Jobopslag

Udviklingsorienteret arkivar til Køge Arkiverne

Vil du være med til at sætte lokalhistorien i spil sammen med os?

Vi er et mindre team af fastansatte medarbejdere og en flok dedikerede frivillige, der søger en dygtig kollega (32 timer/ugentligt).
Køge Arkiverne udgøres af 4 selvejende, lokalhistoriske arkiver i Køge Kommune, der bestyres af Køge Fonden. Din faste arbejdsplads bliver på Køge Byhistoriske Arkiv, der ligger meget centralt ved Torvet i Køge. Men du kommer også til at støtte op om de frivilliges arbejde på arkiverne i Højelse, Herfølge og Skovbo.

Arbejdsområde
Arkivaren forestår vejledningen af arkivbrugere og deltager i supervision af de frivilliges opgaveløsning. Der bliver desuden lejlighed til at arbejde med alle arkivets fagområder; indsamling, registrering, bevaring, formidling, undersøgelser, digitalisering og tilgængeliggørelse.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du som ansøger:

  • har en kandidatgrad indenfor et relevant fagområde, fx historie, kulturformidling eller informationsvidenskab.
  • er lidt af en it-haj. Det vil absolut ikke gøre noget, hvis du har kendskab til databaser (Arkibas5, SARA), relevante on-line tjenester (Historisk Atlas, sociale medier) og hjemmesideredigering (WordPress)
  • har kendskab til arbejdsgange på et arkiv, fx samlingsvaretagelse, vejledning og
  • har stærke sociale kompetencer. Du skal samarbejde med kolleger, frivillige, borgere og samarbejdspartnere.
  • arbejder struktureret, er detaljeorienteret
  • kan arbejde selvstændigt

Arkivaren er ansat og aflønnet af Køge Fonden, der er ansættende myndighed.

Køge Arkiverne har samarbejdsaftale og lokalefællesskab med Køge Museum/Museum Sydøstdanmark.

Der er tale om en deltidsstilling på 32 timer/ugentligt med et lønniveau på op til kr. 410.000 kr./årligt inkl. pension.

Løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt efter gældende overenskomst.

Ansøgning, CV og bilag sendes som en samlet fil mærket ”ANSØGNING” til byarkiv@museerne.dk senest den 4. oktober 2020.

Vi forventer at afholde samtaler den 23. og 28. oktober 2020.

Dato for ansættelse forventes at blive 1. december 2020.

Henvendelse omkring stillingen kan rettes til arkivleder Anette Månsson på 31125844 eller anm@museerne.dk


Køge Arkiverne består af Køge Byhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Højelse Sognearkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Se: www.koegearkiv.dk