1950-1951

<<< 1940-1949  1952-1953 >>>

1950 Ingen snyd med mål og vægt

Køges politi fik i Maj dette år ordre om at kontrollere alle forretningers metermål og vægte for at se, om de handlende ad denne vej skaffede sig en ekstra indtjening. Politiet regnede med at kunne kontrollere 250 forretninger om året ved siden af deres andre opgaver – kontrollen ville derfor tage 4 år at gennemføre.

1950 Folketingsvalget i Køge

Ved folketingvalget i 1950 kom stemmeprocenten i Køge by op på 86,7% trods valgdagens regn og blæst. I Køge fik Socialdemokratiet 2765 stemmer, Konservative 939 stemmer, Radikale 481 stemmer, Retsforbundet 418 stemmer, Venstre 361 stemmer, Kommunisterne 561 stemmer og Dansk Samling 54 stemmer.

1950 Boligmangel i Køge

150 familier stod dette år uden egen lejlighed i Køge, og de måtte i stedet bo hele familien sammen på ét værelse eller være to familier sammen om én lejlighed.

1950 Byens tage med i film

En helikopter sørgede i eftersommeren for, at Køge bys tage blev foreviget på det hvide lærred. Optagelserne af Køge fra luften brugtes som indledning i filmen “Familien Schmidt”.

1950 Køge Kricketklub

Køge Kricketklubs juniorer blev denne sommer sjællandsmestre ved i den afgørende kamp at besejre Næstved med 75 point. Klubben havde denne sommer sin bedste sæson i 19 år.

1950 Bunkers og sirener

Der blev denne sommer taget initiativ til istandsættelse af Køges 31 bunkers og genopsættelse af luftsirener, som et led i en landsdækkende kampagne, der skulle gøre Danmark beredt, hvis den frygtede tredje verdenskrig skulle komme.

1950 Nødlanding ved Egøjevej

En Spitfire på vej til København nødlandede ved Egøjevej. Ingen mennesker kom noget til, men jorden på stedet var så blød, at der måtte lægges ca. 100 m. planker fra vejen til ulykkesstedet for at flyet kunne trækkes fri.

1950 Lellinge Sportsplads

Lellinge fik denne sommer sin egen sportsplads. Det havde taget frivillige over 2 år at få pladsen klar, men så havde den også både boldbaner, løbebane og et lille klubhus.

1950 Kun få biller

På kun få dage var et nyligt hjemkommet parti ris fuldkomment udsolgt. Ifølge forhandlerne var der da også kun ganske få biller i det parti, der var kommet til Køge.

1950 Ingen arbejdsløshed

Sommeren 1950 var der ingen, der gik uden arbejde på Køgeegnen. Der var tværtimod en omfattende mangel på arbejdskraft først og fremmest til landbruget, der bl.a. skulle bruge folk til roelugning.

1950 Erik Larsen blev europamester

Den 21 årige Erik Larsen fra Køge Roklub blev europamester i single-sculler ved europamesterskaberne i Milano, og blev hyldet både på Rådhuset i København og i Køge, hvor der var arrangeret fakkeltog fra stadion til Torvet.

1950 Lav husleje

I 1950 kunne man stadig leje en toværelses lejlighed i Køge til 7,50 kr. om måneden.

1950 Robin Hood

Dette forår var leg med bue og pil på ægte Robin Hood maner en stor dille blandt byens drenge. Legen var dog ikke populær hos forældre og andre voksne mennesker, og politiet fik derfor besked på at sætte ind overfor de mange små Robiner.

1950 Børnetilskud

Køgensere fik sammenlagt 261.000 kr. i børnetilskud i 1950. Havde forældrene en indkomst på under 12.000 kr. om året var tilskuddet 100 kr. pr. barn, lå indkomsten på mellem 12.000 kr. og 16.000 kr. var tilskuddet 75 kr. pr. barn, mens det var 50 kr. pr. barn for indtægter på mellem 16.000 kr. og 20.000 kr. – havde man sammenlagt en årlig indtægt på over 20.000 kr. fik man ikke del i tilskuddet.

1950 Ventetid på samtale

Da forretningslivet kom i gang igen efter påskens helligdage, fik telefoncentralerne noget at bestille. Omkring middag var der 1,5 times ventetid på samtaler til København.

