1910-1919

<<< 1900-1909  1920-1929 >>>

1910 Fest til minde om Slaget i Køge Bugt

I anledning af 200 års dagen for Slaget i Køge Bugt, blev der afholdt en stor fest med mange tusinde deltagere. Der var et stort optog gennem byen med deltagere fra mange forskellige foreninger og værn. Der var 30 – 40 faner.

1910 Nørregade fra Norske Løve til Glørfeldtsvej

Nørregade fra Norske Løve og ud til Glørfeldtsvej, som dengang hed Sattrupvej, var nu bebygget. Det skete indenfor det sidste tiår.

1910 Køge Trævarefabrik nedbrændte

Køge Trævarefabrik nedbrændte. Kun kontor- og lagerbygningen var ubeskadiget. 80 arbejdere og 30 drenge blev arbejdsløse.

1910 Forretningernes åbningstid

Byens forretninger fik tilladelse til at holde åbent til kl. 23 de sidste 7 dage før jul.

1910 Dommen over Peter Adler Alberti

Dommen faldt over den tidligere justitsminister Peter Adler Albeti. Den lød på 8 års tugthusarbejde. Besvigelserne beløb sig til kr. 15.463.667.

1910 Teaterforestillinger

På teaterbygningen blev der i årets løb opført 24 forskellige teaterstykker af forskellige rejsende teaterselskaber.

1910 En tikroneseddel fundet

Notits i Østsjællands Avis:

En Tikroneseddel er i Dag fundet ved Køge Kirke af en forbipasserende Pige. Kan afhentes paa Bladets Kontor”.”

1910 Redaktør Frederik Opffer

Redaktør Frederik Opffer fratrådte sin stilling som redaktør af Østsjællands Avis på grund af alder. Han afløstes af redaktør C. Axelsen.

1911 Forlystelsesskatten

Forlystelsesskatten, som netop var indført, havde i Køge jurisdiktion i den første uge indbragt kr. 174,20 – deriblandt var Biografteateret med kr. 30 og restauratør Sevel i Jernbanegade nr. 6, for koncerter i lokalet med kr. 7,60.

1911 Mindeplade om Køge Huskors

På Hotel Prinsens mur blev der opsat en marmorplade med følgende inskription: Her huserede Kiøge Huskors fra 1606 – 1615″.”

1911 Museet blev indviet

Museet i nye omgivelser i Nørregade nr. 4. Det blev indviet under megen festivitas. Der var mange fremmede journalister foruden de indbudte gæster. Indvielsen sluttede med en festmiddag på Teaterbygningen.

1911 En flyver landede

Den landskendte flyver Robert Svendsen vandt kr. 1.000, der var udsat for en flyvning over 40 kilometer. Han startede fra aerodromen på Amager kl. 7.07 og landede kl. 7.55 på skydepladsen nord for Køge. I løbet af kort tid var der samlet et par tusinde mennesker.

1911 Køge Håndværkerbank

Køge Håndværkerbank afholdt generalforsamling. Overskuddet beløb sig til kr. 3.993 , og der udbetaltes 6% i udbytte.

1911 Den første motordrosche

Den første motordrosche til offentlig transport blev leveret til cykelhandler Christensen, Køge.

1911 Køge Trævarefabrik allerede genopført

Køge Trævarefabrik, der nedbrændte i November 1910, var allerede i Februar 1911 genopført og blev taget i anvendelse.

1911 Nørregade 4

Fattiggården, også kaldet Spindehuset, Nørregade nr. 4, var færdigrestaureret, og af håndværkerne afleveret til museet og biblioteket.

1911 Spejderkorpset

Spejderkorpset, som havde løjtnant Marcussen, som leder, begyndte undervisningen uden for broporten.

1912 Luftskibet Hansa

Det store luftskib Hansa passerede Køge i en højde af ca. 150 meter. Luftskibet medførte 10 passagerer og en besætning på 4 mand. Desuden var luftskibets konstruktør, grev Zeppelin, selv med. Man kunne tydeligt se passagererne, der svingede med deres hatte.

