1820-1829

<<< 1810-1819  1830-1839 >>>

1820 Brændevinsfremstilling

Der var 16 brændevinsbrænderier og 5 købmandsgårde med tilladelse til brændevinsfremstilling i Køge

1820 Vagthuset Kortegaarden

Vagthuset Kortegaarden” (Corps de Garde) på Torvet blev nedrevet og blev genopført på grunden mellem Rådhuset og Museet.”

1824 Arbejdsanstalt

Der blev oprettet offentlig arbejdsanstalt for Køges fattige i Magasingården, det nuværende museum.

1824 Torvet blev ændret

På borgmester Mathias Friederichsens initiativ blev de dybe grøfter, der omkrandsede Torvet, opfyldt og planeret med ca. 1.000 læs grus. Dette blev foræret byen af Gammelkjøgegaard, hvorefter Torvet blev brolagt. Arbejdet blev udført ved frivilligt arbejde og helt uden udgift for kommunen.

1827 Havneudløbet

Havneudløbet blev forlænget med en stenmole på 115 alen (71,5 m) mod nord.

<<< 1810-1819  1830-1839 >>>