torsdag den 5. august 1954 kan kontorchef Kaj Harbard fejre 25 års jubilæum i Køge Boldklub. Han blev valgt til kasserer den 5. august 1929. Siden 1950 har Kaj Harbard været formand. (ØF 4. august 1954 side 6)
Kaj Harbard modtog på jubilæumsdagen Dansk Idrætsforbunds ærestegn i guld.
(ØF 6. august 1954 side 5)

1954 Original annonce fra Bressendorff.

Annonce:
Alt til baby-kryds og tværs, der indeholder forskellige ting til babyen, så som ble, sut, mos, sok o.s.v. Konkurrencen har udløst 1 gavekort på 50 kroner og 2 gavekort på hver 25 kroner. Løsningen skal afleveres i forretningen senest 2. august 1954.
(ØF 6. august 1954 side 7)
Nævnte kryds og tværs er optrykt i Rundskuehæftet for Køge Karneval.
(Byarkivet: A 406, 2)

1954 Fjernsynsudsendelse fra karnevallet i Køge

Fjernsynsmanden Jørgen Rindholdt fortæller om fjernsynets optagelser i Køge ved Køge Byfest. Udsendelsen kommer lørdag den 14. august 1954. Da Køge ikke har vekselstrøm, har man haft en omformer med fra København. Man anvendte 2 transportable kameraer på stativer. (3/4 spalte)
Notits: Køges 10 – 12 fjernsynsindehavere er sikre på at få gæster lørdag aften.
(ØF 10. august 1954 side 4)
Mange mennesker var forsamlet omkring fjernsynene, hvor der udover de private også var opstillet 2 apparater i Køge Roklub. (ØF 16. august 1954)

1954 Køge-firma overtager stor Middelfart-virksomhed

Indehaveren af Østsjællands Sandblæseri, autoforhandler Ib Junggaard, Køge har overtaget firmaet Albert Hansen, som hidtil har ordnet sandblæsning og maling af Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen samt alle Kosangas-flasker på Fyn og i Sønderjylland. Vi håber at kunne overtage disse arbejder siger Ib Junggaard.
(ØF 12. august 1954 side 4)

1954 Nyt danseinstitut i Køge.

En gammel kending af Køge, fru Mette Gregaard vil den 1. september 1954 åbne et danseinstitut i Odd Fellowgården. Fruens mand, Otto Wagner Larsen vil assistere ved undervisningen. (ØF 14. august 1954 side 4)

1954 Da Køge-hønsene flagrede ud til landets fjernsynskikkere.

Det var lørdag aften den 14. august 1954, da fjernsynet udsendte en række optagelser fra karnevallet i Køge, at Køge-hønsene flagrede. Der blev vekslet mellem kamera I og II. Der var klip med Køge-hønsene i rådhusporten, optagelser af optoget gennem byen med alle figurerne – forrest Vagn Bro.Der var udmærkede optagelser fra heksespillet i musæumshaven.Ligeledes fra havnen med kanindåb, børnekarneval og asfaltbal. Der skrives også om, hvordan optagelserne blev til undervejs. (2½ spalte + 2 billeder) (ØF 16. august 1954 side 3 + 5)

1954 Ville ikke være købmand, men har ikke fortrudt.

Artikel om købmand Johan L. Fursøe, Køge, der i dag fylder 70 år og fortæller om dengang en flaske akvavit ikke kostede 23 kroner, men 45 øre. Købmand Fursøe kom i lære i 1899. Dengang begyndte man klokken 6 om morgenen og havde først fyraften klokken 20. Om lørdagen var der åbent til klokken 22. Søndag var åbent mellem klokken 7 og 9. Præsten ville hellere låne hos købmanden end tage penge ud af banken. Fursøe kom til Køge i 1912. Har haft forretning i 43 år (hjørnet af Jernbanegade og Nørregade) heraf de 20 år med rationering. Johan L. Fursøe tror på, at fremtidens butiksform bliver selvbetjeningsbutikker, men ikke på én dag. (ØF 28. august 1954 side 2 + 4)

1954 Køge kriminalpolitis leder udnævnt.

Boel Broholt fra Haslev er pr. 1. oktober 1954 udnævnt til leder af kriminalpolitiet i Køge. Han afløser kriminalassistent Carl Hansen. (ØF 30. august 1954 side 4)

1954 Jacob Lynegaard blev nummer 1.

50 svenske og danske kørere deltog søndag den 5. september 1954 i Frederiksborg Amts Motorklubs moto-cross ved Vinderød, Jacob Lynegaard, Køge vandt begge de indledende heat , han deltog i, inden han tog førstepladsen i slutheatet for senior klassen. (ØF 6. september 1954 side 4)

1954 Den nye Søndre skole bliver er smukt bygningskompleks.

Endnu er Søndre skole langt fra færdig, men nogle klasseværelser er dog taget i brug.
Den nordre fløj er endnu under opførelse. Som skolen er i øjeblikket, er der 11 klasseværelser, hvori der undervises for 15 skoleklasser.
(Billeder af skolens sydfløj og et klasselokale i ØF 7. september 1954 side 6)

1954 Overtagelse – vi åbner igen.

Annonce:
Overtagelse – vi åbner igen under navnet
ORLA’s Herremagasin
Nørregade 73, Køge
onsdag den 8. september 1954 kl. 8.
En førsteklasses
KONTO-FORRETNING
indenfor
Herre, drenge og damekonfektion
KNALD-UDSALG
Byens nye kontoforretning v/Carsten Smidt

(ØF 8. september 1954 side 4)

1954 Vild kvie skabte kaos i gaderne.

Efter fantastisk jagt blev den vilde kvie fanget ved molehovedet.
Kvien rev sig løs i går fra samlestalden ved D. L. K., Slagterivej. Den løb i fuld firspring gennem byen til Søndre Viaduktvej, hvor en falskredder prøvede at skyde den; men der var for mange tilskuere. Flugten gik videre over dyrskuepladsen til roklubben, hvor den sprang i vandet. Først ved molehovedet blev den lassoet og bragt i land, hvor den blev skudt. En dame, der kom for tæt på flugten, blev revet af cyklen og kom lettere til skade, cyklen overlevede” ikke. (ØF 8. september 1954 side 4)”

1954 Skolebespisning i Køge.

I byrådets møde i aftes den 7. september blev der vedtaget en indstilling fra skoleudvalget om, at der fra november 1954 til april 1955 iværksættes skolebespisning i form af frokost eller 1/4 liter sødmælk daglig plus vitamintilskud. Der ydes i månederne oktober 1954 og maj 1955 1/4 liter sødmælk til børn i skolens 7 første klassetrin. (ØF 8. september 1954 side 4)

1954 På fredag den 10 september 1954 kan alle prøve at køre bil.

Ti kørelærere stiller i anledning af Røde Kors-ugen bil til rådighed – en tur koster 2 kroner – fredag den 10. september 1954. Alle kan deltage med eller uden kørekort – lige fra et barn på 3 år til en olding på 90, siger kørelærer Hans Nielsen. Man starter kl. 16 fra Torvet og kører ad Vestergade, Pedersvej, Tøxensvej, Sygehusvej og Nyportstræde til Torvet igen. (½ spalte) (ØF 8. september 1954 side 4)

1954 Pengene til den nye idrætshal sikret.

Det er næsten givet, at pengene til den nye idrætshal er sikret.
Karnevallets overskud på næsten 100.000 kroner skal fordeles med 50.000 kroner til Turistforeningen, 25.000 kroner til både Musæet og den nye sportshal. Til marts tager man det første spadestik, og hele hallen skulle gerne stå færdig til august, når sæsonen starter. (ØF 9. september 1954 side 4)

1954 Kørelærerne fik suces på Røde Kors-turen.

Kørelærernes arrangement i forbindelse med Røde Kors-ugen i går den 10. september 1954 blev en succes. 445 personer heraf mange børn prøvede at køre. Hver af de 10 kørelærere kørte omkring 80 kilometer. Der kom 900 kroner ind i rent overskud til Røde Kors. I referatet, der fylder 1 3/4 spalte i avisen, fortælles om mange pudsige hændelser og hvordan – især børn kører – en dreng på syv – otte år skødesløst som en 20-årig og en pige på 6 år kan ikke nå speederen og bremse; men bruger hænder og knæ til at holde fast i rattet. (ØF 11. september 1954 side 4)

1954 Da Køges søndagsfornøjelse var at se en cyklist.

Julius Larsen, Svansbjerg fortæller om Køge i 1890’erne.
En lille og stille by – om søndagen ingen biler, ingen cykler og kun kirkeklokken brød stilheden. Der var dog nogle cykler. Søndagsadspredelsen var at tage opstilling på Køge Bro for at se en af de meget sjældne cyklister. Larsen fortæller om markedsdagene som strålende festdage, om en torvdag i Køge eller der var sprøjtemønstring og Frederik den 7. blev vasket. (2 spalter i ØF den 13. september 1954 side 3)

1954 Køge back, Børge Bastholm Larsen på fodboldlandsholdet.

Børge Bastholm Larsen er udtaget til landsholdet i fodbold mod Schweiz. Børge Bastholm har fået sin fodboldopdragelse i Svendborg, hvor han spillede på serieholdet. Da han kom til København spillede han kun firmafodbold for tolderne. Først i Køge skete der noget – efter ½ sæson kom han på 1. holdet – førts som angriber og siden som højre back – den plads han skal spille på landsholdet. (ØF 14. september 1954 side 6)

1954 Heldags-bydreng.

Annonce:
Heldags-bydreng.
Kvik og opvakt ung mand antages omgående,
løn 60 kroner pr. uge.
Isenkræmmer Jørgen Augsburg,
Brogade 5, Køge

(ØF 20. september 1954 side 8)

1954 Køge Posthus vil begynde at bygge næste efterår.

For et par dage siden er tegningerne til udvidelse og ombygning af Køge Posthus (på Ivar Huitfeldtsvej) indsendt til ministeriet. Man regner med at kunne bestille håndværkerne til næste efterår (1955) og at byggeriet gennemføres som vinterbyggeri.
Tilbygningen skal rumme afdeling for ankomne forsendelse, budstue, badeværelse og frokoststue for personalet, oplyser postkontrollør Palle.
Der er ikke tænkt på en filial et andet sted i byen. (ØF 21. september 1954 side 4)

1954 Byfesten gav 107.000 kroner i overskud – de første 100.000 kroner er fordelt.

I aftes den 21. september 1954 holdt Turistforeningen for Køge og Omegn møde for alle deltagerne i Køgekarnevallets arrangementer – ca. 100 var mødt. Byfestkommiteens formand Grüner Hanson bød velkommen og fortalte om opstarten til byfesten, der trods skepsis havde givet et overskud på 107.000 kroner. Flere havde ordet og takkede alle de medvirkende – især Køge-Hønsene. (2 spalter)  (ØF 22. september 1954 side 3)

1954 Landets mest moderne renovationsvogn i Køge

Vognmand Carlo Olsen har i samråd med stadsingeniøren anskaffet en ny renovationsvogn, der er den første af sin art i Danmark. Vognen er konstrueret hos Vølund A/S efter et svejtsisk patent. Vognen koster 70.000 kroner og kan rumme
9 m3. De gamle firkantede skarnkasser skal være udskiftet inden 4 år og udskiftet med runde. (Avisen bringer et billede af vognen) (ØF 25. september 1954 side 4)

1954 Husk: 5. oktober dans for ægtepar

Annonce:
Dans er den letteste form for motion.
Begyndere kl. 20oo – øvede kl. 21oo.
Leif’s Danseskole
Exam danselærer.
Medlem af Terpsichore.
Telefon Køge 258.
Undervisningen er i Teaterbygningens parketsal.
(ØF 2. oktober 1954 side 7)

1954 Gedde på 16 pund fanget i Ejby Mose.

Disponent Børsen, Vestergade 44, Køge fangede forleden en ualmindelig stor gedde i mosen ved Ejby. Efter et kvarters kamp var gedden landet. Den vejede 16 pund og var 1 meter lang. (Billede af Børsen m/gedden) (ØF 5. oktober 1954 side 1)

1954 Romantik spillede ind, men hun nåede målet.

Lægefruen Emmy Munch, Køge, der både har mand og børn, er netop blevet uddannet som jordemoder den 24. september 1954. Forud er der foregået meget romantik, hvor hun blev forelsket i læge Viggo Munch. Hun var gået til ham for at forhøre sig om, hvordan man blev jordemoder. Forinden hun kom så langt, blev hun gift med lægen og fik 2 små piger.For 3 år siden blev hun antaget på jordemoderskolen. Omkring 1. december 1954 regner Emmy Munch med at staarte praksis. (1 spalte incl. billede)
(ØF 5. oktober 1954 side 4)

1954 Lugano-bænke i Køge

Det berømte svejtsiske turistcenter Lugano har nogle ualmindeligt dejlige bænke, som turisterne kan hvile på. Stadsingeniør Laurentzius, der har været på ferie i Lugano, har tegnet en skitse af bænken, som man vil lade fremstille herhjemme.
Turistforeningen og jordudvalget er interesseret i forslag om, hvor det ville være rart at få bænke stillet op. (ØF 8. oktober 1954 side 4)

1954 Medalje til blikkenslagermester Chr. Olsen.

Medalje for 25 års tro tjeneste er tildelt blikkenslagermester Chr. Olsen af politimester Vagn Bro. Olsen har gjort tjeneste ved det kommunale brandvæsen. Ved højtideligheden var borgmester Niels Albrechtsen, og hele brandkorpset opstillet til parade. (Billede af overrækkelsen – ØF 11. oktober 1954 side 4)

1954 Rejsegilde på de 35 nye lejligheder i Skovparken.

Kranen blev i går eftermiddags den 11. oktober 1954 hejst for de 2 beboelsesejendomme, som Køge Almennyttige Boligselskab har under opførelse. Der bliver 35 lejligheder og 6 klubværelser. Forhåndsinteressen for lejemålene har været stor. Den første blok forventes færdig sidst i januar 1955. (ØF 12. oktober 1954 side 4)

1954 Den nye vejer og måler udnævnt.

Det blev Kr. Iversen, der blev udnævnt til statsautoriseret vejer og måler efter afdøde N. H. Lorange. Kr. Iversen, der i ca 20 år har været assistent ved vejerboden, er 50 år. (Vejerboden lå ved klapbroen.) (ØF 13. oktober 1954 side 4)

1954 Kørelærerne sætter taksterne op.

Kørelærere i Præstø amt sætter timebetalingen op fra 13. kroner til 15 kroner.
Et motorcykelkursus koster nu fast 100 kroner.Årsagen til stigningen er de stigende priser på nye biler samt vedligeholdelsesudgifterne, udtaler kørelærer Frederik Nielsen.
(ØF 19. oktober 1954 side 4)

1954 Automobiludstilling for en halv million i Teaterbygningen.

Firmaet Kureer fylder på fredag den 22. oktober 1954 Teaterbygningen med 20 biler.
Teaterbygingen bliver efter moderniseringen rammen om den største automobil- udstilling, der hidtil har været i Køge. Udstillingen vil bestå af 20 forskellige Ford person og varevogne i alle prisklasser, samlet værdi ca. en halv million. Der vil også være en stand med automobiltilbehør. (ØF 20. oktober 1954 side 4)
Optakt til udstillingen torsdag aften den 21. oktober 1954 med taler af borgmester Niels Albrechtsen og Niels Kureer. Programleder Erik Kureer præsenterede underholdningen med Ellen Gottschalck, Peter Kitter, Ulrik Neumann og xylofonisterne og 2 små piger – søstrene Gitte og Lene Ryskov. (ØF 22. oktober 1954 side 4)

