1890-1899

<<< 1880-1889  1900-1909 >>>

1890 Restauranter og værtshuse

På trods af byrådets bestemmelse angående antallet af restauranter og værtshuse fra 2. Juli 1874 viste det sig, at der i Køge var 20 værtshuse, 18 gætgiverier og 7 købmandsforretninger med udskænkningsret. Dette antal gav 1 udskænkningssted for hver 71 indbyggere.

1890 Køge Andelssvineslagteri

Køge og Omegns Andelssvineslagteri åbnede sin virksomhed. Slagteriet var fuldt moderne. Det var blandt andet udstyret med elektrisk belysning, som var udført af urmager Jens Hansen, Brogade nr. 8. Den bestod af 60-70 glødelamper.

1891 Byfoged- birke- og borgmesterkontoret flyttede

Byfoged- birke og borgmesterkontoret flyttede til den nyopførte ejendom på hjørnet af Niels Juelsgade og Elisevej. (Elisevej er den nordre del af Bjerggade).

1891 Sankt Nikolaj kirkegård

Sankt Nikolaj kirkegård på hjørnet af Nørregade og Zoffmannsvej blev taget i brug.

1891 Køge Roklub

Den nystartede Køge Roklub døbte den nye robåd Ekko. Klubben havde lejet et stykke af pottemager Jørgensens have på Fændediget nr. 8-12, og havde på arealet opført et klubhus.

1891 Kjøge Lysstation

Urmager Jens Hansen satte sit elektricitetsværk “Kjøge Lysstation” i drift, som det første værk i Danmark med mulighed for offentlig tilslutning. Værket blev drevet af en 6 h.k. gasmotor, der trak en dynamo, som afgav såmeget strøm, at den kunne forsyne 54 stk. 16 lys glødelamper og 2 stk. 300 lys buelamper med strøm.

1892 Køge Vandværk

Køge Vandværk, ved hovedlandevejen syd for Blegehuset, blev sat i drift. Vandværket blev bygget af tømrermester Hvidsten og kostede kr. 14.331. Samtidig indviedes vandtårnet, der var bygget i Norske Løves have, hvor den lille sø lå. .Tårnet blev tegnet af arkitekt Martin Borch og opført af tømrermester Blume. Det kostede kr. 12.996.

1892 Borgerskolen

Den nyopførte Borgerskole blev indviet. Den nye skole afløste den nedrevne skole, som havde til huse i den gamle præstegård, der lå på hjørnet af Nørregade og Katekismusgade.
Skolen kom i 1924 til at hedde Brochmands Skole.

1892 Gammel træbelægning i Kirkestræde

Under nedgravning af vandledningerne i Kirkestræde blev der i 2 alens dybde fundet spor af en 400 – 500 år gammel træbelægning.

1893 Nosseportstræde blev genåbnet

Den lukkede gade Nådens Port eller som den også kaldtes Nosseportstræde (Kirkestræde fra Katekismusgade til Allegade) blev genåbnet efter 253 års lukning.

1893 Kreaturholdet i Køge

Ved den årlige opgørelse over kreaturholdet i Køge viste det sig, at der var:

164 heste – 131 køer – 100 svin – 22 geder og 13 får.

1893 Rådhusets kælder

Vilhelm Olsens enke, der boede i kælderetagen under Rådhuset, og havde indtil da drevet den nu nedlagte hørkrambod, ansøgte om fritagelse for eller nedsættelse af huslejen.

1893 Havneskovvænget blev mageskiftet med Søndre Lyng

Køge havneudvalg mageskiftede Havneskovvænget med Gammelkjøgegaard ,med et tilsvarende areal på Søndre Lyng, med en eventuel havneudvidelse for øje.

1894 Rådhuset

Byrådet vedtog, at den gamle tilbygning bag rådhuset, der var udlejet til Køge selskabelige Klub, skulle nedrives. Ligeledes vedtoges, at madam Olsens lejemål af rådhuskælderen skulle ophøre.

1896 Byens første kloakeringer

Byens første kloakeringer blev lagt i Vestergade. Derved forsvandt de ca. 40 cm dybe og 60 cm brede rendestene. Samtidig begyndte de første flisefortove at vise sig.

1896 Posthuset på Ivar Huitfeldtsvej

Postmester Hansen flyttede ind i sin nye embedsbolig over det nye posthus, der var opført på Ivar Huitfeldtsvej nr. 12. I løbet af januar blev post- og telegrafkontorerne taget i brug.

1896 Køge Aktiebryggeri nedbrændte

Køge Aktiebryggeri i Vestergade nedbrændte, men forhuset blev reddet.

1896 Køge Handelsskole

Køge Handelstandsforening startede Køge Handelsskole.

1897 Kloakering af Brogade

Kloakeringen af Brogade påbegyndtes.

1897 Nyt kajanlæg

Et nyt kajanlæg, der var indrammet på søndre side af havnen, blev afleveret af ingeniør Roulund.

1897 Aaris Mølle

Den såkaldte “Aaris Mølle”, der ejedes af møller Olsen, nedbrændte for fjerde gang. Møllehuset bevaredes. Møllen var beliggende påJens Johansensvej, hvor møllehuset stadig bevares.

1897 En motorvogn vækkede opsigt

Notits fra Kjøge Avis: “En Motorvogn fra A/S N. Larsens Vognfabrik i Kjøbenhavn ankom i Dag til Kjøge og kørte ind til Direktør, Løjtnant Larsens Svigerfader, Agent F.A. Hansen i Brogade. Løjtnant Larsen kørte fra Kjøbenhavn Kl. 12 og var i Kjøge Kl. 2. Vognen vejer 1.200 Pund og drives af en 4 Hestes Benzinmotor. Dette ualmindelige Køretøj vakte stor opsigt i Kjøge, hvor Gaderne i Anledning af Markedet var stærkt befærdede. Prisen paa omtalte Køretøj er 5.500 Kroner”.

1898 Stjerneløb i Køge

Der blev afholdt stjerneløb i Køge. Distancen var på 18 mil (ca. 135

1899 Kæmnerkontoret blev flyttet

Kæmnerkontoret blev flyttet fra Havnen 17 – 19 til Brogade 5 – 7 o.g.

1899 Husnumre i stedet for matrikelnumre

Byrådet vedtog, at husene fra 10. Juli dette år skulle have fortløbende numre i stedet for de hidtil anvendte matrikelnumre.

Samtidig blev det vedtaget, at give følgende nye gadenavne og navneforandringer:

Ivar Huitfeldtsvej : Efter søhelten fra slaget i Køge bugt i 1710.

Quistgaardsvej: Efter kaptajn P.C. Quistgaard, der faldt i Køge i træfningen
mellem Landværnet og englænderne.

Taarnvej: Der før hed Natmandstræde.

Kirkestræde: Kirkestrædes forlængelse, der før hed Nosseportstræde.

1899 Biblioteket åbnede på Elisevej

Biblioteket for Kjøge og Omegn åbnede i museets ejendom på Elisevej (Bjerggade 22).

1899 Maskinerne på fattighusets spinderi blev solgt

Auktionen over maskinerne på fattighusets nedlagte uldspinderi og væveri indbragte kr. 400.

1899 Østsjællands Socialdemokrat

Det første nummer af Østsjællands Socialdemokrat udkom. Bladets redaktør var J.P. Hansen. Bladet blev trykt i Næstved.

<<< 1880-1889  1900-1909 >>>

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.