Vordingborgvejs udvidelse, visioner

Store lokale vejprojekter foran realisationen. Det ventes, at Vordingborgvejens udvidelse skal påbegyndes i år, hvorefter turen kommer til Valby-Køgevejen næste år.

Ved en sammenkomst i Køge Rotary Klub i aftes talte direktør Lærke, Forenede Danske Motorejere om hovedvej 2´s problemer.
Det blev blandt andet fremført, at det har været nødvendigt at holde den samlede vejinvestering indenfor snævre rammer. Men problemet med hovedvej 2 bør komme i første række. Når Rødby-Femern ruten etableres, bliver denne vej den vigtigste kontinentale forbindelse for os og for det øvrige Skandinavien.
“Hovedvej 2 er et eksempel på , hvordan en hovedvej ikke skal være.” sagde taleren.
Der har været drøftelser om at gøre “badevejen” Valby-Køge – 3-sporet.
Der blev drøftet hastighedsgrænser – Politimester Vagn Bro mente, at man skulle begynde med at forbedre vejene før man forøgede hastighedsgrænserne.
(ØF 1. april, s. 1 og 6)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.