1954 Køge kommunes dagrenovationsplads flyttes.

Annonce:
Køge kommunes dagrenoveringsplads flyttes mandag den 25. oktober 1954 fra Tangmosevej til øst for vandrerhjemmet på Køge Nordstrand.
Adgangsvej: Vejen til vandrerhjemmet.
Køge, oktober 1954
Køge Byråds Gade- og Vejudvalg.
(ØF 21. oktober 1954 side 6)

1954 Med skarn bliver myg og ilde lugt udryddet i Køge.

Dagrenovationspladsen på Tangmosevej, der nu er fyldt op, flyttes til mosen ved vandrerhjemmet. Ordningen vil kun gælde vintermånederne, men det er hensigten at fylde den stinkende mose op og komme både lugt- og myggeplage til livs.
Med tiden skulle der blive et grønt areal for landliggere og andre.
Se også annonce den 21.10.1954. (ØF 23. oktober 1954 side 4)

1954 Køge får 2 landskampe.

Både herre- og damelandsholdet i bordtennis mellem Norge og Danmark vil blive spillet i Køge tirsdag den 30. november 1954.
Damelandskampen skulle i første omgang have været spillet i Esbjerg, men blev af praktiske årsager flyttet til Køge. (ØF 25. oktober 1954 side 6)

1954 Kosangas A/S står overfor udvidelse.

Aktieselskabet Kosangas’ afdeling i Køge har behov for mere plads.
Ny administrationsbygning og en fyldehal ved Benzinvej projekteres.
Der foreligger endnu ikke et konkret projekt fra arkitekten.
Kosangas-afdelingen i Køge beskæftiger i øjeblikket 60 personer og forsyner hele Sjælland. (ØF 27. oktober 1954 side 4)

1954 Indbyggertallet i Køge politikreds vokset med 254 til 49.537.

Der er pr. 1. april 1954 foretaget en undersøgelse af, hvor mange indbyggere, der er i landets politikredse. Politimesteren i Køge har 49.537 indbyggere i politikredsen.
Ved folketællingen 7. november 1950 var tallet 49.283. (ØF 29. oktober 1954 side 4)

1954 Lejlighederne ville blive for dyre.

De nye blokke i Skovparken måtte gøres mindre. 16 – 17 lejligheder vil overstige
85 m2, der er grænsen for etage-meter-tilskud. Huslejen ville komme op på 3.500 – 3,600 kr. årligt. Nu ændres planerne, og alle 144 nye lejligheder holder sig indenfor de tilskudsberettigede m2. Huslejen for de største lejligheder vil herefter blive 2.500 – 2.600 kr. årligt. (ØF 3. november 1954 side 4)

1954 En halv million kilo æbler i Østsjællands Frugtlager.

Der er mange æbler i år. Østsjællands Frugtlager, der ligger i udkanten af Køge på Vordingborgvej, har modtaget mere end en halv million kilo, hvilket er 5 gange mere end sidste år. Lageret er bygget til at rumme 300.000 kilo. Der står æblekasser alle vegne.
Man har allerede sendt 5 jernbanevogne eller 50.000 kilo til Østtyskland.
I næste uge sendes yderligere 60.000 kilo. Forretningsfører K. Ibsen Hansen fortæller om lagerets arbejde med frugten. (3 spalter + 3 billeder)
(ØF 5. november 1964 side 3+6)

1954 287.000 bøger udlånt i Køge Centralbiblioteks område.

Overbibliotekar Sv. Aa. Jensens beretning om arbejdet i Køge Centralbibliotek ved årsmødet på Hotel Hafnia for Biblioteksforeningen for Østsjælland. Der er udlånt 287.000 bøger, hvilket er 17.000 bind mere end sidste år. Der er i tilskud til biblioteksvæsenet ydet 306.626 kr. Tilskudet i Køge er på 5,89 pr. indbygger. I de 21 sognebiblioteker er gennemsnittet 95 øre pr. indbygger. (2 x 1½ spalte) (ØF 5, november 1954 side 3 + 4)

1954 Elting hyldes for sine 100 turneringskampe.

Ved Køge Boldklubs stiftelsesfest i aftes d. 7. november 1954 på Hotel Hafnia var mødt op mod 1225. Efter taler af formanden Kai Harbard, Ib Christiansen og Gudmund Jørgensen blev Henning Elting hyldet af formanden for sine mere end 100 kampe. Gaven fra Køge Boldklub vil han få senere. (ØF 8. november 1954 side 4)

1954 Køge- lods faldet overbord og omkommet på Køge Flak.

Køges lods gennem 30 år, den 64 årige Niels K. Knudsen, er i går d. 15. november 1954 død, da han antagelig ramt af et ildebefindende faldt udenbords.
Lodsbådens fører opdagede ikke ulykken før lodsbåden havde fjernet sig 400 meter fra uheldsstedet. Uheldet skete da man skulle ud til et skib og ankre det op. Føreren havde derfor travlt med at manøvrere. Niels K. Knudsen blev bragt i havn og på sygehuset, men kunne ikke genoplives. (ØF 16. november 1954 side 1)

1954 255 liter vand pr. indbygger dagligt.

I de statistiske oplysninger i Køge kommunes regnskab for 1953/54 kan man se, at vandforbruget har været 2.811 kubikmeter i døgnet eller 255 liter pr. indbygger.
Vandet er fordelt gennem godt 33 km. ledningsnet og tappet ud gennem 3.842 køkkenhaner, 5.402 haner af anden art og brugt i 3.066 WC. Ved udgangen af 1953 var den samlede boligmasse 3.730 lejligheder. (ØF 18. november 1954 side 4)

1954 Tre sjællandsmesterskaber til Køges amatørboksere.

Køge Amatør Bokseklub, der for nylig blev genstartet, vandt mesterskaber i 1) fjervægt, 2) mellemvægt og i let sværvægt. Mestrene er: 1) Knud Poulsen, 2) Preben Weirgang og 3) Edvard Christoffersen. Formanden, frugthandler Carl Larsen havde udsat en statuette som præmie til den bokser, der blev mester efter at have vundet 3 kampe – det blev Knud Poulsen. (ØF 22. november 1954 side 6)

1954 Prisen atter nedsat på kaffe.

Annonce:
Kaffe:
Prisen atter nedsat
Ren Java blanding p.r 1/8 kg 2,90 kr.
Java Mokkablanding pr. 1/8 kg. 2,28 kr.
Santos-blanding pr. 1/8 kg. 2,15 kr.
Friskbrændt hver dag fra eget brænderi.
Eicosanmalet Emericbrændt
Ch. Flindts Eftf.
Vestergade, Køge tlf 99 – 79

1954 863 hustruer i Køge tjente penge.

Der er 863 hustruer i kommunen, som selv tjener penge.
De fleste tjener sammen med deres mænd mellem 8.000 og 15.000 kroner, fremgår det af Køge kommunes regnskab.
203 af dem tjener sammen med deres mænd mellem 10.000 og 12.000 kroner
148 mellem 12.000 og 15.000 kroner
134 mellem 9.000 og 10.000 kroner
131 mellem 8.000 og 9.000 kroner
og 82 mellem 7.000 og 8.000 kroner.
Så snart ægteparrets indtægt kommer over 15.000 kroner falder konens interesse for at tjene penge stærkt.
Mellem 15.000 og 30.000 kroner er der 27 hustruer.
(ØF 24. november 1954 side 4)

1954 Køges nye alderdomshjem blev indviet

Efter at håndværkerne i aftes og i nat havde lagt sidste hånd på værket, kunne borgmester Niels Albrechtsen i formiddags indvie Køges nye alderdomshjem på Københavnsvej. Opførelsessummen er ca. 1,4 mill. Og der er plads til 75 beboere.
(ØF 27. november 1954 side 3 –

1954 For 25 øre jule-kræs”.”

St. Georgsgildet i Køge har haft travlt med at udstyre 10 julekurve med lækre julevarer til en værdi af 200 kroner. Lodsedler sælges for 25 øre pr. stk. Overskudet går ubeskåret til St. Georggildets feriekoloni ved Holtug Strand. Der er frokostkurve, der indeholder ½ cognac og en flaske snaps. Middagskurvene indeholder rødvin til 6 personer og dessertchokolade. Alle kurvene har desuden cigarer, cigaretter, nødder, ananas, frokostsild og kaffe. Lotteriet sælges i forbindelse med Køges julemesse den 26., 27. og 28. november 1954. (2 billeder) (ØF 27. november 1954 side 4)

1954 Ordblindepædagog i Køge.

Kommunelærerinde Edith Christoffersen, Glæisersvej, Køge, er af Landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark blevet autoriseret som ordblindepædagog i Køge.
Edith Christofferesen har i en årrække virket som kommunelærerinde i Køge, men samtidig drevet studier i ordblindeundervisningens praktik, idet hun blandt sine elever har taget sig af de ordblinde og læsesvage. (ØF 27. november 1954 side 4)
I ØF d. 18. december side 2 fortæller Edith Christoffersen om sit arbejde – 1/4 side)

1954 Julestemning på Torvet

Der var rigtig julestemning på Torvet i dag. Juledekorationer af kogler og gran med kulørte bånd og blomster lyste op.Der var grangrene i hobetal og kranse. De små juletræer koster 4 – 6 kroner. Blomster som alpevioler og julebegonier kostede 5 kroner. Der var også koralblomster. En hilsen fra foråret – gæslinger” kostede 50 øre for et bundt. (ØF 4. december 1954 side 4)”

1954 Grundstenen lagt til aldersrenteboligerne på Københavnsvej.

I formiddags blev grundstenen til de nye aldersrenteboliger mellem Københavnsvej og Pedersvej lagt. Der opføres 36 lejligheder – heraf 9 for ægtepar.
Det var ikke en helt almindelig grundstensnedlæggelse borgmester Niels Albrechtsen foretog, idet kælderetagen allerede er opført og etageadskillelsen herover er bygget.
(ØF 20. december 1954 side 4)

1954 Køge rykker op i mesterrækken i bordtennis efter sikker sejr over Lyngby

Køge Kricket Klub vandt sæsonens sidste bordtennes-match med 10 – 0 over Lyngby. De 3 bordtennis-musketerer “lille Knud” Knud Jørgensen, “Stille” Poul Poulsen og “A B” Mogens Poulsen har nu over 2 sæsoner vundet B- og A-rækken og rykker nu op i mesterrækken. (ØF 11. januar 1954 side 6)

1954 Køge Kricket Klub ubesejret i bordtennis

For andet år er Køge Kricket Klub ubesejret i bordtennis.  I år tog Køge A-pokalen hjem, sidste år var det B-pokalen. Køge vandt i finalen over Herlev med 5 – 2 og holdpokalen var hjemme. Fra Køge deltog: Knud Jørgensen (der var bedst), Mogens Poulsen og Poul Poulsen.  (øF 4. januar 1954 side 5)

1954 Kan “Pan” finde den gamle sejlrende?

Bugserbåden “Pan” yder stadig assistance i Køge Bugt og har været inde i Køge Havn nogle gange. I morgen den 10. februar 1954 kommer motorskibet “Rasmus Tolstrup” med flydende gas. Pågrund af snevejret kan det blive vanskeligt at finde sejlrenden, da vågerne er dækket af sne. Man håber, at “Pan” kan tage et andet skib med ud fra havnen.  (øF 9. februar 1954 side 4)

1954 Til sommer skal der brændes hekse i Køge.

Til byfesten i Køge den 31. juli og 1. august vil der på Køge Torv blive opført en friluftscene.  Her vil blive opført et friluftspil, der handler om “Køge Huskors”. Man søger i den forbindelse medvirkende til heksespillet. Interesserede kan henvende sig til Turistkontoret, telefon Køge 85. (øF 28. maj 1954 side 4)

1954 Måtte spise flere km. spaghetti før de kunne komme ind i Rom.

Rejsebrev fra Østen-farerene: Den ungarnske træner Szendrødi havde ikke fået visum til Italien. En introduktionsskrivelse fra politimester Vagn Bro, der var tiltænkt politichefen i Karachi plus et par klub emblemer på “rette sted” løste problemet og visum blev udstedt formedelst 35 kr. Deltagerne måtte blive i lufthavnen indtil problemet var løst. Aage Sund skriver også om starten i den 2-motores Vicker Viking og om mellemlandinger. Rejsebrevet strækker sig over 2½ spalte i avisen (ØF 15. januar 1954 side 6)

1954 Hvorfor ikke pikkelhue og sabel?

I 2 store papkasser kom i dag en sending pelshuer og kasketter til Køge politistation. Hovedbeklædningen er svensk inspireret. Kasketterne vejer et pund og ligner admiralskasketter – pelshuserne i astrakan synes heller ikke smukke, men varmer vel. Alt er holdt i sort.  (Ø F 20. januar 1954 side 4)

1954 Østen-tur, rejsebrev nr. 5.

Rejsebrev nr. 5 fra Østen-turen af Aage Sund. En af spillerne – Poul Andersen – blev arresteret for at have fotograferet i lufthavnen – Vagn Bro´s introduktionsskrivelsse til politichefen i Karachi blev bragt i anvendelse, og problemet blev løst – filmen blev afleveret til lufthavnsmyndighederne. Værre var, at flyvemaskinens “pas” = logbog var bortkommet i lufthavnskontoret og kunne ikke findes. Luftkaptajnen måtte kontakte myndighederne i London, Delhi, Calcutta for at få tilladelse til videre flyvning – forsinkelse 6½ time. Aage Sund beskriver, hvad den enkelte deltager foretager sig i maskinen – 1½ spalte (Ø F 26. januar 1954 side 5)

1954 Endnu 120 lejligheder i Sandmarksskoven.

Boligselskabet “Skovparken” – under Dansk almennyttigt Boligselskab køber jord af kommunen til 5 blokke mere til 120 lejligheder. Herefter vil arealet være udfyldt med i alt 10 blokke. Byggeriet påbegyndes til sommer med 1 til 2 blokke ad gangen. (ØF 28 januar 1954 side 4)

1954 Politimester Vagn Bro fylder 60 år.

I anledning af politimester Vagn Bro’s 60 års fødselsdag bringer avisen et længere interview. “Mord og komplekser har vi nok af i forvejen! Nej må jeg så be’ om Morten Korch.” Politimesteren føler sig ens, uanset om han går i gråt tøj og blød han eller i guldtresset kasket med sabel. Han skælder lige meget ud om han er på kontoret eller hjemme. Vagn bro fortæller om sin ungdom, tiden før han blev ansat ved politiet, om uenighed med dommeren. I anledning af dagen er Vagn Bro foreviget på et maleri af H. C. Bärenholdt (er omtalt tidligere i avisen (ØF 30. januar 1954 side 3 og 5)

1954 Beboerne i Sønderkøge bliver nu endelig “rigtige” køgensere.

Beboerne i Sønderkøge – det tidligere landsogn/landdistrikt bliver nu endelig “rigtige” køgensere. Årsagen til “indlemmelsen” af det tidligere landsogn/landdistrikt’s beboere er Køge kommunes nye hulkortsystem, oplyser kæmner Frede Jensen. Den sidste særstilling for landsognet/landdistriktet’s beboere en nu skatten, som har været på aftrapning siden indlemmelsen d. 1. 4. 1940 og er færdig i 1955. (ØF 30. januar 1954 side 4)

1954 Mulighed for at man fra Køge må tilkalde isbryderhjælp.

Isen breder sig nu fra kysterne ud i de åbne farvande. Der er fyret op under isbryderne, som er dirigeret til forskellige farvande. En gaskuldamper, der skal til Køge, vil selv prøve at forcere isen i Køge Bugt. Køge skibet “Hulda Wal”, der sejler med kul, har med slagside og overisning søgt nødhavn i Göteborg Fiskerihavn. (ØF 1. februar 1954 side 1) På side 4 oplyses det, at der i nat er målt 11 graders frost ved Køge Havn.

