1930-1939

<<< 1920-1929  1940-1949 >>>

1930 Tonefilm

Begge Køges biografer havde fået installeret tonefilmsanlæg.

1930 Kirkens nye organist

Køge Sankt Nikolaj kirkes nye organist blev den 31 årige Carl Larsen, som kom fra Struer. Carl Larsen afløste Carl Bjarnhoff.

1930 Årsindtægten

Gennemsnitsindtægten pr. skatteyder i Køge var i 1930 kr. 2.110 pr. år. Arbejdsmandslønnen var 80 – 100 øre pr. time.

1930 Forretningernes åbningstider i december

De to sidste søndage i december holdt Køges forretninger åbent i tiden fra kl. 16 til 21 og de sidste 7 hverdage til kl. 21.

1930 Parkeringsordningen blev delvist opgivet

Parkeringsordningen, som var annonceret i den lokale avis i Maj måned, blev allerede i Juni efter voldsomme protester delvist opgivet. Den vestlige del af Torvet fra statuen var atter gratis.

1930 Husleje

Gennemsnitshuslejen i Køge var følgende:
1 værelses lejligheder kr. 141
2 værelses lejligheder kr. 270
3 værelses lejligheder kr. 415
4 værelses lejligheder kr. 542
5 værelses lejligheder kr- 675
Priserne var årlig leje.

1930 Parkering – 25 Øre

Fra og med den 15. d.m., vil der paa Køge Torv være en Vagt, som anviser Parkeringsplads og modtager Motorcykler og Motorvogne mod betaling af 25 øre. Køge Byraad.

1930 Priseksempler på forskellige næringsmidler

Priseksempler på forskellige næringsmidler:

Melis: 31 øre pr. kg Hvedemel: 26 øre pr. kg
Havregryn: 32 øre pr. kg Kaffe: 352 øre pr. kg
Smør: 263 øre pr. kg Svinefedt: 100 øre pr. kg
Lever: 60 øre pr. kg Oksekød: 129 øre pr. kg
Torsk: 57 øre pr. kg Rødspætter: 150 øre pr. kg
Klipfisk: 96 øre pr. kg Håndsæbe: 14 øre pr. stk.
Sødmælk: 28 øre pr. ltr. Rugbrød, 4 kg: 60 pr. stk.

1931 Den nye Falckstation

Den nye Falckstation blev klar til start. Stationens materiel var tre køretøjer. En stor udrykningsvogn, en moderne sygebil og en brandbil. Stationen var blevet opført på Vordingborgvej (nuværende Søndre All

1931 Skoletilbygning

Skoletilbygningen i H.C. Andersensgade (den nordlige del mod Tøxensvej), blev taget i brug.

1931 A/S Junckers Savværk

Godsejer Flemming Juncker oplyste, at han på Køge Værfts arealer ville starte A/S Junckers Savværk. Der ville til en begyndelse blive beskæftigelse til 16 – 18 mand. Man startede med en ordrebeholdning på 35.000 sveller til statsbanerne.

1931 Omnibil fra Hastrup til Gummifabrikken

Vognmand Larsen, Egøjevej fik koncession til at køre omnibil i Køge fra Hastrup til Gummifabrikken. Der blev kørt med en times interval.

1931 Havnen skulle udvides

Det blev vedtaget, at Køge havn skulle udvides for kr. 1.155.000. Søndre mole skulle fjernes og en ny mole anlægges 75 meter sydligere. Der skulle samtidig bygges et stort svajebassin.

1931 Havnens regnskaber

Køge havns regnskabsmæssige overskud fra 1924 og til 1931 var følgende:

1924-25——kr. 30.055 1925-26——kr. 17.342
1926-27——kr. 64.709 1927-28——kr. 45.817
1928-29——kr. 31.451 1929-30——kr. 11.495
1930-31——kr. 67.832

1931 Ny skoleinspektør

Afløseren for skoleinspektør Aage Steensig blev Jørgen Boelskov, der blev født i Frøslev i 1886 som søn af senere maskinmester Hans Nielsen Sørensen, Køge slagteri.

