Artikler i Køge Studier

Køge Byhistoriske Arkiv udgiver hvert år Køge Studier. Her under ses en oversigt over artiklerne, siden Køge Studier udkom.

“Køge Studier. Årsskrift for Lokalarkiverne i Køge Kommune”. Årsskriftet redigeres af arkivar Frederik Stålfors Hansen. Det er udgivet siden 1988. 

Læs eksempel på artikel fra Køge Studier

Som eksempel på hvad du kan finde i Køge Studier, har vi udgivet enkelte læseprøver her på siden i PDF-format. Du finder links ved artiklerne. God læselyst.

Oversigt over artikler i Køge studier, sorteret efter forfatternavn:

 • Erik v. Achen: Køge Skt. Hans Kirke 1906-2006. (2004)
 • Hans Christian Andersen og Palle Johansen: Skolen som lokalt kulturcenter. (2013)
 • Erik Augustinusen, Jørgen Flyng og Lone Rasmussen: Skolerne i Skovbo. (2013)
 • Erik Augustinussen: Taarnborg – et hus i Borup. (2006)
 • Erik Augustinussen og Lone Rasmussen: Grønholt legatskole – Frederik Svanes funderede skole for 12 fattige børn. (2008)
 • Simon Bauer: Kampen om enhedsskolen i Køge 1909-21. (2006)
 • Henning Bender: Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914. (2011)
 • Tove Bojsen-Møller: Fire søstre fra Egøje. (1989). (Læs Fire søstre fra Egøje. PDF-fil – 15,4 MB)
 • Birte Broch: Køge som kulisse. (2011)
  Læs Køge som Kulisse. PDF-fil – 3,63 MB).
 • Birte Broch: “Life here is pretty miserable”. Krigsfangepost til Køge. (2002)
 • Birte Broch: Da kvinderne i Køge fik valgret. (1990)
 • Birte Broch: Mænd og meninger i Køge omkring folkestyrets fødsel og Grundloven 1849. (1998)
 • Birte Broch: Frederik Folkekær på Køge Torv (1998)
  Læs artiklen Frederik Folkekær på Køge Torv her. (PDF – 160 KB).
 • Palle Christensen: Barndom i stationsbyen. (2008)
 • Inge Christiansen: Køge Børneasyl i 1800-tallet. (2001)
 • Michael H. Clemmesen: Struben af dansk forsvar – Køge 1909-18 (2007)
 • Bjørn Westerbeeh Dahl: På vej fra Køge i 1650´erne. Kæmnerregnskabets vognægter 1653-58. (2010)
 • Peter Edelberg: The Sandwich Incident (Om Erik Boelskov). (2005)
 • Kjeld Ejdorf: Da stormfloden ramte. (2021/2022)
 • Povl Falk-Jensen: Barn på Gunderup 1920-1930. (1994)
 • Winnie Fersmark: Barndom i Bygårdsstræde 1956-1967 (2016)
 • Winnie Fersmark: De tidligste år – erindringer fra Tangmosen (2017)
 • Karl-Erik Frandsen: Pesten standsede i Herfølge. (2002)
 • Katrine Marie Guldager: Ulven i Køge. (2011)
 • Erik Gøbel: Køges befolkning omkring 1787. (1988)
 • Erik Gøbel: Erhverv, havn og told i Køge 1909-1927. (1991)
 • Erik Gøbel: Køges befolkning omkring 1900. (2005)
 • Erik Gøbel: Køge Egnen og Dansk Vestindien. (2016)
 • Erik Gøbel: Køge havn og søhandel i ældre tid. (2019)
 • Birte B. Hansen: Alkestrup Skole – en byggesag 1845-1850. (1997)
 • Bo Michael Hansen: Et portræt af den første kvinde i Herfølge Sogneråd – Asta Karlshøj Hansen. (2014)
 • Bo Michael Hansen: Kriger først, bonde så. (2018)
 • Bo Michael Hansen: Herfølge Boldklub 1921 fylder 100 år. (2020/2021)
 • Frederik Stålfors Hansen: Fra skuffe til moderne arkiv. (2020/2021)
 • Frederik Stålfors Hansen: Fastelavnsborgmestrene. (2023)
 • Maja Holmelund Budahl Hansen: Mads Ravn: “Et sandt moralsk Uhyre?”. (2023)
 • Mette Henriksen: Kemisk Værk Køge 1933-1946. (1999)
 • Mette Henriksen: Køge Andelssvineslagteri 1889-1976. (2003)
 • Inger Jakobsen: Mine barnelege. (2002)
 • Henrik Stissing Jensen: Jernbanehotellets historie. (2015)
 • Viggo Jensen: 50 år på Giesegaard Gods – en skovfogeds erindringer (2007)
 • Jesper Kiby: Køges rutebil- og bustrafik gennem 100 år. (2023)
 • Børge Kjeldsen: Historien om Villa Søvang. (1993)
 • Tonik Kjeldsen: Fallit på udflyttergården i Hegnede. (2011)
 • Lars Kjær: Larsens Værft på Køge Havn. (2012)
 • Lars Kjær: Kvinder i Køge Byråd 1909-2013. (2014)
 • Lars Kjær: En historie om Køges biografer. (2017)