1954 Slæbebåden “Pan” er af istjenesten blevet dirigeret til Køge Bygt.

Gaskuldamperen “Henri de Werd”, der var ventet til Køge i går d. 1. februar 1954, har måttet give op overfor ismasserne og har kastet anker ved iskanten. Havnefoged H. Mortensen har tilkaldt isbryderhjælp, der ventes fremme i aften. Et svensk skib “Melis” skal samtidig hjælpes ud af havnen. (ØF 2. februar 1954 side 1)

1954 Rejsebrev nr. 11 fra Østen-turen af Aage Sund

Den vietnamesiske målmand havde revolver i lommen, men det var i en kamp mellem Saigon og Honkong, som er “arvefjender”. Man er midt i det kinesiske nytår med skyderi (“kineserne fyres livligt af”) De danske ledere er ude at købe kjolestof til deres koner – en morsom oplevelse, det er svært med mønstre m. v. (2 spalter) (ØF 10. februar 1954 side 8)

1954 Rejsebrev nr. 12 fra Østen-turen af Aage Sund.

Kinesernes wing skød med vilje bolden ved siden af målet.Dommeren var komplet tåbelig. Da han dømte straffespark til All-Honkong, hvilket både publikum og spillere syntes var en fejl. Den “sikre” straffesparksskytte skød med et blødt skud bolden uden om målet. Kampen endte 1 – 1. Køge Boldklub startede hjemrejsen den 10. februar 1954. (2 spalter + billede) (ØF 11. februar 1954 side 6)

1954 Rejsebrev nr. 13 fra Østen-turen af 4.2.1954 af Aage Sund.

Rejsebrevet burde skrives med sørgerand, da holdet ydede en meget dårlig indsats og tabte 0 – 3 til “Hongkong Selection”. Holdets popularitet blev en del sat over styr på grund af diskussioner om dommerkendelserne og nogle eftertaklinger. Man har været rundt om Hongkong i dollargrin – ca. 30 miles. Direktør Søren Hansen, ØK havde inviteret alle til en spisningi sit hjem. Der blev serveret et bjerg af frikadeller, som hurtigt forsvandt, plus mange andre dejlige danske retter. (ØF 12. februar 1954 side 5)

1954 Rejsebrev af 7. februar 1954 fra Østen-turen af Aage Sund.

Den sidste kamp i Østen, som Køge-spillerne havde megen ære af selv om de tabte 2 – 0.Spillerne opførte sig nobelt og høfligt selv om de blev provokeret af modstanderne. (“Tiller” var sat af holdet). Brevet er et referat af kampen. Man forventer holdet hjem den 17. februar 1954. (ØF 15. februar 1954 side 5)

1954 Rejsebrev fra Østen-turen – Hjemtur 2.

Rejsebrevet fra østen-turen omfatter 13. – 17, februar 1954. Nogle af overskrifterne: “Lille Knud ” havde ikke ventet skæg i denne måned. Det er brødrene Leif og Poul Erik Petersen (Manse og Popper), der har indført, at barbering kun foretages hver 2. eller 3. dag. I Athen bliver “Dik” (Holger “Dik” Jensen) arresteret. Han havde en konvolut i lommen med guldmønter, som han havde bedt Herdis Plough om at opbevare indtil hjemturen. 17. februar 1954 afsluttes flyveturen med et slag rundt om Køge for at man kunne se byen fra oven. (2½ spalte) (ØF 20. februar 1954 side 7)

1954 Fra Almueskole til Folkeskole.

Stadsskoleinspektør P. A. Klein fortæller på basis af en lille bog om “Køges skoler i det 19. århundrede”, som Køge Fonden har udgivet. Det fremgår blandt andet, at byens latinskole blev nedlagt i 1776. Brochmands skole (Køge Borgerskole – dengang) indviet i 1892. Der fortælles om forskellige stillinger, som overlærer og kateket (1. lærer og 2. præst) og underlærer, der også skulle være kirkesanger og kordegn. (Artiklen fylder hele side 8A i ØF den 24. februar 1954)

1954 Færre vælgere slettet af valglisterne.

I sit lukkede møde i aftes d. 26. februar 1954 foretog Køge Byråd berigtigelse af valglisterne. 173 vælgere blev slettet for skatterestancer, 24 “almindelige” vælgere og 18 soldater reddede deres valgret, da de har indgået en afbetalingsaftale inden 30. september 1953. (ØF 27. februar 1954 side 4)

1954 Jeg kurerer biler og jeg vil hedde Kureer.

I anledning af, at autoforhandler Kureer på tirsdag den 9.3.1954 fejrer 50 års jubilæum, fortæller han lidt om udviklingen på trafikkens område. Som 23 årig i 1903 kom Niels Christensen til Køge og startede en cykelforretning, “Kureer Cykler” i Brogade 24. Senere lejede han “Brogården” – Langkildes ejendom, Brogade 17. I 1912 solgtes den første droskebil i Køge. 9. 12. 1919 købte han trekanten Vordingborgvej/Strandvejen. Niels Christensen blev aldrig kaldt andet end Kureer efter cykelforretningen. Han søgte om navneforandring i 12 år og fik registreret navnet Kureer i 1937. (ØF 6. marts 1954 side 2) Længere interview med Kureer i avisen d. 9. marts 1954 (1 1/4 spalte)

1954 Poul Erik Petersen, “Popper”, rejser til Lille i Frankrig.

Tidligt i morges tog Poul Erik Petersen “Popper” til Frankrig for at spille professionel fodbold i Lille på en kontrakt for 3 år. Hans klubkammerat Torben Belt, der er vognmand står for transporten af bohavet. Karantænen udløber først 23. marts 1954. (ØF 10. marts 1954 side 6)

1954 Har de brillerecept fra øjenlægen?

Annonce: Har De brillerecept fra øjenlægen, så lad Byens optiker levere Dem brillen, se De er sikker på, den er rigtig. Holger “Dik” Jensen, Specialoptiker (Eneste i Køge), Nørregade 30 overfor Brochmands skole, Køge – Telefon 1415. Briller til alle sygekasserne. (ØF 11. marts 1954 side 4)

1954 For 10.000 kroner frimærker skal under hammeren.

Køge Frimærkeklub holder i aften auktion, som klubben har fået dildelt af Danmarks Filatelist Union. For skønsmæssigt 10.000 kroner frimærker skal under hammeren. Der er 325 auktionsnumre. Auktionarius, slagtermester J. G. Svendsen oplyser, at et par franske frimærker er vurderet til 300 kr. hver. Auktionen foregår på “Guldfisken”. (ØF 15. marts 1954 side 4) NB! I avisen d. 16. marts 1954 bekendtgøres det, at 15% af frimærkerne blev solgt. Omsætning 1.200 kr. De franske mærker blev ikke solgt.

1954 Køge Kricket Klub i 1. division.

Køge Kricket Klub kommer til af deltage i Danmarksturneringen i kricket til sommer. Korsør og B 93 har trukket sig. Køge skulle have de bedste muligheder for at klare sig med bl. a. kasteren Knud Sørensen, K. B. Rieck, som er tilflyttet samt brødrene Larsen (Kaj, Ole og Ib) og Knud Jørgensen (“Lille Knud”) (ØF 18. marts 1954 side 6)

1954 Isbryderen “Lillebjørn” er i de kommende dage stationeret i Køge.

Det er fortsat vanskeligt af besejle Køge. Vinden er igen gået om i øst. Isbryderen “Lille Bjørn” vil derfor i de nærmeste dage være stationeret i Køge for at kunne assistere skibe i Køge Bugt og farvandet mellem Stevns og Falsterbo. Et enkelt skib er kommet gennem isen ved egen hjælp ved at benytte “Lillebjørns” sejlrende. (ØF 19. marts 1954 side 4)

1954 Politifuldmægtig P. P. Lundstedt fylder 60 år.

Politifuldmægtig fylder i dag 60 år. I snart et kvart århundrede har han som offentlig anklager stillet mange mennesker spørgsmål. I dagens anledning har avisen sat Lundstedt i “anklageskranken” for at få besvaret nogle spørgsmål. P. P. Lundstedt blev student i 1912. Det første embede var i Vordingborg, hvor han også agerede som pantefoged.Politifuldmægtigembedet i Køge blev besat i 1930. P.P. Lundstedt fortæller i interview’et, hvordan det har været at være offentlig anklager. (Har arbejdet under politimestrene Ritzau og Vagn Bro) – (2 spalter) (ØF 22. marts 1954 side 3 og 4)

1954 Popper vender hjem til Køge.

Poul Erik Petersen, “Popper”, der forlod Køge Boldklub for at tage en chance som professionel fodboldspiller i Frankrig, vender nu hjem med uforrettet sag. Den franske forboldunion kunne ikke godkende hans kontrakt. Nu ved han ikke om han er amatør eller professionel. (1 spalte m/billede). (ØF 12. april 1954 side 1) Ifølge avisen den 13, april 1954 vil han efter normal praksis være professionel i 2 år.

1954 Køge Sømandshjem, 40 års jubilæum.

På søndag den 2.5.1954 kan Køge Sømandshjem fejre 40 års jubilæum. Der er fest i Missionshuset i morgen aften d. 2. maj 1954 med filmforevisning om “Ispatruljetjeneste i Nordatlanten”. Generalsekretær Eilschou-Holm prædiker i Køge Kirke i morgen (2.5.) (ØF 1. maj 1954 side 4) I ØF den 3. maj 1954 side 4 er der referat af festen, hvor møllebygger Brandt gav en historisk oversigt over sømandshjemmets historie. Stiftere havde bl. a. været indremissionær Adolf Nielsen og skræddermester Hugo Olsson. Der var også taler af borgmester Niels Albrechtsen og politimester Vagn Bro

1954 Ingen grund til, at manden skal hjælpe med opvasken.

Ingrid Koch, Køge fritog i sit radioforedrag i går d. 12. maj 1954 ægtemanden for hans såkaldte “huslige pligter”. Det er ved at blive et dogme, at alle mænd skal hjælpe deres koner som et led i kvindernes ligeberettigelse. I et normalt dansk hjem er der for husmoderen 5 – 6 timers reelt arbejde, inden manden kommer hjem efter 8 timers arbejde plus transport. (Referatet af radioforedraget er på 1½ spalte) (ØF 13. maj 1954 side 3)

1954 Køge Høns – indleder i morgen 11.6.1954 salget af rundskuehæfter.

Rundskuehæftet i forbindelse med karnevallet i Køge den 31. juli og 1. august 1954 sælges fra 11. juni 1954 over store dele af Sjælland og København. Hovedgevinsten er en Opel Olympia Cabriolet. Damerne fra Køge, der sælger hæftet er udklædt som “Køge Høns”. Hæftet koster 2 kr. og indeholder værdikuponer for et mangedobbelt beløb. (ØF 10. juni 1954 side 4)

1954 5.000 overværede i år stjerneløbet i Køge.

Stjerneløbet i går den 13. juni 1954 blev overværet af 5.000 tilskuere. Over ½ kilometer tov var udspændt ved Køge Torv. De 5 ruter gik mod henholdsvis Ringsted, Tåstrup, Solrød, Hårlev og Strøby – i alt 116 km. Vinderen af løbet blev en svensker -Lars Norwall – han blev laurbærkranset af borgmesteren og politimesteren. Æresrunden kørte vinderen med en “Køge Høne” på cyklen. (2 spalter + billede) (ØF 14. juni 1954 side 5) Yderligere 2 spalter på side 6 med omtale af løbets afvikling og rytternes placeringer.

1954 Køges festplakat kom i dag. (22.6.1954)

I dag kom Køges festplakat fra trykkeriet. Teksten er: “Karneval i Køge”. Hovedmotivet er karnevalspigen med grøn dragt og sorte strømper, maske og karnevalshue. Kunstneren, der har tegnet plakaten, hedder Brøndum. (ØF 22. juni 1954 side 4)

1954 Husk der er Karneval i Køge

Annonce med Karnevalslogo – “Kjøge Høns”: Husk der er karneval i Køge lørdag den 31. juli og søndag 1. august 1954. De kommer med humøret – vi sørger for masken og stemningen. (ØF 22. juli 1954 s. 7) 4 meter høj figur af politimester Vagn Bro fotograferet sammen med Eva Madsen, (hønemor), Vagn Bro, V. Grüner Hanson og Erik Kureer. (ØF 24. juli 1954 s. 4) Billede af 3 “Kjøge Høns”, Lillian Due, Lis Ostenfeld Møller og Eva Madsen. (ØF 26. juli 1954 side 4)

1954 Lisbeth Kann, Køge fortæller om tilblivelsen af skuespillet om Køge Huskors.

Lisbeth Kann har på en uge skrevet skuespillet “Køge Huskors”, som skal opføres i musæumshaven i forbindelse med karnevallet. Landinspektør N. Herlow er instruktør. (ØF 30. juli 1954 side 2)

1954 Indre mission i Køge havde torsdag aften den 9. september 1954 møde med offergang.

Landssekretær J. Sørensen prædikede torsdag aften den 9. september 1954 over emnet: “Om livsglæde” og tog udgang i tekst fra Johannes Evangeliet, hvor der står: “Jer er døren”. Hermed har Jesus fået et nyt navn. Man kan gå igennem døren til et andet rum. Sørensens prædiken indeholdt synspunkter som – man kan købe sig til livsglæde; men man kan ikke få den virkelige livsglæde udenom Jesus. Efter prædikenen var der offergang til Indre Mission, hvor der blev lagt 167 kroner. (ØF 11. september 1954 side 4)

1954 Et natligt besøg hos kranføreren på kulkranen i Køge Havn.

Ikke alle sover i Køge om natten; der kommer en stigende og faldende lyd fra havnen. Det er kranen ved Køge Kulforretning. Avisens journalist – “OBS” – har besøgt kranfører Holger Sørensen i kranen en mørk nat. Der berettes om den præcision, der arbejdes med, når kranen kører frem samtidig med at grabben sænkes ned i skibet. Sørensen er tidligere sømand, og kender derfor lidt til skibe. Det hjælper med bedømmelsen af afstanden til skibet og lastrummet. Nattevagt er ikke det mest morsomme. Artiklen fylder ca 1½ spalte ned natbillede af kranen. (ØF 15. september 1954 side 3)

1954 100 sjællandske bueskytter “på jagt” på Køge Ås.

