Historiskatlas.dk – ved Køge Byhistoriske Arkiv

Byarkivet benytter platformen historiskatlas.dk til formidling i byrummet. Der er allerede meget indhold på og hensigten er at skabe så meget indhold, at det kan blive relevant i undervisningssammenhænge for skolerne i Køge.

Ingen installation
Historiskatlas.dk er en såkaldt webapp, dvs. den kører i browseren på den enhed man benytter (mobil, tablet, labtop). Der er altså ingen krav om installation af en app. Historiskatlas kan desuden benyttes uanset hvilket operativsystem man benytter på sin enhed.

Få historien dér hvor du selv er
Udgangspunktet for at bruge historiskatlas.dk er skiftende landkort, hvor man zoomer ind til sin egen position. Her kan se de fortællinger, der er i nærheden af én selv. Historiskatlas.dk benytter sig af lokationsbestemt formidling, således at brugeren får adgang til historien på det sted, hvor historien udspandt sig. Informationerne er tilgængelige året rundt og kan benyttes frit.

Adgang til et væld af fortællinger
Som udgangspunkt er de forskellige historier på historiskatlas.dk ikke forbundne indbyrdes. Der er dog en emnebaseret indgang (arkæologi, erhverv, infrastruktur osv.), en kronologisk indgang (1600-tallet, 1700-tallet osv.) samt en geografisk (kommune, amt, kirkelig, amtslig). Endelige er der nogle overordnede temaer, som kan trækkes ind (1001 fortællinger, Historier om Danmark).

På denne måde kan man sortere og finde frem til de historier, som er relevante i en given situation/undervisningssituation.

Hvordan kan eleverne deltage?

  • Der differentieres mellem kulturinstitutionslag og borgerlag. Alle har således mulighed for at bidrage til historiskatlas.dk. Skolernes lærere og elever kan derfor også bidrage med historier, hvis der skulle være et ønske om det.
  • Der er også mulighed for at oprette turforslag. På denne måde kan der oprettes en forbindelse mellem beslægtede fortællinger, så de bliver lettere anvendelige i undervisningen. F.eks. har vi en tur langs ”Tråden” i Køge, som leder forbi steder af interesse for byudvikling.
  • Byarkivet har også fremstillet quiz-ark med spørgsmål. Spørgsmålene kan besvares, når man er på stedet. På den måde får læreren en sikkerhed for, at eleverne har været på stedet og at læringen foregår.

Køge Byhistoriske Arkiv har fået støtte fra Køge Kommunes Kulturpulje 2018 til at uploade noget af indholdet til Historisk Atlas. Vi takker for støtten til arbejdet.

Eller prøv selv på https://historiskatlas.dk