Medarbejdere

Anette MånssonAnette Krag Månsson
Arkivleder
Kandidat i historie og kommunikation fra Roskilde Universitetscenter.
anette.maansson@koege.dk 
Tlf.: 31 12 58 44
Frederik Stålfors Hansen
Arkivar
Kandidat i historie fra Københavns Universitet. 
frederik.s.hansen@koege.dk
Tlf.: 31 17 13 68
Kirsten Søndergaard Nielsen
Arkivassistent
Ansat 18,5 timer pr. uge. Uddannet lærer. Publikumsbetjening, IT-opgaver, registrering og journalisering i Arkibas mv.
kirsten.soendergaard.nielsen@koege.dk
BritaBrita Vendt
Tidligere ansat i Køge Kommune i Teknisk Forvaltning. Frivillig medarbejder ved Køge Byhistoriske Arkiv. Arbejder med registrering af aviser i Arkibas.
Vibeke Laursen
Frivillig medarbejder ved registrering af aviser i Arkibas. 
Jytte Sørensen
Tidligere ansat som regnskabsfører og sekretær i 10 ½ år. Nu frivillig medarbejder en dag om ugen. Arbejdsområde: Avisregistrering, Folketællinger og specielle opgaver.

Ole Søndergaard
Frivillig medarbejder. Arbejder med indtastning af data i det såkaldte Kildeindtastningsprojekt – KIP på basis af Folketællinger. Desuden specielle opgaver sammen med Jytte Sørensen. Se www.ddd.dda.dk
Jytte Hansen
Frivillig medarbejder ved Byarkivet. Har tidligere været ansat i Teknisk Forvaltning i Køge Kommune. Indtastning af avisregistreringer i Arkibas.
Michael Kjærgaard
Frivillig medarbejder. Digitalisering og registrering af billedsamlingen. 
Susanne Back Sørensen
Frivillig medarbejder. Avisregistrering.

Byarkivet holder lukket hele januar, hvor vi satser på at få gennemgået noget af det materiale, der fylder på hylderne.