Både i byen og på landet

Bindingsværkshus i Ølby fik sikret facade og gavl efter en storm.

Køge-Fonden
har siden 1936 medvirket til at sikre bevaringen af de mange smukke huse, navnlig i Køge midtby. I flere af Køge Kommunes landsbyer findes imidlertid også en række bevaringsværdige bygninger, hvis ejere må formodes, at kunne have behov for økonomisk støtte i forbindelse med bevaring eller ombygning.

Køge-Fonden
yder støtte til bygningsbevaring i hele Køge Kommune – altså ikke kun i den gamle købstad, men også i landsbyerne
og i det åbne land. Netop nu er et stort antal landsbyer ved at blive omfattet af lokalplaner, med tilhørende bestemmelser vedrørende bebyggelsernes udseende og krav om at respektere bevaringsværdier.

En kostbar og usædvanlig tilbageføring er en stor opgave at løfte. Køge-Fonden har støttet i to omgange.

Køge-Fonden
yder alene støtte til renovering eller restaurering af udvendige bygningsdele, således til tag, evt. med kviste, tagrender og nedløb af metal, facadebehandling og udskiftning af vinduer og udvendige døre, herunder eventuel flytning af huller i facade med henblik på at genskabe oprindeligt udseende.
Et typisk eksempel på støtte kunne være hjælp til en husejer ved udskiftning af tagdækning af bølgeeternit til tegl eller strå, hvor dette måtte være ønskeligt for at sikre en tilbageføring. Støtten kunne i så tilfælde typisk være et lån til dækning af forskelspris på bølgeeternit og tegl ved et nyt tag.

   
 
Ølsemagle Mølle er på smukkeste vis tilbageført og restaureret. Køge Fonden virker også i landsbyer og det åbne land.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.