Aflevering

Aflevering af materialer til Køge Arkiverne - kontakt os meget gerne og aftal nærmereKøge Arkiverne tager gerne imod afleveringer af materiale fra privatpersoner, foreninger og virksomheder. Som lokalarkiver er vi helt afhængige af afleveringer fra private borgere, foreninger og virksomheder for at bevare vores fælles historie.

Hvad er Køge Arkiverne interesserede i at modtage?

Køge Arkiverne har som udgangspunkt interesse for alle typer dokumenter som fortæller historien om de områder vi dækker. Vi er først og fremmest interesserede i de originale dokumenter, billeder m.v. Det giver den største sikkerhed for bevaringen og for de fremtidige brugere og forskere. Vil du dog ikke aflevere dine papirer og billeder, må du alligevel meget gerne kontakte Køge Arkiverne. Så kan vi sørger for at foretage en god scanning og på den måde sikre bevaring for eftertiden.

Adgang til dine arkivalier

Langt de fleste arkivalier i arkivernes samlinger er umiddelbart tilgængelige på arkivernes læsesale. Der er dog også materiale som ikke er almindeligt tilgængeligt, men som er belagt med en klausul. Man kan som den der afleverer materiale altid træffe aftale omkring brugen og adgangen til materialet med arkivet.

Du kan beslutte om det skal være frit tilgængeligt, eller om det først skal være tilgængeligt efter en årrække. Vi følger Arkivlovens bestemmelser. Den vigtigste frist i arkivloven er:

  • 75 år – for oplysninger om enkeltpersoners private forhold. Herunder hører økonomi.

Alle medarbejdere ved arkiverne har underskrevet en tavshedserklæring.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.