Børge Green: 1600-tallets historie

Side fra Børge Greens optegnelser med beskrivelse af henrettelser på Køge Torv i 1611.
Side fra Børge Greens optegnelser med beskrivelse af henrettelser på Køge Torv i 1611.

Køge Byhistoriske Arkiv har i mange år haft 5 ringbind med optegnelser fra Køge Bys Historie stående. De kaldes i daglig tale blot for Børge Greens mapper, opkaldt efter den Køgeborger som samlede materialet.

Byarkivet har nu, med støtte fra Carlsen-Langes Legatstiftelse, fået de mange sider digitaliserede, så de kan få den udbredelse og brug som de fortjener. Der er mange arkivbrugere, som vil have stor glæde af at benytte disse optegnelser.

Materialet er primært resumeer af dokumenter i Rigsarkivets samlinger. Det der gør det unikt er, at det her er samlet i en meget lettilgængelig form: Børge Green har hentet oplysningerne i Rigsarkivet i mange tusinde forskellige håndskrifter, dokumenter, pergamenter, protokoller osv. Skriften er gotisk og det kræver en trænet læser at kunne tilegne sig den viden.

Børge Greens arbejdsform var den, at han læste dokumenter på Rigsarkivet. Hver gang han stødte på omtaler af Køge, lavede han sig et et notat om sagen. De fortæller ikke en sammenhængende, kronologisk historier om Køge. Tværtimod indeholder de historier om alt mellem himmel og jord. Det er således små og store Køgehistorier mellem hinanden.

Mapperne er forsynede med emne- og navneregistre, som letter brugen af dem, hvis man ønsker at undersøge noget bestemt. Det er også muligt at søge i dokumenterne, da vi har lavet OCR-tekstgenkendelse på filerne. Du kan dog ikke stole 100% på søgningen, da der f.eks. er sider med rettelser, tilføjelser, overstregninger og håndskrift mv. Men søgeværktøjet er glimrende et godt stykke hen ad vejen.

Børge Greens optegnelser er en fantastisk nyttig indgang, hvis man ønsker at studere Køges historie i denne periode.

Gå selv på opdagelse i materialet her under: