Aflevering

Aflevering af materialer til Køge Arkiverne - kontakt os meget gerne og aftal nærmereKøge Arkiverne tager gerne imod afleveringer af materiale fra privatpersoner, foreninger og virksomheder. Køge Byhistoriske Arkiv har foretaget indsamlinger af materiale siden 1936 og har gennem tiden modtaget et utal af afleveringer fra private borgere, foreninger og virksomheder.

Hvad er Køge Arkiverne interesserede i at modtage?

Folk foretager ofte en gennemgang af deres sager i forbindelse med flytninger osv. Ved disse lejligheder har man ofte ikke tid eller overskud til at sørge for at aflevere materiale til arkiverne. Vi er dog meget glade for alle henvendelser og vil oftere end du tror være interesserede i dine arkivalier.

Du kan orientere dig i vores samlinger for at danne dig et indtryk af bredden i vores samlinger.

Ofte træffer vi den aftale, at Arkiverne må have lov at se materialet igennem. Skulle materialet i forvejen befinder sig i arkiverne (det kan være foreningsblade eller lign.), skal det så enten tilbageleveres eller kasseres, alt efter individuelle ønsker.

Originaler er bedre end kopi

Køge Arkiverne er først og fremmest interesserede i de originale dokumenter, billeder m.v. Det giver den største sikkerhed for bevaringen og for de fremtidige brugere og forskere. Vil du dog ikke aflevere dine papirer og billeder, må du alligevel meget gerne kontakte Køge Arkiverne. Så kan vi sørger for at foretage en god scanning og på den måde sikre bevaring for eftertiden.

Adgang til dine arkivalier

Langt de fleste arkivalier i arkivernes samlinger er umiddelbart tilgængelige på arkivernes læsesale. Der er dog også materiale som ikke er almindeligt tilgængeligt, men som er belagt med en klausul. Man kan som den der afleverer materiale altid træffe aftale omkring brugen og adgangen til materialet med arkivet.

Du kan beslutte om det skal være frit tilgængeligt, eller om det først skal være tilgængeligt efter en årrække. Vi følger Arkivlovens bestemmelser. Den vigtigste frist i arkivloven er:

  • 75 år – for oplysninger om enkeltpersoners private forhold. Herunder hører økonomi.

Alle medarbejdere ved arkiverne har underskrevet en tavshedserklæring.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.