1950 Brochure på esperanto

Køge turistforening oplevede international interesse for Køge og omegn, efter den i 1949 lod en lille turistfolder trykke – på esperanto.

1950 Chokoladen fri

Chokoladen blev givet fri af rationering. For første gang i 10 år kunne man købe al den chokolade, man kunne ønske sig – og det var der så mange der gjorde, at butikkerne umiddelbart efter frigivelsen ofte måtte melde alt udsolgt.

1950 Lavere valgretsalder

Ved kommunalvalget i marts havde de 23-25-årige stemmeret for første gang.

1950 Licens

37 plankeværkslyttere blev afsløret i Køge denne vinter. Men så var licensen (der endnu kun var for radio) også på 15 kr. om året.

1950 Vekselstrøm erstatter jævnstrøm

Dette år påbegyndtes det omfattende arbejde med at bygge transformatorstationer til vekselstrøm. Det første kvarter i Køge, der skulle overgå til den billigere vekselstrøm, blev Grønningen ved Stensbjergvej.

1950 Gammelt skelet

Da der skulle udgraves grøfter i Billesborg Indelukke fandt man et fuldkomment menneskeskelet i bunden af en grøft. Det kunne ikke endeligt bestemmes, hvor gammelt skelettet var, men det mentes at have ligget der i mellem 20 år og 100 år. Skelettet bar ikke tegn på at have været udsat for vold, men politiet var meget interesseret i at høre fra ældre folk, der måske kunne fortælle historien bag skelettet.

1950 Byggeriet af toldkammeret blev påbegyndt

Byggeriet af det nye toldkammer på Toldbodvej blev påbegyndt.

1950 Faarvang

Pastor Faarvang indsattes i efteråret 1950 som residerende kapellan i Køge og Ølsemagle pastorat.

1950 Kommunalvalg

Stemmefordelingen ved kommunevalget blev:

Socialdemokraterne: 2.792 – 8 mandater
Radikale venstre: 623 – 1 mandat
Konservative: 964 – 3 mandater
Venstre: 372 – 1 mandat
Kommunister: 669 – 2 mandater

5462 af Køges stemmeberettigede borgere afgav deres stemme, og dette gav en stemmeprocent på 86,9. Den socialdemokratiske Niels Albrechtsen fortsatte som borgmester.

1950 Straffet med stileskrivning

En ung lømmel, der havde oversprøjtet en tilfældig forbipasserende dame med en hvid væske i en vandpistol, blev af politimester Vagn Bro straffet med stileskrivning i overværelse af en betjent. Damen var gået til politiet, fordi hun mente, at pletterne ikke ville kunne komme af kjolen – de viste sig dog at kunne fjernes med benzin. Vagn Bro brugte efterfølgende ofte denne straffeattestfrie, men meget virksomme metode til irettesættelse af Køges unge mennesker.

1950 Hotel Prinsen blev solgt

Hotel Prinsen, som havde bestået som privilegeret beværtning og gæstgiveri i 235 år, blev solgt til Andelsbanken og købmand Georg Hedager, og blev derefter nedlagt.

1950 Julens priser

En BH af mærket Amoda kunne i julen 1950 fås fra 7,50 kr. for den billigste og op til  17,00 kr., mens en tube tandpasta af mærket Amurõl kunne fås for 2,50 kr.. Nylonstrømper var dog endnu helt oppe på 11,65 kr. pr. par, mens herre-sportsskjorter kun kostede 16,90 kr.,  herreundertøj kostede 15,20 kr. pr. sæt. og strikkede pullovers kom op på 32,50 kr. pr. stk.

1950 Haveudstilling

På Teaterbygningen i Køge blev der i oktober måned afholdt en stor haveudstilling. Antallet af besøgende på de tre dage udstillingen varede kom op på næsten 5000.

1950 Køge får egen dollarforretning

Køge fik sin egen dollarforretning, hvor man for hård valuta (dollars, svejtsiske og belgiske franc og portugisiske pesos) kunne bestille og købe varer fra lagrene i Frihavnen bl.a. kaffe, sukker, eksotiske frugter (f.eks. ananas og ferskner) og nylonstrømper.

Dollarforretningerne i Danmark afvikledes allerede i 1951.

1950 Lovlig promillekørsel

En mand blev frikendt for spirituskørsel trods en promille på 2,08. Dommeren vurderede, at manden var immun overfor alkohols virkning og derfor ikke havde kørt uforsvarligt.

