Stig Jensen

Stig Jensen

Stig Jensen

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.