Køge Fondens Jubilæer

Den 29. januar 2012 fejrede Køge Fonden sit 75 års jubilæum

Køge Fonden er oprettet i 1936 af privatpersoner, der ønskede at være med til at støtte bevaringen af Køges kulturarv. Køge Fonden er en på alle måder selvstændig og selvejende institution. Den administreres af en bestyrelse på 16 medlemmer. Køge Fondens formand er i dag direktør Poul Henning Jensen (Bemærk teksten er fra 2012. Formanden i 2020 er Søren Mathiesen, red.).

Formål med arbejdet
Køge Fonden har to hovedformål for sit virke. Dels skal fonden medvirke til en bevaring af bygninger og miljøer i hele Køge Kommune. Dels driver Køge Fonden de fire lokalhistoriske arkiver i Køge Kommune: Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne samt Højelse Sognearkiv, der tilsammen indsamler, bevarer og formidler historisk materiale fra Køge Kommune.

Bevaringsarbejdet
Køge Fonden medvirker til bevaring, restaurering og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge Kommune. Køge Fonden har siden 1936 været med til at sikre bevaringen af de mange smukke huse, navnlig i Køge midtby.  I flere af Køge Kommunes landsbyer findes imidlertid også en række bevaringsværdige bygninger. Fonden yder derfor støtte til bygningsbevaring i hele Køge Kommune – altså ikke kun i den gamle købstad, men også i landsbyerne og i det åbne land.

Køge Fonden samarbejder desuden med byråd, museet og andre institutioner, som deltager i vedligeholdelse eller genskabelse af miljøer i Køge Kommune, som vil være af betydning for byens og egnens historiske præg.

Et typisk eksempel på støtte kunne være hjælp til en husejer ved udskiftning af tagdækning af bølgeeternit til tegl eller strå, hvor dette måtte være ønskeligt for at sikre en tilbageføring. Tidligere har Fonden købt og istandsat ejendomme, men den strategi er for længst afløst af arrangementer, holdningsbearbejdelse og samarbejde samt altså ydelse af lån til restaureringsarbejder.

Bevaringsarbejdet i Køge
At Køge i dag er en by med en velbevaret bykerne, har Køge Fonden en god del af æren for. Køge Fonden kan ikke tage æren for det alene, for der er heldigvis mange gode kræfter der har virket for det gennem tiderne. Det er blandt andet sket i et godt samarbejde med Køge Kommune, som gennem årene har gjort en stor indsats for bygningsbevaringen. Køge Fonden har dog en næsten unik position i Danmark, som en af landets ældste bygningsbevarende organisationer.

Da Køge Fonden blev dannet i 1936, var det kun i Ribe der fandtes noget tilsvarende. Igennem de sidste 75 år har en lang række af byens borgere, og med byens borgmester som født medlem af bestyrelsen, hele tiden holdt skarp fokus på byens udvikling. Køges borgmestre har altså gennem de sidste 75 år alle fået en god indsigt i det bevaringsarbejde der foregår i Køge Fonden.

Køge Fondens arbejde er selvfølgelig ikke gratis. I 1936 fik Køge Fonden sikret en god startkapital gennem bidrag fra private personer og virksomheder. I dag bidrager Køge Fonden fortsat til driften af Køge Arkiverne, der dog hovedsageligt drives ved driftstilskud fra Køge Kommune. Det er blandt andet muligt i kraft af at Fonden har modtaget og fortsat gerne tager imod arvegaver fra borgere i kommunen, som ønsker at støtte bevarings- og formidlingsarbejdet.

Gratis e-bog i anledning af jubilæet
I anledning af jubilæet, har Byarkivet lagt jubilæumsbogen Køge Fonden 1936-1986 på hjemmesiden. Den udkom i 1986 i anledning af 50 års dagen for Fonden. Den har i mange år været udsolgt, men kan nu læses gratis på hjemmesiden. Her, samt i årsskriftet Køge Studier, kan der hentes mange nyttige oplysninger om Fondens arbejde og om bygningsbevaring gennem tiderne.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.