Hvordan benyttes vi?

Disse to bygninger har begge fået nyt tag og nye vinduer. Også fredede bygninger, som det gule i Brogade 23, kan hjælpes af Køge Fonden

Sådan bruger du Køge Fonden:

‘Opgaver med bevaring af den ene eller den anden art kan fortrinsvis støttes med lån, dog i visse tilfælde også et direkte tilskud. Lånene er meget fordelagtige. De lån, der ydes skal sikres ved tinglysning i de pågældende ejendomme og er afdragsfri indtil ejerskifte.

Ved ejerskifte forfalder lånet til betaling incl. et tillæg svarende til et års rente af lånet beregnet med en rentefod på den til enhver tid værende diskonto. Lånet kan dog tillades videreført, hvis ejerskifte sker til ægtefælle eller til familie i lige linie.

Sådan ansøger du om støtte.
En ansøgning om tilsagn om støtte skal indeholde en beskrivelse af det projekt, der søges midler til, vedlagt tegninger og fotos, samt et realistisk overslag over de samlede udgifter forbundet med projektet.

Udgangspunktet for husejerne kan ofte ligne dette hus i Nyportstræde, som har fået Køge Fondens tilsagn om støtte, og hvis resultat afventes.

Køge-Fonden yder normalt kun bidrag til en del af de samlede udgifter, der skal være dokumenterede ved støttens udbetaling. Et eventuelt tilsagn om støtte kan være betinget af visse krav til udformning af det ansøgte. Køge-Fonden behandler ansøgninger løbende. Der er intet ansøgningsskema.

Ansøgninger sendes til:
Køge Fonden
Køge Byhistoriske Arkiv
Nørregade 4
4600 Køge

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.