Køge Bueskyttelaug holder på søndag den 26. september 1954 terrænskydning. Vil som den første danske klub undgå “Dyrehavsbakke-tendenser”, hvor man f. eks. andre steder skal skyde 10 småting ned og ramme gennem et cykelhjul. Bueskyttelaugets formand. prokurist Axel Poulsen fortæller, at det er en ældgammel form for byeskydning, som stammer fra England. Reglerne er som i golf – gå banen igennem i mindst mulige skud. Der er 2 baner – en jagtbane, hvor man skal skyde til måls efter 10 dyrefigurer af forskellig størrelse og en terrænbane med skiver, hvor pletten er varierende i størrelse. Skydningen starter ved Mindestøtterne. (ØF 24. september 1954 side 6)

1954 Forretningsfører i Køge Sygekasse forlader Køge.

Forretningsfører Axel Pedersen, Køge Sygekasse tiltræder fra 1. december 1954 en stilling som bogholder ved Sygekassen “Roskilde”. Axel Pedersen har været ved Køge Sygekasse i 22 år, heraf de sidste 17 år som forretningsfører. Som ny forretningsfører har man antaget kassens mangeårege kasserer William Pedersen, og som ny kasserer, kontorassistent Jørgen Larsen, der har været ansat siden 1943. (ØF 9. oktober 1954 side 4)

1954 En mønsterfodgænger?

Vind en flyverejse til Paris eller London. Der er i øjeblikket over hele landet en konkurrence: “Gå godt”. Der er udpeget 5 dommere i Køge til at finde fodgængere, der ikke alene overholder færdselsloven, men også udviser særlig god færdselsmoral. Dommerne vil henvende sig til en person, der opfylder betingelserne og indsende vedkommendes navn til Rådet for større Færdselssikkerhed. En af dommerne fortæller, at det er meget svært at finde mønsterværdige fodgængere. (ØF 30. oktober 1954 side 4)

1954 Da der var ko-holderi i Nørregade.

Restauratør Chr. Petersen, “Guldfisken”, Havnen, Køge, der på onsdag den 10. november 1954 fylder 60 år fortæller barndomserindringer fra Køge. Chr. Petersen er født i Nørregade 10, som nu er revet ned. Hans far Anders Petersen var træskomand og havde skiftekontor, hvor karle og piger blev registreret, når de var fæstet af en landmand. I Nørregade 3 var ko-holderi. Chr. Petersen har lært på Centralbanegården i København, hvor han begyndte som piccolo i 1911. En tjeners største dyd er at være diskret. Chr. Petersen fortæller en del om sin barndom i Køge. (1/4 side i ØF den 6. november 1954 side 2)

1954 Kirkeministeren skal afgøre, hvor det nye centralbibliotek placeres.

Bag det+ kommunale “jerntæppe” udkæmpes en strid i det stille om den endelige udformning af biblioteksplanerne. Der er en tvist om, hvorvidt den gamle kirketjenerbolig, Kirkestræde 24, skal rives ned. Den nye bygning, der skal opføres her, flyttes 5 meter længere mod syd og bygges sammen med det gamle alderdomshjem. Nationalmusæets folk er ikke helt enige heri. Arkitekterne Langballe og Madsen har prøvet at indpasse byggeriet i det gamle miljø. (½ side med skitser og diverse synspunkter.) (ØF 9. november 1954 side 3)

1954 Fem nye blokke med 144 lejligheder i “Skovparken”

Den næste og største etape i boligbyggeriet “Skovparken” under Københavns almennyttige Boligselskab er udbudt i licitation. Der bliver 5 blokke med i alt 144 lejligheder på mellem 55 og 87 m2. Desuden bygges 12 garager. Man håber, at kunne påbegynde byggeriet til foråret. (ØF 25. november 1954 side 4) Ved licitationen (ØF 10.12.1954 side 4) er håndværkerudgifterne opgjort til 4.008.043 kr.

1954 Festlig optakt til byfesten i Køge

4 mænd med mexicohatte i en gammel HGF og 4 “Køge Høns”i en Record Cabriolet kørte i går d. 11. juni 1954 gennem Nørregade til Torvet som optakt til byfesten d. 31. 7. og 1. 8. 1954. Salget af rundskuehæfterne startede, der blev sendt balloner op med gratis partoutkort. I avisen er der 3 store billeder med bl. A. Vagn Bro, Grüner Hanson og flere “Køge Høns” (ca. 2 spalter) (ØF 12. juni 1954 side 3 og 4)

1955 Taxa-vognen stod og vippede på kanten af viadukten

To biler tørnede nytårsdags nat mod rækværket på viadukten på Københavnsvej.
Den stride østenvind med regn bevirkede, at den højtliggende del af hovedvej 2 blev dækket af is. Føreren af taxa-vognen mistede herredømmet over bilen, der snurrede rundt og beskadigede 20 meter rækværk før den stoppede. Det halve af bilen hang frit svævende i luften og var på nippet til at styrte ned. Tililende trafikanter fik dog bilen på ret køl. Falck sørgede straks for grusning og Zonen spændte et 30 meter langt tov ud mellem de væltede piller. (ØF 3. januar 1955 side 4)

1955 Stort ejendomskøb – Huitfeldtsgården”

Huitfeldtsgården på Banegårdspladsen, der hidtil har været ejet af et konsortium, bl. a.
bestående af tandlæge Knøchel, bankdirektør Christoffersen, tømrermester
J. P. Jensen, murermester Schwartsbach og murermester Hans E. Hansen har solgt hele ejendommen til tandlæge Knøchel.
Ejendommen administreres af varmemester Ingemann Nielsen.
(ØF 6. januar 1955 side 4)

1955 Interessant fund i den gamle loge på Huitfeldtsvej.

Under arbejdet med opførelsen af en ny lagerbygning hos grosserer Svend G. Petersen på Huitfeldtsvej på det areal, hvor Odd-Fellowlogen tidligere havde sin bygning, er der i muren gjort et fund af 2 kasser, der var indmuret. Kasserne indeholder oplysninger fra 1898 – det år bygningen blev opført. (ØF 8. januar 1955 side 4)

1955 Vi blev 106 flere i 1954.

I Køge kommune bor der pr. 1. januar 1955 11.081 mennesker mod 10.975 sidste år.
Der er tilflyttet 38 mere end der er fraflyttet. Der er født 179 børn, og der er 111 døde. Af de fraflyttede er 45 rejst til udlandet. Fra udlandet er tilflyttet 45 personer, heraf 38 af fremmed nationalitet – de 11 er svenskere. (ØF 10. januar 1955 side 4)

1955 Ung Køge-håndboldspiller på udvalgt hold.

Køge Håndboldklubs syttenårige målmand på ynglingeholdet, Ole Jensen, er af Sjællands Håndbold Forbund udtaget til målmand på unionsholdet.
Det er første gang at en af Køge Håndboldklubs spillere er blevet udtaget til at spille på udvalgt hold. Ungdomsstævnet for ynglinge og juniorer foregår i Odense den 23. januar 1955. (ØF 10. januar 1955 side 6)

1955 Køge Akvarieklub har fået et dejligt hobby-lokale.

For 3 år siden tog Køge Akvarieklubs bestyrelse initiativet til at få skabt et hobby-lokale, og resultatet kan man nu se – og beundre – i gården til Nørregade 8. Den daværende formand, nu næstformand træarbejder Kaj Larsen viser lokaliteterne frem og fortæller om fiskene og eget opdræt. (½ spalte). (ØF 12. januar 1955 side 4)

1955 Skorstensbrand slog ud” i Nørregade 8.”

Ved 8-tiden i morges opdagede man hos vognmand Aksel Pedersen, Nørregade 8 (lige over fiskeforretningen), at en træ-mellemvæg var så varm, at man ikke kunne røre ved den uden at brænde sig.Nærmere undersøgelse viste, at det brændte inde i trævæggen, der stødte op til skorstenen. Falck måtte rive væggen ned for at slukke ilden.
(ØF 13. januar 1955 side 4)

1955 Et besøg hos DAX – Køges eneste førerhund.

Samtale med ejerne af førerhunden DAX, Ove og Linda Olsen, Bechsvej, der har haft hunden siden den var hvalp.Hunden blev udlært sidste år i København. Fru Linda Olsen har brug for hunden hver dag, mens Ove Olsen har en del af sin synsevne i behold og kan orientere sig uden hjælp af hunden. Olsen’s fortæller om hundens opgave og hvilke forhindringer, den har ført dem uden om (2 spalter incl. Billede)
(ØF 14. januar 1955 side 3)
Indtasterens bemærkning: Olsen’s havde Olsen’s Bureau i Bjerggade 1, kld., hvor de forfattede sange og duplikerede for kunder.

1955 Kæmpebusser på Køge-ruten – kan spules over indvendig.

De største busser, der er bygget i Europa kommer til at køre langs Køge Bugt. Der er bestilt 18 busser, der er til 53 passagerer. Motor og chassis kommer fra svenske Volvo og karosseriet er bygge på et gammelt bådebyggeri i Svendborg. Vognenes indre er beklædt med plastic, så de kan spules over og blot tørres af bagefter. (½ spalte) (ØF 19. januar 1955 side 1) På side 1 i avisen den 20. januar 1955 er der billede af bussen.

1955 Ny formand for Radikale Venstre.

Det nye byrådsmedlem, trafikassistent A. M. Hansen, der har afløst J. H. Höllinger, er valgt til formand for Radikale Venstre i Køge på generalforsamlingen på Hotel Hafnia i aftes den 20. januar 1955. (ØF 21. januar 1955 side 4)

1955 Urmagerbutikkens 2 ekspeditricer, der blev til 59 felefonistinder.

På fredag den 28. januar 1955 er det 25 år siden, telefonhuset på Køge Torv blev taget i brug. Artiklen, der fylder næsten hele side 6A, beretter lidt om telefonens historie.
Telefonen blev ret tidligt taget i brug i Køge, idet den energiske foregangsmand, urmager og ingeniør Jens Hansen oprettede Kjøge Telefonselskab. Han stod også bag det første el-værk. I 1884 oprettedes Kjøge Telefonselskab i Jens Hansens ejendom Brogade 8. Centralen forblev i Brogade indtil KTAS i 1930 byggede den nuværende bygning på Torvet 21. Billede af Jens Hansen + 3 billeder af telefonistinderne i arbejde.
(ØF 26. januar 1955 side 6A)

1955 Sygeplejeelever søges.

Annonce:
Nogle unge piger, ikke under 19 år, med gode skolekundskaber, antages til en 3-årig uddannelse (barselpleje inklusive) som sygeplejeelever fra 1. marts 1955, evt 1. april på Køge Sygehus. Lønnen udgør i de 3 elevår henholdsvis 111,00, 129,50 og 157,25
kroner pr. måned + frit ophold og tjenestedragt. Ansøgningsskemaer tildeles ved henvendelse til sygehusets kontor – telefon Køge 1500. (ØF 27. januar 1955 side 8)

1955 Bunckers uden dæksel – farlige for børnene.

I Svogers Gård bag Østsjællands Folkeblad ligger 3 bunckers, som er en yndet legeplads for børn. De bruges af børnene til at kravle og kælke på samt ekko-leg.
De 2 af tårnene er åbne foroven, det 3. tildækket af en glasplade. Det er spændende at kravle op og råbe ned i bunkeren; men farligt – bunden ligger 5 – 6 meter nede.
Det henstilles i avisen, at disse bunckers tildækkes forsvarligt.
(ØF 28. januar 1955 side 4)

1955 Vejtromle til hjælp ved snerydning.

For første gang har man nu taget vejtromle til hjælp ved snerydningen i Køge.
Tromlen anvendes på steder, hvor sneen har været presset sammen til et ispanser over vejbelægningen. Ispanseret knuses og snerydningsmandskabet kan komme til med skovlene. Ideen har man fået fra Ribe. (ØF 29. januar 1955 side 4)

1955 Bevilling på 69.000 kr. til Tøxens skole.

Byrådet har i aftes d. 1. februar 1955 vedtaget en bevilling på 69.000 kr. til toiletter, cykelskure og læskure på Tøxens skole. Der skal indrettes 20 toiletter, cykelskure til 230 cykler. Læskuret bliver 40 meter langt og placeres på den vestlige side af gymnastiksalen. (ØF 2. februar 1955 side 4)

1955 Køge som centrum for nye industrivirksomheder.

Der har i de senere år blandt københavnske industrivirksomheder, der påtænker udvidelse, kunnet spores tendens til at rette opmærksomheden på provinsen.
Køges samlede industriareal omfatter 40,95 ha. Der er allerede indsendt oplysninger til industrirådet. Der er et betydeligt industriareal til rådighed henholdsvis ved Tangmosevej – både vest og øst for viadukten og ved havnen mellem Benzinvej og badestien. (ØF 2. februar 1955 side s)
Skitser over de udsøgte arealer ses i ØF 3. februar 1955 side 3.

1955 Partoutkort til den nye tribune i Køge.

For 200 kroner kan man nu sikre sig et partoutkort, der gælder for 5 år og sikrer ihændehaveren en god plads til alle Køges arrangementer på Køge Stadion.
Pladserne bliver i den nye midterloge på den overdækkede tribune. Kortene bliver gyldige allerede fra forårskampenes begyndelse. (ØF 3. februar 1955 side 4)

1955 Klivings kaffe i kanden.

Annonce:
Klivings kaffe i kanden,
bedre end nogen anden.
Børge Kliving
Nørregade 47
Tlf Køge 164
(ØF 3. februar 1955 side 8)

1955 Køge – Ringsted Jernbane – køreplan

Køge-Ringsted Jernbane har følgede stoppesteder:
Køge, Køge Vest, Lellinge, Yderholm, Bjæverskov, Gummersmarke, Østervang, Nyvang, Ørslev, Farendløse, Sneslev, Havbyrd, Ringsted.
Køreturen varer ca. 1 time.
Køreplanen kan læses i ØF 5. februar 1955 side 8

1955 Omsætningen steg 50.000 kroner ved selvbetjeningen.

Ombygningen af Brugsforening for Køge og Omegn med overgang til selvbetjening kostede 110.000 kroner, men nyskabelsen har nu et halvt år efter givet sig udslag i en meromsætning på 50.000 kroner. Omsætningen er nu på 421.000 kroner for tiden fra 1. 7. 1953 til 31. 1. 1954. Det tilsvarende halvårsregskab for 1953 udviste
370.000 kroner. (ØF 15. februar 1955 side 4)

1955 Syv aldersrenteboliger i Skovparken.

I byrådsmødet i aftes d. 16. februar 1955 blev det oplyst, at der i det snart fuldtførte byggeri i Skovparken bliver 7 aldersrenteboliger. Indflyttere, der har over 2.000 i formue, skal selv betale indskud. I modsat fald betales det af kommunen.
(ØF 17. februar 1955 side 4)

1955 Fjorten-årig blev bordtennismester.

Køge Kricket Klub holdt i aftes d. 18. februar 1955 sine første klubmesterskaber i bordtennis på Brochmands skole.Den 14 – årige Ole Jørgensen blev klubmester efter at have vundet finalen i senior over Mogens Poulsen. Også handicapturneringen vandt han.
Her slog han Poul Poulsen i finalen. Doublefinalen blev vundet af Poul Poulsen og K. B. Rieck over Ole Jørgensen og Mogens Poulsen. Jørgen Lerchedal blev juniormester efter at have slået Jørgen Egelund Nielsen. (ØF 19. februar 1955 side 6)

1955 Bridgehold fra Køge smukt placeret.

Ved de afsluttende kampe i går d. 20. februar 1955 om Dansk Bridge-Ligas provinsmesterskab for hold deltog Køge-holdet: Ruth Koefoed, Ebba Kureer, Frimodt Jensen og Werner Hansen med det fine resultat, at holdet blev nr. 2.
Hermed er Køge-holdet berettiget til at spille kvalifikationskampe om retten til at deltage i de afsluttende kampe om Danmarksmesterskabet. (ØF 21. februar 1955 s. 4)

1955 Mange på isen på Køge Bugt.

Mange har de sidste dage stanget ål på Køge Flak. Det bør dog indskærpes, at al færdsel på isen er farlig trafik. Folk er så langt ude, at de kun er små prikker. Politiet kan ikke foretage sig noget. Det er ikke forbudt at færdes på vandet, selv om det er blevet til is. (ØF 2. marts 1955 side 4)

1955 En god bygge-id

Det går fremad med de 40 kollektivt byggede parcelhuse ved Ringvejen, Køge Vest.
40 private bygherrer slog sig sammen for et års tid siden. Ved kommunens velvilje opnåede man billige statslån på ca. 30.000 kroner. Hvert hus koster 48.000 kroner. Hvert hus rummer 2 stuer, køkken, badeværelse og fyrrum forneden og ovenpå soveværelse og et kammer. Huslejen er pr. måned mellem 125 og 160 kroner uden varme. (ØF 5. marts 1955 – 2 spalter + 2 billeder af husene og et indvendigt kik”).”

