1860-1869

<<< 1850-1859  1870-1879 >>>

1860 Kjøge Telegrafstation

Kjøge Telegrafstation åbnede. Den havde til huse i et lokale i Norske Løve. Som leder havde den telegrafbestyrer Christian Richardt.

1861 Dampskibet Kjøge

Dampskibet Kjøge begyndte regelmæssig sejllads mellem Køge og København i Juli måned. Skibet havde en dampmaskine på 20 hk. Overfarten varede ca. 2 1/2 time og prisen tur/retur var 9 mark. Ruten blev efter mange besværligheder indstillet den 29. Juni 1863.

1863 Relieffer på rådhusets facade

Tømrermester Blume oplyste, at der under borthugning af pudset på rådhusets facade, blev fundet 2 indmurede relieffer. Kommunalbestyrelsen vedtog at lade dem blive siddende foreløbig.

1863 Industriudstilling

I Oktober blev der i 3 dage afholdt en stor lokal industriudstilling i Norske Løves pavillon. Udstillingen blev en succes og blev besøgt af ca. 5.000 personer.

1863 Køge Bro

Endnu var der skibe (pæreskuder), der anløb Broport ved Køge Bro, for enden af Brogade, med det formål at sælge forskellige varer.

1864 Konditor Marup

Konditor Hans Marup nedlagde sit sukkerkogeri og konditorovn på rådhuset.

1864 Løjtnant Fritz Gløerfeldt

Den 17. Marts mistede pastor C.L. Gløerfeldt sin eneste søn, den 19 årige løjtnant Fritz Gløerfeldt. Han faldt ved en træfning i Sønderjylland. Løjtnant Gløerfeldt fik omkring århundredeskiftet en vej i Køge opkaldt efter sig.

1865 Huset på hjørnet af Fændediget og Bag Haverne

Køge kommune købte huset på hjørnet af Fændediget og Bag Haverne mod åen. Huset havde 5 værelser i forhuset og 2 i baghuset. Huset skulle have været brugt til sygehus, men kunne ikke opnå godkendelse. Det blev i stedet brugt til epidemisygestuer, offentligt bad, aflusning m.m.

1865 Nyt reglement for ligbærere

Kirkeministeriet approberede det nye reglement i Køge for ligbærere. Af det reglement fremgik det, at der krævedes:
2 ligbærere for et lig under 2 år
4 ligbærere for et lig fra 2 – 10 år
12 ligbærere for et lig over 10 år

1865 Ildebrand på Torvet

Fra Kjøge Avis den 24. Marts: “Klokken 3 1/2 i Morges opstod der Storbrand i Købmand Schmellings Brændevinsbrænderi paa Torvet. (Nr. 9) Baade For- og Bagbygninger nedbrændte til Grunden. Kreaturbestanden reddedes. 60 Pund Krudt, der laa paa Loftet eksploderede uden at anrette nogen Skade”.

1866 Hvidtølsbryggeri

Kaptajnløjtnant J.L.A. Roepstorff oprettede et hvidtølsbryggeri.

1866 Byens husdyrhold

Byens husdyrhold blev optalt til 129 heste, 239 kreaturer, 33 får og 288 svin.

1866 Telegrafstationen flyttede

Telegrafstationen flyttede fra Norske Løve til købmand Daniel Schmellings nyopførte ejendom på Torvet nr. 9.

1866 Kirken blev restaureret

Køge Sankt Nikolaj kirke gennemgik en gennemgribende indvendig restaurering.

1866 Køge Tobaksfabrik

Køge Tobaksfabrik, der lå i Brogade ( Nr. 3), havde i det forløbne år forarbejdet 40.000 pund røg- skrå- og snustobak. Fabrikken beskæftigede 8 voksne arbejdere og 24 børn.

1867 Kjøge Gasværk

Det nybyggede Kjøge Gasværk startede produktionen med Valdemar Semberlund som bestyrer. Samtidig tændtes den nye gadebelysning med støbte gaslygtestandere fra jernstøber Hansen & Søn, Vestergade.

1867 Kirkens søndre våbenhus blev nedrevet

Kirkens søndre våbenhus, som lå tæt på kirketårnet, blev nedrevet. Det eksisterede kun i 73 år.

1867 Fattighuset blev indrettet til væveri og uldspinderi

Fattighuset i Magasingården (Museumsbygningen, Nørregade 4) blev indrettet som væveri og uldspinderi med fattiglemmerne som arbejdere. Det blev ledet af vævemester Ludvig Libs Hecht.

1867 Ny brandsprøjte

Det kommunale brandvæsen fik en ny brandsprøjte.

1868 Jernbanelinien påbegyndtes

Det indledende arbejde på den kommende jernbanelinie Roskilde-Køge-Kalvehave blev påbegyndt.

1869 431.000 potter brændevin

Toldvæsenet oplyste, at der i det forgangne år var produceret 431.000 potter (416.000 liter) brændevin i Køge. Byen havde 3.097 indbyggere.

1869 Statuen på Torvet blev afsløret

På tyveårsdagen for grundlovens vedtagelse blev statuen på Torvet af kong Fredrik d. VII, grundlovens giver, afsløret. Statuen er udført af billedhugger Bissen. Ved den efterfølgende fest om aftenen hos gæstgiver Hansen på Norske Løve, deltog 800 personer i spisningen.

<<< 1850-1859  1870-1879 >>>