1800-1809

<<< 1700-tallet  1810-1819 >>>

1801 Indbyggertallet

Indbyggertallet var på dette tidspunkt 1527 personer.

1802 Bro over åen

Den vestlige del af den nuværende bro over åen blev færdig og taget i brug.

1803 Lindetræet solgt

Det store skyggefulde lindetræ, der stod foran Rådhuset blev solgt ved auktion for 3 rdl. , mod at køberen selv lod det fjerne.

1803 Rådhusets ombygning

Rådhuset skulle gennemgå en omfangsrig ombygning. Ved licitationen den 20. April fik brændevinsbrænder, brandinspektør, overformynder Folmer Nielsen Dyrlund og købmand Lars Olsen arbejdet. Udgifterne beløb sig til 3.995 rdl.

1807 Træskoslaget

Englænderne besatte Køge. Den engelske general Wellesley indrettede sit hovedkvarter i hele den øverste etage af Hotel Norske Løve. Rådhusets øverste etage blev inddraget til lazaret for ca. 70 sårede danskere og 20 englændere. De engelske officerer holdt til i restaurationen i den nederste etage af Rådhuset.

1807 Træskoslaget

Tømrermester Chrane slog to engelske soldater ihjel, som forsøgte at stjæle Chranes ænder i hans have. Chrane boede midt på Havnegaden. Da de to englændere savnedes på flåden, der lå på reden, førtes alle beboerne på havnen ud til et af den engelske flådes skibe. Alle blev dog løsladt efter Køges borgmester Chr. Crells indgriben.

1807 Træskoslaget

Den 29. August stod slaget mellem de engelske styrker, og den i hast sammenkaldte “bondehær”, der var ualmindeligt dårligt udrustet. Det blev udkæmpet i og omkring Køge. Blandt andet blev Nørregade beskudt med 2 kanoner, som englænderne opstillede ved Accisseboden/Allegade. Under træfningerne blev der dræbt to civile køgensere. De to, der blev dræbt, var rebslager Poul Hegners hustru samt møller Ole Andersen, der blev dræbt uden for sin mølle på Stormøllevej.

1807 Udbygning af nordre mole

Udbygningen af nordre mole blev færdig. Den strakte sig til “Knæet”, (der blev fjernet i 1985). Arbejdet blev udført af brødrene Trane.

1808 Køge Borgerskole

Køge Borgerskole oprettedes i den tidligere præstebolig på hjørnet af Nørregade og Katekismusgade. Skolen havde på det tidspunkt 68 elever.

1808 Kong Christian d. VII

Den 11. Juli ankom en brig med liget af Kong Christian d. VII, som døde i Rendsborg d. 13. Marts. Den 15. Juli førtes liget fra Køge til Roskilde.

<<< 1600-tallet  1800-1810 >>>

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.