1955 Ny sygeplejerske – fru Edith Olsen.

Fru Edith Olsen, Tøxensvej 8, Køge er fra 1. marts 1955 ansat som sygeplejerske ved Køge Sygekasse i stedet for fru Elly Borg Nielsen, der har søgt sin afsked af helbreds hensyn. Fru Olsen har i nogen tid vikarieret i embedet. (ØF 5. marts 1955 side 4)

1955 Køge mandskors 50 års jubilæum.

Køge Mandskor fejrede lørdag den 5. marts 1955 sit 50 års jubilæum på Odd Fellowgården. Festen indledtes med at foreningens fane blev ført ind (billede).
Formanden for festkommiteen, læderhandler Chr. Andersen og formanden for koret, fabriksmester Svend Aage Nielsen talte. Dirigent Erik Rasmussen fik overrakt en gave fra koret. Formanden overrakte en række hæderstegn – 3 sangere: Svend Aage Nielsen, Carl Svendsen og Arne Stark fik guldlyren. Barbermester Larsen modtog forbundets medalje for 44 år og Peter Larsen, Peter Svendsen og Svend Eriksen fik medalje for 40 år. Sange, der var skrevet til lejligheden, blev udmærket ledet af assurandør Gulbrandsen. Der var bal bagefter. (ØF 7. marts 1955 side 4) – se også 22. og 26. februar 1955.

1955 Szendrödi – Køges ungarnske forboldtræner – forlader klubben.

Igennem nogen tid har der været forhandlinger mellem Køge Boldklub og klubbens ungarnske træner Lajos Szendrödi om eventuel fornyelse af kontrakten. Man har ikke kunnet komme overens om de økonomiske vilkår, og træneren stopper med udgangen af forårssæsonen. Det vides ikke hvor træneren agter sig hen, men han har et fint tilbud fra Cypern. (ØF 10, marts 1955 side 6 – ½ spalte + billede) (ØF 11. marts 1955 side 7 – Det blev Esbjerg i stedet for)

1955 Udstrømmende gas i Kirkestræde skabte natlig uro.

To ældre damer – fruerne Valentiner og Mollerup – blev lettere gasforgiftet, og naboerne blev advaret af politiet. Den tilkaldte læge, Chr. Sørensen antog i første omgang, at der var tale om et maveonde; men da fru Mollerup blev mere syg, tilkaldtes en ambulance.
Falckmanden konstaterede gaslugt. Gasværkets folk er gået i gang med at finde fejlen.
Hvert forår finder man frem til mange brud på gasledningerne.
(ØF 14. marts 1955 side 4)
(ØF 29. martys 1955 side 4 – Fru Marie Louise Mollerup døde den 27. marts 1955 som følge af gasforgiftningen.)

1955 Den nye Odd-Fellowgård blev indviet i går den 13. marts 1955.

I festsalen på den nye Odd-Fellowgård i Køge var festligt pyntet op til 200 personer. Odd-Fellowbrødrene med damer deltog her fra kredsen foruden repræsentanter fra alle de københavnske og sjællandske afdelinger. Udenfor ordenen deltog politimester Vagn Bro, borgmester Niels Albrechtsen og sparekassedirektør Harry Jensen.
Under udfoldelse af symbolske ceremonier blev den smukke logesal indviet.
(ØF 16. marts 1955 side 4 + billede af det festlige bord)

1955 Køge Husmoderforening havde i går d. 21. marts 1955 sin københavnertur.

På Køge Husmoderforenings københavnertur i går d. 21. marts 1955 var der 2 hold damer på hver 45. Man besøgte henholdsvis Jensen og Møllers Bisquit-fabrik, hvor der serveredes kaffe med alt, hvad fabrikken fremstiller, og Plumrose konservesfabrik, hvor damerne fik tomatsuppe og pølser. Man spiste på National-Scala, og om aftenen var man i Det nye Scala. Køge Husmoderforening, der er landets ældste, fylder 35 år i morgen den 23. marts 1955. (ØF 22. marts 1955 side 4)

1955 Ejendomshandel

Fisker Elmo Schüler, Køge har af arbejdsmand Chr. Julius Hansen købt en ejendom for 18.000 kroner. Ejendomsskyld 10.000 kroner. (ØF 22. marts 1955 side 4)

1955 Til næste forår spiller Popper” for Køge.”

På Dansk Boldspils Unions bestyrelsesmøde i går d. 27. marts 1955 vedtog man at tilbagegive Køge-spilleren Poul Erik Petersen amatørrettighederne 2 år efter overtrædelsen af amatørreglerne. Vedtagelsen skete i form af en bevilling af ansøgningen indsendt af Køge Boldklub. Herefter kan man vente at se Popper” repræsentere Køge fra og med foråret 1956. (ØF 28. marts 1955 side 6)”

1955 Nyt social-filantropisk byggeri til 1,5 millioner.

40 lejligheder på Vordingborgvej Vest blev bragt på bane ved Social-filantropisk Boligbyggeris generalforsamling i aftes den 28. marts 1955.
Baggrunden for denne beslutning er ikke blot de øjeblikkelige dårlige udsigter for at holde boligbyggeriet i gang til sommer; men også den stadig store bolignød.
Arbejdet kan påbegyndes til juli. Der skal rejses et privat tilskud på 50.000 kroner.
Borgmesteren udtalte, at man havde sikret sig ret til at købe jord på Vordingborgvej Vest (til fortsættelse af Solbakken) (ØF 29. marts 1955 side 6) – (1

1955 Mælkepriser i Køge kommune.

Annonce fra Køge kommune: Det bekendtgøres herved, at priserne på mælk i Køge købstad fra og med fredag den 1. april 1955 på grund af sødmælkstilskudets bortfald ændres til følgende beløb: Spandemælk: 1/1 liter 61 øre, ½ liter 32 øre. Sødmælk på flaske: 1/1 liter 67 øre, 1/2 liter 37 øre, 1/4 liter 20 øre. Børnemælk: 1/1 liter 67 øre, 1/2 liter 41 øre. De øvrige mælkepriser samt priserne på piskefløde og kaffefløde ændres ikke. (ØF 31. marts 1955 side 6)

1955 Ny træner til Køge Boldklub

Spørgsmålet om Køge Boldklubs nye træner er nu løst. Det bliver ungareren Nagy, der afløser Szendrödi. Nagy træner i øjeblikket B 1903’erne og har tidligere været træner i Horsens. (ØF 4. april 1955 side 6)

1955 Tilbud på husene ved Fuglsangsstien.

Køge kommune vil lade opføre 4 blokke med 6 lejligheder i hver. Typen bliver 2 værelser og 2 kamre.I går den 12. april 1955 åbnedes mindstetilbudene på murerarbejde: 54.185 kroner, tømrer-snedkerarbejde: 50.327 kroner, glarmester:
942 kroner, el-arbejde: 7.259 kroner,malerarbejde: 7.028 kroner.
Bebyggelsen er tegnet af arkitekterne Otto Langballe og Åge Madsen.
(ØF 13. april 1955 side 4)

1955 A. Nielsens Installationsforretning bliver Interessentskab.

Kabelassistent Verner Pedersen er fra 1. maj 1955 bevilget afsked fra Køge Elværk.
Han indtræder som kompagnon i installationsfirmaet A. Nielsen, Nørregade 42, Køge fra nævnte dato. Verner Pedersen har siden installatør Nielsens død været til stor hjælp for fru Nielsen. (ØF 14. april 1955 side 4)

1955 Ny stor produktion fra Køge til hele Skandinavien.

Kofods Fabriker har fået licens på speciel produktionsmetode af særlig plastic – der er antaget 60 nye medarbejdere. Foreløbig produceres kun bolde. Salgschef Otto Nielsen fik idé’en i Bruxelles og gennem en bekendt i Schweiz fik han formidlet, at producenten kom på besøg i Køge, hvor der blev indgået en aftale om produktions- og salgsretten i Skandinavien. (ØF 20. april 1955 side 4 – 1 spalte)

1955 Bybussen og byrådet.

I anledning af den løbende uoverensstemmelse mellem bybussens indehaver og byrådet har vi fra den første, vognmand K. V. Larsen modtaget følgende indlæg, skriver avisen.
Indlægget, der fylder næsten 2 spalter, omhandler tvisten om bybussens ruteføring efter lukning af Strandvejen, hvor K. V. Larsen har omlagt ruten over Egøjevej; hvilket byrådet ikke er enige i; men vil have ruten over jernbanesporene ved havnen og ad Strandvejen.
K. V. Larsen udtaler, at denne rute ikke er rentabel samt at han siden 1947 uden økonomisk hjælp og for egne midler og initiativ har oprettet bybussen. (ØF 22. april 1955 side 4 + 7 – 2 spalter)
K. V. Larsen overvejer at nedlægge bybussen. (ØF 29. april 1055 side 3 – 1 1/2 spalte)

1955 Bil knust i Ringstedbanens overskæring på Københavnsvej.

En folkevogn, der kom fra nord blev påkørt og slæbt 20 meter ad skinnerne. Toget havde nedsat hastighed til 20 km/t. Togets fører havde sin opmærksomhed på en bil, der kom fra syd. Folkevognens fører, der blev kastet ud af bilen, blev indlagt på sygehuset med smerter i ryggen. (ØF 28. april 1955 side 1) Hvis ikke toget bremser, sker der mindst én ulykke daglig. I fortsættelse af af ovenstående udtaler direktøren for Køge-Ringsted Jernbane, Vilh. Madsen, at der ingen uregelmæssigheder var ved overskæringen. Toget har lov til at køre med normal fart; men sætter altid hastigheden ned uanset lyssignal og klokkeringning. (ØF 29. april 1955 side 1 – billede af den smadrede bil – ½ spalte)

1955 Så er spændingen udløst på manufakturhandlernes sy-konkurrence.

Vinderen af førstepræmien på 100 kroner blev fru Marie Nielsen, Gyvelvej 3, Køge, for en ternet pigekjole, andenpræmien 75 kroner: fru Karen Grinstrup, Sierslevvej, Store Heddinge for en frakke med nederdel og bluse, trediepræmien på 50 kroner vandtes af fru Anna Frederiksen, Ølby, Køge. De 3 vindere opnåede henholdsvis 21, 20 og 17 point af 22 mulige. Østsjællands Folkeblad takker deltagerne for deres medvirken.
(ØF 3. maj 1955 side 4) – konkurrencen blev udskrevet d. 9. april 1955 side 4 –
Billede af fru Marie Nielsen i avisen den 18. maj 1955 side 5.

1955 Erhvervshæmmede skal igen indføres i produktionslivet.

L. A. B. vil i forbindelse med erhvervsdrivende, som vil afgive arbejde til erhvervshæmmede i Køge. En erhvervshæmmet, der er slået ud af sit tidligere erhverv, vil efter en oplæringstid være i stand til at passe eget arbejde. Arbejdsløsheden er jo ikke så stor nu, og det eneste, vi endnu beskæftiger os med af det, der stammer fra krigens tid, er spildindsamling. I 1954 indsamlede vi i alt 85 tons spild, som er solgt til landmænd til svinefodring udtaler LAB’s lokalformand fabrikant Niels Kjeldsen.
(ØF 4. maj 1955 side 4 –

1955 Mors dag.

Annonce: På søndag den 8. maj 1955 er det mors dag. Var det ikke noget med et par merceriserede strømper eller uld og tråd, nr. 9, 9½, 10 …………. 3,95 kroner. Otto Christensen, Nørregade 13, Køge tlf. 325 (ØF 4. maj 1955 side 12)

1955 Da ungdoms-stafetten kom til rådhuset.

I går den 4. maj 1955 kom ungdoms-stafetten til Køge kl. 17,3o båret af John Nielsen fra Køge Boldklub. Stafetten, der skal markere befrielsen i 1945, er bragt gennem Danmark af unge sportsfolk og skal bringes videre til Københavns rådhusplads.
Køge by markerede 4. maj med festgudstjeneste, fakkeltog og båltaler.
(ØF 5. maj 1955 side 6 – 3 billeder af højtideligheden, der omtales i 3 spalter)

1955 Ny belysning i hovedgaden.

38 nye lysmaster skal give stærkere og hvidere lys på strækningen fra Kureer til Norske Løve. Lysmasterne placeres i zig – zag med 40 meters afstand. Man slipper for luftledninger over gaden. Der bliver ikke benyttet neonrør, før man er gået over til vekselstrøm på hele strækningen. (ØF 9. maj 1955 side 4)

1955 HK har nu 390 medlemmer i Køge.

Dansk Handels- og kontormedhjælperforbund, Køge afdeling holdt i aftes d. 11. maj 1955 sin halvårlige generalforsamling på Hotel Hafnia. Formanden Svend Nielsen oplyste, at man nu havde 390 medlemmer, og at der nu er kommet gang i HK’s ungdomsgruppe. (ØF 12. maj 1955 side 4)

1955 Stor flaskegasstation flytter fra København til Køge.

Esso’s tidligere olieanlæg på Køge Havn er overtaget af BP-oliekompagniet, København. BP har købt Esso’s lagerplads med depot, garager og administrationsbygning på Køge Havn, og inden udgangen af 1956 vil fyldestationen være flyttet til Køge. Fyldestationen skal forsyne området øst for Storebælt. (ØF 13. maj 1955 side 3 – ½ spalte)

1955 Køge Kricket Klub mister en af sine bedste kricket- og bordtennisspillere.

Kommuneassistent Knud B. Rieck flytter til Nykøbing F., hvor han er blevet ansat som kommuneassistent ved skattevæsenet fra 1. august 1955. Udover, at kricketholdet svækkes, vil der også være et stort savn. Rieck er en god kammerat, og han gør en stor indsats for klubbens ungdom. (ØF 16. maj 1955 side 6)

1955 Ny landvæsenskommissær.

Landbrugsministeriet har beskikket landinspektør F. Højlund, Køge, til at være landvæsenskommisær for Roskilde amtsrådskreds foreløbig til 1961, som efterfølger for landinspektør J. C. Wanning, Køge , der er fyldt 70 år. (ØF 3. juni 1955 side 4)

1955 Endnu 16 til de 40 huse”

Planerne om endnu 16 huse i tilknytning til de 40 huse, der allerede er rejst, synes snart at kunne realiseres. Man venter kun på den endelige bevilling. Der er 22 ansøgninger, så selv om nogle falder fra, er man enige om at opføre de 16 huse. Håndværkerne har givet tilsagn om at ville fortsætte, hvor man slap.
(ØF 3. juni 1955 side 4)

1955 Dreng fra Køge Skoleorkester kom til at bo hos en fyrste.

Den 13 årige Tommy Hansen, Vestergade 10 har været 5 dage på musikskolen i Burgsteinfurt, Tyskland – en by på Køges størrelse. Via det tyske og det danske Amatørorkester-forbund blev Tommy og en dreng fra Frederikssund udvalgt til at deltage i undervisningen på Musik-gymnasiet sammen med 70 udlændinge. Der var privat indkvartering – Tommy boede hos en fyrste og legede med en prins. I et 2-spaltet referat fortæller tommy om sine oplevelser – billede af ham.
(ØF 7. juni 1955 side 4)

1955 Tang-rydningen på Syd-stranden tilendebragt.

For at skabe nogenlunde tålelige forhold på Syd-stranden, har der den sidste tid fundet en tang-rydning sted, og denne er nu tilendebragt. En traktor med rive har i nogle dage kørt rundt på stranden og samlet tangen, som så er kørt til lavereliggende steder.I de senere år har man næsten hvert år ryddet tang. (ØF 14. juni 1955 side 4)

1955 Junckers mangedobler nu sin bøge-papirmasse-produktion.

Junckers Trækemi omstilles fra forsøgsfabrik til produktionsfabrik – 9 lande er interesseret i produktet. Kapaciteten vil blive øget fra 1000 tons til 8000 tons bøge-papirmasse. (ØF 18. juni 1955 side 1+2 -dobbeltspalte + billede af fabrikshallen.)