1912 Paketfart mellem Køge og København

Kommissionær Frode Rasmussen påbegyndte en paketfart mellem Køge og København med den nybyggede motorpaket “Ena”, denne var bygget i Køge. Der var tre ugentlige afgange  mandag – onsdag – fredag.

1912 Rutebilforbindelse til Store-Heddinge

Mellem Køge og Store-Heddinge blev der startet en rutebilforbindelse. Lastbilen havde overbygget lad og kunne medtage 10 passagerer. Der var to forbindelser daglig.

1912 Køge telefoncentral

Køge telefoncentral udvidede åbningstiden til kl. 22.

1912 Dansk Afvulkaniseringsanstalt

Dansk Afvulkaniseringsanstalt, som nedbrændte den 7. Januar, påbegyndte den 23. Januar sin virksomhed i interimistiske træskure.

1912 Dansk Afvulkaniseringsanstalt nedbrændte

Størstedelen af Dansk Afvulkaniseringsanstalt og gummifabrikken nedbrændte den 7. Januar . Det lykkedes at redde kontor og bogholderi samt en bygning med en nyinstalleret dampmaskine. Fabrikken beskæftigede 20 mand, der alle blev arbejdsløse.

1913 Tøxens Skole

Den nye skolebygning, der ligger i forbindelse med Tøxens Skole, ud mod H.C. Andersensgade, blev taget i anvendelse.

1913 Ringstedbanens start

På den projekterede jernbane mellem Køge og Ringsted slog etatsråd Alfred Sørensen den første pæl i jorden. Den skulle markere Ringstedbanens start.

1913 Sømandsmissionen

Sømandsmissionen besluttede at starte et sømandshjem i Køge. Havnen nr. 5 , matr. Nr. 255 og 256, som ejedes af skibshandler Herman Tramsen, blev købt til formålet.

1913 De første cykeldæk blev fabrikeret

Den nye gummifabrik, som ingeniør Albert Theilgaard opførte i forbindelse med Dansk Afvulkaniseringsanstalt, fabrikerede de første cykeldæk.

1914 Miner i Køge Bugt

Øsjællands Folkeblad: De Søfarende og Fiskernes Opmæksomhed henledes paa, at der er udlagt Miner i Køge Bugt, Køge Havn kan dog besejles , naar Skibene holder sig syd for det spærrede Farvand.

1914 Telefonforespørgsler

Notits i Østsjællands Folkeblad: Alle Forespørgsler om Krigsbegivenhederne bedes fra i Dag rettet til vor nye Telefon,  Køge Nr. 350, som besvarer alle Forespørgsler fra 8  –  9 formiddag og 6  –  8 Aften.

1914 Torvet nr. 18 blev nedrevet

Slagtermester Daldorphs 300 år gamle ejendom, der lå på Torvet nr. 18, blev nedrevet. Planen var at lade det genopføre på museets grund i Bygårdsstræde.

1914 Indkvartering på Jernbanehotellet

Til den 70 – 80 mands store sikringsstyrke, som blev indkvarteret på Jernbanehotellet, var der blevet indrettet en læsestue i rådhusets stueetage til højre for indgangen.

1914 Direktør Jens Hansens nye Unic

Notits i Østsjællands Folkeblad:

I Direktør Jens Hansens Garage er fra i Dag installeret en stor ny “Unic” Vogn. Ogsaa Sagfører Sattrup har lige faaet en ny Motorvogn”.”

1914 Sømandshjemmet blev indviet

Køge Sømandshjem, Havnen nr. 5, blev indviet. Hjemmets daglige leder var skræddermester Olsson.

1914 Slagtermester Daldorphs hus blev genopført

Slagtermester Daldorphs hus, fra Torvet 18 , blev genopført i museumsgården ved hjælp af økonomisk bistand fra etatsråd Alfred Sørensen. Tømrermester Blume og murermester Kindberg forestod genopførelsen.