 • Lars Kjær: Køge Dyrepark. Et glemt kapitel af Køges Historie. (2018)
 • Tyge Krogh: Et uopklaret barnemord i Køge 1742. (2000)koege-Studier-2012
 • Henning Bjørn Larsen: Luftbeskyttelse i Køge under Anden Verdenskrig. (2004)
 • Jimmy Munk Larsen: Bosniak-eskadronen i Køge. (2020/2021)
 • Jørgen Vang Larsen: Køges udvikling i 1600-tallet. (2007)
 • Jørgen Vang Larsen: Pesten i Køge 1711. (2003)
 • Søren Lond: Spredte erindringer fra min skoletid. (2013)
 • Henrik Lundtofte: Handelen, kornet og krisen – Køge i midten af 1600-årene. (1999)
 • Leif Lørring: En lokal tur gennem husmandsudstykningernes historie. (2010)
 • Leif Lørring: Den glemte epidemi i Skovbo. (2021/2022)
 • Åge Madsen: Præsteboliger i Køge Skt. Nicolai Sogn. (1996)
 • Åge Madsen: Karnevalerne i Køge. (2009)
 • Jørgen Mikkelsen: Da “den spanske syge” kom til Østsjælland. (2003)
 • Jørgen Mikkelsen: Fra købmandsbog til hittegodsprotokol. (1995)Koege-Studier-2011-Omslag-150px
 • Henning Steen Møller: Sommerferie på badehotel. (1996)
 • Terri Nielsen og Lone Rasmussen: “Kærlig hilsen fra din gamle Veninde Inga”. (2016)
 • Verner Nielsen: Zone-Redningskorpset i Køge. (2020/2021)
 • Ida Nilsson: Harald Bergstedt, et vanskeligt bysbarn. (2004)
 • Åse Nørholm: Historier fra min barndom i Herfølge. Tømrer- og snedkervirksomhed i Herfølge 1894-1983. (2012)
 • Erik Nørr: De sønderjyske foreninger (grænseforeninger) i Køge og Roskilde Amt 1889-2001. 1. del: Køgeforeningen indtil 1943. (2000) 2. del: Foreningerne i Køge, Herfølge og Roskilde Amt 1943-2001. (2001)
 • Steen Ousager: Fremmede i Køge i 1800-tallet. (1990)
 • Søren Olsen: HB Køge har aldrig stået stærkere. (2021/2022)
 • Ingrid Pedersen: 100-året for kvindernes valgret – Tanker og erindringer. (2014)
 • Margit Baad Pedersen: Jacob Borthig. En skotte blev købmand i Køge. (2015)
 • Kirsten Raes: Thi kendes for ret – anno 1846. (1992)
 • Hanne Ida Rafn: Min tid som “værnemager” i Køge. Fragmenter fra besættelsen (2017)
 • Lone Rasmussen og Erik Augustinussen: Kvinder i sogneråd/kommunalbestyrelser i Skovbo. (2014)
 • Birgit Rosenberg og Palle Sigaard: Spindeskolen i Ølby. (1992)Koege-Studier-2010 (150 x 213)
 • Birgit Rosenberg og Palle Sigaard: Da Lille Skensved fik sit afholdshjem. (2012)
 • Palle Sigaard og John Andersen: “Blandt Amerikanske Soldater under Verdenskrigen. Erindringer af Margrethe Lykkebæk. (2018)
 • Birgit Rosenberg: Opfostringsbørn. (1994)
 • Birgit Rosenberg: Sidsel Marie Christophersen – en foregangskvinde for lokalhistorien først i 1900-tallet. (2023)
 • Birgit Rosenberg og Kirsten Berngaard: Skolerne i Højelse Sogn. Og et lærerliv fra blækhus til computer. (2013)
 • Birgit Rosenberg, Kirsten Berngaard og Palle Sigaard: Kvinder i kommunalpolitik i Højelse og Ølsemagle Sogne i perioden 1909-1970. (2014)
 • Henrik Zip Sane: Etatsråd, sagfører Alfred Sørensen – Gründerne og det moderne gennembrud. (1997)Koege-Studier-2009 (150 x 213)
 • Lulu Salto Stephensen: Den kommende Have. To haver i Køge anlagt af G.N. Brandt.
  (1995)
 • Marie Stærke: “Nu skal borgmesterkontoret jo ikke blive en ammestue”. Tanker fra mit politiske liv. (2014)
 • Kenn Tarbensen: Legetøj i krigens skygge – om afviklingen af J. Kofods Fabriker 1958-62. (2006)
 • Eva Tønnesen: Fra dannekvinde til folketingsmedlem. Kvindeers rettigheder i samfundet. (2014)
 • Lisbeth Ulsøe: “Taabelig i den Grad…” – Tossen Christian Olsen og hans familie. (1993)Koegestudier-2008 (150 x 212)
 • Anne Walbom: Fra Køge til Dansk Vestindien. St. Croix set med Emilie Langkjærs kamera 1898 til 1913. (2008)
 • Kay Hansen: Deportation til tyske koncentrationslejre under Anden Verdenskrig. (2019)
 • Peter Danner: Mordet i Lellinge – og andre misgerninger begået af Friderich Olsen fra 1785-88. (2019)