1850-1859

<<< 1840-1849  1860-1869 >>>

1850 Nyt orgel

Køge Sankt Nikolaj kirke fik et nyt orgel. Det blev leveret af orgelbyggerfirmaet Marchussen og Søn i Åbenrå.

1851 Acciseboderne blev lukket

Køges tre acciseboder,

1851 Nyt dagblad udkom

Dagbladet “Kjøge og Omegns Nyheds- og Avertissementstidende” udkom med Sally Oettinger som redaktør. Bladet ændrede senere navn til “Kjøge Avis” og i år 1900 til “Østsjællands Avis”.

1854 Høkerhandel i Møllegade

Møller Borum åbnede en høkerhandel i den af ham hidtil drevne hestemølle, som han nedlagde i Møllegade matr.nr. 206. (Jernbanegade nr. 8 – 10).

1854 Skorstensfejersvend blev halshugget

Skorstensfejersvenden, Hans Wilhelm Nielsen fra Køge, blev halshugget på Amager Fælled for deltagelse i et mord på en ligbærer.

1854 Posthuset

Posthuset var fra 1854 og indtil jernbanens åbning mellem Roskilde og Orehoved i 1870, beliggende i postmester Diederich Carsten Petersens ejendom i Nørregade nr. 28.

1854 Ansøgning om oprettelse af sygehus

Stiftamtet ansøgtes om tilladelse til , at der i Magasingården (det nuværende museum) blev indrettet et sygehus efter tømrermester Blumes tegninger og overslag.

1854 Juletræer sælges

Gartner Erik Drost, på Gammelkjøgegaard , averterede i avisen, at han solgte juletræer til 1 mark pr. stk. (ca. 30 øre).

1854 Steens Boder blev repareret

Byrådet bevilligede 380 rdl. og 4 mark til vedligeholdelse og reparationsudgifter til Steens Boder i Vestergade.

1854 Daguerre-typi

I Køge Avis blev der averteret med daguerre-typering, som var den ældste form for fotografering “I de følgende Dage paa Hotel Norske Løve, uanset det er mørkt i Vejret, af en Fotograf fra Kjøbenhavn”.

1854 Distriktsjordemoderen

Den nye distriktsjordemoder Anna Hermann, averterede i “Kjøge og Omegns Nyheds- og Avertissementstidende”, at hun tilbød “Påsætning af Blodkopper og Igler samt Aareladning. Jeg har desuden Salg af Ligtøj til baade Børn og Voksne”.

1855 Ny arrestbygning

Opførelsen af den nye arrestbygning, der ville komme til at ligge mellem rådhuset og Magasingården, blev påbegyndt.
Vagthuset, der lå på grunden, samt muren omkring arrestgården, der lå i Rådhusstræde, blev nedrevet.

1855 Haandværkerskolen

Uddrag af læserbrev i Kjøge Avis: “I en By med ikkun omtrent 2.500 Indvaanere, er det en Glæde at se Haandværkerskolen, hvor saa mange nyde Undervisningen. Søndag den 22. November var der om Eftermiddagen fra Klokken 2 til 4, 27 Læredrenge i Tegning og 15 i Skrive- og Regneklassen, og Mandag Aften fra 7 til 9, 32 Elever”. (Skolen var beliggende i Kirkestræde 9).

1855 Steens Boder på Fændediget

Jernstøber H.C. Hansen, Vestergade fik overdraget arbejdet med opførelsen af den nye fattigstiftelse Steens Boder, der skulle opføres på Fændediget.

1855 Iskager kan købes

Annonce:
Søndag den 9. December kan der kjøbes Iskager hos Konditor Marup paa Raadhuset”.”

1856 Kjøge Børneasyl

Den 16. Oktober blev Kjøge Børneasyl indviet. Det havde til huse i snedkermester Christensens ejendom, Kirkestræde nr.10.

1856 Steens Boder blev indviet

I oktober blev de nye Steens Boder på Fændediget indviet. De havde plads til 12 par værdige trængende. Boderne blev nedrevet i 1972.

1857 Steens Boder

Murermester Jespersens enke, fik overdraget arbejdet med nedrivningen af de gamle Steens Boder i Vestergade, samt opførelse af en mur omkring Klosterkirkegården.

1857 Kjøge Avis blev solgt

Søren Christian Opffer købte Kjøge Avis af redaktør Sally Oettinger.

1857 Den sjællandske Bondestands Sparekasse

Den sjællandske Bondestands Sparekasse begyndte sin virksomhed. Sparekassen havde til huse i et lokale på Hotel Prinsen, og havde åbent hver tirsdag fra kl. 10 – 14.

1857 Vestergade blev renoveret

Renoveringen af Vestergade påbegyndtes. Gaden blev brolagt, efter hidtil kun at have været en hullet grusvej.

1857 Skipperhus

A. Jensen fik bevilling til at drive et Skipperhus” på Køge Havnegade. (Det nuværende Guldfisken).”

1857 Koleraepidemi

Der blev oprettet et koleraepidemilokale med 2 fuldt udstyrede senge på Magasingården.

1858 Politibetjentenes løn

Borgerrepræsentationen vedtog at bevillige politibetjent Hansen og reservepolitibetjent Frandsen, henholdsvis 40 og 20 rdl. årligt, mod at de undlod at gå rundt i byen for at gratulere på fødselsdage og lignende og at modtage gaver.

1858 Søbadeanstalt for herrer

I maj måned åbnede ved Køge Skibsbro et aktieselskab en søbadeanstalt for herrer.

1859 Søbadeanstalt for damer

Et længe følt savn, en søbadeanstalt for damer blev opført ved Køge Skibsbro.

1859 Tøxens Skole

Den højere Betalingsborgerskole blev indviet. Den kom i 1870 til at hedde Tøxens Skole, efter legatstifteren, Thomas Tøxen. Skolen var en toetagers bygning, som bleb opført på Byens Banke (mellem H.C. Andersens Gade og Nørregade). Skolen blev indviet af pastor C.L. Gløerfeldt, der selv havde en søn, som gik på skolen.

<<< 1840-1849  1860-1869 >>>