På side 2 fortsætter direktør Olaf C. Frederiksen (billede) med at fortælle om tilblivelsen af papirmassen, som ikke kan fremstilles uden store mængder vand –
1000 kg vand til 3 kg fibre.

1955 Om tyve år

Visioner:
Om tyve år så vil vi have lommetelefoner, 35 timers arbejdsuge og gasturbinedrevne biler. Det er de svar, ledende forretningsmænd har givet på spørgsmålet om, hvorledes livet vil være i USA i 1975. (ØF 2. juli 1955 side 3)

1955 Særlige legegader i Køge?

Politimester Vagn Bro skal i nær fremtid forhandle med Køge Byråds gade- og vejudvalg om oprettelsen af særlige legegader i Køge, hvor kun den allernødvendigste trafik må komme. I samme forbindelse skal spørgsmålet om parkering i venstre side drøftes.
(ØF 2. juli 1955 side 4)

1955 Ny brandinspektør.

Konstruktør Erik Vilhelm Andersen, Flindts Vænge 9, Køge er udnævnt som brandinspektør for det kommunale brandkorps. (ØF 6. juli 1955 side 4)

1955 Nyt stort anlæg ved Køge Havn.

En to-etagers betonbygning er for øjeblikket ved at skyde i vejret på Køge Havns sydside ved Dansk Andels Kulforretning. Det er et nyt og moderne påfyldningsanlæg.
Der er tale om en forøgelse af kapaciteten, idet det nuværende anlæg bibeholdes.
Der er tale om en rationalisering, idet transporten ud til forhandlerne fortrinsvis sker pr. lastbil i stedet for jernbane. (ØF 14. juli 1955 side 4)

1955 Sjællandsmesterskabet i svømning bød ikke på overraskelser.

Køge Svømmeklub fik succes med sit arrangement af sjællandsmesterskaberne.
Arvid Asp vandt 2 mesterskaber til Køge – henholdsvis 200 m brystsvømning i 2,59,3 – nr. 2 kom ind i tiden 3,01,0 og 50 m fri + 50 m bjergning i 1,30,3 nr. 2 i 1,31,0.
Større omtale af arrangementet + 3 billeder i ØF 18. juli 1955 side 6.

1955 Masser af ro-sentationer på week-endens Bagsværd regatta.

I Bagsværd regattaen i week-enden – 16. og 17. juli 1955 vandt Køge roklubs toer uden styrmand med Vilhelm Nielsen og Leif Weiergang. Køges firer m/styrmand vandt juniorløbet med Uffe Olsen, Knud Nielsen, Preben Weiergang, Ole Ingemann og styrmand Mogens Olsen. (ØF 18. juli 1955 side 7)
Holdets gennemsnitsalder er på 17

1955 Ringsted-banen kører med sprøjtevogn.

Køge-Ringsted Jernbane har fået lov til at låne Østbanens nyindrettede sprøjtevogn.
Man regner med at afvikle sprøjtningen af rabatter og spor for ukrudt i morgen aften den 21. juli 1955. Det påregnes at vare 4 – 5 timer. Tidligere har man sprøjtet med håndkraft fra en trolje – det kunne tage op til 30 dage. (ØF 20. juli 1955 side 4)

1955 Fire gange så meget lys på Køges hovedstrøg.

Premiere i aftes d. 26. juli 1955 på den nye gade-belysning, der er et betydeligt fremskridt. Det er på strækningen Nørregade – Brogade fra Norske Løve til Kureers hjørne og Jernbanegade. Der er nu 40 lygtesteder imod før 21.
Nat beslysning fra kl. 24. Der er 2 lysstofrør i hver lygte således, at det ene kan slukkes. Før slukkede man hver 2. lygte, hvilket gav 80 meter uden lys.
(ØF 27. juli 1955 side 4)

1955 Jyde skal være arrestforvarer i Køge

I år trækker Køges arrestforvarer, Jørgen Petersen, sig tilbage efter 27 år som arrestforvarer ved Køge Arrest. Jørgen Petersen er 64 og regner med at nyde sit otium i Køge. Et sikkert forlydende vil vide, at hans efterfølger bliver lederen af fangelejren ved Amstrup i Jylland, Terping. Skiftet finder sted d. 1. oktober 1955.
(ØF 28. juli 1955 side 4)

1955 Der arbejdes atter på hovedvejen syd for Køge.

Frostskader andre steder i amtet har standset arbejdet i foråret på hovedvejen syd for Køge. Hovedvej 2 fra Køge til Svansbjergviadukten har flere steder været gravet op; men arbejdet har været gået i stå siden januar. Nu er vejstykket atter befolket med folk og maskiner. Man forventer, at omdanne roderiet til en ny pæn vej i løbet af 4 – 5 måneder. Den nye vej bliver 7 meter bredere. (ØF 28. juli 1955 side 4 –

1955 Foreningsjubilæum

Slagteriarbejdernes Fagforening i Køge kan i morgen den 20. juli 1955 fejre 60 års jubilæum. Om aftenen er der en større middag på Teaterbygningen,
(ØF 29. juli 1955 side 4)

1955 Køge Kooperative Husmoderforening

Køge Kooperative Husmoderforening har cykeltur tirsdag den 9. august 1955 til Vallø Mejeri, hvor man skal se mejeriets ostefabrikation. Efter besøget drikkes kaffe på Vallø Kro. For de damer, der ikke cykler, vil der blive lejlighed til at køre i bus.
(ØF 2. august 1955 side 4)
ØF den 10. august 1955 omtaler, at 18 damer cyklede og 18 var med bus til arrangementet.

1955 Frisørforretning i Køge blev raseret af gaseksplosion.

Frisørmester Villiam Sørensens forretning i Jernbanegade 6, Køge, blev i går den 3. august 1955 raseret ved en kraftig gaseksplosion. Om formiddagen havde kommunens folk gravet ned til gasledningerne, da gastilførslen til ejendommen havde svigtet.Gas- og vandmester H. Chr. Olsen havde udbedret skaden.
Senere på dagen mærkede man gaslugt i forretningen og tilkaldte gas- og vandmesteren.
Han kunne ikke finde noget og tilkaldte en gasværksassistent. Gasværksassistenten kunne lugte gas og mente der var en lille utæthed. Han strøg en tændstik et stykke over gulvet, da eksplosionen skete. Han blev forbrændt, så hår og øjenbryn var væk.
En større beskrivelse af hændelsen kan læses i avisen – der er billede af den raserede forretning – (ØF 4. august 1955 side 4.)

1955 Hjemmeværnsgården vil komme til at koste 50.000 kroner.

En stor del af pengene til ombygning af KFUK-lejren på Sandmarksvej (nu Parkvej) skal tilvejebringes ved Wild-West-fest på Teaterbygningen den 15. og 16. oktober 1955.
Der skal sælges 10.000 lodsedler. En større omtale i ØF 5. august 1955 side 4

1955 Dige slog 35 år gammel rekord.

I de sjællandske atletikmesterskaber i lørdags den 6. august 1955 deltog postbudet Henning Dige fra Køge og kom som ventet ind på 2. pladsen i 10.000 meter løb i tiden
34.15.4. Dige forbedrede herved klubrekorden med 11,2 sekunder. Den gamle rekord på 35 år har tilhørt tidligere formand – nu afdøde – Chr. Larsen. I øvrigt løb Dige de første 5.000 meter på sin hidtil bedste tid – 15,51. (ØF 8. august 1955 side 6)

1955 Frø fra Østsjælland ud til landmænd over hele verden.

Udvidelse for en halv million kroner på Dansk Frø- og Silo-selskab i Vestergade 30, Køge. Byggeriet i røde mursten og beton (billede) fremstår med rene linier. Gulvarealet er forøget med 40% til 6.500 m2. Af de 4.000 tons frø, der indgår til firmaet , sælges 80% til udlandet, bl. a. Østen, Sydafrika og Sydamerika. En større artikel (½ side) fortæller om virksomhedens arbejde og modernisering (2 billeder). Køge-arkitekterne K. U. Kindberg og Tage Nielsen er mestre for bygningen. (ØF 9. august 1955 side 3) I ØF den 2. september 1955 side 4 er der omtale af indvielsen samt efterfølgende spisning, hvor der var mange taler.

1955 Ved Danmarksmesterskaberne i roning på Brabrand sø vandt Køge Roklub 2 mesterskaber.

Køge Roklub vandt 2 mesterskaber ved Danmarksmesterskaberne i Brabrand den 14. august 1955. Begynder-fireren vandt med 6,42,0 mod Aarhus’ 6,42,6 selvom Preben Weiergang fik dårlig ryg og havde svært ved at ro. Günther Hansen vandt i single-sculler i juniorklassen. (ØF 19. august 1955 side 4)

1955 Svømmestævne

Annonce:
Søndag den 21. august 1955 kl. 15,00 vil eleverne fra Køge Svømmeklub
på svømmestadion give en opvisning af, hvad de har lært i forskellige
svømmearter i sommer.
Billetpris: voksne 1 krone, børn 50 øre.
Efter opvisningen, præmieuddeling på Teaterbygningen.
Vi tager madpakker med. Dans for børnene.
Balbillet 50 øre.
Køge Svømmeklub.
(ØF 19. august 1955 side 6)
Omtale af stævnet med billede – svømmelærerinden faldt i vandet.
(ØF 22. august 1955 side 4)

1955 Bygårdsstræde asfalteres.

Den kønne, men meget ujævne brobelægning brækkes op. Udgiften bliver meget lille, da stenene er værdifulde. Stenene kan bruges til at kante veje med. På grund af de gentagne kabelarbejder ved el-værket, er brostensbelægningen blevet meget ujævn og skulle alligevel have været lagt om. (ØF 29. august 1955 side 4)

1955 Landets første mødre-week-end.

KFUM i Køge tager spejdernes mødre ud på en rigtig spejdertur i den kommende week-end (3. og 4. september 1955). Turen går til Sct. Georgsgildets hus ved Bøgeskoven.
Kun mødrene og spejderførerne deltager. Man vil gennem diskusioner og samtaler sætte mødrene ind i de forhold og spørgsmål man arbejder med. Søndag vil der blive en rigtig spejderøvelse. I foråret havde man en tilsvarende week-end for fædrene.
(ØF 1. september 1955 side 4)
Referat fra week-end-lejren i ØF 6. september 1955 side 4.

1955 Arvid Asp siger farvel til Køge.

Afsked med mestersvømmeren Arvid Asp ved standerstrygningen i aftes d. 31. august 1955, hvor et halvt hundrede svømmere og ledelsen af Køge Svømmeklub var samlede.
Arvid Asp er lige blevet optaget som aspirant på flyveskolen på Aunø. Han regner ikke med at komme til at starte mere, da han sandsynligvis til næste sommer bliver sendt på træningskursus i Amerika. (ØF 1. september 1955 side 4)

1955 Køge Stadions nye tribune og klubhus bliver indviet i dag – den 7. september 1955.

Efter et års arbejde er Køge Boldklubs gamle klubhus erstattet med et helt moderne, og anlæget fremtræder nu som et af de smukkeste i landet. Tidligere landsholdsspiller Hilmar Staalgaard er ansat som klubhusinspektør (billede).
Også billeder af omklædnings- badefaciliteter samt af tribunen.
(ØF 7. september 1955 side 6)

1955 Lod skuffejernet stå – 30 kroner i bøde.

En beboer på Clara Frijsvej har trods gentagne anmodninger ikke fjernet ukrudtet fra offentlig gangsti foran sin have. Politiet håber nu, at en bøde på 30 kroner til beboeren vil holde ukrudtet væk i fremtiden. (ØF 10. september 1955 side 4)

1955 DUI’s landsdelsstævne i Køge blev en stor succes.

Der var konkurrencer både lørdag og søndag d. 10. og 11. september 1955 ved DUI’s landsdelsstævne. Lørdag aften var lederne samlet til en lille fest i Theodorhus, hvor et vægmaleri af Poul Lond blev afsløret. Søndag sluttede på Teaterbygningen med overrækkelse af 101 præmier. (ØF 12. september 1955 side 4)

1955 Ebbe Olsen vandt klubmesterskabet.

I går den 11. september 1955 holdt Køge Cykle-Ring klubmesterskaber. Juniorernes mesterskab gik til Jørgen Gerner Larsen. For seniorernes vedkommende blev konkurrencen en triumf for Ebbe Olsen, sensationen fra stjerneløbet. Han vandt i tiden
2,06,55 foran nr. 2-Henry Christoffersen, der fik noteret 2,13,33.
(ØF 12. september 1955 side 6)

1955 Vellykket bil-bio i Køge

Omkring 500 mennesker overværede i aftes den 14. september 1955
bil-bio-forestillingen på parkeringspladsen ved Køge Stadion. Trods det ustadige vejr blev arrangementet – det første af sin art i byen – særdeles vellykket. Der vistes en serie trafikfilm, som gav stof til eftertanke.
Uddrag af omtalen i ØF 15. september 1955 side 4)

1955 Bil mod tog – 100 kroner i bøde.

Repræsentanten, der den 28. april 1955 i sin folkevogn kørte mod et tog på Køge-Ringstedbanens overskæring på Ringvejen, er ved Køge Ret idømt en bøde på 100 kroner.Han havde ikke nedsat hastigheden til de påbudte 20 km/t.
(ØF 21. september 1955 side 4)

1955 Kun 15 minutters parkering i Brogade.

Af de specialopgaver, som vort politi for øjeblikket udfører, er også at overvåge strengt, hvorvidt påbudet om, at der kun må parkeres i Brogade i 15 minutter. I går den 21. september 1955 noteredes en læge, der havde parkeret ½ time i gaden. (ØF 22. september 1955 side 4) Indtasterens bemærkning: Der er ikke oplyst noget om bødens størrelse.

1955 Kirkestræde og Allégade fikses op.

Efter at Bygårdsstræde er blevet asfalteret, kommer turen nu til Allégade og strækningen af Kirkestræde fra Allégade til Katekismusgade. Efterfølgende bliver det nok Sygehusvej, der skal asfalteres. (ØF 23. september 1955 side 4)

1955 Afslappelse, kammeratskab – og for eksempel et skab.

Glimt fra et af aftenskolens kurser i Køge, sløjdafdelingen, hvor folk af alle slags fordriver tiden på en rar og hyggelig måde. – Chauffører, arbejdsmænd, arkitekter, forretningsfolk. Ja der er alle mulige mennesker udtaler kursusleder, tømrer Ove Christiansen. 60 personer fordelt på 3 hold tilbringer en aften om ugen i et kælderlokale med at snedkerere. Billede af 5 personer, der er i gang med arbejdet.
(ØF 26. september 1955 side 4)

1955 Køge dramatiske forening.

Annonce:
Køge dramatiske forening søger forbindelse med herrer og damer i 20 – 30 års alderen, der har lyst og interesse for amatørteater. Henvendelse til Grethe Brun, Ingemannsvej 11, Køge, tlf Køge 823, eller Henry Petersen, Tordenskjoldsgade 18, tlf Køge 675.
(ØF 26. september 1955 side 7)

1955 Den eksamensfri mellemskole må gøres til et mål i sig selv.

Den eksamensfri mellemskole, som der i øjeblikket står en ret kraftig blæst om, var emnet for skoleinspektør A. Daugbjerg (billede) ved et forældremøde på Brochmands skole i aftes den 29. september 1955. Børnene må have chance for at gå i skole lige så længe som deres kammerater, til at udvikle deres evner i lige så fuld udstrækning. Borgmester Niels Albrechtsen gav udtryk for, at mange børn presses til realeksamen; men kan være dårligt stillet, når de kommer ud af skolen, og hvor der kan ske en frasortering. (3 halve spalter) (ØF 30. september 1955 side 6)

1955 Blegdamsvejens gennemførelse forestående.

Borgmester Niels Albrechtsen redegjorde i aftes den 4. oktober 1955 for den projekterede Blegdamsvej, som stort set vil følge Blegdamsstien fra Vordingborgvej
(nu Søndre Alle) lige nord for vandtårnet til Ringvejen, hvor Ringstedvejs udmunding forskydes, så der bliver et vejkryds. Køge kommune har fået et tilskud på 85% fra vejfonden og skal kun betale 45.000 kroner af de ca. 300.000 kroner, som vejen vil koste. (ØF 5. oktober 1955 side 4)
(ØF 2. november 1955; Vedtaget i byrådet d. 1. november 1955)

1955 Hertug Philip kommer i dag på besøg i Køge.

Danmarks i øjeblikket fornemste gæst, hertug Philip af Edinburgh, den engelske dronnings gemal, der gæster landet i anledning af den britiske udstilling aflægger i eftermiddag besøg i Køge. Hertugen har udtrykt ønske om at se et dansk svineavlscenter. Valget er faldet på Lille Køgegård, der drives af konsulent A. Nøhr Poulsen. (ØF 14. oktober 1955 side 1)
(ØF 15. oktober 1955 side 1 + 7: Billeder fra besøget samt omtale.)