1950 Skib forliste i Køge Bugt

En svensk motorgalease på 140 tons sank i december i Køge Bugt med en last af råjern. Vraget af skibet (“Martha” af Stora Kornö) blev fundet 7 sømil øst for Køge., og de 4 mand, der havde været ombord, var alle omkommet ved forliset, som eksperter mente kunne skyldes en mine.

1950 Smør og margarine givet fri

To dage inden smørrationeringen kunne have holdt 10 års jubilæum, blev smør margarine og salatolie givet fri den 6. november 1950. Derefter var det kun sukker og kaffe, der endnu var rationering på.

1950 Mangel på cement

Mangel på cement i eftersommeren og efteråret hæmmede byggebranchen og gav her en omfattende arbejdsløshed.

1950 Taxa får taxametre

Køges taxaer fik i efteråret installeret taxametre, der skulle gøre priserne for de forskellige ture mere homogene. Taxameteret startede på 2 kr. for den første km. og derefter ti øre pr. 200 meter.

1950 Politimester Vagn Bro

Politimesteren i Køge Vagn Bro blev kendt landet over som en mand med hjertet på rette sted, efter han havde givet en herreløs hund logi i arresten julen over i 1949, og senere i 1950 lod en påkørt kat aflive og begrave på det offentliges regning.

1950 Køge glaseret

Denne vinter blev Køge glaseret efter sne, regn og hård frost natten mellem den 10. og 11. januar. Dagen efter var det ifølge Østsjællands Folkeblad en hel cirkusforestilling at se på folk i trafikken. På de spejlglatte veje kunne børnene stå på skøjter til skole.

1950 Mindestøtten på hjørnet af Toldbodvej og Søndre Havnevej

Mindestøtten for Niels Juel og Ivar Huitfeldt blev rullet til pladsen på hjørnet af Toldbodvej og Søndre Havnevej, da dens hidtidige plads skulle bruges til den nye toldbod.

1950 Hulkortsystemet til Køge.

Kasse- og regnskabsudvalget i Køge indstillede i november måned 1950 til, at kommunen i næste skatteår skulle gå over til at lade alle skatter beregne og udskrive ved hjælp af hulkortsystemet. Der skulle så træffes aftale om dette med International Business Mashines A/S København (IBM). Der blev i første omgang udelukkende truffet aftale for 1951.

1950 Ny dommer i Køge

R. Ole Sørensen, Lemvig, blev udnævnt til dommer i Køge efter dommer August Sonnes død. August Sonne havde samme år fejret sit 25 års jubilæum som dommer i Køge.

1951 “Køge-banden”

Pressen skrev denne sommer flittigt om den såkaldte “Køge-bande” og politiets omfattende arbejde med at afdække bandens virke. Banden havde huseret i årene efter krigen, og dens mange medlemmer havde stået bag utallige tyverier og anden omfattende kriminalitet. I efteråret var sagen oppe på at omfatte over 500 forhold.

1951 Atter luftsirener i Køge

I januar lød de nyistandsatte luftværnssirener i Køge for første gang siden Anden Verdenskrigs afslutning. Luftsirenerne blev derefter afprøvet en gang om ugen kl. 12.00 indtil midten af 1990’erne. I dag kan luftsirenerne høres den første onsdag i maj kl. 12.00 landet over.

1951 Prædikestol og altertavle restaureret

Prædikestolen i Køge Kirke havde siden 1624 været båret af kun 4 tommer tykke egetræsbjælker, og der havde gennem længere tid været fare for, at den gamle prædikestol skulle styrte ned. Derfor erstattedes træbjælkerne med jernbjælker i 1951, hvor også altertavlen blev afstivet.

1951 Gennemsnitsindtjeningen 1950

I gennemsnit tjente de skatteydende køgenserne 5738 kr. i 1950. Dette lå under f.eks. Skanderborg, der var helt oppe på 7868 kr., men over f.eks. Svaneke (Bornholm), der var nede på 3472 kr. i gennemsnit.