1931 Juleudsmykning

I anledning af julen blev Brogade og Nørregade – til kirken – for første gang udsmykket med granguirlander med flere hundrede elektriske pærer.

1931 Diskretion

Annonce i Østsjællands Folkeblad:

En yngre Enke ønsker at laane 506 Kr. af en pæn nobel Herre. Diskretion loves og fordres bestemt.
Billet mrk.
Diskretion””

1932 Nødhjælpsarbejde

Køge kommune optog i 1932 lån til et beløb på kr. 250.000 til nødhjælpsarbejde.

1932 Bogen “Køge Bys Historie”

Bogen “Køge Bys Historie”, der blev udgivet af Turistforeningen for Køge og Omegn ved Victor Hermansen og Povl Engelstoft, forelå i subskription. Den blev trykt i 2.000 eksemplarer.

1932 Det nye Stadion ved Københavnsvejen

Det nye Stadion ved Københavnsvejen blev indviet. Det strækker sig over et areal på 10 tdr. land, og kom til at koste kr. 62.000.

1932 Arrestforvaren ansøgte om en ugentlig friaften

Arrestforvarer Petersen ansøgte kommunen om en ugentlig friaften, men Amtet ville ikke gå med dertil.

1932 Sænkekasser til havnemolen

Den første af de 15 store sænkekasser, der skulle bruges til den søndre mole, løb af stablen i September. Sænkekasserne, der blev støbt i jernbeton, blev støbt på den søndre side af åen ved klapbroen.

1932 Klubhus på Stadion

Køge Boldklub vedtog at opføre et klubhus på Stadion. Det blev opført i to etager og kom til at koste kr. 9.000.

1933 Den sidste sænkekasse

Den sidste sænkekasse, den femtende, der skulle bruges til den søndre mole, løb af stablen i Juni måned. Det var entreprenørfirmaet Nielsen og Storm, Køge, der stod for støbningen af sænkekasserne.

1933 Flemming Juncker købte det nedlagte Køge Værft

Godsejer, skovridder Flemming Juncker købte det nedlagte Køge Værft. Den gamle værftsbygning skulle bruges til en gulvmaterialefabrik.

1933 Zoneredningskorpset

Zoneredningskorpset oprettede station på Standard Service Stationen på hjørnet af Bygårdsstræde og Ivar Huitfeldtsvej. Stationsleder O. Hansen begyndte med

1933 A/S Sadolin og Holmblad

A/S Sadolin og Holmblad, Farve og Lakfabrikker, købte 20 tdr. land på Ølby Lyng. Der blev projekteret opførelsen af en fabrik, der ville komme til at koste kr. 500.000. Efter planen skulle fabrikken være færdig i efteråret

1934 Restaurant Landsbyen”

Restauratør Bruun fik ombygget Palmehaven”. Der blev opført en stor sal i stål og beton. Forretningen blev samtidig omdøbt til “Landsbyen”.”

1934 Nationalsocialistisk møde på Jernbanehotellet

Et nationalsocialistisk møde på Jernbanehotellet, som havde ritmester Lembcke som hovedtaler, endte som et kæmpe slagsmål mellem nazisterne og lokale kommunister.

1934 Ombygningen af havnen blev færdig

Det nye svajebassin, den bredere indsejling til Køge Havn, den 250 meter lange cementmole, den 86 meter lange tværmole og den 50 meter lange tværmole (Djævleøen) blev færdige. De endelige udgifter beløb sig til ca. kr. 1.000.000.

1934 Køge Trævarefabrik

Drengene på Køge Trævarefabrik afsluttede deres strejke og opnåede at få 5 øre mere i timen, så lønnen nåede op på 40 øre for drenge under 16 år, og 45 øre for drenge over, samt ferie med 2% af årslønnen.

