Vi lyser op

Annonce:
Vi lyser op i tilværelsen
og ønsker alle vore kunder
et glædeligt nytår.
Henning Jensen, statsaut. elektroinstallatør,
Brogade 8, Køge, telefon 1350.
(ØF 30. december 1961 side 15)