1955 To trediedele af samtlige gulve i boligbyggeriet er Juncker-parket.

I morgen den 22. oktober 1955 fejrer Junckers Savværk sin 25 års fødselsdag som Europas største fabrik til forarbejdning af løvtræ.Dagsproduktionen af bøge-parket-brædder kan nå fra Køge til København. Junckers Savværk aftager 25% af landets gavntræ. Godsejer Flemming Juncker fremstår sammen med den 26 årige forstkandidat Carl Mar Møller som foregangsmænd for bøgeparketten og Flemming Juncker opfandt, at parketstavene kunne sættes sammen til hele brædder, der alene kunne blive et bærende gulv. Artiklen fylder ½ side incl. billeder. (ØF 21. oktober side 3 +6) ØF 24. oktober 1955: Omtale af jubilæumsfesten på Teaterbygningen.

1955 Juletravlheden er allerede begyndt

Boghandlerne i Køge forbereder julesalget. De første julehefter er kommet og de første julegaver er købt – især til fjerneste udland. Julepapir og julestads er hjemme.
Den 15. november 1955 begynder vi med den rigtige juleudsmykning.
(ØF 26. oktober 1955 side 4)

1955 Køge set med malerøjne.

82 billeder med motiver hentet fra Køge udstillet lørdag og søndag den 29. og 30. oktober 1955 på Teknisk Skole. Det er kunstforeningen for Køge og Omegn, der har arrangeret udstillingen. De ældste billeder er fremstillet af malere som: Albert Gottschalck, V. Moesgaard, Ole Ring, H. Østed, Lundstein, Palsbo og til dels H. C. Bärenholdt. Kunstforeningen har mødt stor velvilje fra både private hjem, institutioner og kunstnere, der har vist interesse for at udlåne de bedste arbejder. (½ spalte) (ØF 29. oktober 1955 side 4) Udstillingen omtales som en succes i ØF den 31. oktober 1955 side 4.

1955 O GUD, O GUD, I KØGE

Stadsskoleinspektør P. A. Klein fremdrager verseminder – lyse og mindre lyse – om Køge. Der gengives 10 forskellige udtalelser og digte af både indenbys og udenbys personer. Bl. a. har H. C. Andersen skrevet sit sidste digt før sin død: “I foråret i Køge til lille Charlotte” (Melchior) En lærke kvidrende kom, henover Køge den sang; i hønsegården en høne løb om, den sagde: “Nej hør dog engang, den bilder sig ind efter eget skøn, at ingen sligt hørte så; Just jeg kan klukke og trille slå, og så er jeg en af de Køge-høns, man kan lave suppe på.” (ØF 4. januar 1955 side 2) I avisen den 11. februar side 2 er der mere digtning – P. A. Klein – om skomagersvend Frederik Rasmussen.

1955 Legeplads i Lovparken.

I sin tid afsatte Køge Byråd ca. totusinde kroner til indretning af en legeplads i Lovparken. For et par dage siden blev legepladsen færdig med gynger, en karrusel og en ruthebane. Senere kommer der antagelig mere til.
Billede af mange børn, der prøver de nye redskaber. (ØF 31. oktober 1955 side 4)

1955 Kai Hansens Fond er stadfæstet

Fabrikant Kai Hansen, der døde for godt et par år siden, testamenterede sin virksomhed, Køge Limfabrik til sin mangeårige husbestyrerinde – frk. A. M. Hincheli, som straks besluttede, at overdrage fabrikken til en fond som minde om Kai Hansen.
Kai Hansens Fond har nu fået kongelig stadfæstelse af sin fundats.
Fondens formål er: at støtte fremme af videnskabelig forskning , velgørende arbejde til støtte for mødre med børn, der er undergivet deres forsorg, oprettelse og støtte af opdragelseshjem, vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.
(ØF 1. november 1955 side 4)

1955 Vespaklubben på natorientering

I morgen nat den 12. og 13. november 1955 holder Østsjællands Vespa-klub natorienteringsløb i Østsjælland. Med kort og kompas skal de 16 kørere – en kvinde og 15 mænd – tilbagelægge 68 km. Man regner med, at løbet kan gennemføres på 3 timer.
Det er første gang, at klubben holder en sådan øvelse. (ØF 11. november 1955 side 4)

1955 Tøxens Skoles Elevforening

I aftes den 17. november 1955 blev Tøxens Skoles Elevforening nedlagt.
Der var for ringe tilslutning til foreningen, der blev oprettet i 1942 af daværende skoleinspektør Boelskov. (ØF 18. november 1955 side 4)

1955 Vidste De det?

Produktionen på Kemisk Værk Køge spænder over mange felter. Hvis man nogensinde har spekuleret over, hvor den appetitlige røde farve på de lækre pølser, man kan købe hos pølsemanden, stammer fra, så har man her svaret:
Den fremstilles på Kemisk Værk Køge. (ØF 22. november 1955 side 4)

1955 Om Kingo, hans salmer og hans tid.

Da studenterne skulle i seng klokken 20 og præsterne måtte gifte sig med forgængerens enke – (af praktiske grunde).
Ved Kirkeligt Centrum’s efterårsmøde på Hotel Hafnia i aftes den 29. november 1955 talte sognepræst Gunnersø, Vallø om salmedigteren Kingo.
T. H. Kingo, der levede mellem 1600 og 1700, hvor forholdene for studenterne var meget strenge – op klokken 4 om morgenen og i seng klokken 20. 2 gange kirke om søndagen. (ØF 30. november 1955 side 4)

1955 Straks-ekspedition på rigstelefonen

Nu kan Køge-abonnenter få en samtale igennem til f. eks. Kolding uden ventetid.
Fra 20. november 1955 er Køge gået over til straks-ekspedition” på rigstelefonen oplyser forstanderinde Harriet Petersen. Ventetiden vil være elimineret på f. eks. forbindelser til Jylland. Rigstelefonen har fået større forhold ved udbygning af ledningsnettet (ØF 1. december 1955 side 4)”

1955 40 nye filantropiske” lejligheder vest for Vordingborgvej.”

Boligministeriet har nu givet forhåndstilsagn om statslån til 4 blokke med i alt 40 lejligheder. som Køge Socialfilantropiske Boligselskab vil opføre vest for Vordingborgvej. De nye blokke bliver nogenlunde samme størrelse som bebyggelsen øst for Vordingborgvej. Når ministeriet får meddelelse om, at der er indsamlet 54.000 kroner inden 15. marts 1956 vil tilladelse til byggeriet blive givet.
Man har i øjeblikket 50.000 kroner.
(ØF 9. december 1955 side 4)

1955 Spejderne solgte cirka 650 juleneg.

Småfuglene i Køge vil ikke de kommende dage skulle lede længe før de finder noget spiseligt. Spejderne har nemlig i år sat ny rekord i salg af juleneg. Der blev i går (søndag den 18. december 1955) solgt cirka 650 juleneg, og det er noget mere end i fjor.
(ØF 19. december 1955 side 4)

1955 Radio-vogne til Køge Politi.

Køge Politi regner med i begyndelsen af det nye år (1956), at få 2 patruljevogne med trådløs radio. Politimester Vagn Bro har ført forhandlinger med rigspolitichefen, og denne skal være meget velvilligt indstillet.
Den stærkt befærdede hovedvej 2 er et vægtigt argument for ansøgningen.
(ØF 28. december 1955 side 4)

1955 Hvem tog forkert cykel?

På politistationen i Køge står der en damecykel, som en dame i tirsdags den 27. december 1955 fandt i cykelstativet uden for apoteket i stedet for sin egen cykel og bragte den til politistationen. Man håber nu på at ejeren indfinder sig med den cykel, hun var kommet til at tage. (ØF 30. december 1955 side 4)

1955 Den nye lods i Køge

Skibsfører Børge Johan Andersson , der i øjeblikket sejler med rederiet Foltings “Troja”, er af Lodsdirektoratet i København udset til stillingen som lods i Køge i midten af februar 1955, men udnævnelsen vil først foreligge til marts. Havnefoged H. W. Mortensen vil fungere som lods indtil Andersson tiltræder. (øF 29. januar 1955 side 4)

1955 Der måtte ikke ske noget i Køge – men meget forberedtes i stilhed.

Modstandsbevægelsens byleder P. E. Glahn fortæller om optakten til organiseret illegalt arbejde. Køge var gennemgangsled for våben og sprængstoffer sendt ned påStevns og måtte ikke tiltrække sig tyskernes opmærksomhed. (øF 3. maj 1955 – hele side 7 med billeder af: “Onkel Toms Hytte” – beskyttelsesrum på Torvet, frihedskæmperne ved Sandmarksskoven, P. E. Glahn og sabotage af ørum-Hansens Maskinfabrik på Vordingborgvej)

1955 Efterslægten vil finde vor tid højst besynderlig

Arkitekt Otto Langballe fylder i morgen den 7. April 1955 75 år. Langballe fortæller i et interview om sin tid i Køge. Det var en i de tider “mager” telefonbog, der var årsagen til at det blev Køge, for der var ingen arkitekter opført i telefonbogen. Langballe, der startede for 42 år siden (1913), har sat sit præg påbyen, bl. a. været med til at hæge om de gamle bygninger. Jeg kan ikke rigtig forlige mig med, f. eks. de moderne vinduer, som kun skal være en stor rude; jeg synes, at vinduer bør være delt med sprosser, udtaler Langballe. (øF 6. april 1955 side 4 + 9 — 2 spalter)

1955 Jeg forsøger at trænge ind til selve det menneskelige

Samtale med ingeniør T. N. Møller pågummifabriken i Køge, der den 1. maj 1955 har 25 års jubilæum. Møller har opfundet  det syntetiske menthol. Er tærrænsportsmand, sportsofficer, “havemand”, rotarianer og amatørfotograf. Har sammen med direktør Theilgaard været med til at producere “Buma”, et syntetisk gummiprodukt under den 2. Verdenskrig, hvilket beskæftigede 700 mand under hele krigen. Som tærrænsportsmand er Møller Danmarks ældste indehaver af guldmærket. (øF 30. april 1955 – 2 spalter)

1955 “Hus og Hjem” i jernbanevogne starter i Køge

I dagene fra den 16. – 19. april 1955 begge dage incl., vil der blive vist en stor udstilling i Køge, “Hus og Hjem”. Udstillingen er i jernbanevogne, og togstammen er en kvart kilometer lang. På udstillingen vil være alt, hvad der interesserer en husmoder; men husherrerne vil også bese udstillingen med interesse. (øF 18. februar 1955 side 4).

1955 Den nye lods i Køge.

Skibsfører Børge Johan Andersson , der i øjeblikket sejler med rederiet Foltings “Troja”, er af Lodsdirektoratet i København udset til stillingen som lods i Køge i midten af februar 1955, men udnævnelsen vil først foreligge til marts. Havnefoged H. W. Mortensen vil fungere som lods indtil Andersson tiltræder. (ØF 29. januar 1955 side 4)

1955 Køge den første by i landet med et pensionat for ældre.

De første gamle er flyttet ind i “Thomsens Pensionat”, der er indrettet i “Strandgårdens” tidligere aldersomshjems hovedbygning. Der er i alt 16 værelser. Pensionatets beboere skal betale 135 kroner for værelse og fuld forplejning. Udenfor boende kan spise midddag på pensionatet for 1,75 kr. pr. dag; hvis de vil have maden med hjem koster det 2 kroner. Pensionatet er forpagtet af kommuneinkassator Theodor Thomsen. (½ spalte) (ØF 1. februar 1955 side 3)

1955 Bastholm skal fejres.

I anledning af, at Køge Boldklub’s fodboldspiller Børge Bastholm Larsen fornylig af Idrætsbladets læsere er blevet kåret  til årets fund i dansk idræt, arrangerer Idrætsbladet fredag den 18. februar 1955 en lille fest på Teaterbygningen. Der vises en ny idrætsfilm “Idrætskavalkade” , og herefter vil den “officielle” udnævnelse af Bastholm til årets fund ske med overrækkelse af en pokal. (ØF 11. februar 1955 s. 8)

1955 Bliver skipperen søsyg, når han kommer i lodsbåden?

Interview med Køges nye lods – Børge Johan Andersson. “Hver gang søsygen har regeret, tror man, det er sidste gang” siger skibsfører Børge Andersson, det ikke tidligere har beskæftiget sig med lodseriet. Andersson har sejlet under krigen (2. Verdenskrig); men er ikke rendt på miner. Han fortæller også om søsygen, som nogen aldrig helt slipper for, andre er kureret efter ½ år. Livet på søen har været hårdt med kun en fuld nats søvn 4 – 5 gange på en måned. (1 spalte m/billede) (ØF 15. februar 1955 side 4)

1955 Køge Mandskor fylder 50 år.

Lørdag den 5. marts 1955 fejrer Køge Mandskor 50 års jubilæum ved en festaften med damer. Grundlaget for Køge Mandskor var en dobbeltkvartet, der holdt sangøvelser i bagermester Schlosshauers lysthus i haven i Vestergade 15. Senere flyttede man til restaurant “Casino”. I dag synger man på Odd-Fellowgården. Slagtermester Peter Svendsen, der har været medlem i 46 år, fortæller om korets tilblivelse, de skiftende formænd og dirigenter. (Se særlig omtale nedenfor) Det første kor blev lagt af en dobbeltkvartet bestående af bagermester H. Schlosshauer, guldsmed Hoppe, arrestforvarer J. Ravn, bogtrykker Andersen, malermester H. Østed, urmager S. Jacobsen, værkfører Oluf Olsen og M. Nielsen. (1 spalte – ØF 22. februar 1955 side 4) I avisen den 26. februar 1955 bringes et større interview med Peter Svendsen om korets oplevelser – bl. a. om en optræden i Roskilde, hvor tribunen styrtede sammen. (2 spalter)

1955 Sagføreren er i vore dage blevet en slags sjælesørger.

Der er noget om, at en sagfører kan gøre sort til hvidt, siger landsretssagfører Grüner Hanson ved sit 25 års jubilæum. Ved interview’et vil Hanson i første omgang ikke være ved at have 25 års jubilæum; men efter en søgen i skrivebordet dukkede et papir frem, der fortalte, at den 28. februar 1930 blev V. Grüner Hanson beskikket som undersagfører. Udover at være sagfører er Hanson også auktionarius. Her opstår mange pudsige hændelser bl. A. : venstre sko og han annoncerer “ingen højre”, men folk køber. Hanson udtaler, at han er en kedelig mand; men i artiklen får man et andet indtryk. (ØF 28. februar 1955 side 4 – 2 spalter + billede)

