Byrådsvalg 1917-1960/2017

Byrådsvalg i Køge 1917-1946:

13. marts 1917:
I alt 1150 gyldige stemmer.
Liste A – Socialdemokratiet 521 stemmer
Liste B – Borgerliste 558 stemmer
Liste C –   71 stemmer
Borgmester: 1908 – 1919 C.V. Ferslev og fra 1919 – 1921 Hans Jørgen Hansen.

14. marts 1921:
I alt 1609 gyldige stemmer.
Liste A – Socialdemokratiet 811 stemmer
Liste B – Konservative 620 stemmer
Liste C – Radikale Venstre 178 stemmer
Borgmester: 1921 – 1938 Niels Napoleon Koefoed.

10. marts 1925:
Liste A – Socialdemokratiet 784 stemmer
Liste B – Borgerlisten  698 stemmer
Liste C – Radikale Venstre 271 stemmer
Borgmester: 1921 – 1938 Niels Kofoed.

12. marts 1929:
Liste A – Socialdemokratiet 979 stemmer
Liste B – Borgerlisten 530 stemmer
Liste C – Radikale Venstre 264 stemmer
Liste D  120 stemmer
Borgmester: 1921 – 1938 Niels Kofoed.

8. marts 1933:
Liste A – Socialdemokratiet 1217 stemmer
Liste – Konservative  435 stemmer
Liste – Radikale Venstre  176 stemmer
Liste – Upolitisk  334 stemmer
Borgmester: 1921 – 1938 Niels Kofoed.

9. marts 1937:
Liste A – Socialdemokratiet 1824 stemmer
Liste – Borgerlisten  775 stemmer
Liste – Kommunisterne  213 stemmer
Borgmester: 1921 – 1938 Niels Kofoed.

5. maj 1943:
I alt 4258 gyldige stemmer.
Liste A – Socialdemokratiet 2363 stemmer
Liste B – Radikale Venstre  529 stemmer
Liste E – Borgerlige  993 stemmer (Konservative/Venstre)
Liste F – Frisindede  311 stemmer
Borgmester: 1938 – 1959  Niels Albrechtsen.

12. marts 1946:
Liste – Socialdemokratiet 2283 stemmer
Liste – Radikale Venstre  485 stemmer
Liste – Konservative  593 stemmer
Liste – Venstre  394 stemmer
Liste – Frisindet Liste  163 stemmer
Liste – Kommunisterne  816 stemmer
Liste – Uafhæng. Kvindeliste 85 stemmer
Borgmester: 1938 – 1959  Niels Albrechtsen.

Oversigt over medlemmer af Køge Byråd 1950-1960
I parentes efter byrådsmedlemmerne angives hvilket parti, de tilhørte.

A = Socialdemokratiet
B = Det Radikale Venstre
C = Det Konservative Folkeparti
K = Danmarks Kommunistiske Parti
V = Venstre

1950:
Forretningsfører, borgmester Niels Albrechtsen (A)
Skoleinspektør Poul Jørgensen (A)
Gummiarbejderske fru Ellen Davidsen (A)
Gummiarbejder Helge Hansen (A)
Typograf Valdemar Jensen (A)
Murermester H. Schwartzbach (A)
Gummiarbejderske fru Ella Nielsen (A)
Undermester Thorkild Olsen (A)
Bogholder Johannes Høllinger (B)
Driftsrevisor H. Wium (C)
Landinspektør J. C. Wanning (C)
Fru Anna Poulsen (C)
Driftsrevisor H. A. Vilh. Madsen (V)
Kontrolbestyrer Steffen Jensen (K)
Lærerinde Karen Margrethe Kristensen (K)

