“Min barndom og ungdom i Lille Skensved”

Frede P. Jensen udgav i 2008 sine barndomserindringer i hæftet “Min barndom og ungdom i Lille Skensved” i et lille privattryk. Hæftet var efterspurgt og blev hurtigt udsolgt.

Frede P. Jensen var historiker, dr.phil og fra 1982-2007 udreder i henholdsvis Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU), Dansk Udenrigspolitisk Udvalg (DUPI) og Dansk Institut for Internatiuonale Studier (DIIS). Medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie.

Højelse Sognearkiv har fået familiens tilladelse til at genoptrykke hæftet. Det kan købes i Køge Arkiverne for 50 kr.

Køge Arkiverne følger regeringens nye retningslinjer for kulturlivet og holder lukket indtil videre. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.
Arkivet i Herfølge holder dog åbent tirsdage 10-12.