Vekselstrøm erstatter jævnstrøm

Dette år påbegyndtes det omfattende arbejde med at bygge transformatorstationer til vekselstrøm. Det første kvarter i Køge, der skulle overgå til den billigere vekselstrøm, blev Grønningen ved Stensbjergvej.