1954:
Borgmester Niels Albrechtsen (A)
Skoleinspektør Poul Jørgensen (A)
Gummiarbejder Jens Peter Haagensen (A)
Undermester Thorkild Olsen (A)
Fru Ella Nielsen (A)
Malermester Verner Sonne (A)
Gummiarbejder Helge Hansen (A)
Fagforeningskasserer Walther Hansen (A)
Fru Marie Thomsen (A)
Trafikassistent Aage Marius Hansen (B)
Driftsrevisor Holger Wium (C)
Landsretssagfører Jørgen Hald (V)
Fru Anna Poulsen (C)
Overtelefonmester H.U.F. Hansen (C)
Kontrolbestyrer Steffen Jensen (K)

1958:
Borgmester Niels Albrechtsen (A)
Kriminaloverbetjent Aage Sund (A)
Gummiarbejder Jens Peter Haagesen (A)
Kommunelærer Viggo Egelykke (A)
Malermester Werner Sonne (A)
Gummiarbejder Helge Hansen (A)
Fru Marie Thomsen (A)
Distriktsjordmoder fru Mary Hald Pedersen (A)
Driftsrevisor Holger Wium (C)
Fru Anna Poulsen (C)
Købmand Hugo Jørgensen (C)
Landsretssagfører Jørgen Hald (V)
Bestyrer Mads Frederik Andersen (V)
Kasserer Steffen Jensen (K)
Farvearbejder Frits N. Nielsen

Kommentarer: Aage Sund (A) blev borgmester i 1959, da Niels Albrechtsen døde.

Fortegnelsen er udarbejdet af Henning Bjørn Larsen og Mette Henriksen på grundlag af en fortegnelse i Køge Byhistoriske Arkiv udarbejdet af Børge Kjeldsen.
Se også en oversigt over Borgmestre i Køge.

Mandatfordelingen i byrådet 1978-2017
(Udarbejdet af Lars Kjær, primært på baggrund af vejvisere mv.).

1978
07.03.1978: 21 medlemmer af byrådet:
10 A, 1 B, 3 C, 1 F, 1 K, 2 V, 2 Z, 1 Ø (Køge Nord-listen) 

1981
17.11.1981: 21 medlemmer af byrådet:
9 A, 1 B, 3 C, 2 F, 1 K (DKP), 1 T (Tværpolitisk Liste), 3 V, 1 Z (Fremskridtspartiet),

1985
19.11.1985: 21 medlemmer af byrådet:
9 A, 5 C, 1 K, 3 F, 1 B, 2 V 

1989
21.11.1989: 21 medlemmer af byrådet:
9 A, 1 B, 4 C, 3 F, 1 L (Køge-Listen), 2 V 

1993
16.11.1993: 21 medlemmer af byrådet:
9 A, 2 C, 3 F, 1 B, 5 V, 1 Z (Fremskridtspartiet) 

1997
18.11.1997: 21 medlemmer af byrådet:
7 A, 2 C, 3 F, 3 O, 6 V

2001
20.11.2001: 21 medlemmer af byrådet:
8 A, 1 B, 2 C, 1 F, 1 L (forældrelisten), 1 O, 7 V

2005:
15.11.2005 Sammenlægningsudvalget: 27 medlemmer af byrådet:
11 A, 1 B, 2 C, 1 F, 1 I (Den upolitiske borgerliste), 3 O, 8 V

2009:
17.11.2009: 27 medlemmer af byrådet:
9 S, 4 C, 2 D (Demokratilisten), 4 F, 2 O, 6 V

2013:
19.11.2013: 27 medlemmer af byrådet:
7 A, 2 C, 2 F, 3 O, 1 U (Nyt Centrum), 10 V, 2 Ø

2017:
21.11.2017: 27 medlemmer af byrådet:
10 A, 4 C, 3 F, 1 I (Liberal Alliance), 2 O, 6 V, 1 Ø 

Borgmestre 1938-2017:
1938-1959: Niels Albrechtsen
1959-1975: Åge Sund
1975-1992: Jørgen Jørgensen
1992-2002: Willy Eliasen
2002-2007: Torben Hansen
2007-2013: Marie Stærke
2013-2017: Flemming Christensen
2017- : Marie Stærke