1914 Sparekassen for Kjøge og Omegn

Sparekassen for Kjøge og Omegns store rødstensbygning på hjørnet af Torvet og Kirkestræde blev indviet.

1915 Ansøgning om at opstille musikautomat

Gæstgiver Jens Hansen, Nørregade ansøgte kommunen om tilladelse til at opstille en musikautomat i serveringslokalet.

1915 Gardens 3. Kompagni afløstes af 8. Regiment

Gardens 3. Kompagni forlod Køge i November og afløstes af 8. Regiment. Gardens musikkorps havde i de forløbne 5 måneder flere gange om ugen afholdt friluftskonceter i Køge.

1915 Godtgørelse for indkvartering var 80 øre plus rugbrød

Gardens 3. Kompagni blev indkvarteret i Køge. Indkvarteringsværterne skulle levere fuld forplejning, tæpper og madrasser. Godtgørelsen var 80 øre plus rugbrød pr. mand pr. dag. Gardens chef, oberst Freiesleben boede på Hotel Prinsen.

1915 Nørregades forlængelse blev brolagt

Nørregades forlængelse fra Norske Løve blev brolagt.

1915 Soldaterhjem i missionshuset

I missionshuset Ebenezer blev der indrettet soldaterhjem for garden.

1915 Gymnastikhuset ved Brochmands Skole

Gymnastikhuset ved Brochmands Skole, på hjørnet af Katekismusgade og Kirkestræde, blev færdigt.

1916 Havnens søndre side blev kajinddækket

Køge byråd vedtog, at kajinddække det sidste stykke af havnens søndre side samt udskifte den gamle træbro over åudløbet med en oplukkelig jernbro.

1916 8. Regiment blev udskiftet med 1. Regiment

I Maj blev 8. Regiment udskiftet med 1. Regiment – i alt 338 mand – som blev indkvarteret på Teaterbygningen.

1916 Forretningernes åbningstider

På grund af den store pris på belysningen besluttede Køges forretninger at lukke allerede kl.19 – dog fredag kl. 21 og lørdag kl. 22. Men i første uge af November og de to sidste uger før jul, hver anden dag kl. 22 og lørdag kl. 23.

1916 Broen over åudløbet

Havneudvalget overdrog bygningen af den nye bro over åudløbet til entreprenørfirmaet Saabye og Lerche. Prisen beløb sig til kr. 49.000 og broen skulle være færdig den 1. Juni 1917.

1916 Sommertid

For at spare på elektriciteten blev det besluttet i maj at indføre sommertid, denne ophørte igen 30. September.

1916 Barbersvendenes strejke

Annonce i Øtsjællands Avis: På Grund af Barbersvendenes Strejke, anmodes Kunderne om saavidt muligt ikke at lade sig klippe Lørdag Aften. Samtlige Barberere i Køge.

1917 Oprettelse af militærlejr på Peders Vænge

På Peders Vænge, trekanten Ølbyvej, Zoffmannsvej og Ringvejen, blev der oprettet en lejr til 1.200 mand af sikringsstyrken. Der blev opført træbarakker til kontorer, sygeafdeling, køkken, messer og arrest. Desuden blev der rejst 200 grønne 8 mands telte.

1917 Det danske Spejderkorps

Der blev oprettet et spejderkorps under Det danske Spejderkorps.

1917 Køge – Ringsted Jernbane blev åbnet

Køge-Ringsted Jernbane blev åbnet for trafik. På strækningen var der følgende stationer: Lellinge – Bjæverskov – Gummersmark – Østervang – Ørslev – Farringløse og Sneslev. Desuden var der 3 trinbrætter: Yderholm – Nyvang og Havbyrd.

1917 Lyngen blev indlemmet i Køge kommune

Lyngen, det vil sige Strandvejskvarteret, blev overdraget fra Gammelkjøgegaard og indlemmet i Køge kommune.

1917 Gudstjeneste på rådhuset

På grund af brændselsmangel blev der afholdt gudstjeneste på rådhuset.

