1830-1839

<<< 1820-1829  1840-1849 >>>

1830 Avis for Kjøge og det østlige Sjælland

Matias Frederik Hansen udgav en avis Avis for Kjøge og det østligste Sjælland” i folkemunde kaldet “Fama”. Den ophørte med at udkomme efter ca. 20 numre.”

1830 Postvogn

Køge fik fast postvognsforbindelse med København, Næstved og Store-Heddinge, 2 gange ugentlig.

1832 Produktion af brændevin

Produktionen af brændevin i Køge var på 3.226 tønder (423.000 liter) på et år.

1836 Sparekassen for Kjøge og Omegn

Den 25. Juni oprettedes Sparekassen for Kjøge og Omegn. Den havde lokaler på Rådhuset, og åbningstiden var 2 timer hver lørdag eftermiddag.

1836 H.C. Andersen i Køge

Ved en overnatning i gæstgiveriet Norske Løve, ledte H.C. Andersen forgæves efter en vinduesrude, hvori der var indridset “O Gud, O Gud i Kjøge”, hvorefter han selv indridsede ordene. Begge ruder er nu på Køge museum.

1838 Borgervæbningen

Kjøge Borgervæbning blev endelig opløst, da alle våbnene var afleveret til Tøjhuset i København.

1838 Brøndene på Torvet

De to åbne brønde på Torvet, som forsynede store dele af byen med vand, blev forsynet med vandpumper.

1839 Det borgerlige Velgjørenheds Selskab

Det borgerlige Velgjørenheds Selskab” blev oprettet.”

<<< 1820-1829  1840-1849 >>>