1951 Indsamling til Erik Larsen

En indsamling arrangeret gennem Østsjællands Folkeblad og Gummifabrikken i Køge fik i maj måned sammenlagt ca. 1300 kr. ind, som skulle hjælpe den køgensiske roer Erik Larsen til deltagelse i Healey-regattaen i England samme sommer – en tur Køge Roklub ikke havde været i stand til at finansiere. Efteråret samme år blev der atter samlet ind til Erik Larsen – denne gang til en ny single-sculler til europamesteren.

1951 Flere bunkere

I sommeren 1951 gik kommunen i gang med at opføre omkring 10 nye bunkere i Køge. Disse skulle supplere de nyistandsatte bunkere fra Anden Verdenskrig, som en del af Køges beredskab ved en eventuel krig. Det blev beslutte at erstatte græsset på toppen af de nye anlæg med roser – ikke så meget for at dække de grimme kasser, men for med tornene at holde legende børn væk og derigennem hindre det dækkende jordlag i at blive ødelagt.

1951 Elektrisk sporskifte

I forsommeren 1951 fik Køge Station endelig elektriske sporskifter, og det betød bl.a. at “glasburet” på perron 1, hvor signalerne før sattes fra, skulle rives ned.

1951 Mangel på brændsel

Den omfattende mangel på brændsel førte i Køge denne vinter bl.a. til, at fastegudstjenesterne måtte aflyses og skolerne delvis måtte lukkes i marts måned, hvor kun nogle få lokaler til mellemskole- og realskoleeleverne på Tøxenskole blev varmet op af hensyn til elevernes kommende eksamener. Også den kommunale badeanstalt, hvor mange af Køges borgere fik deres ugentlige bad, måtte holde lukket.

1951 Odd Fellow-logen til Jernbanegade

Odd Fellow-logen købte i februar dette år ejendommen Jernbanegade 10, da logens lokaler på Ivar Huitfeldtsvej var blevet for små. Prisen for ejendommen i Jernbanegade var 80.000 kr.

1951 Skatten

I budgettet for 1951-1952 var driftsindtægterne og driftsudgifterne for Køge kommune budgetteret til 3.725.961 kr.. Sammenlignet med 1950-1951 var der tale om generelle stigninger i budgettet på over 400.000 kr. sammenlagt – heraf 141.000 kr. til medicinalvæsenet. Ligningsprocenten steg derfor til 8,9 mod 8,4 i 1950 og skatteprocenten til 9,12 mod 8,2 året før.

1951 Projektilhuller i kirkeuret

Der var blevet observeret projektilhuller i den ene af Køge Kirkes urskiver. Hvordan hullerne var fremkommet kunne ingen fortælle, men en teori var, at det måtte have været de tyskere, der under besættelsen boede på Brochmands Skole, der havde brugt urskiven som skydeskive.. En anden teori sagde, at det var en gruppe unge køgensere, der havde skudt til måls fra en af byens gårde i kirkestræde i sommeren 1950.

1951 Første koncert

Køge Byorkester afholdt den 1. februar sin første koncert efter orkesterets dannelse, og ved denne var også Køge Arbejdersangkor på scenen.

1951 Sommerudsalg

Ved sommerudsalget i J. Chr. Jensens herreafdeling på Torvet kunne et par sokker fås til 1,98 kr., en manchetskjorte til 18,85 kr., sommerbenklæder til 38,00 kr., et slips til 2,50 kr., en T-shirt kunne fås for 5,85 og et par herresko til 28,00. – sammenlagt 95,18 kr.

1951 En radio på afbetaling

I julen 1951 kunne man købe en radio “Magnavox Air Prince” til 695 kr. i Radio-Huset i Nørregade. Det store beløb kunne dog også betales med 35 kr. om måneden eller 9 kr. pr. uge. B & O radioer blev annonceret til priser fra 590 kr. Til sammenligning kan det oplyses, at en begyndelsesløn for husassistenter over 18 år (funktionæransatte) angives til 170 kr. om måneden + kost, logi og tjenestedragt.

1951 Gasværkets kapacitet fordoblet

Køge Gasværk gennemførte i august en teleskopering på gasværket, hvor der sattes en jerncylinder uden om værkets gasklokke – derigennem blev værkets kapacitet fordoblet fra 2000 kubikmeter gas til 4000 kubikmeter gas. Indtil da havde teleskopering kun været prøvet i Australien.