1918 Hotel Alliance

Hotel Alliance, der lå i Nørregade nr. 7, blev nedlagt. Lokalerne blev udlejet.

1918 Skibsværftet Codan

Skibsværftet Codan, som havde lejet et stort areal på søndre side af havnen, hvor roklubben nu ligger, til opførelse af et skibsværft, startede med at opføre 6 boligblokke, med 6 boliger i hver til værftets faste medarbejdere på Søndre Lyng. (Codanvej – nu Norgesvej).

1918 Den spanske syge krævede 19 dødsfald

Forbudet mod skolernes åbning samt mod alle indendørs forlystelser blev hævet efter 6 uger. Den spanske syge krævede i Køge 19 døde.

1918 Anlæggelse af skibsværft

Konsul Lauritzen købte 20 tønder land af Køge havn til anlæggelse af et skibsværft. (Hvor Junckers Industrier nu ligger). Han agtede samtidig at opføre et boligkompleks til medarbejderne. Der blev opført 150 lejligheder. (Værftsgården på Østre Sandmarksvej).

1918 Hafniabiografen

Hafniabiografen, der havde til huse i Hotel Dannevirkes sal (Torvet nr. 6 – 8), åbnede i maj. Den havde 220 siddepladser. I Juni måned skiftede den navn til Kosmorama.

1918 Codanværftet færdigbygget

Codanværftets direktør Thorning-Christensen oplyste, at skibsværftet var helt færdigt, og man var i gang med at bygge Europas største jernbetonskib. Skibet var på 1.250 tons dødvægt, 60 meter langt og 10 meter bredt. Det blev forsynet med en 400 h.k. dieselmotor.

1918 Den spanske syge

Pågrund af “den spanske syge” blev Køges skoler midlertidigt lukket og alle indendørs forlystelser såsom biografer, teaterforestillinger og offentlige baller blev ligeledes forbudt.

1919 Barbersalonerne skulle holde lukket om søndagen

Barbersalonerne skulle nu holde lukket om søndagen. Dog var det tilladt barbererne at tage ud til kunderne for at barbere dem.

1919 Køge kommune købte Åvænget

Køge kommune købte Åvænget af Gammelkjøgegaard. Beboerne af vængets 5 huse, som tidligere var fæstere, fik mulighed for at købe grundene til 3 – 4 kr. pr. kvadratalen.

1919 3 veje på Søndre Lyng

På Søndre Lyng blev der anlagt 3 veje, som efter debat i Folketinget fik navnene: Codanvej, Danasvej og Carlsensvej.

1919 Køge ny Byggeforening

Køge ny Byggeforening påbegyndte på Strandvejen opførelsen af 8 bygninger med 4 lejligheder i hver .

1919 Kosmorama blev flyttet

Kosmorama biografen, der indtil april lå i Hotel Dannevirkes sal på Torvet 6-8, blev i oktober genåbnet i urmager Aarsøs ejendom, Nørregade 10. Den havde 300 pladser i salen og balkonen.

1919 Codanværftets første stabelafløbning

På Codanværftet fandt den første stabelafløbning sted. Det var den firemastede skonnert, der fik navnet Røsen”. Træskibet var 162 fod langt og 28 fod bredt. (Ca. 52 x 9 meter).”

1919 Thureby – Køge og Omegns Landboforening

Thureby – Køge og Omegns Landboforening købte 2 af de tidligere militærbarakker på Peders Vænge. Efter aftale med Køge kommune og Gammelkjøgegaard blev det besluttet, at der på Peders Vænge fremtidig skulle være fast dyrskueplads.

1919 Borgmesterens løn

Borgmesterens løn blev fastsat til kr. 4.000 om året.

1919 Biblioteksbygningen i Bygårdsstræde blev indviet

Den nye biblioteksbygning i Bygårdsstræde blev indviet. Den indeholdt avislæsestue, udlåns- og læsesal samt studieværelse. Desuden var der bolig til bibliotekaren.

<<< 1900-1909  1920-1929 >>>

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.