1955 Whist-klubben “Niels Juel” har fået 260 medlemmer.

Den nystartede whist-klub “Niels Juel” havde i aftes den 15. marts 1955 sin første spilleaften. Der var mødt 200. Da der er 260 medlemmer kan man ikke længere være på Odd-Fellowgården, men har måttet flytte til Teaterbygningen. (ØF 16. marts 1955 side 4)

1955 Køge bruger nu mere vekselstrøm end jævnstrøm.

Forbruget af vekselstrøm er nu større end forbruget af jævnstrøm oplyser elværksbestyrer Hviid. Det skyldes først og fremmest de store virksomheder som Junckers Savværk og Slagteriet.Men endnu er kun en lille del af forbrugerne “gået over”. Man starter nu op igen med arbejdet, der har ligget stille siden jul, med Brogade og det sidste stykke af Nørregade ved Allégade. Man påregner at hele Køge er gået over til vekselstrøm i 1960. Arbejdet blev påbegyndt i 1949. (ØF 18. marts 1955 side 4). (ØF 24. marts 1955 side 3) – Prisen på strøm bliver ens – jævnstrøm nedsættes til 39 øre

1955 Den nye graver antaget.

Køge Menighedsråd har til det nyoprettede embede som graver ved Sct. Nicolaj Kirkegård antaget savværksarbejder Svend Pedersen, “Møllevænget ” 15 – fra 1. april 1955. (ØF 21. marts 1955 side 4)

1955 Leverancer til kommunen i 1. halvår af regnskabsåret 1955/56.

Leverancer af naturalier til kommunale institutioner i halvåret 1. april – 30. september 1955 er overdraget følgende: Sygehuset: kolonialvarer købmand Iskau Pedersen, Nyportstræde 28, kød og flæsk: slagtermester Aage Hansen, Strandvejen 1, mælk: Mejeriet “Godthaab”, brød: Arbejdernes fællesbageri. Alderdomshjemmet: kolonialvarer: købmand Knud Madsen, Østre Sandmarksvej 13, kød og flæsk: slagtermester Carlo Nielsen, Nørregade 9, Mælk: Køge Mejeri, brød: Arbejdernes Fællesbageri. (ØF 25. marts 1955 side 4)

1955 Stor interesse for sy-konkurrence.

En “sy-konkurrence”, som Østsjællands Folkeblad har udskrevet i samarbejde med STILmønstre og “Alt for Damerne”, har fået egnens fingerfærdige damer til at gribe saks, nål og tråd. Konkurrencereglerne kan hentes hos manufakturhandlerne. Det færdige arbejde – uanset kunstnerisk kvalitet – skal afleveres til Østsjællands Folkeblad senest den 28. april 1955. (ØF 9. april 1955 side 4) Stor konkurrence for alle manufakturhandlerne: Den 13. April 1955 side 5 i ØF med tilmeldingsblanket (1/2 spalte) se også 3. m0aj 1955

1955 300 afholdsfolk til kongres i Køge.

I løbet af dagen i morgen søndag den 5. juni 1955 samt mandag den 6. og tirsdag den 7. kommer henved 300 medlemmer af Danmarks Afholdsforeninger til Køge for at deltage i deres kongres. Man deltager i en gudstjeneste i Køge Kirke. Efter åbningshøjtideligheden på Teaterbygningen går deltagerne i procession til Lovparken, hvor der er folkefest. I morgen aften opfører Andelsteatret “Jeppe på Bjerget”. Tirsdag den 7. juni 1955 er der udflugt til Gisselfeldt og Skuderløse-egnen.. (ØF 4. juni 1955 side 4 + 6. juni side 1 billede og referat af taler)

1955 Der skal opføres 30 – 40 lejligheder ved Strandpromenaden

Lynggården på Codanvej (siden 1970 Norgesvej) også kaldet “codan-bygningerne” har skiftet ejer. De nye ejere er grosserer Weiner, Lyngby og fabrikant Stigaard Amler, Valby. Med i handelen indgår det ubebyggede areal mellem Codanvej og Strandpromenaden. Man vil bygge 3 beboelsesejendomme med i alt 30 – 40 lejligheder. Lejlighederne bliver moderne, men der er tale om et skrabet byggeri for at holde huslejerne nede. (ØF 4. juni 1955 side 4)

1955 Nitten-årig Køge-rytter var Stjerneløbets sensation.

Den kun 19-årige C-rytter fra Køge Cykle-Ring, Ebbe Olsen vandt B-klassen i samme tid som A-klassen. Ebbe Olsen har lært at træne i Køge Roklub. Sidste år begyndte han at træne på en almindelig cykel. Ebbe Olsen kom på ruterne 1, 3 og 5 til at køre sammen med en “garvet” A-rytter, Jørgen Frank Rasmussen. (ØF 20. juni 1955 side 6 + billede på side 1 af E. O.)

1955 Sidste bold afgjorde det: Køge må ned i 2. division.

Det blev Køge Kricket Klubs turneringshold, der måtte ned i 2. division efter en yderst spændende kamp mod Aalborg Chang. Kampen blev afgjort i sidste “over” efter forlænget spilletid. Køge skulle opnå 6 point; men formåede 1 point. (½ spalte med omtale af kampen i ØF 15. august 1955)

1955 Kanalsvømning fra Strøby Strand til Køge Havn.

I morgen den 20. august 1955 arrangeres “kanalsvømning” fra Strandhotellet ved Strøby Strand til havnemolen i Køge – en tur på 4 kilometer. Svømmerne ledsages af en båd med dommere og livredder. Der er 2 pokaler – til den hurtigste kvinde og mand. (ØF 19. august 1955 side 4) Omtale af svømningen, hvor Arvid Asp blev vinder hos mændene og Inge Larsen hos kvinderne i ØF den 22. august 1955 side 4

1955 God dansk muldjord sænkes via Køge Havn i bugten.

Uddybningsfartøjet “Fjorden” er i færd med at fjerne mange tusinde kubikmeter slam fra Køge Havns bund. God dansk muldjord, som Køge Å har hentet helt oppe fra den anden side af Bjæverskov og tabt i Køge Havn. Slammet samles op i pramme og sejles ud i Køge Bugt. Der skal alene i denne omgang flyttes 16.000 kubikmeter. Artiklen er på 3 spalter m/billede. (ØF 27. august 1955 side 3)

1955 Brændeskur og dueslag brændt.

Farlig brand i “Café Bristol”‘s gård (Torvet 10) blev hurtigt slukket, men 25 duer dræbtes.En ung pige, der har værelse i “Café Bristol”‘s gård opdagede i nat ved 2-tiden, at der var brand i et stort brændeskur. Hun kontaktede politiet, der tilkaldte Falck, der hurtigt fik slukket ilden. Ilden er tydeligt opstået ved en gammel divan. Formentligt har det har været en henkastet cigaret. Divanen blev ødelagt. (ØF 27. august 1955 side 4)

1955 Postgården skal gøres til hyggested.

Københavnsk hotel- og restaurationsmand E. Krieger Janzen har overtaget “Postgården”, der i øjeblikket er ved at blive ombygget. Man vil føre den tilbage til den gode gamle postgård-stil med sænkede lofter og bjælker. Restaurering af værelserne kommer senere. Man vil skabe et godt og hyggeligt madsted. (ØF 31. august 1955 side 4)

1955 Odd-Fellow-gården åbner som almindelig restaurant.

I morgen den 1. september 1955 skifter Odd-Fellow-gården restauratør. Restauratør Engelbrecht Rasmussen, der har været overtjener på Hotel “Roar” i Roskilde i 12 år, vil efter ombygning åbne restaurationen som helt åben uden at bestille plads i forvejen, så enhver kan benytte den. (ØF 31. august 1955 side 4)

1955 Ny eksportgren – alle kan deltage.

Masser af kasserede sko indsamles til Afrikas negre. “Produkten” på Toldbodvej i Køge står for indsamlingen i Køge. Man har lavet en vinduesudstilling med kasserede sko (billede). Det er kun lædersko, der kan bruges. Så selvom der er mange, der benytter gummisko, håber man på, at oplandet hjælper til. Rundt om i landet er oprettet tilsvarende opkøbscentraler. Når der er indsamlet tilstrækkelig mange sko, sorteres disse og videresendes til Belgien, hvor de bliver repareret. (ØF 13. september 1955 side 4)

1955 Hjælp til ubemidlede enker.

Vi har modtaget: Køge-afdelingen af landsforeningen “Hjælp til ubemidlede enker” henleder igen i år opmærksomheden på sin eksistens. Foreningen modtager meget gerne nye medlemmer, og da bidraget er efter behag, vil selv ringe beløb blive modtaget med glæde. Enhver, der søger hjælp, bedes henvende sig til kredsforstanderinden, fru overretssagfører Olsen, Torvet 12, Køge eller for landets vedkommende hos fru forpagter Abel, Gl. Lellinge. Med tak for optagelsen Erna Olsen (ØF 24. september 1955 side 4)

1955 Ikke et palads, men en ideel skole.

Rejsegilde i går den 23. september 1955 på Søndre Skole. Man mangler endnu den sidste fløj. Borgmester Niels Albrechtsen udtalte: “Ikke et palads, men en skole, det er det man har stræbt efter”. Den sidste fløj skal rumme 7 klasseværelser og skolens aula. På grund af forsinkelsen forventes byggeriet afsluttet omkring april 1956. Det vil have kostet 1.600.000 kroner. Alle klasseværelser er udstyret med telefon. (ØF 24. september 1955 side 4)

1955 Dansebussen kører …………

Annonce: Dansebussen kører på lørdag aften den 1. oktober 1955 til “Landsbyen” i Næstved, hvor Henrik Wandalls orkester har præmiere. Humør og fest for alle mellem 14 og 70. Afgang Køge Torv kl. 19,15. Billetsalg: Turist Centralen , Vestergade 6, tlf. 1000. (ØF 28. september 1955 side 11)

1955 Et liv blandt dem, man har måttet berøve friheden.

Et længere interview med arrestforvarer Peder J. Petersen, der den 1. oktober 1955 trækker sig tilbage efter 41 år på den rette side af celledørene. Petersen flytter fra Bygårdsstræde til en lejlighed i Skovparken den 1. oktober. Her nævnes nogle af overskrifterne: Konens evner i køkkenet skaffede ro i cellerne. Man kommer til at holde af “bumserne”, der er fredelige og flinke. Arbejdet har ikke været lutter tragedie. Ca. 2 spalter. (ØF 29. september 1955 side 3 + 6)

1955 Det nye “Hotel Postgården” åbnet.

I lørdags den 1. oktober 1955 åbnede restauratørparret Grethe og Basse Krieger det nye “Hotel Postgården” på Nørregade ved Norske Løve. Køkkenet er i stand til at levere kvalitetskogekunst. De hyggelige og venlige lokaler er indbydende og smukke. Der var godt besøgt på åbningsdagen. (ØF 3. oktober 1955 side 4)

1955 A/S Kjøge Bank har på fredag den 7. oktober 1955 bestået i 50 år.

På initiativ af sagfører, senere etatsråd Alfred Sørensen holdtes den 7. okotber 1905 i Køge et møde, hvis formål var at stifte en bank under navnet “Kjøge Bank”. Der skulle tegnes en aktiekapital på 100.000 kroner i aktier a 500 kroner, hvoraf de 25% skulle indbetales straks. Garvermester J. Christensen, sognefoged, gårdejer Chr. Mortensen, Bjæverskov og sagfører H. Sattrup valgtes til direktører. Der valgtes 32 medlemmer til repræsentantskabet, alle Køge. Det første banklokale indrettedes i Nørregade 54. I 1924 flyttede man til Brogade 3. I dag er aktiekapitalen 1 million.-reserverne, der i 1906 var 1.464 kroner er i dag steget til 808.963 kroner. (2 spalter) (ØF 5. oktober 1955 side 3) (ØF d. 8. oktober 1955 er der stor omtale af jubilæumsfesten)

1955 Først cigar i munden kl.12.

Ekstrabladet har forespurgt forskellige kendte folk om deres vaner. Politimester Vagn Bro fortæller: “Jeg ryger kun mellem kl. 12 og 24. Når klokken nærmer sig middag, tager jeg ubevidst en cigar op af lommen. Jeg skærer den til og lægger den foran mig indtil kl. 12. Jeg kan næsten føle, når det er middag” (ØF 31. oktober 1955 side 4)

1955 Fjernsynet laver direkte by-udsendelse fra Køge.

På mandag den 14. november 1955 laver fjernsynet en direkte udsendelse fra Køge. Byrådssalen bliver studie. Der opstilles et kamera på Torvet, hvor borgmesteren indleder, skoleorkesteret “trækker op” og en del køgensere vil fortælle om byen. Der vil være en konkurrence: “Kend din by”, hvor 2 Køge Høns og 2 Køge Haner dyster. Programleder Leth Sørensen. (ØF 7. november 1955 side 4) Bemærkning: Køge Byhistoriske Arkiv har i 2007 rettet henvendelse til Danmarks Radio for at købe en kopi af optagelserne. Danmarks Radio har desværre ikke gemt optagelserne. I ØF den 14. og 15. november 1955 er der refereret om udsendelsen

1955 I aften sender fjernsynet fra Køge.

Et stort forarbejde er tilendebragt, og klokken 20,10 vil man kunne se sig selv i fjernsynet i udsendelsen “Vi bor i Køge”. Det er første gang Køge får skrevet sin historie på denne nye måde. Udsendelsen vil kunne ses i vinduerne hos “Tema”, Torvet, “Radiohuset” og Hjelm Hansen – begge Nørregade. – (ØF 14. november 1955 side 4) På side 1 i ØF den 15. november 1955 er der et stort billede af fremmødte til direkte optagelse – og på side 4 flere billeder og større omtale af udsendelsen (3/4 spalte). NB! Udsendelsen er desværre ikke gemt i Danmarks Radio

1955 To blev røgforgiftet ved farlig brand i “Postgården”.

Stationsleder Aagaard og falckredder H. Friis Madsen blev i lørdags den 3. december 1955 røgforgiftede, da de deltog i slukningen af en farlig brand i Nørregade 56, “Postgården”, hvor der var brand i tagetagen. En hurtig indsats begrænsede ildens ødelæggelser til et pulterkammer, men de underliggende lejligheder blev vandskadede. De 2 falckfolk var blevet utilpasse, men fortsatte deres arbejde indtil ilden var under kontrol. De måtte begge en tur på sygehuset, hvor Aagaard blev udskrevet i går den 4.12. 1955.Friis Madsen må blive på sygehuset et par dage ekstra. (ØF 5. december 1955 side 4)

1955 Hun stirrede betaget på tæppet

Annonce: Hun stirrede betaget på tæppet fra KALLEHAVE og grundede over den BILLIGE PRIS og tænkte: “hvad ligger der under”? FILT! – og den var endda med i prisen. KALLEHAVE Nørregade 22, Køge og stadig lige overfor kirken tlf. 1283. (ØF 21. december 1955 side 12)

1955 Træner Henry Larsen blev den nye formand i Køge Roklub.

Henry Larsen afløser Aage Thomasen, der i aftes den 19. oktober 1955 trak sig tilbage. Flere udskiftninger i bestyrelsen foretaget. Efter næsten 20 års virke i bestyrelsen trak herreekviperingshandler Aage Thomasen sig tilbage. Nye medlemmer i bestyrelsen: Frede Lindenskov, Jørgen Nielsen og Bent “Nan” Hansen. Det sidste års forløb omtales i 3 halve spalter. (ØF 20. oktober 1955 side 5)

<<< 1952-1953  1956-1957 >>>