1934 Ny ringvej

Det blev af Roskilde og Præstøs amtsråd sammen med Køge byråds vejudvalg besluttet, at der skulle føres en ringvej uden om Køge, for at aflaste den indre by for den voldsomme trafik.

1934 Ny sygehuslæge

Sygehusudvalget vedtog at ansætte den 43 årige læge, Knud Kelsted til stillingen som sygehuslæge som afløser for afdøde sygehuslæge Elias Andersen.

1934 Køge – Ringsted Jernbane

Køge – Ringsted Jernbane opførte en 140 kvadratmeter stor stationsbygning, skråt over for statsbanernes stationsbygning.

1934 En kiosk på Søndre Strand

På Søndre Strand blev der opført en kiosk, der var 4 x 4,6 meter , i forbindelse med lejrpladsen.

1935 Gummifabrikken Codans galocheafdeling nedbrændte

Gummifabrikken Codans galocheafdeling nedbrændte totalt i marts måned. Afdelingen beskæftigede 6 – 700 personer. Der blev ca. 750 midlertidigt arbejdsløse

1935 Fabrikationen på Gummifabrikken Codan blev genoptaget

På femugersdagen for den store brand på Gummifabrikken Codan, blev fabrikationen genoptaget.

1935 Omnibuskørsel fra København til Køge

Statsbanernes omnibusrute forlængede rutenettet helt til Køge torv. Ruten kørte af den nybyggede cementvej Køge – København.

1935 Køge Tekniske Skole på Pedersvej

Køge Tekniske Skole på Pedersvej blev taget i brug. Den store tre etagers bygning var tegnet af arkitekt Urban Kindberg.

1935 Bjerggade

Køge kommune fik af trafikministeriet bevilliget kr. 58.000 til en forbindelsesvej fra Nørregade ved vandtårnet til Stationspladsen. Bjerggade blev 12 meter bred.

1935 Folketingsvalg

Ved folketingsvalget i Køge blev der i Køge afgivet følgende stemmetal:

Kommunister: 128
Nazister: 14
Retsforbundet.: 77
Frie Folkeparti: 3
Konservative: 628
Radikale: 214
Socialdemok.: 2.180
Venstre: 46

1936 Salg af byggegrunde

Køge kommunes jordudvalg fik solgt så godt som alle grundene vest for Sygehusvej, mellem Glæiseresvej og Sygehusvej, hvor der tidligere var kolonihaver.

1936 Den kæmpestore pil ved Køge Bro

Den kæmpestore pil, der stod ved Køge Bro og markerede indkørslen til Køge, blev fældet pågrund af alderdom. Den havde efter sigende inspireret H.C. Andersen til eventyret “Under Piletræet”. Andre mener, eventyret blev til i haven bag Brogade nr. 22.

1936 Bjerggade

I August måned blev Bjerggade (tidligere Elisevej) færdig og åbnet for trafikken , så man kunne køre gennem Køge uden at skulle passere Nørregade og Brogade.

1936 Køge Bro blev udvidet

Udvidelsen af Køge Bro blev tilendebragt. Den blev udvidet, så den nu var blevet 3 meter bredere mod øst.

1936 Køge Fonden blev stiftet

I Januar blev Køge Fonden stiftet. Fondens formål er, ved indsamling at skaffe midler til renovering og bevarelse af Køges mange bevaringsværdige bygninger. Desuden driver fonden Køge Byhistoriske Arkiv.

1936 Blegdammen

Gammelkjøgegaard besluttede at udstykke Blegdammen. Der blev anlagt to vinkelrette veje på Vordingborgvej, nu Søndre All

1936 Huitfeldtsgården

I marts påbegyndtes byggeriet af et stort ejendomskompleks, det blev døbt Huitfeldtsgården.Det blev bygget på den plads, hvor Jernbanehotellet lå. Det skønnedes at være færdigt samme efterår.

1936 Nødhjælpsarbejde

Nødhjælpsudvalget foreslog at timelønnen for nødhjælpsarbejde blev kr. 1.17 pr. time.

