Medarbejdere

 
Lars Kjær
Arkivar, arkivkoordinator, mag. art.Ansat 37 timer ugl. ved Køge Byhistoriske Arkiv og historieskolen Clio. Mag. art. i Historie fra Syddansk Universitet, Odense i 2003. Tilknyttet Højelse Sognearkiv og Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne. Websiteredaktør. Dagl. leder af Historieskolen Clio.
lkj@museerne.dk
Glen Sarka
Kontorassistent, Uddannet registreret revisor.
Ansat 18,5 timer ugl.
Arbejdsområde: Bogføring og regnskab; forestår desuden bl.a. sekretæropgaver og indtastning i Arkibas.
gs@museerne.dk
Kirsten Søndergaard Nielsen
Ansat 18,5 timer pr. uge. Uddannet lærer. Publikumsbetjening, IT-opgaver, registrering og journalisering i Arkibas mv.
ksn@museerne.dk
Esther Hald
Tidligere ansat ved Køge Byhistoriske Arkiv, nu frivillig medarbejder en dag om ugen. Arbejdsområde: Billedregistrering.
Uddannet i forsikringsbranchen.
byarkiv@koege.dk
BritaBrita Vendt
Tidligere ansat i Køge Kommune i Teknisk Forvaltning. Frivillig medarbejder ved Køge Byhistoriske Arkiv. Arbejder med registrering af aviser i Arkibas.
byarkiv@koege.dk
Susan Hansen
Tidligere ansat i køge Kommune gennem 41½ år og har arbejdet med ejendomsbeskatning gennem alle årene.Frivillig medarbejder ved Køge Byhistoriske Arkiv, arbejder med registrering af aviser.
byarkiv@koege.dk
Anita Ambjørn
Tidligere medlem af Køge Byråd 1974-78. Videreført sin interesse for Køge by som frivillig medarbejder ved arkivet siden 1987. Arbejder med registrering af bogsamling og tidsskrifter.
byarkiv@koege.dk
Helene Binzer
Tidligere ansat i 2 år, arbejder efter overgang til efterløn som frivillig medarbejder 1 dag om ugen. Arbejdsområde: Registrering af videoer og lydbånd.
byarkiv@koege.dk
Vibeke Laursen
Frivillig medarbejder ved registrering af aviser i Arkibas. 
byarkiv@koege.dk
Jytte Sørensen
Tidligere ansat som regnskabsfører og sekretær i 10 ½ år. Nu frivillig medarbejder en dag om ugen. Arbejdsområde: Avisregistrering, Folketællinger og specielle opgaver.
byarkiv@koege.dk
Jørgen Poulsen
Frivillig medarbejder ved byarkivet. Tidligere leder i Køge Kommune. Arbejder med registrering.
byarkiv@koege.dk
Ole Søndergaard
Frivillig medarbejder. Arbejder med indtastning af data i det såkaldte Kildeindtastningsprojekt – KIP på basis af Folketællinger. Desuden specielle opgaver sammen med Jytte Sørensen. Se www.ddd.dda.dk
byarkiv@koege.dk
Jytte Hansen
Frivillig medarbejder ved Byarkivet. Har tidligere været ansat i Teknisk Forvaltning i Køge Kommune.

Indtastning af avisregistreringer i Arkibas.
byarkiv@koege.dk

Xenia J. L. Jørgensen, Cand.mag. i Filosofi & Videnskabsteori og Historie. Frivillig medarbejder ved Køge Byhistoriske Arkiv. Arbejder bl.a. med formidlingsopgaver, registrering og andre arkivopgaver.    

Ole Struer
Formand for Køge Byarkivs Venner. Frivillig medarbejder.
byarkiv@koege.dk