Artikler i Køge Studier

Køge Byhistoriske Arkiv udgiver hvert år Køge Studier. Her under ses en oversigt over artiklerne, siden Køge Studier udkom.

“Køge Studier. Årsskrift for Lokalarkiverne i Køge Kommune”. Årsskriftet redigeres af Lars Kjær. Det er udgivet siden 1988. Årsskriftet er nummereret bagud, således at Køge Studier 2018 indeholder årsberetningen for 2019. 2018-nummeret publiceres altså planmæssigt først i 2019.

Læs eksempel på artikel fra Køge Studier

Som eksempel på hvad du kan finde i Køge Studier, har vi udgivet enkelte læseprøver her på siden i PDF-format. Du finder links ved artiklerne. God læselyst.

Oversigt over artikler i Køge studier, sorteret efter forfatternavn:

 • Erik v. Achen: Køge Skt. Hans Kirke 1906-2006. (2004)
 • Hans Christian Andersen og Palle Johansen: Skolen som lokalt kulturcenter. (2013)
 • Erik Augustinusen, Jørgen Flyng og Lone Rasmussen: Skolerne i Skovbo. (2013)
 • Erik Augustinussen: Taarnborg – et hus i Borup. (2007)
 • Erik Augustinussen og Lone Rasmussen: Grønholt legatskole – Frederik Svanes funderede skole for 12 fattige børn. (2008)
 • Simon Bauer: Kampen om enhedsskolen i Køge 1909-21. (2007)
 • Henning Bender: Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914. (2011)
 • Tove Bojsen-Møller: Fire søstre fra Egøje. (1989). (Læs Fire søstre fra Egøje. PDF-fil – 15,4 MB).
 • Birte Broch: Køge som kulisse. (2011)
  Læs Køge som Kulisse. PDF-fil – 3,63 MB).
 • Birte Broch: “Life here is pretty miserable”. Krigsfangepost til Køge. (2002)
 • Birte Broch: Da kvinderne i Køge fik valgret. (1990)
 • Birte Broch: Mænd og meninger i Køge omkring folkestyrets fødsel og Grundloven 1849. (1998)
 • Birte Broch: Frederik Folkekær på Køge Torv (1998)
  Læs artiklen Frederik Folkekær på Køge Torv her. (PDF – 160 KB).
 • Palle Christensen: Barndom i stationsbyen. (2008)
 • Inge Christiansen: Køge Børneasyl i 1800-tallet. (2001)
 • Michael H. Clemmesen: Struben af dansk forsvar – Køge 1909-18 (2007)
 • Bjørn Westerbeeh Dahl: På vej fra Køge i 1650´erne. Kæmnerregnskabets vognægter 1653-58. (2010)
 • Peter Edelberg: The Sandwich Incident (Om Erik Boelskov). (2005).
 • Povl Falk-Jensen: Barn på Gunderup 1920-1930. (1994)
 • Winnie Fersmark: Barndom i Bygårdsstræde 1956-1967 (2016)
 • Winnie Fersmark: De tidligste år – erindringer fra Tangmosen (2017)
 • Karl-Erik Frandsen: Pesten standsede i Herfølge. (2002)
 • Katrine Marie Guldager: Ulven i Køge. (2011)
 • Erik Gøbel: Køges befolkning omkring 1787. (1988)
 • Erik Gøbel: Erhverv, havn og told i Køge 1909-1927. (1991)
 • Erik Gøbel: Køges befolkning omkring 1900. (2005)
 • Erik Gøbel: Køge Egnen og Dansk Vestindien. (2016)
 • Birte B. Hansen: Alkestrup Skole – en byggesag 1845-1850. (1997)
 • Bo Michael Hansen: Et portræt af den første kvinde i Herfølge Sogneråd – Asta Karlshøj Hansen. (2014)
 • Bo Michael Hansen: Kriger først, bonde så. (2018)
 • Mette Henriksen: Kemisk Værk Køge 1933-1946. (1999)
 • Mette Henriksen: Køge Andelssvineslagteri 1889-1976. (2003)
 • Inger Jakobsen: Mine barnelege. (2002)
 • Henrik Stissing Jensen: Jernbanehotellets historie. (2015)
 • Viggo Jensen: 50 år på GIesegaard Gods – en skovfogeds erindringer (2007)
 • Børge Kjeldsen: Historien om Villa Søvang. (1994)
 • Tonik Kjeldsen: Fallit på udflyttergården i Hegnede. (2011)
 • Lars Kjær: Larsens Værft på Køge Havn. (2012)
 • Lars Kjær: Kvinder i Køge Byråd 1909-2013. (2014)
 • Lars Kjær: En historie om Køges biografer. (2017)
 • Lars Kjær: Køge Dyrepark. Et glemt kapitel af Køges Historie. (2018)
 • Tyge Krogh: Et uopklaret barnemord i Køge 1742. (2000)koege-Studier-2012
 • Hennning Bjørn Larsen: Luftbeskyttelse i Køge under Anden Verdenskrig. (2004)
 • Jørgen Vang Larsen: Køges udvikling i 1600-tallet. (2007)
 • Jørgen Vang Larsen: Pesten i Køge 1711. (2003)
 • Søren Lond: Spredte erindringer fra min skoletid. (2013)
 • Henrik Lundtofte: Handelen, kornet og krisen – Køge i midten af 1600-årene. (1999)
 • Leif Lørring: En lokal tur gennem husmandsudstykningernes historie. (2010)
 • Åge Madsen: Præsteboliger i Køge Skt. Nicolai Sogn. (1996)
 • Åge Madsen: Karnevalerne i Køge. (2009)
 • Jørgen Mikkelsen: Da “den spanske syge” kom til Østsjælland. (2003)
 • Jørgen Mikkelsen: Fra købmandsbog til hittegodsprotokol. (1995)Koege-Studier-2011-Omslag-150px
 • Terri Nielsen og Lone Rasmussen: “Kærlig hilsen fra din gamle Veninde Inga”. (2016)
 • Henning Steen Møller: Sommerferie på badehotel. (1996)
 • Åse Nørholm: Historier fra min barndom i Herfølge. Tømrer- og snedkervirksomhed i Herfølge 1894-1983. (2012)
 • Erik Nørr: De sønderjyske foreninger (grænseforeninger) i Køge og Roskilde Amt 1889-2001. 1. del: Køgeforeningen indtil 1943. (2000) 2. del: Foreningerne i Køge, Herfølge og Roskilde Amt 1943-2001. (2001)
 • Ida Nilsson: Harald Bergstedt, et vanskeligt bysbarn. (2004)
 • Steen Ousager: Fremmede i Køge i 1800-tallet. (1990)
 • Ingrid Pedersen: 100-året for kvindernes valgret – Tanker og erindringer. (2014)
 • Margit Baad Pedersen: Jacob Borthig. En skotte blev købmand i Køge. (2015)
 • Kirsten Raes: Thi kendes for ret – anno 1846. (1992)
 • Hanne Ida Rafn: Min tid som “værnemager” i Køge. Fragmenter fra besættelsen (2017)
 • Lone Rasmussen og Erik Augustinussen: Kvinder i sogneråd/kommunalbestyrelser i Skovbo. (2014)
 • Birgit Rosenberg og Palle Sigaard: Spindeskolen i Ølby. (1992)Koege-Studier-2010 (150 x 213)
 • Birgit Rosenberg og Palle Sigaard: Da Lille Skensved fik sit afholdshjem. (2012)
 • Palle Sigaard og John Andersen: “Blandt Amerikanske Soldater under Verdenskrigen. Erindringer af Margrethe Lykkebæk. (2018)
 • Birgit Rosenberg: Opfostringsbørn. (1994)
 • Birgit Rosenberg og Kirsten Berngaard: Skolerne i Højelse Sogn. Og et lærerliv fra blækhus til computer. (2013)
 • Birgit Rosenberg, Kirsten Berngaard og Palle Sigaard: Kvinder i kommunalpolitik i Højelse og Ølsemagle Sogne i perioden 1909-1970. (2014)
 • Henrik Zip Sane: Etatsråd, sagfører Alfred Sørensen – Gründerne og det moderne gennembrud. (1997)Koege-Studier-2009 (150 x 213)
 • Lulu Salto Stephensen: Den kommende Have. To haver i Køge anlagt af G.N. Brandt.
  (1995)
 • Marie Stærke: “Nu skal borgmesterkontoret jo ikke blive en ammestue”. Tanker fra mit politiske liv. (2014)
 • Kenn Tarbensen: Legetøj i krigens skygge – om afviklingen af J. Kofods Fabriker 1958-62. (2006)
 • Eva Tønnesen: Fra dannekvinde til folketingsmedlem. Kvindeers rettigheder i samfundet. (2014)
 • Lisbeth Ulsøe: “Taabelig i den Grad…” – Tossen Christian Olsen og hans familie. (1993)Koegestudier-2008 (150 x 212)
 • Anne Walbom: Fra Køge til Dansk Vestindien. St. Croix set med Emilie Langkjærs kamera 1898 til 1913. (2008)
 

Køge Arkiverne er åbne igen!
Husk tidsbestilling ved besøg på Køge Byhistoriske Arkiv.
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.