1936 Dyrepark blev åbnet

Den nyåbnede dyrepark, der var beliggende over for gummifabrikken, havde den første uge, den var åben 1.400 besøgende.

1936 Sygehuset blev udvidet

Sygehusudvalget besluttede at sygehuset skulle udvides, så det blev et nyt moderne sygehus med plads til 60 patienter.

1937 Restaurant Bristol

Restauratør Bruun Landsbyen” åbnede restaurant “Bristol” i konditor Nielsens tidligere lokaler Torvet nr. 10.”

1937 Sønderstrand

Sumpen ved Sønderstrand blev opfyldt med overskudssavsmuld fra Junckers Savværk.

1937 Vandrerjemmet

I maj måned blev Tøxens Skoles bindingsværksgymnastiksal nedrevet og genopført som vandrerhjem på Nordstranden. Der blev sovepladser til 50 vandrere, samt bolig for herbergsbestyreren. Vandrerhjemmet blev færdiggjort i Juli måned.

1937 Ny præst

Køges nye sognepræst, den 40 årige Erik Aage Madsen, blev indsat i embedet.

1937 Trafik gennem rådhusporten

Al kørende trafik gennem rådhusporten blev forbudt. Det var tilladt at trække cykler gennem porten.

1937 Blegdamsvænget

Gammelkjøgegaard solgte Blegdamsvænget til et konsortium repræsenteret ved landsretssagfører V. Gr

1938 Borgmester Niels Koefoed døde 67 år gammel

Borgmester Niels Koefoed døde 67 år gammel. Niels Koefoed var borgmester fra 1921. Han blev afløst af Niels Albrechtsen.

1938 Viadukten ved Københavnsvej

Efter lang tids forarbejde blev viadukten over jernbaneoverskæringen ved Københavnsvej taget i brug.

1938 Køge by var den 14. Dyreste

Køge lå i forhold til Danmarks øvrige 80 købstæder som den 14. dyreste. Byen havde 7.196 indbyggere. Ligningsprocenten var på 13,4%. Der var 3.970 skatteydere, som havde en samlet gæld på kr. 2.325.018.

1938 650 års købstadsjubilæum

Køge fjerede sit 650 års købstadsjubilæum. Det blev fejret i tre dage med besøg af kongeskibet Dannebrog med Kongen og Kronprinseparret, historisk optog, kunstudstilling, sportsarrangementer, revy og meget, meget andet. Man regnede med, at der var ca. 100.000 deltagere i festlighederne.

1939 Aldersrenteboligerne på Quistgårdsvej/Slagterivej

Aldersrenteboligerne på Quistgårdsvej/Slagterivej blev taget i brug. Der var 20 toværelses lejligheder og 16 etværelses. Lejen var henholdsvis 28 og 23 kr. pr. måned incl. varme, adgang til bad og vaskerum m.m.

1939 Køge Boldklub rykkede op i første division

Køge Boldklub rykkede op i første division efter sejren over Nykøbing F. på 2 – 0.

1939 Imprægneringsanstalten blev hærget af brand

Imprægneringsanstalten blev hærget af en voldsom brand. Skaden blev anslået til ca. kr. 450.000. Der var slukningskøretøjer fra fem byer.

1939 100 mand blev indkaldt til sikringsstyrken

De første 100 mand fra Køge blev allerede den 2. September indkaldt til sikringsstyrken i anledning af krigen mellem Tyskland og Polen. Køge Elektricitetsværk blev mørkelagt. Det blev hurtigt svært at købe mørkelægningspapir hos boghandlerne.

1939 Sukkerrationeringsmærker

Der blev uddelt sukkerrationeringsmærker på Brochmands Skole.

1939 Køge Sygekasse

Køge Sygekasses nye administrationsbygning, der blev opført for enden af Nyportstræde ved Lovparken, blev færdig og indviet.

<<< 1920-1929  1940-1949 >>>