VU for Køge og Omegn

Annonce:
VU for Køge og Omegn.
Vi har bestilt godt vejr til forårsfesten
lørdag den 1. juni 1957 kl. 19,3o
på Yderholm Kro.
Forstander Helge Markvardsen,
Stevns Ungdomsskole, holder festtalen.
Lille Mie fra “Far til fire” – filmene underholder.
Medlemskort bedes fornyet senest 3 dage før
festen hos bestyrelsen.
Bestyrelsen.

(ØF 27. maj 1957 side 8)