1951 Skovparken

Første del af byggeriet i Sandmarksskoven, der havde fået navnet Skovparken, stod færdigt sensommeren 1951. Huslejen var dog ikke udelukkende nogen behagelig overraskelse for de mange interesserede kommende lejere. En etværelses kostede 80,00 kr. om måneden + 750 kr. i indskud, for en toværelses m. kammer (der var mest almindelige størrelse) lå prisen på 125,00-130,00 kr. om måneden + ca. 1000 kr. i indskud og for de største af lejlighederne, der var på 3 værelser og 2 kamre, var lejen 201 kr. om måneden + 1650 kr. i indskud.

1951 Eksplosion på “Ferrosan”

Den voldsomme eksplosion på medicinalvarefabrikken Ferrosan A/S i Ølsemagle natten mellem d. 5. og 6. september 1951, kunne høres langs hele Køge Bugt, og var skyld i utallige knuste ruder og andre ødelæggelser i området, – dog kom ingen mennesker til skade. Eksplosionen skyldtes en fejlekspedition i Tyskland, hvor fabrikken havde fået kaliumklorat i stedet for kaliumkarbonat. Eksplosionen opstod ved sammenblandingen af dette kemikalie med metamemofenol i fabrikkens kuglemølle.

1951 Politiet fik fjernskriver

I efteråret 1951 fik Køge Politi en fjernskriver til at lette kommunikationen mellem landets politistationer. På ønskeseddelen stod derefter bl.a. centralvarme, fotografisk og kemisk laboratorium og en radiovogn.

1951 Køgeegnens børn på jagt efter berberis

Ved høsten 1951 havde planten berberis vulgaris anrettet skade for millioner af kroner, ved at smitte kornet med sortrust. Køgeegnens børn blev derfor sendt på jagt i hegn og haver efter de frygtede buske – hver busk der blev fundet gav en “dusør” på 10,00 kr. I alt blev der fundet 30 buske her på egnen dette efterår.

1951 Dobbeltprogrammer gav forringet lytterkvalitet

I efteråret 1951 begyndte DR at sende radio på to parallelle kanaler – Program I og Program II. Desværre gav de to kanaler forringede modtagerforhold, og på Køgeegnen var der omfattende problemer med at modtage Kalundborgs langbølgesignaler med de daværende antenneforhold. Løsningen kunne være at købe en FM-modtager – men priserne på disse lå på op imod 1000 kr. pr. stk. og var derfor uden for rækkevidde for mange familier.

1951 Østsjællands Frugtlager færdigt

Vinteren 1951 stod Østsjællands Frugtlager med en kapacitet på 300 tons færdig. Lageret, der lå på Vordingborgvej, skulle samle, sortere, pakke og sælge frugt fra andelshaverne – også gerne som eksport til andre lande.

1951 Tysk mortér i Køge havn

I oktober 1951 fik en arbejdsmand en interessant fangst i Køge havn, hvor han fiskede kul. Op af vandet kom en tysk mortér, der må have ligget i vandet siden tyskernes kapitulation i 1945. Mortéren mentes at have været monteret på havnekajen, hvorfra den kunne skyde brisant-granater, lysbomber og røgbomber. Mortéren blev efter fundet solgt til Køge Museum.

1951 Skrællede kartofler til døren

Køge Mosteri forsøgte sig med en ny praksis: skrællede kartofler i sylteglas med en konserverende væske – leveret til døren sammen med morgenmælken. I Holland havde man i nogle år kunnet købe disse hos grønthandleren, men andre forsøg med samme havde ikke herhjemme været nogen succes. Kartoflerne blev skrællet i en stor tromle foret med sandpapir. Efter skrællen var blevet slebet af i tromlen, blev kartoflerne sorteret og øjnene på dem stukket ud.

1951 Varevogne hos Kureer

Hos Kureer kunne man i julen 1951 få en Ford Junior Varevogn med lasteevne på 450 kg. til 7500 kr. og samme bil med lasteevne på 650 kg. til 9800.

1951 Stjerneløb i Køge

Årets Stjerneløb i cykling blev dette år for første gang holdt i Køge og vinderen blev den kun 20-årige Jørgen Frank Rasmussen fra ABC.

1951 Restaurationer i Køge

I 1951 opgjordes antallet af beværter- og gæstgiverbevillinger i Køge til 32. Heraf havde 18 beværtninger og 4 gæstgivere bevilling til også at sælge stærke drikke.

<<< 1940-1949  1952-1953 >>>